ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Календарне планування уроків Української мови в 3 класі (за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун). За новою програмою (зі змінами)


Назва: Календарне планування уроків Української мови в 3 класі (за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун). За новою програмою (зі змінами)
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 7
Формат файлу: .doc
Розмір файлу: 0.02 mb
Мова: українська

119 ГОДИН
І семестр — 64 години (4 години на тиждень)
II семестр — 55 години (3 години на тиждень)

Мова і мовлення
1    Мова -  найважливіший засіб людського спілкування    с.5-6        
2    Рідна та державна мова    с.6-8        
3    Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості    с.8-9         
Текст
4    Текст і його ознаки    с.10-11        
5    Змістовий зв'язок між частинами тексту    с.11-13        
6    Абзац. Роль абзаців у тексті    с.13-15        
7    Ознаки художнього та наукового текстів    с.15-16         
8    Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання правил за темою «Поведінка в осінньому лісі»                        ,    с.17        
9    Ознаки ділового тексту    с.17-19        
10    План тексту    с.19-21        
11    Текст-розповідь    с.21-23        
12    Текст-опис    с.23-25        
13    Текст-міркування. Перевірна робота. Перевірка знань за темами «Мова і мовлення», «Текст»    с.25-26        
Речення

14    Аналіз перевірної роботи. Закріплення та узагальнення вивченого про речення    с.27-28        
15    Види речень за метою висловлювання    с.29-30        
16    Урок розвитку зв'язного мовлення. Робота з деформова¬ним текстом    с.30        
17    Речення окличні та неокличні    с.31-32        
18    Звертання, розділові знаки при них    с.32-33        
19    Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні    с.34-36        
20    Зв'язок між словами в реченнях. Словосполучення    с.3637        
21    Однорідні члени речення. Узагальнення вивченого за те¬мою «Речення» с.38      
 
Слово. Значення слова
22    Пряме й переносне значення слів    с.39-40        
23    Слова, що мають кілька значень    с.40-42        
24    Урок розвитку зв'язного мовлення. Робота з деформова¬ним текстом    с.42        
25    Слова, що звучать однаково, але мають різні значення    с.43-44        
26    Синоніми. Роль синонімів у тексті    с.44-45        
27    Антоніми    с.45-47        
28    Фразеологізми    с.47-48        
29    Культура мовленого слова. 
Перевірна робота. Диктант    с.49     
   
Будова слова
30    Аналіз перевірної роботи. 
Поняття про закінчення    с.50-51        
31    Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс    с.52-53        
32    Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання худож¬нього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом    с.54        
33    Корінь слова. Спільнокореневі слова    с.54-56        
34    Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів
    с.56-57        
35    Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з'],[ц'], [с']    с.58-59        
36    Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом    с.59-60       
37    Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними 
[е], [и]    с.60-61        
38    Поняття «орфограма»    с.62-63        
39    Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом    с.63-64   
40    Урок розвитку зв' язного мовлення. Складання інструкції «Як зробити рамку для фотографії»    с.64-65   
41    Робота з орфографічним словником. Перевірна робота. Перевірка знань за темами «Речення», «Слово», «Значення слова», «Будова слова»    с.65-66        
42    Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками    с.67-68        
43    Правило перевірки правопису слів типу просьба, бо¬ротьба, кігті, нігті    с.68-70        
44
    Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголос¬ними в кінці та середині слів перед глухими. Перевірна робота. Діалог    с.70-71        
45
    Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими    с.71-72        
46
    Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки    с.72-73        
47
    Закріплення вивченого про голосні й приголосні звуки    с.73-74        
48
    Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання листа    с.75        
49
    Префікс. Словотворча роль префіксів
    с.76-77        
50
    Творення слів із найуживанішими префіксами    с.77-78        
51
    Префікси, співзвучні з прийменниками    
с.78-79        
52
    Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами    с.79-80        
53
    Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня    с.81-82        
54
    Написання префіксів з- (с-). Перевірна робота. Аудіювання    с.82-83        
55
    Апостроф після префіксів перед
я, ю, є, ї. Перевірна робо¬та. Списування    с.83-84        
56
    Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання запро¬шення(привітання)    с.84-85        
57
    Перенос слів із префіксами. Перевірна робота. Диктант
    с.85-86        
58
    Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів    с.87-88        
59
    Закріплення вивченого про роль суфіксів у словах    с.88-89        
60
    Творення слів із найуживанішими суфіксами    с.89-90        
61
    Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса    с.90-91        
62
    Поділ слів із суфіксами для переносу    с.92-93        
63
    Узагальнення вивченого про будову слова    с.93-94        
64
    Урок розвитку зв'язного мовлення. Навчальний пере¬каз    с.
с.94        
Частини мови (загальне поняття)

65
    Повторення знань про різні частини мови: іменник, прикметник, дієслово
    с.95-96        
66
    Службові слова. Роль службових слів у реченні    с.97-98        
67
    Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови                                                 с.98-99        
68
    Зв'язок слів у реченні    с.99-100        
69
    Іменник як частина мови    с.100-103        
70
    Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом    с.103        
71
    Власні та загальні іменники. Велика буква у власних на¬звах    с.104-105        
72
    Велика буква в кличках тварин    с.105-106        
73
    Поняття предметності    с.107-108        
74
    Поняття предметності на прикладах іменників, що озна¬чають дію    с.108-109        
75
    Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній    с.110-111        
76
    Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання тексту за поданими початком, кінцівкою та ілюстраціями    с.112        
77
    Вправи на визначення роду іменників    с.113-114        
78
    Змінювання іменників за числами: однина та множина    с.114-116        
79
    Вправи на визначення числа іменників    с.116-117        
80
    Змінювання іменників за відмінками    с.117-119        
81
    Змінювання іменників за відмінками в однині та мно¬жині    с.119-120        
82
    Урок розвитку зв'язного мовлення. Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тек¬сту його темі    с.121        
83
    Узагальнення за темою «Іменник». Розбір іменника як частини мови. Перевірна робота    с.121-122        
84
    Прикметник як частина мови    с.123-124        
85
    Зв'язок прикметників з іменниками    с.124-125        
86
    Уживання прикметників у прямому і переносному зна¬ченнях
    с.125-126        
87
    Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми    с.127-128        
88
    Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання тексту - опису «Соняшник»    с.128        
89
    Уживання прикметників у загадках    с.128-129        
90
    Уживання прикметників в описах    с.130-131        
91
    Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками    с.131-132        
92
    Розбір прикметника як частини мови    с.132-133        
93
    Родові закінчення прикметників    с.133-135        
94
    Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом. Перевірна робота    с.136        
95
    Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками    с.137-138        
96
    Закріплення знань про прикметник як частину мови
    с.139-140        
97
    Перевірна робота. Диктант            
98
    Аналіз перевірної роботи. Дієслово як частина мови    с.140-142        
99
    Зв'язок дієслова з іменником у реченні    с.142-143        
100
    Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки
    с.144        
101
    Дієслова-антоніми    с.144-146        
102
    Дієслова-синоніми 
    с.147-148        
103
    Змінювання дієслів за часами. Перевірна робота. Спи¬сування    с.148-150        
104
    Уживання дієслів у переносному значенні
    с.150        
105
    Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання висловлювання про прочитаний твір    с.151        
106
    Змінювання дієслів за часами    с.151-152        
107
    Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію    с.152-154        
108
    Спостереження за влучним добором дієслів автором тек¬сту для змалювання подій, явищ    с.154-156        
109
    Написання частки не з дієсловами    с.156-157        
110
    Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання при¬вітання до Дня Матері    с.158        
111
    Повторення вивченого про дієслово. Перевірна робота. 
Усний твір    с.159        
112
    Перевірна робота. Диктант            
113
    Добирання потрібних за змістом дієслів. Закріплення знань про часові форми дієслова    с.160-161        
114
    Розбір дієслова як частини мови. Перевірна робота. Аудіювання
    с.161-162        
115
    Узагальнення знань і вмінь за темою «Дієслово». Пе¬ревірна робота    с.162-163        
Уроки повторення

116
    Повторення. Аналіз перевірних робіт. Повторення ви¬вченого про текст, речення    с.164-165        
117
    Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули»    с.165        
118
    Повторення вивченого про будову слова
    с.165-166        
119
    Повторення вивченого про частини мови
    с.166-168        
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 2
    Гостей: 2
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті