Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Опитування

Сподобався сайт?
Проголосовало: 756


Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Розробки уроків рідної мови 2 клас С.В. Моїсеєнко, І.П. Агаркова

Скачати файл з сервера

Поділитись з друзями:

Назва: Розробки уроків рідної мови 2 клас С.В. Моїсеєнко, І.П. Агаркова
Автор: С.В. Моїсеєнко, І.П. Агаркова
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 336
Формат файлу: .PDF 
Розмір файлу: 13 mb
Мова: українська


Зміст
I СЕМЕСТР

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1 КЛАСІ

Передмова 

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР

Урок № 1 Вступ. Звуки мовлення. Букви. Каліграфічне написання малих букв алфавіту 

Урок № 2 Голосні та приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів. Розповідь «Наші літні канікули» 

Урок № 3 Каліграфічне написання великих букв. Повторення алфавіту. Слова, близькі за значенням. Словникові слова ґанок, читання 

Урок № 4 Склад. Перенос слів з рядка в рядок 17

Урок № 5 Перенос слів зі збігом приголосних звуків 20

Урок № 6 Перенос слів із буквами й та ь 24

Урок № 7 Слово. Речення. Складання речень зі слів. Вимова й написання слова олень 27

Урок № 8 Роздільне написання слів у реченнях. Складання речень за схемами, запитаннями та малюнками. Вимова й написання слів ведмідь, завдання 31

МОВА І МОВЛЕННЯ. ТЕКСТ

Урок № 9 Уявлення про мову як засіб спілкування між людьми 35

Урок № 10 Поняття про рідну мову. Спорідненість української мови з російською та білоруською 39

Урок № 11 Старі й нові слова в українській мові 42

Урок № 12 Уявлення про усне і писемне мовлення. Культура мовлення 47

Урок № 13 Звертання. Практичне засвоєння різних форм звертання. Побудова діалогу за поданими запитаннями 51

Урок № 14 Сила голосу і швидкість мовлення. Спостереження за особливостями мовлення, пов’язаними з різними умовами спілкування 55

Урок № 15 Слова ввічливості. Ситуативні діалогічні вправи 58

Урок № 16 Поглиблення знань про культуру мовлення. Вправляння в етиці мовленнєвої поведінки. Складання діалогу 61

Урок № 17 Узагальнення знань і вмінь за темою «Мова і мовлення» 64

Урок № 18 Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту 67

Урок № 19 Добір заголовків до текстів. Вправляння у стислому переказуванні тексту. Усування повторення слів у реченнях. Знайомство зі шкільною бібліотекою 70

Урок № 20 Будова тексту 72

Урок № 21 Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою 76

Урок № 22 Види текстів: розповідь, опис, міркування. Вимова й написання словникового слова заєць 78

Урок № 23 Вправи на розрізнення типів текстів. Засоби зв’язку речень у тексті 81

Урок № 24 Відновлення деформованого тексту. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Текст» 84

РЕЧЕННЯ

Урок № 25 Поняття про речення. Основні ознаки речення. Вимова й написання слів учитель, вчитель, учителька, вчителька 87

Урок № 26 Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні 92

Урок № 27 Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Інтонування розповідних речень. Слова, близькі за значенням 95

Урок № 28 Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях. Складання діалогу. Вимова й написання слова дятел 99

Урок № 29 Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки 104

Урок № 30 Закріплення знань про розповідні та питальні речення. Складання розповіді за малюнком та запитаннями 106

Урок № 31 Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання 110

Урок № 32 Закріплення знань про спонукальні речення 114

Урок № 33 Закріплення знань про види речень. Складання усної розповіді за малюнком та поданим планом. Вимова й написання слова листопад 118

Урок № 34 Узагальнення знань про види речень за метою висловлювання 122

Урок № 35 Головні члени речення 125

Урок № 36 Визначення головних членів речення. Другорядні члени речення. Побудова речень за схемами. Написання та вимова слова Батьківщина 128

Урок № 37 Установлення зв’язку слів у реченнях за запитаннями 131

Урок № 38 Зв’язок слів у реченні. Головні члени речення, виділення їх у реченні. Розвиток зв’язного мовлення з теми «Осінь» 134

Урок № 39 Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення» 137

Урок № 40 Урок перевірки знань і вмінь учнів 139

СЛОВО

Урок № 41 Слова, які означають назви предметів. Розрізнювання питань хто? що? Вимова й написання слова портфель 140

Урок № 42 Розпізнавання іменників (без вживання терміна) за запитаннями хто? що? 143

Урок № 43 Групування предметів за родовими та видовими ознаками 146

Урок № 44 Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання іменників у формі однини та множини 149

Урок № 45 Змінювання іменників за зразком «Один — багато». Редагування тексту 151

Урок № 46 Закріплення знань про слова, що означають назви предметів. Навчальне аудіювання. 153

Урок № 47 Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей 156

Урок № 48 Вправи на закріплення написання імен, по батькові, прізвищ. Складання усної розповіді за серією малюнків 159

Урок № 49 Велика буква у кличках тварин 161

Урок № 50 Вправи на закріплення написання кличок тварин 164

Урок № 51 Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок 166

Урок № 52 Вправи на закріплення написання географічних назв 168

Урок № 53 Закріплення правил написання іменників із великої букви 171

Урок № 54 Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, що означають назви предметів» 173

Урок № 55 Контрольна робота 176

Урок № 56 Аналіз контрольної роботи. Слова, що називають ознаки предметів. Роль прикметників у мовленні 176

Урок № 57 Зв’язок прикметників з іменниками в реченні. Побудова діалогу. Вимова й написання слова ґудзик 179

Урок № 58 Змінювання прикметників з іменниками за зразком «один — багато» 182

Урок № 59 Закріплення знань про прикметник. Письмовий переказ тексту за малюнком і поданим планом. 185

Урок № 60 Спостереження за роллю прикметників у загадках. Складання загадок. Добір влучних прикметників для характеристики предметів 187

Урок № 61 Прикметники, близькі й протилежні за значенням. Вживання прикметників у переносному значенні. 190

I СЕМЕСТР

СЛОВО (продовження)

Урок № 62 Слова, які називають дії предметів 192

Урок № 63 Роль дієслів (без вживання терміна) у мовленні. Зв’язок дієслів з іменниками в реченні 194

Урок № 64 Змінювання дієслів за числами. Залежність числа дієслова від іменника 197

Урок № 65 Спостереження за роллю дієслів у мовленні 199

Урок № 66 Закріплення знань про дієслова. Складання розповіді за серією малюнків та опорними словами 201

Урок № 67 Дієслова, близькі та протилежні за значенням 203

Урок № 68 Багатозначні дієслова. Складання усного опису зовнішності людини 205

Урок № 69 Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями 207

Урок № 70 Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, які називають дії предметів» 209

Урок № 71 Поняття про службові слова, їх роль у реченні 212

Урок № 72 Написання службових слів окремо від інших, уживання службових слів за змістом речення 214

Урок № 73 Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні 216

Урок № 74 Корінь слова. Спільнокореневі слова 219

Урок № 75 Визначення кореня у слові шляхом добирання споріднених слів 221

Урок № 76 Вправи на закріплення вміння добирати споріднені слова 223

Урок № 77 Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови 225

Урок № 78 Розрізнювання слів, близьких за значенням, і спільнокореневих слів 227

Урок № 79 Перевірка знань та вмінь учнів. Спільнокореневі слова 229

Урок № 80 Систематизація знань учнів 229

Урок № 81 Звуки і букви. Алфавіт 231

Урок № 82 Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з орфографічним словником 233

Урок № 83 Голосні звуки. Позначення їх буквами 236

Урок № 84 Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу). Перенос слів із буквосполученням йо 238

Урок № 85 Наголос. Наголошений склад. Складотворна роль голосних звуків 241

Урок № 86 Наголошені й ненаголошені звуки. Визначення наголосу в словах. 243

Урок № 87 Визначення наголосу в словах. Добір спільнокореневих слів 246

Урок № 88 Зміна значення слова залежно від наголосу 248

Урок № 89 Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними 250

Урок № 90 Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова та добору спільнокореневих слів 253

Урок № 91 Закріплення знань про перевірку ненаголошених голосних за допомогою зміни слова й добору спільнокореневих слів 255

Урок № 92 Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених звуків [е], [и] у корені слова 257

Урок № 93 Слова з ненаголошеними [е], [и], правопис яких потрібно запам’ятати 260

Урок № 94 Перевірка написаних слів із ненаголошеними звуками [е] та [и] за словником. Складання розповіді за малюнком і запитаннями 262

Урок № 95 Закріплення знань про написання ненаголошених [е], [и] в корені слова 265

Урок № 96 Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених [е], [и] в корені слова. Звуко-буквений аналіз слів 267

Урок № 97 Узагальнення знань учнів про голосні звуки 269

Урок № 98 Узагальнення знань учнів 271

Урок № 99 Систематизація знань учнів 271

Урок № 100 Приголосні звуки. Позначення їх буквами на письмі 274

Урок № 101 Звук [ф], позначення його буквою ф 276

Урок № 102 Звуки [дз], [дз’], [дж], позначення їх буквосполученнями дз, дж. Перенос слів із буквосполученнями дз, дж 278

Урок № 103 Правильна вимова звуків [г] і [ґ], позначення їх буквами г та ґ 280

Урок № 104 Буква щ, позначення нею звукосполучення [шч] 282

Урок № 105 Дзвінкі і глухі приголосні звуки 285

Урок № 106 Правильна вимова дзвінких приголосних у кінці слова і складу 287

Урок № 107 Вимова та написання слів з дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухими. Усний переказ тексту 289

Урок № 108 Закріплення знань про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Складання розповіді за серією малюнків і запитан нями 292

Урок № 109 Тверді та м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є. Звуко-буквений аналіз слів 294

Урок № 110 Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення 296

Урок № 111 Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь) перед о. Перенос слів зі знаком м’якшення 299

Урок № 112 Закріплення вміння поділяти для переносу слова зі знаком м’якшення. Звуко-буквений аналіз слів 301

Урок № 113 Закріплення знань про тверді і м’які приголосні звуки. Усний переказ тексту 303

Урок № 114 Подовжені м’які приголосні звуки. Позначення їх на письмі. Навчальний диктант 306

Урок № 115 Перенос слів з подовженими приголосними звуками. Навчальне аудіювання 308

Урок № 116 Звуко-буквений аналіз слів з подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнками та запитаннями 310

Урок № 117 Закріплення знань про слова з подовженими приголосними звуками. Складання усної розповіді за малюнком 312

Урок № 118 Апостроф. Вживання апострофа 314

Урок № 119 Вимова і написання слів з апострофом. Правила переносу слів з апострофом 316

Урок № 120 Перевірка навчальних досягнень учнів за рік. Контрольне списування 318

Урок № 121 Повторення вивченого про текст, види текстів 319

Урок № 122 Перевірка навчальних досягнень учнів за рік. «Контрольний диктант» 321

Урок № 123 Повторення вивченого про речення, слово. Добір спільнокореневих слів 321

Урок № 124 Повторення вивченого про види речень за метою висловлювання 323

Урок № 125 Перевірка навчальних досягнень учнів за рік. Контрольне аудіювання 325

Урок № 126 Аналіз контрольних робіт 326

Урок № 127 Повторення вивченого про види речень, частини мови (без називання терміна) 326

Урок № 128 Повторення вивченого про звуки і букви. Звуко-буквений аналіз слів 328

Урок № 129 Підсумковий урок за рік
Всього коментарів: 0
І'мя *:
E-mail:
Код *:

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 30
    Гостей: 30
    Користувачів: 0
 
Наша група ВКонтакте