ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 5 клас


Усі уроки української мови 5 клас. ІІ семестр (2013)


Назва: Усі уроки української мови. 5 клас. ІІ семестр (2013)
Автор: Голобородько Є. П.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 270
Формат|Якість файлу: .pdf
Розмір файлу: 60.6 mb

У посібнику вміщено всі уроки української мови для ІІ семестру 5 класу, які розроблено за новою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (автори — Г. Т. Шелехова, М. І. Пентилюк, В. І. Новосьолова, Т. Д. Гнаткович, Н. Б. Коржова, К. В. Таранік-Ткачук, 2012 р.). Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.

Зміст
Календарно -тематичне планування уроків
української мови в 5 класі . ІІ семестр … 3
Урок № 57 Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів. Правопис.
Орфограма (практично) … 9
Фонет ика . Орфоепія . Орфографія …. 9
Урок № 58 Ненаголошені голосні, що не перевіряються
наголосом … 12
Урок № 59 Основні правила переносу. Культура мовлення.
Засвоєння складних випадків слововживання.
Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів
мовлення … 16
Урок № 60 Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] та [о]
перед складом із наголошеним [у] в коренях слів …. 21
Урок № 61 Орфограма (практично). Орфографічний словник.
Орфографічна помилка (практично), її умовне
позначення … 24
Урок № 62 Тренувальні вправи з теми «Орфографія» … 28
Урок № 63 Урок розвитку комунікативних умінь № 14.
Твір-опис окремих предметів у художньому стилі … 32
Урок № 64 Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Графіка.
Орфоепія» …. 36
Урок № 65 Контрольний диктант … 40
Урок № 66 Вимова приголосних звуків. Уподібнення
приголосних звуків …. 42
Урок № 67 Спрощення в групах приголосних. Слухання-
розуміння текстів різних стилів і типів мовлення … 48
Урок № 68 Урок розвитку комунікативних умінь № 15.
Твір-розповідь на основі власного досвіду
в художньому стилі … 52
Урок № 69 Найпоширеніші випадки чергування голосних
і приголосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] —
[і], [е] — [и], [о], [е] з [і]; [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] —
[з], [ц], [с] …. 55
Урок № 70 Чергування [о] — [е] після [ж], [ч], [ш]; [и] — [і]
після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів … 59
Урок № 71 Основні випадки чергування у — в, і — й … 63
Урок № 72 Урок розвитку комунікативних умінь № 16.
Усний твір-оповідання про випадок із життя.
Відгук про висловлювання товариша. Текст.
Удосконалення вміння правильної вимови
голосних і приголосних звуків у процесі виступів
із повідомленням на певну соціокультурну тему … 66
Урок № 73 Вимова префіксів з‑ (зі-, с‑), роз-, без- … 69
Урок № 74 Правопис. Позначення м’якості приголосних
на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо … 73
Урок № 75 Правила вживання знака м’якшення … 76
Урок № 76 Урок розвитку комунікативних умінь № 17.
Усний переказ художнього тексту розповідного
характеру з елементами роздуму … 80
Урок № 77 Правила вживання апострофа. Правильна вимова
та написання слів з апострофом …. 82
Урок № 78 Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких
приголосних та збігу однакових приголосних
звуків …. 85
Урок № 79 Написання слів іншомовного походження.
Букви и, і. Словник іншомовних слів ….. 89
Урок № 80 Правопис знака м’якшення та апострофа в словах
іншомовного походження …. 93
Урок № 81 Подвоєння букв у загальних і власних назвах.
Виразне читання вголос …. 96
Урок № 82 Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія.
Орфографія» … 99
Урок № 83 Контрольна робота № 5 з теми «Фонетика.
Орфоепія. Орфографія» … 101
Лекс икологія … 105
Урок № 84 Лексичне значення слова. Однозначні
й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним
і перекладним словниками. Культура мовлення.
Використання слів відповідно до їхнього
значення …. 105
Урок № 85 Використання багатозначних слів у прямому
й переносному значеннях. Культура мовлення.
Доцільність використання слів із переносним
значенням. Лексична помилка (практично) … 107
Урок № 86 Загальновживані (нейтральні) і стилістично
забарвлені слова … 109
Урок № 87 Групи слів за значенням: синоніми, антоніми,
омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів,
синонімів. Словникові статті в словниках різних
типів … 113
Уроки № 88–89 Урок розвитку комунікативних умінь № 18–19.
Контрольний переказ художнього тексту
розповідного характеру з елементами опису
тварин ….. 115
Урок № 90 Тренувальні вправи з теми «Групи слів
за значенням» … 118
Урок № 91 Урок розвитку комунікативних умінь № 20.
Відповідь на уроках української мови в науковому
стилі …. 121
Урок № 92 Походження (етимологія) слова. Етимологічний
словник української мови …. 123
Урок № 93 Тренувальні вправи з теми «Лексикологія».
Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів
мовлення … 130
Урок № 94 Урок розвитку комунікативних умінь № 21.
Ділові папери. Лист рідним, друзям, адреса …. 137
Урок № 95 Контрольна робота № 6 з теми «Лексикологія»
(тестові завдання). Контрольна перевірка навичок
аудіювання (тестові завдання) …. 142
Будова слова ….. 149
Урок № 96 Основа слова і закінчення — значущі частини
слова. Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-,
прі- …. 149
Урок № 97 Спільнокореневі слова й форми слова … 153
Урок № 98 Незмінні й змінні слова … 158
Урок № 99 Значущі частини слова. Правопис.
Написання префіксів пре-, при-, прі- … 161
Урок № 100 Урок розвитку комунікативних умінь № 22.
Замітка в газету (зі шкільного життя)
інформаційного характеру …. 165
Урок № 101 Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості
будови вивчених частин мови … 168
Урок № 102 Значущі частини слова. Текст. Удосконалення
вмінь знаходити інформацію до обраної теми,
аналізувати її, добирати ключові слова для
висловлювання …. 171
Урок № 103 Розбір слова за будовою. Правопис. Вивчені
орфограми в значущих частинах слова …. 174__
Урок № 104–105 Урок розвитку комунікативних умінь № 23–24.
Контрольний твір-розповідь на основі власного
досвіду в художньому стилі ….. 179
Урок № 106 Тренувальні вправи з теми «Будова
слова. Орфографія». Культура
мовлення. Використання в мовленні слів
із префіксами та суфіксами, що надають тексту
емоційного забарвлення й виразності … 182
Урок № 107 Контрольна робота № 7 з теми «Будова слова»
(тестові завдання) … 186
Повторення й узагал ьнення в кінці року … 191
Урок № 108 Синтаксис і пунктуація. Просте речення …. 191
Урок № 109 Синтаксис і пунктуація. Складне речення … 196
Урок № 110 Синтаксичний розбір речення … 200
Урок № 111 Лексикологія. Групи слів за значенням … 205
Урок № 112 Лексикологія.Робота зі словниками … 212
Урок № 113 Лексикологія. Тренувальні вправи …. 218
Урок № 114 Річна контрольна робота за текстом
адміністрації … 226
Урок № 115 Аналіз диктанту. Вивчені орфограми в значущих
частинах слова . 228
Урок № 116 Тренувальні вправи з орфографії … 231
Урок № 117 Будова слова й орфографія. Значущі частини
слова … 237
Урок № 118 Спільнокореневі слова й форми слова … 241
Урок № 119 Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія … 245
Урок № 120 Фонетичний розбір слова … 249
Урок № 121 Контрольна робота № 8 з теми «Повторення»
(тестові завдання) …. 254
Урок № 122 Аналіз контрольної роботи … 258
Навчально -методичні матеріали до уроків
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 3
    Гостей: 3
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті