ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

[ Свіжі повідомлення | Учасники | Правила форуму | Пошук | RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Форум педагогів по предметах » Форум вчителів інформатики » Сервісні операції з дисками. Боротьба з вірусами (Інструкція для виконання лабораторної роботи №3)
Сервісні операції з дисками. Боротьба з вірусами
Victor_PasykДата: Вівторок, 08.07.2014, 12:26:48 | Повідомлення # 1
Активіст
Група: Адміністратор
Повідомлень: 226
Статус: Offline
Інструкція длявиконання лабораторної роботи №3

Тема: Сервісні операції з дисками. Боротьба зкомп'ютерними вірусами

1 Мета: набути уміння і навички виконання операцій форматування, пе­ревірки тадефрагментації диска, а також архівації даних за допомогою сервісних програм Windows.Набути навички діагностики комп'ютерних вірусів і боротьби з ними.

2 Матеріально-технічне та навчально-методичнезабезпечення:
2.1 Інструкція довиконання роботи
2.2 Персональний комп'ютер із встановленою операційноюсистемою Windows, атакож антивірусною програмою AntiviralToolkitPRO (AVP).

3 Теоретичні відомості:
Форматування дискети здійснюється за командоюФорматувати, яку можна вибрати такими способами:

1 Відкрити папку «Мій комп’ютер». Потімклацнути правою клавішею миші на значку диска, який треба відформатувати. В
контекстному меню, що з'явиться на екрані, активізувати команду Форматувати.

2 Відкрити програму «Провідник», вибрати значок диска напанелі вмісту вибраної папки і клацнути правою клавішею миші. У контекстному меню, що з'явиться на екрані, задати команду Форматувати.

В обох способах відкривається діалогове вікно«Форматування», що містить параметри та їх групи.

Після вибору параметрів треба клацнути мишеюна командній кнопці «Почати», щоб почалося форматування диска.

Після закінчення форматування дискети наекрані відображається вікно «Результати форматування».

Примітки
1  Неможна відформатувати диск, що містить папку з ОС Windows(про це на екрані з'являється повідомлення).

2 Не можна форматувати мережні диски (вїхньому контекстному меню немає команди Форматувати).

Швидкість розв'язання багатьох задач, а інодій принципова можливість їхнього розв'язання залежить від стану зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв. Для перевірки стану дисків і поліпшення їх якості у Windowsвикористовується кілька сервісних програм:
-     перевірка диска;
-     архівація даних;
-     дефрагментація диска.

Програми для обслуговування дисків можназапустити, вибравши в меню Пуск команду Програми - Стандартні - Службові - потрібна програма.

Якщо необхідно обробити який-небудьконкретний диск, то найчастіше користуються такими способами:

1 У вікні папки «Мій комп’ютер» клацнутиправою клавішею миші по значку потрібного диска.

2  Уконтекстному меню, що з'явилося, вибрати команду «Властивості» а у вікні властивостей
- вкладку «Сервіс».

3  Увкладці «Сервіс» вибрати одну з програм, натиснувши відповідні кнопку:
«Виконати перевірку»;
«Виконати архівацію»;
«Виконати дефрагментацію».

У вікні «Дефрагментація диска» виводитьсядетальна інформація про поточний стан диска. Щоб спостерігати за процесом дефрагментації, потрібно в цьому вікні натиснути кнопку «Властивості».

Розшифрування умов­них позначок виводиться у вікні «Легенда», що викликається
натискан­ням відповідної кнопки.

Для запуску програми AVPнеобхідно двічі клацнути мишею на її значку або ярлику.Під час пуску програми завантажуються антивірусні бази даних тестуються оперативна пам'ять й основний файл додатка AVP32.EXEна наявність у них вірусів.

Після завантаження програми внижньому рядку її головного вікна відображається повідомлення «Антивіруснібази завантажені. Відомих вірусів: ххххх», де ххххх- кількість вірусів.

У головному вікні знаходяться вкладки «Область»,«Об’єкти», «Дії», «Параметри» і «Статистика».
Вкладка «Область» містить список дисків, що перевіряються.
Вкладка «Об’єкти» задає списокоб'єктів і типи файлів для перевірки. Об'єктами є пам'ять, сектори, файли, упаковані об'єкти й архіви створені архіваторами ARJ, ZIP, RAR і LHA(лікування архівних файлів не виконується).

Вкладка «Дії» задає дії під час виявлення заражених і/або підозрілихоб'єктів.

До таких дій належать:
звіт про знайдені віруси, що виводиться увікні «Об’єкт-Результат» й у файлі звіту;

запит на лікування, при якому відкриваєтьсядіалогове вікно «Заражений об’єкт»;

лікування всіх заражених об'єктів без запиту;

вилучення всіх заражених об'єктів без запиту;

копіювання в окрему папку заражених і/абопідозрілих об'єктів.

Вкладка «Параметри» виконує настройку програми AVPна різні ре­жими перевірки: попередження, виявленняневідомого вірусу, звіт про чисті (без вірусів) об'єкти, звукові ефекти під час виявлення вірусів, ство­рення файла звіту та ін.

Вкладка «Статистика» відображає результати роботи програми AVP. Ця вкладка стає активною після закінчення перевіркипрограми.

Вкладка складається з двох частин:
Перевірено. У ній відображаються кількість перевірених секторів,файлів, папок, архівних і упакованих файлів, а також час перевірки заз­начених
об'єктів.

Знайдено. Уній відображається кількість відомих вірусів, їх знайдених тіл,вилікуваних об'єктів, попереджень, підозр щодо вірусу, зіпсованихоб'єктів і помилок введення/виведення.

4 Хід роботи:
4.1  Скопіювати надискету кілька файлів і виконати її швидке фор­матування.

4.2 Повторити п. 4.1 і виконати повне форматування.

4.3 Порівняти результати і час виконання п.п. 4.1 і 4.2.

4.4 Скопіювати на дискету кілька файлів і зробити перевірку дискети сервісною програмою архівації. Порівняти результати і час повного фор­матування дискети з її перевіркою.

4.5  Задопомогою сервісної програми архівації скопіювати дані з однієї дискети на
іншу.

4.6   Здискети, на якій міститься понад чотири файли, видалити два файли, а на їх
місце скопіювати ще три файли. Після цього за допомогою сервісної програми Windowsпровести дефрагментацію дискети. Проведіть спостереженняза процесом дефрагментації.

4.7 Перевірити пам'ять й усі дискикомп'ютера. Підозрілі об'єкти скопіювати в окрему папку і видати звіт в окремий файл.

4.8 Перевірити дискету на наявність вірусів іпри їх виявленні видати запит на лікування, а також звіт про чисті об'єкти.

4.9 Ретельно перевірити на дискеті упаковані об'єкти нанаявність вірусів і за її результатами видати тільки звіт.

4.10 Перевірити ЕХЕ-файли на диску D:, стежити за ходом перевірки, видавати попередження привиявленні вірусів і наприкінці видати тільки звіт без лікування.

4.11 Перевірити на дискеті архівний файл нанаявність вірусу і при ви­явленні видалити його без запиту. У звіті представити результати кожної перевірки.

За результатами виконання лабораторної роботиоформити докладний звіт про те, як виконувалася кожна дія і які результати
отримані.

5 Висновки:
Оволодіння засобами виконання основнихоперацій з дискамидозволить раціонально використовувати диски у повсякденній роботі, а в деяких випадках врятувати дані на пошкодженому диску чи просто зробити його знову придатним для роботи.

А також, ознайомлення зі способамизапобігання зараження комп’ютера вірусами і засобами боротьби з ними за допомогою однієї з най­поширеніших антивірусних програм. Це в подальшому дозволить підтри­мувати комп'ютер і програми в робочому стані.

6 Контрольні питання:
6.1           У чому полягає форматування диска?
6.2           У яких випадках доцільно здійснюватиформатування?
6.3           Які способи форматування диска ви знаєте? Порівняйтеїх.
6.4           Які диски не можна форматувати?
6.5           Чи можна прочитати інформацію, що була надиску, після його форматування?
6.6           Чим відрізняється форматування диска віддефрагментації?
6.7           Що спільного між перевіркою диска і йогоформатуванням?
6.8           У яких випадках доцільно робити архіваціюданих за допомогою стандартної програми Windows?
6.9           Що дає дефрагментація диска? Як можнаспостерігати за її процесом?
6.10       Як часто треба робити дефрагментацію диска?
6.11       Що являє собою комп'ютерний вірус?
6.12       До яких наслідків може призвести дія комп'ютерноговірусу?
6.13       Якими шляхами поширюється комп'ютерний вірус?
6.14       Які засоби захисту від вірусу ви знаєте?
6.15       Які види антивірусних програм вам відомі?

Література
Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютернітехнології: Підручник. – К.: Каравела, 2003. – 464с.

Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: Вища освіта, 2006. – 359 с.
 
Форум » Форум педагогів по предметах » Форум вчителів інформатики » Сервісні операції з дисками. Боротьба з вірусами (Інструкція для виконання лабораторної роботи №3)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика


 
Наша група в ВКонтакті