ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Бібліотека вчителя » Адміністратору школи


Методична робота в школі


Назва: Методична робота в школі
Автор: Б. Житник
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 192
Розмір файлу: 55.6 mb 
Формат файлу: .pdf
 
Методичний порадник охоплює галузь професійних знань, що містить такі основні поняття сучасної дидактики, як форми і методи навчання в контексті особистісно орієнтованої парадигми освіти.
 
У другій книзі розкриваються сутність методичної роботи в школі, її цілі і задачі, зміст, форми організації, умови ефективного підвищення майстерності вчителів, шляхи професійного самовдосконалення вчителя.
 
Для керівників шкіл, слухачів і викладачів інститутів і факультетів підвищення кваліфікації, учителів шкіл.
 
Зміст
Житник Б. О.
Методичний порадник: форми і методи навчання 7
Вступ 8
Розділ І. Дидактичні форми навчання 10
1.1. Тлумачення поняття «форми» в сучасній дидактиці 10
1.1.1. Форма навчання 12
1.1.2. Організаційна форма навчання 13
1.1.3. Функції форм організації навчання 16
1.1.4. Класифікація форм організації навчання 17
1.2. Форми організації індивідуальних занять 20
1.3. Класно-урочна система та її альтернативи 21
1.4. Лекційно-семінарська форма організації навчання 25
1.4.1. Шкільна лекція 25
1.4.2. Шкільний семінар 29
1.5. Групові форми організації навчання 32
1.5.1. Загальні характеристики групової форми організації навчання 34
1.5.2. Способи створення груп 35
1.5.3. Організація навчального простору 37
1.5.4. Механізми реалізації навчальної діяльності в групах 38
1.5.5. Алгоритм організації навчання в малих групах 39
1.5.6. Норми поведінки при груповому навчанні 40
1.5.7. Приклади групових форм інтерактивного навчання 41
1.5.8. Поняття кейс-методу 43
1.6. Додаткові форми організації навчання та їх розвиток у дидактиці 56
1.6.1. Супровідні форми організації навчання 56
1.6.2. Допоміжні форми організації навчання 70
Розділ ІІ. Методи навчання та активізації пізнавальної активності учнів 75
2.1. Поняття методу та прийому навчання 75
2.2. Проблеми класифікації методів навчання 78
2.3. Суть та зміст традиційних методів навчання 82
2.3.1. Розповідь та пояснення вчителя 82
2.3.2. Бесіда 83
2.3.3. Робота з книгою 85
2.3.4. Ілюстрація та демонстрація 87
2.3.5. Вправи 87
2.4. Нетрадиційні підходи до класифікації методів навчання 88
2.4.1. Евристичні методи навчання 89
2.4.2. Методи продуктивного навчання 91
2.4.3. Системи занять, що утворені шляхом трансформації методів навчання до рівня форм навчання 103
2.5. Використання міжпредметних зв’язків для «активізації» методів навчання 106
2.6. Питання вибору методів навчання 108
Замість резюме! 111
Література 112
Додаток 1 114
Додаток 2 115
Крижко В. В., Павлютенков Є. М.
Організація методичної роботи 117
Вступ 118
Розділ І. Система методичної роботи в школі 120
Програма семінару 127
Зміст методичної роботи в школі 134
Форми організації методичної роботи 136
Розділ ІІ. Керування методичною роботою в школі. 
Планування методичної роботи в школі 139
Орієнтовна структура плану роботи методоб’єднання 139
Організація методичної роботи в школі 142
Розділ ІІІ. Стимулювання педагогічної творчості вчителів 153
Розділ ІV. Умови ефективного підвищення майстерності учителів 156
Розділ V. Вивчення діяльності й особистості учителя 158
Програма вивчення особистості і професійних 
умінь учителя 158
Розділ VІ. Професійне удосконалення вчителя 161
Розділ VІІ. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду 165
Основні етапи роботи 165
Розділ VІІІ. Основи успішного навчання 167
Анкета для учнів 168
Стратегії навчання 171
Психологічні і фізіологічні причини неуспішності 175
Види педагогічної занедбаності школярів 176
Література
 
Житник Б. А. 
Методическое руководство: формы и методы обучения 7 
Введение 8 
Раздел I. Дидактические формы обучения 10 
1.1. Толкование понятия «формы» в современной дидактике 10 
1.1.1. Форма обучения 12 
1.1.2. Организационная форма обучение 13 
1.1.3. Функции методов обучения 16 
1.1.4. Классификация методов обучения 17 
1.2. Формы организации индивидуальных занятий 20 
1.3. Классно-урочная система и ее альтернативы 21 
1.4. Лекционно-семинарская форма организации обучения 25 
1.4.1. Школьная лекция 25 
1.4.2. Школьный семинар 29 
1.5. Групповые формы организации обучения 32 
1.5.1. Общие характеристики групповой формы организации обучения 34 
1.5.2. Способы создания групп 35 
1.5.3. Организация учебного пространства 37 
1.5.4. Механизмы реализации учебной деятельности в группах 38 
1.5.5. Алгоритм организации обучения в малых группах 39 
1.5.6. Нормы поведения при групповом обучении 40 
1.5.7. Примеры групповых форм интерактивного обучения 41 
1.5.8. Понятие кейс-метода 43 
1.6. Дополнительные формы организации обучения и их развитие в дидактике 56 
1.6.1. Сопутствующие формы организации обучения 56 
1.6.2. Вспомогательные формы организации обучения 70 
Раздел II. Методы обучения и активизации познавательной активности учащихся 75 
2.1. Понятие метода и приема обучения 75 
2.2. Проблемы классификации методов обучения 78 
2.3. Суть и содержание традиционных методов обучения 82 
2.3.1. Рассказ и объяснение учителя 82 
2.3.2. Беседа 83 
2.3.3. Работа с книгой 85 
2.3.4. Иллюстрация и демонстрация 87 
2.3.5. Упражнения 87 
2.4. Нетрадиционные подходы к классификации методов обучения 88 
2.4.1. Эвристические методы обучения 89 
2.4.2. Методы продуктивного обучения 91 
2.4.3. Системы занятий, образованные путем трансформации методов обучения до уровня форм обучения 103 
2.5. Использование межпредметных связей для «активизации» методов обучения 106 
2.6. Вопрос выбора методов обучения 108 
Вместо резюме! 111 
Литература 112 
Приложение 1 114 
Приложение 2 115 
Крыжко В. В., Павлютенков Е. М. 
Организация методической работы 117 
Введение 118 
Раздел И. Система методической работы в школе 120 
Программа семинара 127 
Содержание методической работы в школе 134 
Формы организации методической работы 136 
Раздел II Управление методической работой в школе. 
Планирование методической работы в школе 139 
Ориентировочная структура плана работы методобъединения 139 
Организация методической работы в школе 142 
Раздел III. Стимулирование педагогического творчества учителей 153 
Раздел IV Условия эффективного повышения мастерства учителей 156 
Раздел V. Изучение деятельности и личности учителя 158 
Программа изучения личности и профессиональных умений учителя 158 
Раздел VI. Профессиональное усовершенствование учителя 161 
Раздел VII. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 165 
Основные этапы работы 165 
Раздел VIII. Основы успешного обучения 167 
Анкета для учеников 168 
Стратегии обучения 171 
Психологические и физиологические причины неуспеваемости 175 
Виды педагогической запущенности школьников 176 
Литература
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті