ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Бібліотека вчителя » Адміністратору школи


Основи педагогічної майстерності


Назва: Основи педагогічної майстерності
Автор: Марченко О.Г.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 112
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.53 Mb
Мова: українська

Зміст українсьою мовою
Вступ 6
Розділ 1. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності 7
1.1. Професійні вимоги до особистості вчителя 7
1.2. Професійна етика та педагогічний такт 8
1.3. Структура компетенцій учителя 9
1.4. Індивідуальний стиль діяльності вчителя 13
1.5. Загальна та професійна культура педагога 16
1.6. Соціальна роль і місія сучасного вчителя 19
1.7. Основні види професійної діяльності педагога 22
1.8. Педагогічні міфи та реалії в роботі вчителя-початківця 25
Розділ 2. Принципи взаємодії у педагогічному процесі 29
2.1. Поняття про принципи взаємодії. Основні принципи педагогічної взаємодії 29
2.2. Характер застосування принципів взаємодії на уроці та у позаурочній діяльності 31
Розділ 3. Психолого-педагогічні аспекти взаємодії у навчально-виховному процесі 35
3.1. Система професійної взаємодії вчителя 35
3.2. Педагогічний процес як система цілей, завдань, засобів і технологій навчання та виховання 37
Розділ 4. Педагогічне спілкування у навчально-виховній діяльності 40
4.1. Соціальне значення і роль спілкування 40
4.2. Поняття та особливості педагогічного спілкування 41
4.3. Принципи та правила педагогічного спілкування 44
4.4. Класифікація стилів педагогічного спілкування 45
4.5. Поняття про індивідуальний стиль спілкування вчителя 46
4.6. Створення ситуацій успіху в педагогічній роботі 47
4.7. Формальне і неформальне в педагогічному спілкуванні 48
Розділ 5. Педагогічна майстерність учителя на уроці 51
5.1. Поняття про педагогічну майстерність учителя 51
5.2. Зміст та основні складові педагогічної майстерності 52
5.3. Педагогічна культура та професійна майстерність педагога на уроці 52
5.4. Інтерактивний урок. Принципи та способи його побудови 53
5.5. Шляхи стимулювання пізнавальної діяльності учнів 54
Розділ 6. Професійна позиція педагога 57
6.1. Поняття про професійну позицію 57
6.2. Тактична і стратегічна позиції вчителя в ході педагогічної взаємодії 57
Розділ 7. Конфлікти в педагогічній роботі 59
7.1. Поняття про конфлікти, їхня класифікація 59
7.2. Стадії розвитку конфлікту. Конструктивні та деструктивні наслідки конфліктних ситуацій 61
7.3. Джерела конфліктів у педагогічному процесі 65
7.4. Учасники та їхня позиція в педагогічному конфлікті 66
7.5. Шляхи та способи розв’язання конфліктів 67
7.6. Матриця Томаса-Кілмена як модель поведінки у подоланні конфліктів 68
7.7. Особливості роботи педагога з «важкими» дітьми 69
Розділ 8. Мовна культура вчителя у системі його професійної діяльності 72
8.1. Мовлення як основний засіб спілкування вчителя з учнями 72
8.2. Впливаюча сила мовлення 73
8.3. Поняття про культуру мовлення педагога 75
8.4. Виразність і правильність мовлення педагога 75
Розділ 9. Професійне самовизначення вчителя 78
9.1. Професійне самовизначення вчителя, формальне та неформальне ставлення до педагогічної роботи 78
9.2. Імідж сучасного вчителя 79
9.3. Способи самоаналізу педагогічного досвіду та шляхи підвищення професійної кваліфікації 81
9.4. Система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 84
Розділ 10. Комплекс практичних вправ щодо оволодіння педагогічною майстерністю 85
10.1. Практичні рекомендації щодо вироблення професійно-комунікативних умінь і навичок 86
10.2. Практичні вправи з розвитку мовної техніки 88
10.3. Практичні прийоми акторської психотехніки в роботі вчителя 104
10.4. Елементи колористики в педагогічній діяльності 107
Література

Содержание на русском языке
Введение 6
Раздел 1. Учитель как субъект педагогической деятельности 7
1.1. Профессиональные требования к личности учителя 7
1.2. Профессиональная этика и педагогический такт 8
1.3. Структура компетенций учителя 9
1.4. Индивидуальный стиль деятельности учителя 13
1.5. Общая и профессиональная культура педагога 16
1.6. Социальная роль и миссия современного учителя 19
1.7. Основные виды профессиональной деятельности педагога 22
1.8. Педагогические мифы и реалии в работе учителя-начинающего 25
Раздел 2. Принципы взаимодействия в педагогическом процессе 29
2.1. Понятие о принципах взаимодействия. Основные принципы педагогического взаимодействия 29
2.2. Характер применения принципов взаимодействия на уроке и во внеурочной деятельности 31
Раздел 3. Психолого-педагогические аспекты взаимодействия в учебно-воспитательном процессе 35
3.1. Система профессионального взаимодействия учителя 35
3.2. Педагогический процесс как система целей, задач, средств и технологий обучения и воспитания 37
Раздел 4. Педагогическое общение в учебно-воспитательной деятельности 40
4.1. Социальное значение и роль общения 40
4.2. Понятие и особенности педагогического общения 41
4.3. Принципы и правила педагогического общения 44
4.4. Классификация стилей педагогического общения 45
4.5. Понятие о индивидуальном стиле общения учителя 46
4.6. Создание ситуаций успеха в педагогической работе 47
4.7. Формальное и неформальное в педагогическом общении 48
Раздел 5. Педагогическое мастерство учителя на уроке 51
5.1. Понятие о педагогическом мастерстве учителя 51
5.2. Содержание и основные составляющие педагогического мастерства 52
5.3. Педагогическая культура и профессиональное мастерство педагога на уроке 52
5.4. Интерактивный урок. Принципы и способы его построения 53
5.5. Пути стимулирования познавательной деятельности учащихся 54
Раздел 6. Профессиональная позиция педагога 57
6.1. Понятие о профессиональной позиции 57
6.2. Тактическая и стратегическая позиции учителя в ходе педагогического взаимодействия 57
Раздел 7. Конфликты в педагогической работе 59
7.1. Понятие о конфликтах, их классификация 59
7.2. Стадии развития конфликта. Конструктивные и деструктивные последствия конфликтных ситуаций 61
7.3. Источники конфликтов в педагогическом процессе 65
7.4. Участники и их позиция в педагогическом конфликте 66
7.5. Пути и способы решения конфликтов 67
7.6. Матрица Томаса-Килмена как модель поведения в преодолении конфликтов 68
7.7. Особенности работы педагога с «трудными» детьми 69
Глава 8. Языковая культура учителя в системе его профессиональной деятельности 72
8.1. Вещание в качестве основного средства общения учителя с учениками 72
8.2. Воздействующая сила речи 73
8.3. Понятие о культуре речи педагога 75
8.4. Выразительность и правильность речи педагога 75
Глава 9. Профессиональное самоопределение учителя 78
9.1. Профессиональное самоопределение учителя, формальное и неформальное отношение к педагогической работе 78
9.2. Имидж современного учителя 79
9.3. Способы самоанализа педагогического опыта и пути повышения профессиональной квалификации 81
9.4. Система повышения квалификации педагогических кадров 84
Глава 10. Комплекс практических упражнений по овладению педагогическим мастерством 85
10.1. Практические рекомендации по выработке профессионально-коммуникативных умений и навыков 86
10.2. Практические упражнения по развитию языковой техники 88
10.3. Практические приемы актерской психотехники в работе учителя 104
10.4. Элементы колористики в педагогической деятельности 107
Литература 
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика



    Онлайн всього: 8
    Гостей: 8
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті