ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Бібліотека вчителя » Адміністратору школи


Учнівське самоврядування: структура, зміст і концепція розвитку, проектна діяльність, досвід організації.


Назва: Учнівське самоврядування: структура, зміст і концепція розвитку, проектна діяльність, досвід організації.
Автор: О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 112
Розмір файлу: 0.88 mb 
Формат файлу: .pdf
Мова: українська

Зміст українською мовою
Передмова  
Розділ 1. Структура і зміст учнівського самоврядування в сучасному навчальному закладі 7
1.1. Учнівське самоврядування у контексті викликів ХХІ століття 7
1.2. Концептуальні засади розвитку учнівського самоврядування 8
1.3. Проектна діяльність як засіб активізації діяльності учнівського самоврядування 24
Розділ 2. Життєтворчий потенціал молодіжної асоціації «Нова генерація лідерів»: уроки досвіду 32
2.1. Можливості асоціації «Нова генерація лідерів» в громадянському вихованні учнівської молоді 32
2.2. Виховний потенціал асоціації «Нова генерація лідерів» 35
2.3. Варіативно-проектний підхід в?діяльності асоціації «Нова генерація лідерів» 39
2.4. Місце та роль учнівського самоврядування в?структурі управління позашкільним навчальним закладом 43
Література. 46
Додатки
Додаток 1. Педагогічні орієнтири 50
Додаток 2. Нормативно-правове забезпечення функціонування та розвитку системи учнівського самоврядування 53
Додаток 3. Алгоритм організації учнівського самоврядування у навчальному закладі 54
Додаток 4. Педагогічний барометр (квітень 2007 р.) 55
Додаток 5. Положення про громадську організацію «Нова генерація лідерів» 57
Додаток 6. Центр позашкільної роботи. Програма діяльності молодіжної асоціації «Нова генерація лідерів» 61
Додаток 7. Схема впливу на особистість виховного простору асоціації «Нова Генерація Лідерів» 78
Додаток 8. Схема взаємодії в трикутнику «Батьки – діти - педагоги» 80
Додаток 9. Модель лідера асоціації «Нова Генерація Лідерів» 87
Додаток 10. Напрями діяльності асоціації «Нова Генерація Лідерів» 81
Додаток 11. Структура асоціації «Нова Генерація Лідерів» 88
Додаток 12. Функціональна модель діяльності Ради «Лідер» 83
Додаток 13. Ролі лідерів асоціації «Нова генерація лідерів» 84
Додаток 14. Етичний кодекс учнівської ради «Лідер» 84
Додаток 15. Білль про права 85
Додаток 16. Правила успішної командної роботи ради «Лідер» 86
Додаток 17. Закони лідерів 87
Додаток 18. Десять заповідей, якими асоціація «Нова генерація лідерів» керується в своїй роботі 88
Додаток 19. Організація соціальної практики учнівської молоді 89
Додаток 20. Положення про районний конкурс лідерів учнівського самоврядування 89
Додаток 21. Календар справ молодіжної асоціації «Нова генерація лідерів» 2006–2007 рр. 93
Додаток 22. Положення про конкурс «Лідер року» 96
Додаток 23. Проект «Учнівський барометр»

Содержание на русском языке
Предисловие 5
Раздел 1. Структура и содержание ученического самоуправления в современном учебном заведении 7
1.1. Ученическое самоуправление в контексте вызовов XXI века 7
1.2. Концептуальные основы развития ученического самоуправления 8
1.3. Проектная деятельность как средство активизации деятельности ученического самоуправления 24
Раздел 2. Життетворчий потенциал молодежной ассоциации «Новое поколение лидеров»: уроки опыта 32
2.1. Возможности ассоциации «Новое поколение лидеров» в гражданском воспитании учащейся молодежи 32
2.2. Воспитательный потенциал ассоциации «Новое поколение лидеров» 35
2.3. Вариативно-проектный подход в? Деятельности ассоциации «Новое поколение лидеров» 39
2.4. Место и роль ученического самоуправления в? Структуре управления внешкольным учебным заведением 
Литература. 46
Дополнения
Приложение 1. Педагогические ориентиры 50
Приложение 2. Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития системы ученического самоуправления 53
Приложение 3. Алгоритм организации ученического самоуправления в учебном заведении 54
Приложение 4. Педагогический барометр (апрель 2007) 55
Приложение 5. Положение об общественной организации «Новое поколение лидеров» 57
Приложение 6. Центр внешкольной работы. Программа деятельности молодежной ассоциации «Новое поколение лидеров» 61
Приложение 7. Схема влияния на личность воспитательного пространства ассоциации «Новая Генерация Лидеров» 78
Приложение 8. Схема взаимодействия в треугольнике «Родители - дети - педагоги» 80
Приложение 9. Модель лидера ассоциации «Новая Генерация Лидеров» 87
Приложение 10. Направления деятельности ассоциации «Новая Генерация Лидеров» 81
Приложение 11. Структура ассоциации «Новая Генерация Лидеров» 88
Приложение 12. Функциональная модель деятельности Совета «Лидер» 83
Приложение 13. Роли лидеров ассоциации «Новое поколение лидеров» 84
Приложение 14. Этический кодекс ученического совета «Лидер» 84
Приложение 15. Билль о правах 85
Приложение 16. Правила успешной командной работы совета «Лидер» 86
Приложение 17. Законы лидеров 87
Приложение 18. Десять заповедей, которыми ассоциация «Новое поколение лидеров» руководствуется в своей работе 88
Приложение 19. Организация социальной практики учащейся молодежи 89
Приложение 20. Положение о районный конкурс лидеров ученического самоуправления 89
Приложение 21. Календарь дел молодежной ассоциации «Новое поколение лидеров» 2006-2007 гг 93
Приложение 22. Положение о конкурсе «Лидер года» 96
Приложение 23. Проект «Ученический барометр»
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті