ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Бібліотека вчителя » Класний керіник


Щоб життя у класі було цікавим


Назва: Щоб життя у класі було цікавим
Автор: Ворожейкіна О. М.
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 223
Розмір файлу: 61.2 mb 
Формат файлу: .pdf
Мова: українська

Зміст українською мовою
Переднє слово 5
ДЕЩО ПРО ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 
УСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ ІЗ ПЛАНУВАННЯ 12
І варіант. Традиційний план 12
ІІ варіант. Планування за допомогою методики колективної творчої справи 14
Теоретичний блок 15
Практичний блок 18
ІІІ варіант. Проектне планування 45
ВАША КЛАСНА КІМНАТА МАЄ БУТИ «КЛАСНОЮ!» 57
Класний куточок 57
Складові класного куточка 58
Зміст і оформлення 58
Результативність класного куточка 59
Стіннівка 60
Формат стіннівки 60
Замітки 61
Різновиди стіннівок 62
ШКОЛА + РОДИНА 64
Передумови взаєморозуміння та співпраці 64
Передусім — руйнування стереотипів 64
Непередбачені конфлікти 65
Алгоритм спілкування 66
За яких умов можна уникнути багатьох конфліктів? 68
Готуємося до батьківських зборів 69
Завдання батьківських зборів 69
Умови ефективності проведення зборів 69
Розгорнуті сценарні плани проведення батьківських зборів 76
Сімейний клуб 104
ГОДИНИ СПІЛКУВАННЯ ТА ІНШІ КЛАСНІ ЗАХОДИ 105
Якою має бути година спілкування 105
Функції години спілкування 106
Типи годин спілкування 107
Тематика годин спілкування 107
Підготовка години спілкування 108
Аналізування години спілкування 109
Поради щодо підготовки та проведення заходів 110
Практичний блок 123
Години спілкування 123
Класні заходи 143
Години спілкування з елементами тренінгових занять 165
ВІКТОРИНИ, ТУРНІРИ ТОЩО 174
Вікторини 174
Якщо ви заблукали в лісі… 174
Прогноз погоди 174
Легенди про квіти 175
Рослинний і тваринний світ 177
Формула здоров’я 178
Загальні питання 179
Мистецтво, спорт 179
Турніри з літературознавства 179
Загальні питання 179
Іван Петрович Котляревський 180
Іван Семенович Нечуй-Левицький 185
Леся Українка 187
Тарас Григорович Шевченко 191
ІГРИ ТА РОЗВАГИ 200
Ігри в приміщенні і на відкритому просторі 200
Комплекс рухливих ігор для дітей 10—12 років 200
Комплекс рухливих ігор для дітей 13—14 років 201
Естафета з елементами спортивних ігор 203
Естафети з колективними діями 204
Естафети комічного характеру 204
Ігри на місцевості 205
Додаток. Тести 210
«Чи добрі ви?» 210
«Чи безцеремонні ви?» 211
«Який я у спілкуванні?» 212
«Капітан або пасажир» 213
«Чи любите ви виправдовуватися?» 214
«Люди або справа?» 216
«Моя розважливість» 217
«Моя об’єктивність» 218
«Моя самостійність» 220
«Справжній друг» 221
«Приємний співрозмовник» 222
Література

Содержание на русском языке
Предисловие 5 
НЕМНОГО О ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ Классный руководитель 6 
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С планирование 12 
I вариант. Традиционный план 12 
II вариант. Планирование с помощью методики коллективной творческой дела 14 
Теоретический блок 15 
Практический блок 18 
ИИИ вариант. Проектное планирование 45 
ВАША КЛАССНАЯ КОМНАТА ДОЛЖНА БЫТЬ «Классно!» 57 
Классный уголок 57 
Составляющие классного уголка 58 
Содержание и оформление 58 
Результативность классного уголка 59 
Стенгазета 60 
Формат стенгазеты 60 
Заметки 61 
Разновидности стенгазет 62 
ШКОЛА + РОДИНА 64 
Предпосылки взаимопонимания и сотрудничества 64 
Прежде всего - разрушение стереотипов 64 
Непредвиденные конфликты 65 
Алгоритм общения 66 
При каких условиях можно избежать многих конфликтов? 68 
Готовимся к родительскому собранию 69 
Задача родительского собрания 69 
Условия эффективности проведения собрания 69 
Развернутые сценарные планы проведения родительских собраний 76 
Семейный клуб 104 
Часы ОБЩЕНИЕ И ДРУГИЕ классных мероприятий 105 
Какой должна быть час общения 105 
Функции часы общения 106 
Типы часов общения 107 
Тематика часов общения 107 
Подготовка часа общения 108 
Анализ часа общения 109 
Советы по подготовке и проведению мероприятий 110 
Практический блок 123 
Часы общения 123 
Классные мероприятия 143 
Часы общения с элементами тренинговых занятий 165 
ВИКТОРИНЫ, турниры 174 
Викторины 174 
Если вы заблудились в лесу ... 174 
Прогноз погоды 174 
Легенды о цветах 175 
Растительный и животный мир 177 
Формула здоровья 178 
Общие вопросы 179 
Искусство, спорт 179 
Турниры по литературоведению 179 
Общие вопросы 179 
Иван Петрович Котляревский 180 
Иван Семенович Нечуй-Левицкий 185 
Леся Украинского 187 
Тарас Григорьевич Шевченко 191 
ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 200 
Игры в помещении и на открытом пространстве 200 
Комплекс подвижных игр для детей 10-12 лет 200 
Комплекс подвижных игр для детей 13-14 лет 201 
Эстафета с элементами спортивных игр 203 
Эстафеты с коллективными действиями 204 
Эстафеты комического характера 204 
Игры на местности 205 
Приложение. Тесты 210 
«Есть хорошие вы?» 210 
«Есть бесцеремонные вы?» 211 
«Какой я в общении?" 212 
«Капитан или пассажир» 213 
«Любите ли вы оправдываться?» 214 
«Люди или дело?» 216 
«Моя рассудительность» 217 
«Моя объективность» 218 
«Моя самостоятельность» 220 
«Настоящий друг» 221 
«Приятный собеседник» 222 
Литература
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті