ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Бібліотека вчителя » Серія "Мій конспект"


Українська мова 2 клас. I семестр (за підручником М. С. Вашуленка, Г. С. Дубовик)


Назва: Українська мова 2 клас. I семестр (за підручником М. С. Вашуленка, Г. С. Дубовик)
Автор: М. О. Володарська, Н. О. Ковальчук, А. І. Настенко, О. М. Пілаєва
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 136
Формат|Якість файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.89 mb
Мова: українська
 
Посібник  містить  орієнтовне  календарне  планування  та  розробки  уроків української мови в 2 класі (I семестр), складені відповідно до вимог  нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) для шкіл з українською мовою навчання за підручником М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012). 
Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних  аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись  запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу. Для вчителів початкової школи.
 
Зміст
Орієнтовне календарне планування.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 7
Урок 1. Звуки. Звукові моделі слів .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Урок 2. Слова, що розрізняються тільки одним звуком .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Урок 3. Звуки і букви .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  11
Урок 4. Українська абетка. Рукописні букви української абетки . . . .. . . . . . . . 13
Урок 5. Великі букви української абетки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
Урок 6. Розташування слів за абеткою .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17
Урок 7. Розташування слів за алфавітним порядком. Робота з орфографічним словником…………………………………………………………………………..19
Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис предмета за малюнком і планом. Тема опису «Ромашка» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  21
Урок 9. Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
Урок 10. Правила перенесення слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків  .  .  25
Урок 11. Перенос слів з буквами й та ь . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок 12. Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29
Урок 13. Букви, що позначають голосні звуки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
Урок 14. Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади . .  . . . . . . . . . . . . . 33
Урок 15. Визначення наголосу в словах. Робота зі словами, наголос у яких треба запам’ятати .  .  .  35
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису «Білочка» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37
Урок 17. Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів .  . .  .  .  .  39
Урок 18. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
Урок 19. Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43
Урок 20. Звук [ф], позначення його буквою ф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок 21. Буква ф і буквосполучення хв .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47
Урок 22. Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз .  .  .  .  .  .  49
Урок 23. Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ге», «ґе» .   .  .  51
Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за сюжетним малюнком, планом і змістом вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді «Осінь» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53
Урок 25. Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч] .  .  .  .  .  .  .  .  55
Урок 26. Перевірна робота . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 27. Аналіз перевірної роботи. Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59
Урок 28. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу.. . 61
Урок 29. Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу  .  63
Урок 30. Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 31. Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення .  .  .  .  .  67
Урок 32. Позначення м’якості приголосних перед [о] знаком м’якшення. Перенос слів із ь .  .  .  .  .  69
Урок 33. Урок розвитку мовлення. Складання продовження казки за поданим початком (за казкою І. Прокопенко «Куди сховалися гриби») .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71
Урок 34. Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73
Урок 35. Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними  .  .  .  .  75
Урок 36. Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є……………………………..77
Урок 37. Спостереження за твердими та м’якими приголосними в словах    .  .  .  .  79
Урок 38. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки .   .  .  .  .  .  .  81
Урок 39. Подовжені м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі.  .  .  .  .  .  .  .  83
Урок 40. Перенос слів із подовженими приголосними звуками .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85
Урок 41. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання порад на тему «Бережіть книжки» за опорними словами і віршем Г. Чорнобицької «Не бруднити книжки» .  .  87
Урок 42. Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками. . . . . . . 89
Урок 43. Закріплення вивченого про подовжені м’які приголосні звуки .  .  .  .  .  91
Урок 44. Апостроф. Правило вживання апострофа . .. . . . . . . . . . . . . . 93
Урок 45. Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом  . 95
Урок 46. Перенос слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів .    .  .  .  .  .  .  97
МОВА І МОВЛЕННЯ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Урок 47. Поняття про мову. Українська мова — державна мова України . . .. . . . . 99
Урок 48. Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Аудіювання .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
Урок 49. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання 2–3 речень на задані теми.  . 103
Урок 50. Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне ознайомлення зі словами звертаннями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Урок 51. Слова ввічливості .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
ТЕКСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок 52. Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
Урок 53. Добирання заголовків. Вправляння у стислому переказуванні тексту. .  . 111
Урок 54. Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті . .. . . . . 113
Урок 55. Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
Урок 56. Типи текстів: розповідь, опис, міркування . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок 57. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання на задану тему .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 119
Урок 58. Перевірна робота. Контрольний диктант .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
Урок 59. Контроль та оцінювання знань за темою «Мова і мовлення. Текст» . . . . 123
РЕЧЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Урок 60. Речення. Основні ознаки речення .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Урок 61. Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні. Перевірна робота. Контрольне списування тексту «Ліс» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127
Урок 62. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення .   .  .  . 129
Урок 63. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Урок 64. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки .  .  .  .  . 133
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 2
    Гостей: 2
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті