ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 10 клас


Основи правознавства 10 клас: розробки уроків, календарне планування, методичні рекомендації


Назва: Розробки уроків правознавства 10 клас. Календарне планування з правознавства 11 клас. Методичні рекомендації з правознавства 11 клас.
Автор: Я. Г. Бондаренко, Л. Г. Чабан, Р. Г. Коваль
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 127
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 26.82 Mb
Мова: українська

Посібник розроблений у відповідності до програми МОН України «Основи правознавства» для 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю навчання. Пропоновані у виданні розробки уроків передбачають активне застосування інтерактивних технологій та орієнтовані на формування в учнів навичок самостійної роботи з нормативними документами та додатковою літературою (у тому числі з правовими та іншими джерелами).

Змicт українською мовою
Від авторів 5
Календарне планування 7
Тема 1. Виникнення держави
Уроки 1–2 Поняття та етапи розвитку суспільства. Типи суспільства 16
Уроки 3–4 Причини виникнення держави і права. Теорії виникнення держави і права 19
Уроки 5–6 Причини, механізми й особливості виникнення ­ нових держав за сучасних умов. Тематичне оцінювання з теми «Виникнення держави і права» 22
Тема 2. Загальна характеристика держави
Уроки 7–8 Функції держави: поняття, види та підстави класифікації 25
Уроки 9–10 Безпосередня демократія: поняття, способи здійснення. Механізм державної влади, способи та принципи її здійснення 30
Уроки 11–12 Правоохоронні органи: поняття, система, функції. Тематичне оцінювання «Загальна характеристика держави» 34
Тема 3. Держава в системі суспільних відносин
Уроки 13–14 Поняття і види форм правління. Монархічні форми правління: поняття, види. Поняття, ознаки, види та особливості республіканських форм правління 39
Уроки 15–16 Політичні режими: поняття, види, особливості. Форма територіального устрою держави: поняття, види, особливості 41
Уроки 17–18 Суспільство, суспільні відносини та їх види. Особа і суспільство 44
Уроки 19–20 Особа і держава. Правовий статус особи та його види. Поняття громадянства та способи його набуття і припинення 47
Уроки 21–22 Поняття прав, свобод і обов’язків. Види прав і свобод. Принципи правового статусу. Особи. Рівність громадян 50
Уроки 23–24 Семінар з теми «Права та обов’язки людини» 54
Уроки 25–26 Повторення з теми «Державний лад». Тематичне оцінювання з теми «Держава в системі суспільних відносин» 56
Тема 4. Право. Правова система. Правовідносини
Уроки 27–28 Соціальні норми: поняття, функції, види, форми. Поняття, ознаки та функції права 62
Уроки 29–30 Джерела (форми) права. Систематизація правових актів 68
Уроки 31–32 Структура правової системи. Система права і система законодавства 72
Уроки 33–34 Матеріальне і процесуальне право. Правова норма 76
Уроки 35–36 Правові системи. Правовідносини 78
Уроки 37–38 Поняття процесуального права. Теорія доказів і криміналістики. Тематичне оцінювання за темою «Право. Правова система. Правовідносини» 83
Тема 5. Правопорушення та юридична відповідальність
Уроки 39–40 Поняття дисципліни, правопорядку й законності. Види дисципліни і способи її збереження 86
Уроки 41–42 Правопорушення та його ознаки 88
Уроки 43–44 Юридичні санкції. Юридична відповідальність 92
Уроки 45–46 Притягнення до юридичної відповідальності. Тематичне оцінювання «Правопорушення та юридична відповідальність» 95
Тема 6. Конституційне право
Уроки 47–48 Конституційне право. Характеристика Конституції України 99
Уроки 50–51 Декларація про державний суверенітет та Акт проголошення незалежності України. Громадянство України 103
Уроки 51–52 Державна мова в Україні. Політика України у сфері міжнародних відносин 107
Уроки 53–54 Конституційні права, свободи та обов’язки. Органи місцевого самоврядування 111
Уроки 55–56 Виборча система України. Судова влада в Україні. Суди загальної юрисдикції 114
Уроки 57–58 Конституційний Суд України. Правоохоронні органи і прокуратура 117
Уроки 59–60 Конституційне право. Захист проектів. Річне оцінювання 121
Рекомендована література 125

Содержание на русском языке
От авторов 5
Календарное планирование 7
Тема 1. Возникновение государства
Уроки 1-2 Понятие и этапы развития общества. Типы общества 16
Уроки 3-4 Причины возникновения государства и права. Теории возникновения государства и права 19
Уроки 5-6 Причины, механизмы и особенности возникновения новых государств в современных условиях. Тематическая оценка по теме «Возникновение государства и права» 22
Тема 2. Общая характеристика государства
Уроки 7-8 Функции государства: понятие, виды и основания классификации 25
Уроки 9-10 Непосредственная демократия: понятие, способы осуществления. Механизм государственной власти, способы и принципы ее осуществления 30
Уроки 11-12 Правоохранительные органы: понятие, система, функции. Тематическую оценку «Общая характеристика государства» 34
Тема 3. Государство в системе общественных отношений
Уроки 13-14 Понятие и виды форм правления. Монархические формы правления: понятие, виды. Понятие, признаки, виды и особенности республиканских форм правления 39
Уроки 15-16 Политические режимы: понятие, виды, особенности. Форма территориального устройства государства: понятие, виды, особенности 41
Уроки 17-18 Общество, общественные отношения и их виды. Личность и общество 44
Уроки 19-20 Личность и государство. Правовой статус личности и его виды. Понятие гражданства и способы его приобретения и прекращения 47
Уроки 21-22 Понятие прав, свобод и обязанностей. Виды прав и свобод. Принципы правового статуса. Лица. Равенство граждан 50
Уроки 23-24 Семинар по теме «Права и обязанности человека» 54
Уроки 25-26 Повторение по теме «Государственный строй». Тематическая оценка по теме «Государство в системе общественных отношений» 56
Тема 4. Право. Правовая система. Правоотношения
Уроки 27-28 Социальные нормы: понятие, функции, виды, формы. Понятие и функции права 62
Уроки 29-30 Источники (формы) права. Систематизация правовых актов 68
Уроки 31-32 Структура правовой системы. Система права и система законодательства 72
Уроки 33-34 Материальное и процессуальное право. Правовая норма 76
Уроки 35-36 Правовые системы. Правоотношения 78
Уроки 37-38 Понятие процессуального права. Теория доказательств и криминалистики. Тематическая оценка по теме «Право. Правовая система. Правоотношения »83
Тема 5. Правонарушения и юридическая ответственность
Уроки 39-40 Понятие дисциплины, правопорядка и законности. Виды дисциплины и способы ее сохранения 86
Уроки 41-42 Правонарушения и его признаки 88
Уроки 43-44 Юридические санкции. Юридическая ответственность 92
Уроки 45-46 Привлечение к юридической ответственности. Тематическая оценка «Правонарушения и юридическая ответственность» 95
Тема 6. Конституционное право
Уроки 47-48 Конституционное право. Характеристика Конституции Украины 99
Уроки 50-51 Декларация о государственном суверенитете и Акт провозглашения независимости Украины. Гражданство Украины 103
Уроки 51-52 Государственный язык в Украине. Политика Украины в сфере международных отношений 107
Уроки 53-54 Конституционные права, свободах и обязанностях. Органы местного самоуправления 111
Уроки 55-56 Избирательная система Украины. Судебная власть в Украине. Суды общей юрисдикции 114
Уроки 57-58 Конституционный Суд Украины. Правоохранительные органы и прокуратура 117
Уроки 59-60 Конституционное право. Защита проектов. Годовое оценивания 121
Рекомендуемая литература 125
Всього коментарів: 1
василь пише: | 09.09.2014 | 18:54:54 ( E-mail ) #1 Спам
Аватар відсутній чудова книжка
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 13
    Гостей: 13
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті