ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 10 клас


Українська мова. 10 клас. Рівень стандарту (Серія "Мій конспект")


Назва: Розробки уроків української мови 10 клас. Рівень стандарту. (Серія "Мій конспект")
Автор: Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик, Ю. Ю. Мельничук, І. А. Бондаренко
Видавництво: Основа
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 111
Формат: .pdf
Розмір файлу: 52.6 Mb
Мова: українська 
Зміст
Вступ
Урок № 1. Функції мови та мовлення: комунікативна, когнітивна, кумулятивна, естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості 3
Урок № 2. Розвиток мовленнєвих умінь. Поняття культури мовлення і спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Професійне спілкування. Особливості усного й письмового спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні 7
Урок № 3. Розвиток мовленнєвих умінь. Контактне і дистантне спілкування. Вербальні і невербальні засоби спілкування. Мовленнєва діяльність. Рецептивні і продуктивні види мовленнєвої діяльності. Сприйняття, розуміння, відтворення, створення інформації 
Урок № 4. Розвиток мовленнєвих умінь. Вимоги до культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність, правильність. Особливості національного мовленнєвого етикету. Етичні норми мовленнєвої культури. Етика професійного спілкування 13
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, словотвору, морфології, стилістики
Урок № 5. Рівні мовної системи. Функціонування в тексті основних одиниць мови: звуків мовлення, значущих частин слова, слів, словосполучень, речень 17
Урок № 6. Розвиток мовленнєвих умінь. Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Слухання й розуміння текстів професійної тематики. Визначення ключових слів, виокремлення термінів у текстах професійної тематики 19
Урок № 7. Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови 23
Урок № 8. Розвиток мовленнєвих умінь. Аудіювання. Складання плану почутого, тез, конспекту. Тематичні виписки, цитати. Цільове аудіювання з визначеним завданням. Прослуховування аудіотекстів з метою підготовки власного виступу 25
Урок № 9. Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа. Стилістичні засоби фонетики 29
Урок № 10. Розвиток мовленнєвих умінь. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення з використанням способів поглибленого, ознайомлювального, швидкого читання, читання-сканування 31
Урок № 11. Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Стилістичні особливості значущих частин слова 35
Урок № 12. Розвиток мовленнєвих умінь. Читання. Визначення ключових фраз і слів у прочитаному. Визначення пізнавальної цінності прочитаного. Аналіз використаних автором мовних засобів 37
Урок № 13. Розвиток мовленнєвих умінь. Монологічне мовлення. Переказ прослуханого монологічного висловлювання. Переказ прочитаного тексту на професійну тему 41
Урок № 14. Творення слів. Стилістичні засоби словотвору. Абревіатури в науковому стилі 43
Урок № 15. Контрольна робота (тест). Контрольне читання мовчки 45
Уроки № 16–17. Контрольний переказ із творчим завданням 51
Урок № 18. Лексикологія. Зміни в лексичній системі української мови. Професійна лексика. Терміни. Власне українська лексика. Синонімічне багатство мови. Складні випадки слововживання 53
Урок № 19. Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо складеним планом, тезами, конспектом. Виступ публіцистичного характеру. Відповідь на екзамені 57
Урок № 20. Складання й розігрування діалогів до запропонованих ситуацій у дистантному й контактному спілкуванні. Моделювання телефонної розмови. Виступ під час бесіди, дискусії, полеміки 61
Урок № 21. Роль фразеологізмів у професійному мовленні. Стилістичні засоби лексикології та фразеології 63
Урок № 22. План усного виступу на суспільно-політичну тему. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух 65
Урок № 23. Словники й довідкова література. Електронні словники. Роль інтернету в мовній і мовленнєвій освіті 
Урок № 24. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаної науково?популярної статті. Бібліографія. Анотація. Реферат 69
Урок № 25. Нарис про людину — видатного представника певної професії (письмовий твір) 73
Урок № 26. Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні особливості. Особливості вживання назв за професією, посадою, 
званням тощо. Стилістичні засоби морфології. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменника 79
Урок № 27. Вітальний адрес. Вітальна промова 81
Урок № 28. Ділові папери: доручення, офіційний лист 85
Урок № 29. Контрольна робота № 2 (контрольний тест). Контрольне аудіювання 87
Орфографічно-пунктуаційний практикум 
Урок № 30. Удосконалення правописної грамотності: правильне використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань 95
Урок № 31. Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів 97
Урок № 32. Складні випадки правопису різних частин мови. Написання імен по батькові, прізвищ 101
Урок № 33. Синхронний переклад з голосу текстів на професійну тематику 
Урок № 34. Річна контрольна робота (диктант) 
Повторення в кінці року 
Урок № 35. Повторення в кінці року. Удосконалення правописної грамотності 
Всього коментарів: 1
defaultNick1403 пише: | 09.11.2012 | 20:27:59 ( E-mail ) #1 Спам
defaultNick1403 Дякую!
Чудовий матеріал!
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 4
    Гостей: 4
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті