ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 10 клас


Уроки фізики у 10 класі. Молекулярна фізика і термодинаміка


Назва: Розробки уроків фізики 10 клас по темі: "Молекулярна фізика і термодинаміка"
Автор: Руденко А. В.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 139
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2.8 mb
Мова: українська

Методичний посібник містить поурочні розробки уроків фізики за новою програмою (рівень стандарту). Використані інтерактивні методи, Інтернет-матеріали сприятимуть розвитку пізнавальної активності учнів, допоможуть учителю ефективніше підготуватися та провести урок.
Для вчителів фізики, молодих спеціалістів, студентів педагогічних закладів.

Змicт українською мовою
Властивості газів, рідин, твердих тіл
Урок № 1. Уявлення давніх філософів про будову речовин 5
Урок № 2. Дослідне підтвердження атомістичної будови речовин 10
Урок № 3. Основні положення МКТ 14
Урок № 4. Маса і розміри молекул. Кількість речовини 18
Урок № 5. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ 22
Урок № 6. Розв’язування задач на основне рівняння МКТ 27
Урок № 7. Розв’язування задач на рівняння стану ідеального газу 29
Урок № 8. Ізопроцеси в газах 32
Урок № 9. Розв’язування задач на газові закони 36
Урок № 10. Лабораторна робота «Дослідження закону Бойля–Маріотта» 40
Урок № 11. Пароутворення і конденсація. Насичена й ненасичена пара 42
Урок № 12. Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря 49
Урок № 13. Лабораторна робота «Вимірювання відносної вологості повітря» 54
Урок № 14. Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини 56
Урок № 15. Явище змочування. Капілярність 62
Урок № 16. Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла 68
Урок № 17. Види деформацій твердих тіл 73
Урок № 18. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери та їх властивості, застосування 77
Урок № 19. Контрольна робота за тему «Властивості рідини. Тверді тіла» 88
Основи термодинаміки
Урок № 1. Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії 91
Урок № 2. Робота термодинамічного процесу 95
Урок № 3. Перший закон термодинаміки 98
Урок № 4. Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів 102
Урок № 5. Холодильна машина. ЛР № 6 «Вивчення принципу дії холодильної машини» 108
Урок № 6. Роль теплових двигунів у народному господарстві.Екологічні проблеми, пов’язані з їх використанням 112
Фізичний практикум
Практична робота № 1. Вивчення руху тіла під дією сили тяжіння 123
Практична робота № 2. Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії. Визначення тривалості польоту кульки кинутої горизонтально 126
Практична робота № 3. Вивчення одного з ізопроцесів. Дослідна перевірка ізобарного процесу 129
Практична робота № 4. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу води методом відривання петлі 132
Практична робота № 5. Визначення модуля пружності гуми 135
Література 138

Содержание на русском языке
Свойства газов, жидкостей, твердых тел
Урок № 1. Представления древних философов о строении веществ 5
Урок № 2. Опытное подтверждение атомистического строения веществ 10
Урок № 3. Основные положения МКТ 14
Урок № 4. Масса и размеры молекул. Количество вещества 18
Урок № 5. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 22
Урок № 6. Решение задач на основное уравнение МКТ 27
Урок № 7. Решение задач на уравнение состояния идеального газа 29
Урок № 8. Различные процессы в газах 32
Урок № 9. Решения задач на газовые законы 36
Урок № 10. Лабораторная работа «Исследование закона Бойля-Мариотта» 40
Урок № 11. Парообразования и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар 42
Урок № 12. Влажность воздуха. Методы измерения влажности воздуха 49
Урок № 13. Лабораторная работа «Измерение относительной влажности воздуха» 54
Урок № 14. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение жидкости 56
Урок № 15. Явление смачивания. Капиллярность 62
Урок № 16. Строение и свойства твердых тел. Кристаллические и аморфные тела 68
Урок № 17. Виды деформаций твердых тел 73
Урок № 18. Жидкие кристаллы и их свойства. Полимеры и их свойства, применение 77
Урок № 19. Контрольная работа по теме «Свойства жидкости. Твердые тела» 88
Основы термодинамики
Урок № 1. Внутренняя энергия тел. Два способа изменения внутренней энергии 91
Урок № 2. Работа термодинамического процесса 95
Урок № 3. Первый закон термодинамики 98
Урок № 4. Необратимость тепловых процессов. Принцип действия тепловых двигателей 102
Урок № 5. Холодильная машина. ЛР № 6 «Изучение принципа действия холодильной машины» 108
Урок № 6. Роль тепловых двигателей в народном хозяйстве. Екологические проблемы, связанные с их использованием 112
Физический практикум
Практическая работа № 1. Изучение движения тела под действием силы тяжести 123
Практическая работа № 2. Исследование механического движения на основе закона сохранения энергии. Определение продолжительности полета шарика брошенного горизонтально 126
Практическая работа № 3. Изучение одного из процессов. Опытная проверка изобарного процесса 129
Практическая работа № 4. Определение коэффициента поверхностного натяжения воды методом отрыва петли 132
Практическая работа № 5. Определение модуля упругости резины 135
Литература 138
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

  Логін:
  Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика  Онлайн всього: 9
  Гостей: 8
  Користувачів: 1
  alastor
 
Наша група в ВКонтакті