ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 10 клас


Усi уроки алгебри і початків аналізу 10 клас. Академічний рiвень


Назва: Розробки уроків алгебри та початків аналізу 10 клас
Автор: Бабенко С. П.
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 318
Розмір файлу: 76.4 mb 
Формат файлу: .pdf
Мова: українська
 
Зміст
ТЕМА 1. ФУНКЦIЇ, РIВНЯННЯ I НЕРIВНОСТI
Урок№1
Множини. Операцiї над множинами
 
Урок№2
Числовi множини. Множина дiйсних чисел
 
Урок№3
Числовi функцiї. Способи задання числових функцiй
 
Урок№4
Властивостi функцiй
 
Урок№5
Властивостi i графiки основних видiв функцiй
 
Урок№6
Побудова графiкiв функцiй за допомогою геометричних перетворень вiдомих графiкiв функцiй
 
Урок№7
Обернена функцiя
 
Урок№8
Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки
 
Урок№9
Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь
 
Урок№10
Рівносильні перетворення нерівностей. Метод інтервалів
 
Урок№11
[Рівняння і нерівності, що містять знак модуля. Рівняння і нерівності з параметрами]
 
Урок№12
Контрольна робота№1
 
ТЕМА 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ
І. Корінь n-го степеня. Ірраціональні рівняння.
 
Урок№13
Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня
 
Урок№14
Перетворення коренів. Дії над коренями
 
Урок№15
Функція y= корінь(x), її властивості та графік
 
Урок№16
Ірраціональні рівняння
 
Урок№17
Ірраціональні рівняння
 
Урок№18
[Ірраціональні нерівності. Системи ірраціональних рівнянь]
 
Урок№19
Контрольна робота №2
 
ІІ. Степінь із раціональнимпоказником 
Урок№20
Степінь із раціональним показником та його властивості
 
Урок№21
Властивості степенів із раціональними показниками
 
Урок№22
Перетворення виразів, що містять степені з раціональними показниками
 
Урок№23
Перетворення виразів, що містять степені з раціональними показниками
 
Урок№24
Степенева функція, її властивості та графік
 
Урок№25
Степенева функція, її властивості та графік
 
Урок№26
Контрольна робота№3
 
ТЕМА 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНI ФУНКЦIЇ
І. Означення та властивостi тригонометричних функцiй (11 год)
Урок№27
Радiанне вимiрювання кутiв
 
Урок№28
Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.Тригонометричнi функцiї числового аргумента
 
Урок№29
Основнi спiввiдношення мiж тригонометричними функцiями одного аргумента
 
Урок№30
Основнi спiввiдношення мiж тригонометричними функцiями одного аргумента
 
Урок№31
Перiодичнiсть функцiй. Властивостi тригонометричних функцiй
 
Урок№32
Властивостi та графiки тригонометричних функцiй
 
Урок№33
Властивостi та графiки тригонометричних функцiй
 
Урок№34
Властивостi та графiки тригонометричних функцiй
 
Урок№35
Гармонiчнi коливання
 
Урок№36
Пiдсумковий урок iз теми «Означення та властивостi тригонометричних функцiй»
 
Урок№37
Контрольна робота№4
 
ІІ. Тригонометричнi формули додавання та наслiдки з них 
Урок№38
Тригонометричнi формули додавання
 
Урок№39
Тригонометричнi формули подвiйного аргумента
 
Урок№40
[Формули пониження степеня. Формули половинного аргумента]
 
Урок№41
Формули зведення
 
Урок№42
Формули зведення
 
Урок№43
Формули перетворення суми й рiзницi тригонометричних функцiй на добуток
 
Урок№44
Формули перетворення добутку тригонометричних функцiй на суму
 
Урок№45
Пiдсумковий урок iз теми «Тригонометричнi формули додавання та наслiдки з них»
 
Урок№46
Контрольна робота№5
 
ТЕМА 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНI РIВНЯННЯ I НЕРIВНОСТI
І. Найпростiшi тригонометричнi рiвняння та нерiвностi (9 год)
Урок№47
Оберненi тригонометричнi функцiї
 
Урок№48
Оберненi тригонометричнi функцiї
 
Урок№49
Найпростiшi тригонометричнi рiвняння
 
Урок№50
Найпростiшi тригонометричнi рiвняння
 
Урок№51
Найпростiшi тригонометричнi рiвняння
 
Урок№52
Найпростiшi тригонометричнi нерiвностi
 
Урок№53
Найпростiшi тригонометричнi нерiвностi
 
Урок№54
Пiдсумковий урок iз теми «Найпростiшi тригонометричнi рiвняння та нерiвностi»
 
Урок№55
Контрольна робота№6
 
ІІ. Основнi способи розв’язання тригонометричних рiвнянь(7 год)
Урок№56
Розв’язування тригонометричних рiвнянь, що зводяться до квадратних вiдносно тригонометричних функцiй
 
Урок№57
Розв’язування однорiдних тригонометричних рiвнянь
 
Урок№58
Розв’язування тригонометричних рiвняньвиду f(x)= 0 за допомогою розкладання на множники
 
Урок№59
Розв’язування тригонометричних рiвняньза допомогою введення допомiжного кута та унiверсальної тригонометричної пiдстановки
 
Урок№ 60
Розв’язування тригонометричних рiвнянь за допомогою формули зниження степеня. Вiдбiр коренiв у тригонометричних рiвняннях
 
Урок№61
Пiдсумковий урок з теми «Основнi способи розв’язання тригонометричних рiвнянь»
 
Урок№62
Контрольна робота№7
 
ПОВТОРЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦIЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ
Уроки№63, 64
Повторення означення, властивостей та графiкiв числових функцiй
 
Уроки№65, 66
Повторення теми «Степенева функцiя»
 
Уроки№67, 68
Повторення тригонометричних функцiй,тригонометричних рiвняньi нерiвностей
 
Урок№69
Пiдсумкова контрольна робота
 
Урок№70
Пiдсумковий урок
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті