ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 10 клас


Усі уроки світової літератури 10 клас. Академічний рівень


Назва: Розробки уроків світової літератури 10 клас (Академічний рівень)
Автор: Паращич В. В.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 320
Розмір файлу: 2.1 Mb
Формат файлу: .pdf
Мова: українська 
Зміст українською мовою
Переднє слово 11
Календарне планування 12
I семестр
1. Вступ. Із літератури реалізму 21
Вступ 21
Урок № 1. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій літературі 21
Урок № 2. Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспільному житті ХІХ ст.; зв’язок із розвитком природничих наук. Видатні майстри соціальної прози: Стендаль, О. де Бальзак, Г. Флобер, Ч. Діккенс, Г. Джеймс, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов та ін. 25
Із літератури реалізму 29
Урок № 3. Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості. Синтез романтизму й реалізму у творах митця 29
Урок № 4. Стендаль «Червоне і чорне». Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі. Гостра критика режиму Реставрації. Сюжет твору 32
Урок № 5. Стендаль «Червоне і чорне». Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту 36
Урок № 6. Стендаль «Червоне і чорне». Шлях Жульєна Сореля — це шлях злету чи шлях падіння? Образ головного героя 40
Урок № 7. Стендаль «Червоне і чорне». 
Жіночі образи роману 43
Урок № 8. Стендаль «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини 46
Урок № 9. (РМ) Контрольний твір-роздум за романом Стендаля «Червоне і чорне» 50
Урок № 10. О. де Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Життєвий і творчий шлях письменника. Поєднання реалістичних та романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» — грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст., її проблематика й структура. Бальзак і Україна 51
Урок № 11. Влада золота та її філософія в повісті О. де Бальзака «Гобсек» 57
Урок № 12. О. де Бальзак. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа та скнари» Гобсека 60
Урок № 13. О. де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція та стиль твору 64
Урок № 14. (ПЧ) Бесіда з позакласного читання за твором Гі де Мопассана «Пампушка» 67
Урок № 15. Контрольна робота з теми «Французька література ХІХ століття» 76
Урок № 16. Ч. Діккенс. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Діккенса як одна з вершин англійської літератури; реалістичні та романтичні тенденції у його прозі. Місце роману «Пригоди Олівера Твіста» у творчій спадщині письменника 78
Урок № 17. Художнє втілення ідеї гуманізму в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Співчуття письменника до принижених і знедолених, передусім дітей. Соціальна дієвість творчості Діккенса 81
Урок № 18. Художня модель англійського суспільства та засоби її створення у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» 85
Урок № 19. Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Розвінчання, «деромантизація» злочинного світу 88
Урок № 20. Провідні засоби індивідуалізації персонажів роману «Пригоди Олівера Твіста». Характеристика образу Олівера Твіста. Соціальна дієвість творчості Діккенса 91
Урок № 21. Специфіка зображення, влучність характеристики різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ ст. у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Ч. Дік­кенс як майстер іронії та сарказму 94
Урок № 22. (КР) Контрольна робота з теми «Творчість Ч. Діккенса» 97
Урок № 23. Ф. М. Достоєвський. Життєвий і творчий шлях митця. Творчість Ф. М. Достоєвського як одна з вершин російської та всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх утілення в художніх творах 100
Урок № 24. Роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара» як утілення нового поліфонічного типу художнього мислення 104
Урок № 25. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» 107
Урок № 26. Еволюція образу Раскольнікова та розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини» в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара» 111
Урок № 27. Система образів роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини 114
Урок № 28. Співвідношення «злочину» і «кари», семантика й символіка назви роману «Злочин і кара» Ф. Достоєвського 118
Урок № 29–30. (РМ) Контрольний твір-роздум за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара» 122
Урок № 31. (КР) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара» 123
Урок № 32. Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника, його творчість як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки митця 125
II семестр
Урок № 33. Роман Л. Толстого «Анна Кареніна» як художнє втілення «думки сімейної». Композиція твору та система образів 130
Урок № 34. Художній паралелізм композиції як основний художній принцип втілення проблематики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»; особливості його стилю 134
Урок № 35. Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної з однойменного роману Л. Толстого 137
Урок № 36. «Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна Кареніна». Інші герої твору, «вищий світ» 141
Урок № 37. Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі 144
Урок № 38. Загальнолюдське значення роману Л. Толстого «Анна Кареніна» 147
Урок № 39–40. (ПЧ) А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда», «Людина у футлярі». Бесіда з позакласного 
читання 150
Урок № 41. (КР) Контрольна робота за творами Л. Толстого та А. Чехова 155
2. Традиції та новаторські зрушення в поезії середини — II половини XIX ст. 157
Урок № 42. Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс 157
Урок № 43. Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики. Видатний російський поет М. О. Некрасов — «співець страждань народних». Життєвий і творчий шлях письменника 161
Урок № 44. М. О. Некрасов. Поезії «О шостій вчора завернув…», «Роздуми біля парадного під’їзду» 164
Урок № 45 (з резервного часу). М. О. Некрасов. Поезії «Трійка», «На смерть Шевченка». Поетичне новаторство автора, поєднання поезії з прозою, наближення поетичної мови до розмовної інтонації; перегуки з Шевченком 
Урок № 46. В. Вітмен — американський поет-новатор. Життєвий і творчий шлях письменника. Зв’язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом 174
Урок № 47. В. Вітмен. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе» — програмовий твір поета. Звернення до вільного вірша (верлібру) 177
Урок № 48. Шарль Бодлер — французький поет II половини XIX століття, пізній романтик і один із зачинателів символізму. Життєвий і творчий шлях письменника. Світогляд та естетичні погляди Бодлера й збірка «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповідності») 180
Урок № 49. Пошуки «сучасної краси», «видобування краси зі зла» в поезії Ш. Бодлера. Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія» 184
Урок № 50. Традиції та новаторство розв’язання проблеми «поет і натовп» у поезії Ш. Бодлера «Альбатрос»
Урок № 51. Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ — початку ХХ століття. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів 192
Урок № 52. «Поетичне мистецтво» Поля Верлена як віршований маніфест символізму. Художньо-смислове новаторство «поезії душі» П. Верлена. Сугестивний характер віршів «Забуті арієти» та «Так тихо серце плаче…»
Урок № 53. Артюр Рембо. Художній світ поезії. Асоціативно-чуттєва картина Всесвіту у віршах «Відчуття», «Голосівки». Розкодування змісту у вірші «П’яний корабель» 201
Урок № 54–55. (РМ) Аналітичне дослідження віршів Поля Верлена та Артюра Рембо 206
Урок № 56. (КР) Контрольна робота з теми «Традиції та новаторські зрушення в поезії на межі XIX–XX століть» 211
3. Роман ранньомодерністської доби 215
Урок № 57. Е. Золя — французький письменник, теоретик натуралізму. Життєвий і творчий шлях письменника. Цикл романів «Ругон-Маккари» 215
Урок № 58. Цикл романів Е. Золя «Ругон-Маккари» — «природнича й соціальна історія однієї родини в добу Другої імперії». Роман «Кар’єра Ругонів» 
як вступ до циклу, визначення в ньому її провідних тем і мотивів 220
Урок № 59. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Шлях сім’ї Ругонів до багатства та влади. Сюжет 224
Урок № 60. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Система образів у творі 226
Урок № 61. Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Новаторство та художні особливості роману 237
Урок № 62. Оскар Уайльд — представник англійського раннього модернізму. Життя і творчість митця. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність його стилю. «Передмова» до роману «Портрет Доріана Грея» 240
Урок № 63. Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману 244
Урок № 64. Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлуорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») 247
Урок № 65. «Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Чи може краса бути «моральною» або «аморальною»?
Урок № 66–67. Специфіка вирішення теми кохання у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка образів твору. (РМ) Дискусія «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?» 254
Урок № 68. (КР) Контрольна робота з теми «Роман ранньомодерністської доби» 258
4. Підсумок 261
Урок № 69. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого впродовж навчального року 261
Урок № 70. Підсумки роботи за рік. Літературне свято (презентація творчого проекту) 264
Література

Содержание на русском языке
Переднее слово 11
Календарное планирование 12
I семестр
1. Введение. Из литературы реализма 21
Введение 21
Урок № 1. Общая характеристика развития культуры и литературы XIX в., Стилевое разнообразие литературы. Реализм как направление в мировой литературе 21
Урок № 2. Расцвет реалистической литературы и ее роль в культурной и общественной жизни XIX в.; Связь с развитием естественных наук. Выдающиеся мастера социальной прозы: Стендаль, О. де Бальзак, Г. Флобер, Диккенс, Г. Джеймс, Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Чехов и др.. 25
Из литературы реализма 29
Урок № 3. Стендаль. Жизненный и творческий путь, мировоззренчески-эстетические позиции писателя, их воплощение в творчестве. Синтез романтизма и реализма в произведениях художника 29
Урок № 4. Стендаль «Красное и черное». Сочетание социально-политического и психологического аспектов в романе. Острая критика режима Реставрации. Сюжет произведения 32
Урок № 5. Стендаль «Красное и черное». Конфликт главного героя Жульена Сореля из обществом как сюжетный стержень романа. Внутренняя драма героя как следствие этого конфликта 36
Урок № 6. Стендаль «Красное и черное». Путь Жюльена Сореля - это путь взлета или путь падения? Образ главного героя 40
Урок № 7. Стендаль «Красное и черное».
Женские образы романа 43
Урок № 8. Стендаль «Красное и черное». Психологизм творчества писателя в романе. Новаторство Стендаля в реалистическом воспроизведении художественной модели общества и человека 46
Урок № 9. (РМ) Контрольный сочинение-рассуждение по роману Стендаля «Красное и черное» 50
Урок № 10. О. де Бальзак - французский писатель, зачинатель социальной реалистического романа. Жизненный и творческий путь писателя. Сочетание реалистических и романтических элементов в его художественной системе. «Человеческая комедия» - грандиозная энциклопедия жизни Франции первой половины XIX в., Ее проблематика и структура. Бальзак и Украина 51
Урок № 11. Власть золота и его философия в повести Бальзака «Гобсек» 57
Урок № 12. О. де Бальзак. Романтические и реалистические черты неоднозначного образа «философа и скряги» Гобсек 60
Урок № 13. О. де Бальзак «Гобсек». Сопоставление образов Фанни Мальва и Анастази де Ресто. Роль Дервиля в развертывании и воспроизведении событий повести. Композиция и стиль произведения 64
Урок № 14. (ПЧ) Беседа с внеклассного чтения по произведению Ги де Мопассана «Пышка» 67
Урок № 15. Контрольная работа по теме «Французская литература XIX века» 76
Урок № 16. Ч. Диккенс. Жизненный и творческий путь писателя. Творчество Диккенса как одна из вершин английской литературы; реалистические и романтические тенденции в его прозе. Место романа «Приключения Оливера Твиста» в творческом наследии писателя 78
Урок № 17. Художественное воплощение идеи гуманизма в романе Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Сочувствие писателя к униженным и обездоленным, прежде всего детей. Социальная действенность творчества Диккенса 81
Урок № 18. Художественная модель английского общества и способы его создания в романе Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» 85
Урок № 19. Осуждение жажды наживы, холодного расчета и бездуховности общества в романе Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Развенчание, «деромантизация» преступного мира 88
Урок № 20. Ведущие средства индивидуализации персонажей романа «Приключения Оливера Твиста». Характеристика образа Оливера Твиста. Социальная действенность творчества Диккенса 91
Урок № 21. Специфика изображения, меткость характеристики различных общественных слоев Англии 30-х годов XIX в. в романе Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Ч. Диккенс как мастер иронии и сарказма 94
Урок № 22. (КР) Контрольная работа по теме «Творчество Диккенса» 97
Урок № 23. Ф. М. Достоевский. Жизненный и творческий путь художника. Творчество Ф. М. Достоевского как одна из вершин русской и всемирной литературы. Философские, этические и эстетические взгляды писателя и их воплощение в художественных произведениях 100
Урок № 24. Роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание» как воплощение нового полифонического типа художественного мышления 104
Урок № 25. Философские, социальные, психологические и морально-этические идеи романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание» 107
Урок № 26. Эволюция образа Раскольникова и развенчание теории сильной личности, «сверхчеловека» в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание» 111
Урок № 27. Система образов романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание». Раскрытие сложности и противоречивости духовного мира человека 114
Урок № 28. Соотношение «преступления» и «наказания», семантика и символика названия романа «Преступление и наказание» Ф. Достоевского 118
Урок № 29-30. (РМ) Контрольный сочинение-рассуждение по роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание» 122
Урок № 31. (КР) Контрольная работа по роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание» 123
Урок № 32. Л. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя, его творчество как полное проявление возможностей реалистической литературы. Духовные и творческие искания и достижения художника 125
II семестр
Урок № 33. Роман Л. Толстого «Анна Каренина» как художественное воплощение «мысли семейной». Композиция произведения и система образов 130
Урок № 34. Художественный параллелизм композиции как основной художественный принцип воплощения проблематики романа Л. Толстого «Анна Каренина»; особенности его стиля 134
Урок № 35. Психологическая глубина и противоречивость образа Анны Карениной из одноименного романа Л. Толстого 137
Урок № 36. «Диалектика души» толстовских героев в романе «Анна Каренина». Другие герои произведения, «высший свет» 141
Урок № 37. Автобиографический характер образа Левина. Образ автора в романе 144
Урок № 38. Общечеловеческое значение романа Л. Толстого «Анна Каренина» 147
Урок № 39-40. (ПЧ) А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда», «Человек в футляре». Беседа с внеклассного
чтения 150
Урок № 41. (КР) Контрольная работа по произведениям Л. Толстого и А. Чехова 155
2. Традиции и новаторские сдвиги в поэзии середины - II половины XIX в. 157
Урок № 42. Общая характеристика ведущих путей развития поэзии середины XIX в. Мировоззренчески-эстетические сдвиги в искусстве и литературе. Понятие о декаданс 157
Урок № 43. Этические и эстетические принципы социально направленной лирики. Выдающийся русский поэт Н. А. Некрасов - «певец страданий народных». Жизненный и творческий путь писателя 161
Урок № 44. Н. А. Некрасов. Поэзии «В шесть вчера свернул ...», «Размышления у парадного подъезда» 164
Урок № 45 (из резервного времени). Н. А. Некрасов. Поэзии «Тройка», «На смерть Шевченко». Поэтическое новаторство автора, сочетание поэзии с прозой, приближение поэтического языка к разговорной интонации; переклички с Шевченко 169
Урок № 46. В. Уитмен - американский поэт-новатор. Жизненный и творческий путь писателя. Связь его поэзии с романтическими традициями и трансцендентализм 174
Урок № 47. В. Уитмен. Сборник «Листья травы», ее ведущие темы и мотивы. «Песня о себе» - программный произведение поэта. Обращение к свободному стиху (верлибра) 177
Урок № 48. Шарль Бодлер - французский поэт II половины XIX века, поздний романтик и один из зачинателей символизма. Жизненный и творческий путь писателя. Мировоззрение и эстетические взгляды Бодлера и сборник «Цветы зла». Противопоставление действительности и идеала как семантико-образная ось сборки. Толкование предметных образов как «видимых знаков" идей, чувств, душевных состояний («Соответствия») 
Урок № 49. Поиски «современной красоты», «добыча красоты со зла» в поэзии Ш. Бодлера. Филигранность поэтической техники, формальная совершенство и внушаемость стихотворения «Вечерняя гармония» 184
Урок № 50. Традиции и новаторство решения проблемы «поэт и толпа» в поэзии Ш. Бодлера «Альбатрос» 187
Урок № 51. Символизм как литературное направление последней трети XIX - начала ХХ века. Основные эстетические принципы и поэтическое новаторство символистов 192
Урок № 52. «Поэтическое искусство» Поля Верлена как стихотворный манифест символизма. Художественно-смысловое новаторство «поэзии души» П. Верлена. Суггестивный характер стихов «Забытые ариеты» и «Так тихо сердце плачет ...» 196
Урок № 53. Артюр Рембо. Художественный мир поэзии. Ассоциативно-чувственная картина Вселенной в стихах «Ощущение», «Голосивкы». Декодирования содержания в стихотворении «Пьяный корабль» 201
Урок № 54-55. (РМ) Аналитическое исследование стихотворений Поля Верлена и Артюра Рембо 206
Урок № 56. (КР) Контрольная работа по теме «Традиции и новаторские сдвиги в поэзии на рубеже XIX-XX веков» 211
3. Роман ранньомодернистськои суток 215
Урок № 57. Э. Золя - французский писатель, теоретик натурализма. Жизненный и творческий путь писателя. Цикл романов «Ругон-Маккары» 215
Урок № 58. Цикл романов Э. Золя «Ругон-Маккары» - «естественная и социальная история одной семьи в сутки Второй империи». Роман «Карьера Ругонов»
как вступление к циклу, определение в нем ее ведущих тем и мотивов 220
Урок № 59. Э. Золя «Карьера Ругонов». Путь семьи Ругонов к богатству и власти. Сюжет 224
Урок № 60. Э. Золя «Карьера Ругонов». Система образов в произведении 226
Урок № 61. Э. Золя «Карьера Ругонов». Новаторство и художественные особенности романа 237
Урок № 62. Оскар Уайльд - представитель английского раннего модернизма. Жизнь и творчество художника. Эстетизм Уайльда, импресионистичнисть его стиля. «Предисловие» к роману «Портрет Дориана Грея» 240
Урок № 63. Жанровая и стилевая своеобразие романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». Философско-эстетические и нравственные проблемы произведения. Черты интеллектуального романа 244
Урок № 64. Воплощение различных форм эстетизма в образах Бэзила Холлуорда, лорда Генри и Дориана Грея (по роману О. Уайльда «Портрет Дориана Грея») 247
Урок № 65. «Свет» и «тьма» судьбы Дориана Грея. Может красота быть «моральным» или «аморальной»? 250
Урок № 66-67. Специфика решения темы любви в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». Символика образов произведения. (РМ) Дискуссия «Можно ли считать« Портрет Дориана Грея »« моральной »или« аморальной »книгой?» 254
Урок № 68. (КР) Контрольная работа по теме «Роман ранньомодернистськои суток» 258
4. Итог 261
Урок № 69. Обобщение и систематизация материала, изученного в течение учебного года 261
Урок № 70. Итоги работы за год. Литературный праздник (презентация творческого проекта) 264
Литература
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 18
    Гостей: 18
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті