ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 10 клас


Усі уроки української мови в 10 класі. Рівень стандарту.


Назва: Розробки уроків української мови 10 клас. Рівень стандарту.
Автор: Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик, Ю. Ю. Мельничук, І. А. Бондаренко
Видавництво: Основа
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 207
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 50.66 Mb
Мова: українська

У посібнику вміщено 70 уроків української мови для 10 класу, які укладено за програмою рівня стандарту, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості навчання, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.

Зміст посібника
Календарно-тематичне планування уроків української мови в 10 класі 3
Вступ 
Урок № 1. Функції мови та мовлення: комунікативна, когнітивна, кумулятивна, естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості 7
Урок № 2 Розвиток мовленнєвих умінь. Поняття культури мовлення і спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Професійне спілкування. Особливості усного й письмового спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні 12
Урок № 3 Розвиток мовленнєвих умінь. Контактне і дистантне спілкування. Вербальні і невербальні засоби спілкування. Мовленнєва діяльність. Рецептивні і продуктивні види мовленнєвої діяльності. Сприйняття, розуміння, відтворення, створення інформації 17
Урок № 4 Розвиток мовленнєвих умінь. Вимоги до культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність, правильність. Особливості національного мовленнєвого етикету. Етичні норми мовленнєвої культури. Етика професійного спілкування 24
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, словотвору, морфології, стилістики 
Урок № 5 Рівні мовної системи. Функціонування в тексті основних одиниць мови: звуків мовлення, значущих частин слова, слів, словосполучень, речень 32
Урок № 6 Розвиток мовленнєвих умінь. Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Слухання й розуміння текстів професійної тематики. Визначення ключових слів, виокремлення термінів у текстах професійної тематики 36
Урок № 7 Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови 42
Урок № 8 Розвиток мовленнєвих умінь. Аудіювання. Складання плану почутого, тез, конспекту. Тематичні виписки, цитати. Цільове аудіювання з визначеним завданням. Прослуховування аудіотекстів з метою підготовки власного виступу 47
Урок № 9 Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа. Стилістичні засоби фонетики 55
Урок № 10 Розвиток мовленнєвих умінь. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення з використанням способів поглибленого, ознайомлювального, швидкого читання, читання-сканування 58
Урок № 11 Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Стилістичні особливості значущих частин слова 64
Урок № 12 Розвиток мовленнєвих умінь. Читання. Визначення ключових фраз і слів у прочитаному. Визначення пізнавальної цінності прочитаного. Аналіз використаних автором мовних засобів 67
Урок № 13 Розвиток мовленнєвих умінь. Монологічне мовлення. Переказ прослуханого монологічного висловлювання. Переказ прочитаного тексту на професійну тему 74
Урок № 14 Творення слів. Стилістичні засоби словотвору. Абревіатури в науковому стилі 79
Урок № 15 Контрольна робота (тест). Контрольне читання мовчки 83
Уроки № 16–17 Контрольний переказ із творчим завданням 96
Урок № 18 Лексикологія. Зміни в лексичній системі української мови. Професійна лексика. Терміни. Власне українська лексика. Синонімічне багатство мови. Складні випадки слововживання 99
Урок № 19 Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо складеним планом, тезами, конспектом. Виступ публіцистичного характеру. Відповідь на екзамені 104
Урок № 20 Складання й розігрування діалогів до запропонованих ситуацій у дистантному й контактному спілкуванні. Моделювання телефонної розмови. Виступ під час бесіди, дискусії, полеміки 109
Урок № 21 Роль фразеологізмів у професійному мовленні. Стилістичні засоби лексикології та фразеології 114
Урок № 22 План усного виступу на суспільно-політичну тему. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух 118
Урок № 23 Словники й довідкова література. Електронні словники. Роль інтернету в мовній і мовленнєвій освіті 121
Урок № 24 Тематичні виписки, тези, конспект прочитаної науково?популярної статті. Бібліографія. Анотація. Реферат 125
Урок № 25 Нарис про людину — видатного представника певної професії (письмовий твір) 134
Урок № 26 Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні особливості. Особливості вживання назв за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні засоби морфології. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменника 143
Урок № 27 Вітальний адрес. Вітальна промова 148
Урок № 28 Ділові папери: доручення, офіційний лист 153
Урок № 29 Контрольна робота № 2 (контрольний тест). Контрольне аудіювання 157
Орфографічно-пунктуаційний практикум 
Урок № 30 Удосконалення правописної грамотності: правильне використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань 169
Урок № 31 Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів 171
Урок № 32 Складні випадки правопису різних частин мови. Написання імен по батькові, прізвищ. 178
Урок № 33 Синхронний переклад з голосу текстів на професійну тематику 181
Урок № 34 Річна контрольна робота (диктант) 189
Повторення в кінці року 
Урок № 35 Повторення в кінці року. Удосконалення правописної грамотності 191
Дидактичні матеріали 
Олімпіадні завдання 193
Конкурсні завдання 195
Диктант 196
 Дидактичні матеріали до уроків української мови. 10 клас (рівень стандарту) 200
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 13
    Гостей: 13
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті