ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 11 клас


Алгебра і початки аналізу 11 клас Нелін Є. П., Долгова О. Є


Назва: Підручник Алгебра і початки аналізу 11 клас Нелін Є. П., Долгова О. Є
Автор: О. Нелін Є. П., Долгова О. Є
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 416
Розмір файлу: 55.52 mb 
Формат файлу: .pdf
Мова: українська

Зміст
Передмова
Розділ 1. ГРАНИЦЯ Й НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
 
§ 1. Поняття границі функції в точці та неперервності функції
 
§ 2. Поняття похідної, її механічний і геометричний зміст
 
§ 3. Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції
 
§4.  Похідні елементарних функцій
 
§ 5. Застосування похідної до дослідження функцій
Переглянути вміст підручника повністю
 
5.1. Застосування похідної до знаходження проміжків зростання і спадання та екстремумів функції
 
5.2. Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка
Переглянути форзаци підручника
 
5.3. Найбільше і найменше значення функції 
 
§ 6. Поняття й основні властивості границі функції та границі послідовності 
6.1. Доведення основних теорем про границі
 
6.2. Односторонні границі  
 
6.3. Неперервні функції
 
6.4. Границя функції на нескінченності. Нескінченна границя функції. Границя послідовності
6.5. Границя відношення sin х / х  при х -> 0
 
6.6. Практичне обчислення границі функції
 
§ 7. Асимптоти графіка функції
 
§ 8. Похідні обернених тригонометричних функцій. Доведення тотожностей за допомогою похідної
§ 9. Друга похідна й похідні вищих порядків. Поняття опуклості функції
 
§ 10. Застосування похідної до розв'язування рівнянь і нерівностей
 
 
10.1. Застосування похідної до розв'язування рівнянь і нерівностей
 
 
10.2. Застосування похідної до доведення нерівностей
 
 
§11. Застосування похідної до розв'язування завдань з параметрами
 
 
§ 12. Диференціал функції
 
Розділ 2. ПОКАЗНИКОВА Й ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ  
 
§ 13. Показникова функція, її властивості та графік
 
 
§ 14. Розв'язування показникових рівнянь та нерівностей 
 
 
14.1. Найпростіші показникові рівняння
 
 
14.2. Розв'язування більш складних показникових рівнянь та їх систем
 
 
14.3. Розв'язування показникових нерівностей
 
 
§ 15. Логарифм числа. Властивості логарифмів
 
 
§ 16. Логарифмічна функція, її властивості та графік
 
 
§ 17. Розв'язування логарифмічних рівнянь та нерівностей
 
 
17.1. Розв'язування логарифмічних рівнянь
 
 
17.2. Розв'язування логарифмічних нерівностей
 
 
§ 18. Похідні показникової та логарифмічної функцій           

 
 
§ 19. Розв'язування показниково-степеневих рівнянь та нерівностей
 
 
§ 20. Показникові та логарифмічні рівняння й нерівності
 
Розділ 3. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ
 
§ 21. Елементи комбінаторики й біном Ньютона
 
 
21.1. Елементи комбінаторики
 
 
21.1.1. Правило суми й добутку. Упорядковані множини. Розміщення
 
 
21.1.2. Перестановки
 
 
21.1.3. Комбінації 
 
 
21.2. Біном Ньютона
 
 
§ 22. Основні поняття теорії ймовірностей
 
 
22.1. Поняття випадкової події. Класичне означення ймовірності
 
 
22.2. Операції над подіями. Властивості ймовірностей подій
 
 
22.3. Відносна частота випадкової події. Статистичне означення ймовірності
 
22.4. Геометричне означення ймовірності
 
 
22.5. Незалежні події
 
 
22.6. Поняття випадкової величини та її розподілу. Математичне сподівання випадкової величини
 
§ 23. Поняття про статистику. Характеристики рядів даних
 
 
23.1. Поняття про статистику. Генеральна сукупність і вибірка 
 
 
23.2. Табличне й графічне представлення даних. Числові характеристики рядів даних
Розділ 4. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ  
 
§ 24. Первісна та її властивості
 
 
§ 25. Визначений інтеграл та його застосування
 
 
25.1. Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла
 
 
25.2. Обчислення площ і об'ємів за допомогою визначених інтегралів
 
 
§ 26. Найпростіші диференціальні рівняння
 
Розділ 5. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ
 
§ 27. Рівняння, нерівності та їх системи. Узагальнення й систематизація
 
 
27.1. Рівняння і нерівності 
 
 
27.2. Системи рівнянь і нерівностей  
 
   
 
Додаток. КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА
 
 
1. Алгебраїчна форма комплексного числа 
 
 
2. Тригонометрична форма комплексного числа
 
   
 
Відповіді та вказівки до вправ
 
 
Позначення, які застосовано в підручнику
 
 
Предметний покажчик

Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 2
    Гостей: 2
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті