ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 11 клас


Основи філософії 11 клас. Розробки уроків


Назва: Розробки уроків філософії 11 клас
Автор: Коваль В. О., Чабан Л. Г.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 112
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.88 Mb
Мова: українська

У посібнику вміщено календарне планування до курсу та теми проектних робіт, а також розробки уроків з основ філософії для 11 класу для суспільно-гуманітарних класів. Уроки створені на основі новітніх освітніх технологій із залученням значної кількості довідкових матеріалів. Рекомендований посібник стане у пригоді вчителям, методистам, викладачам студентам педагогічних вузів.

Змicт українською мовою
Від авторів   5
Тематичне планування та теми дослідницьких робіт
Тематичне планування для суспільно-гуманітарного 
та філологічного ­профільних класів (1 година на тиждень)   8
Тематичне планування для фізико-математичного 
та універсального ­профільних класів (0,5 годин на тиждень)   9
Тематика дослідницьких робіт учнів  10
Система уроків з основ філософії
Урок 1. Суспільство як природно-соціальне явище  12
Урок 2. Соціальна структура суспільства та її основні елементи  13
Урок 3. Сім’я як соціальна ланка суспільства  15
Урок 4. Соціальна група. Поняття етносу  18
Урок 5. Громадянське суспільство  20
Урок 6. Суспільне життя людини  22
Урок 7. Тематичне оцінювання  24
Урок 8. Економіка. Виробництво  25
Урок 9. Капітал як фактор виробництва  27
Урок 10. Гроші, їх сутність і функції  29
Урок 11. Ринок та його структура. Конкуренція та її види  30
Урок 12. Виробництво та його фактори  32
Урок 13. Контрольна робота  33
Урок 14. Тематичне оцінювання  35
Урок 15. Політика і влада. Політична система суспільства  36
Урок 16. Держава як інститут політичної системи. ­
 Форма державного правління, форма державного устрою  38
Урок 17. Вищі державні інститути України. 
 Громадянські рухи та організації  42
Урок 18. Політичні партії і влада. Політика та ідеологія. 
 Політична еліта і народ  46
Урок 19. Політична свідомість і політична культура  59
Урок 20. Тематичне оцінювання  61
Урок 21. Сутність духовного життя суспільства. ­
 Проблема взаємодії душі й тіла   62
Урок 22. Честь, совість та гідність людини   66
Урок 23. Почуття, інтелект, воля. Ідеали в житті людини   68
Урок 24. Правда, хиба, істина. Їх єдність і відмінність.
 Віра, надія, любов як духовно-практичні ­виміри людини   69
Урок 25. Тематичне оцінювання   73
Урок 26. Культура. Матеріальна й духовна культура .  73
Урок 27. Спадкоємність, традиції і новаторство в культурі. 
 Функції культури в житті людини й суспільства   75
Урок 28. Закономірності розвитку науки. 
 Філософія та освіта   77
Урок 29. Національне і загальнолюдське в культурі. 
 Культура особистості   79
Урок 30. Тематичне оцінювання   83
Урок 31. Антична філософія   84
Урок 32. Середньовічна філософія   97
Урок 33. Філософія Нового часу  101
Урок 34. Сучасна світова філософія. Новітня українска філософія  108
Урок 35. Тематичне оцінювання  110
Література  111

Содержание на русском языке
От авторов   5
Тематическое планирование и темы исследовательских работ
Тематическое планирование для общественно-гуманитарного 
и филологического - профильных классов (1 час на неделю)   8
Тематичне планирование для физико-математического 
и универсального - профильных классов (0,5 часов на неделю)   9
Тематика исследовательских работ учеников  10
Система уроков из основ философии
Урок 1. Общество как природно-социальное явление  12
Урок 2. Социальная структура общества и ее основные элементы  13
Урок 3. Семья как социальное звено общества  15
Урок 4. Социальная группа. Понятие этноса  18
Урок 5. Гражданское общество  20
Урок 6. Общественная жизнь человека  22
Урок 7. Тематическое оценивание  24
Урок 8. Экономика. Производство  25
Урок 9. Капитал как фактор производства  27
Урок 10. Деньги, их сущность и функции  29
Урок 11. Рынок и его структура. Конкуренция и ее виды  30
Урок 12. Производство и его факторы  32
Урок 13. Контрольная работа  33
Урок 14. Тематическое оценивание  35
Урок 15. Политика и власть. Политическая система общества  36
Урок 16. Государство как институт политической системы. -
 Форма государственного правления, форма государственного устройства  38
Урок 17. Высшие государственные институты Украины. 
 Гражданские движения и организации  42
Урок 18. Политические партии и власть. Политика и идеология. 
 Политическая элита и народ  46
Урок 19. Политическое сознание и политическая культура  59
Урок 20. Тематическое оценивание  61
Урок 21. Сущность духовного жизни общества. -
 Проблема взаимодействия души и тела   62
Урок 22. Честь, совесть и достоинство человека   66
Урок 23. Чувство, интеллект, воля. Идеалы в жизни человека   68
Урок 24. Правда, недостаток, истина. Их единство и отличие.
 Вера, надежда, любовь как духовно-практические -измерения человека   69
Урок 25. Тематическое оценивание   73
Урок 26. Культура. Материальная и духовная культура .  73
Урок 27. Наследственность, традиции и новаторство в культуре. 
 Функции культуры в жизни человека и общества   75
Урок 28. Закономерности развития науки. 
 Философия и образование   77
Урок 29. Национальное и общечеловеческое в культуре. 
 Культура личности   79
Урок 30. Тематическое оценивание   83
Урок 31. Античная философия   84
Урок 32. Средневековая философия   97
Урок 33. Философия Нового времени  101
Урок 34. Современная мировая философия. Новейшая українска философия  108
Урок 35. Тематическое оценивание  110
Литература  111
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті