ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Домашний помощник по русскому языку и чтению, или Выполняем домашние задания вместе

Скачати файл з сервера #2

Пособие содержит систематизированный справочный материал по русскому языку и чтению для учащихся начальной школы, соответствующий действующим государственным программам.
В справочнике предлагаются основные правила и определения курса русского языка (чтения) в доступной форме, программные требования к знаниями умениям учащихся 1–4 классов, тесты для проверки приобретенных знаний, упражнения и задания для занятий летом, рекомендации для родителей.
 
Для учащихся начальной школы, родителей, учителей, студентов педагогических факультетов высших учебных заведений.
 
Зміст українською мовою
ВСТУП 10
РОСІЙСЬКA МОВА
ЗВУКИ І БУКВИ 12
Програмні вимоги до знань і вмінь учнів, які закінчують початкову школу 12
Основні правила і визначення 13
Правопис сполучень чк, чн, чт 14
Правопис розділового Ь 14
Правопис жи-ши, чу-щу, ча-ща 14
Віршовані азбуки 16
СЛОГ. ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛОВА 18
Програмні вимоги до знань і вмінь учнів, які закінчують початкову школу 18
Основні правила і визначення 18
Правила переносу слів 18
Звуко-буквений розбір слова 19
Зразок усного розбору слова 19
Зразок письмового розбору 20
СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА 21
Програмні вимоги до знань і вмінь учнів, які закінчують початкову школу 21
Основні правила і визначення 21
СКЛАД СЛОВА. Словотвір 23
Написання розділового видання 24
Написання суфіксів-ок-,-ек-в іменах іменників після шиплячих 25
Розбір слова за складом 25
ЧАСТИНИ МОВИ 26
Іменник 26
Програмні вимоги до знань і вмінь учнів, які закінчують початкову школу 26
Основні правила і визначення 27
Схиляння імен іменників у множині 32
Розбір іменника як частини мови 32
Зразок усного розбору іменника 32
Зразок письмового розбору іменника 33
Прикметник 33
Програмні вимоги до знань і вмінь учнів, які закінчують початкову школу 33
Основні правила і визначення 34
Таблиця закінчень прикметників 36
Розбір імені прикметника як частини мови 37
Зразок усного розбору імені прикметника 37
Зразок письмового розбору імені прикметника 37
Числівник 37
Програмні вимоги до знань і вмінь учнів, які закінчують початкову школу 37
Основні правила і визначення 38
ЗАЙМЕННИК 38
Програмні вимоги до знань і вмінь учнів, які закінчують початкову школу 38
Основні правила і визначення 39
Розбір займенника як частини мови 40
Зразок усного розбору займенника 40
Зразок письмового розбору займенника 40
ДІЄСЛОВО 41
Програмні вимоги до знань і вмінь учнів, які закінчують початкову школу 41
Основні правила і визначення 42
Відмінювання дієслів теперішнього часу 44
Відмінювання дієслів майбутнього часу 44
Як визначити дієвідміну дієслова 45
Правопис не з дієсловами 46
Правила вживання м'якого знака в закінченнях дієслів 46
Розбір дієслова як частини мови 47
Зразок усного розбору 47
Зразок письмового розбору 47
Прислівник 48
Програмні вимоги до знань і вмінь учнів, які закінчують початкову школу 48
Основні правила і визначення 48
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. Привід. Союз 49
Програмні вимоги до знань і вмінь учнів, які закінчують початкову школу 49
Основні правила і визначення 49
Словосполучення 51
ПРОПОЗИЦІЯ 52
Програмні вимоги до знань і вмінь учнів, які закінчують початкову школу 52
Основні правила і визначення 53
Як знайти головні і другорядні члени речення та встановити зв'язок між словами у простому реченні 56
Звернення 56
Однорідні члени речення 57
Вживання на письмі коми в реченнях з однорідними членами 58
Просте і складне речення 58
Розбір пропозиції 59
Зразок усного розбору пропозиції 59
Зразок письмового розбору пропозиції 59
ТЕКСТ 60
Програмні вимоги до знань і вмінь учнів, які закінчують початкову школу 60
Як скласти план тексту 62
Вимоги до складання плану 62
Типи текстів 62
Як відновити деформований текст 65
Переказ тексту 65
Детальний переказ 66
Вибірковий переказ 67
Короткий переказ 67
Творчий переказ 68
Як скласти текст 69
ТЕСТИ ДЛЯ перевірки отриманих знань 70
1 клас 70
Тема «Звуки і букви» 70
2 клас 73
Тема «Текст» 73
Тема «Пропозиція» 73
Тема «Слово» 74
Тема «Звуки і букви. Склад. Наголос »75
3 клас 78
Тема «Текст» 78
Тема «Пропозиція» 79
Тема «Слово. Значення слова »80
Тема «Склад слова» 82
Тема «Частини мови» 84
Тема «Іменник» 85
Тема «Прикметник» 88
Тема «Дієслово» 89
4 клас 91
Тема «Текст» 91
Тема «Пропозиція» 92
Тема «Іменник» 94
Тема «Прикметник» 96
Тема «Числівник» 97
Тема «Займенник» 98
Тема «Дієслово» 100
Тема «Прислівник» 102
Вправи і завдання для занять влітку 104
1 клас 104
2 клас 107
3 клас 110
4 клас 113
ДИКТАНТ 116
Слова, значення, вимову і написання яких повинні засвоїти учні 1 класу 116
Слова, значення, вимову і написання яких повинні засвоїти учні 2 класу 117
Слова, значення, вимову і написання яких повинні засвоїти учні 3 класу 117
Слова, значення, вимову і написання яких повинні засвоїти учні 4 класу 117
Тексти для списування 118
1-2 класи 118
3-4 класи 121
Читання
Поради батькам «Як привчити дитину читати» 128
Програмні вимоги до техніки читання молодших школярів 129
На кінець 1 класу 129
На кінець 2 класу 129
На кінець 3 класу 129
На кінець 4 класу 130
Як читає ваша дитина? Як заміряти техніку читання 130
Замір темпу (швидкості) читання вголос 130
Замір темпу читання про себе 130
Поради батькам 130
Інструкція для учня 3-4 класу «Як самостійно визначити темп читання» 131
Тексти для перевірки техніки читання учнів, які закінчили 1 клас 131
Тексти для перевірки техніки читання учнів, які закінчили 2 клас 133
Тексти для перевірки техніки читання учнів, які закінчили 3 клас 135
Тексти для перевірки техніки читання учнів, які закінчили 4 клас 137
Вправи для очей 138
Тренувальні вправи 140
Вправи на розпізнавання букв 140
Вправи з таблицями Шульте 140
Вправи зі складової таблицею 141
Читання стовпчиків слів 141
Читання невеликих текстів з повторами 141
Приклади тренувальних вправ 142
Таблиці Шульте 146
Складові таблиці 149
Читання стовпчиків слів 151
Читання невеликих текстів з повтором 152
ФОЛЬКЛОР 154
Казка 156
Частини казкового оповідання 156
Казкарі і збирачі 157
Вчимося читати казку 157
ЛІТЕРАТУРА 159
Основні теми дитячої літератури 159
Як правильно визначити сюжет твору? 160
Вірш 160
Як допомогти молодшому школяреві навчитися виразно читати вірші? 161
Кілька порад батькам для ефективної домашньої роботи по виразного читання віршів 162
Питання, що сприяють розумінню віршів 163
Питання, що сприяють розумінню пейзажної лірики 164
Як вивчити вірш напам'ять 164
Чому не запам'ятовуються вірші? 165
Розучування віршів за допомогою рухів 165
Розучування віршів за допомогою одночасного малювання 166
Розучування стіхотворенійс допомогою підготовлених малюнків 168
Розучування віршів по опорним словами 169
Розповідь 169
Вчимося читати розповідь 170
П'єса 170
Правила поведінки в театрі 171
Байка 172
Повість 172
Радимо прочитати повісті для дітей 173
Дитячі письменники, твори яких повинен знати учень, які закінчують початкову школу 173
Російські письменники ХІХ ст. - Дітям. (ХІХ століття - з 1800 по 1899 рік) 173
Українські письменники ХІХ століття - дітям 173
Російські письменники хх ст. - Дітям (ХХ століття - з 1900 по 1999 рр..) 174
Українські письменники хх століття - дітям 174
Російські дитячі письменники - наші сучасники 175
Українські дитячі письменники - наші сучасники 175
Вчимося розповідати про творчість видатних письменників 175
Структурні елементи книги 175
Що читати молодшим школярам влітку 177
Рекомендаційний перелік творів для читання влітку 179
Знайомство молодших школярів c зарубіжною літературою 186
Поради дітям 186
Поради батькам 186
Країнознавчий словник 196
ВІРШІ До СВЯТ 220
День знань 220
День збройних сил України 223
Новий рік 225
Міжнародний жіночий день 229
День Перемоги 235
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 238
1 клас 238
2 клас 238
3 клас 238
4 клас
 
Содержание на русском языке
ВВЕДЕНИЕ 10
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЗВУКИ И БУКВЫ 12
Программные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих начальную школу 12
Основные правила и определения 13
Правописание сочетаний чк, чн, чт 14
Правописание разделительного Ь 14
Правописание жи-ши, чу-щу, ча-ща 14
Стихотворные азбуки 16
СЛОГ. ПЕРЕНОС СЛОВА 18
Программные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих начальную школу 18
Основные правила и определения 18
Правила переноса слов 18
Звуко-буквенный разбор слова 19
Образец устного разбора слова 19
Образец письменного разбора 20
СЛОВО. ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА 21
Программные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих начальную школу 21
Основные правила и определения 21
СОСТАВ СЛОВА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 23
Написание разделительного Ъ 24
Написание суффиксов -ок-, -ек- в именах существительных после шипящих 25
Разбор слова по составу 25
ЧАСТИ РЕЧИ 26
Имя существительное 26
Программные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих начальную школу 26
Основные правила и определения 27
Склонение имён существительных во множественном числе 32
Разбор имени существительного как части речи 32
Образец устного разбора имени существительного 32
Образец письменного разбора имени существительного 33
Имя ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 33
Программные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих начальную школу 33
Основные правила и определения 34
Таблица окончаний имён прилагательных 36
Разбор имени прилагательного как части речи 37
Образец устного разбора имени прилагательного 37
Образец письменного разбора имени прилагательного 37
Имя ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 37
Программные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих начальную школу 37
Основные правила и определения 38
МЕСТОИМЕНИЕ 38
Программные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих начальную школу 38
Основные правила и определения 39
Разбор местоимения как части речи 40
Образец устного разбора местоимения 40
Образец письменного разбора местоимения 40
ГЛАГОЛ 41
Программные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих начальную школу 41
Основные правила и определения 42
Спряжение глаголов настоящего времени 44
Спряжение глаголов будущего времени 44
Как определить спряжение глагола 45
Правописание не с глаголами 46
Правила употребления мягкого знака в окончаниях глаголов 46
Разбор глагола как части речи 47
Образец устного разбора 47
Образец письменного разбора 47
НАРЕЧИЕ 48
Программные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих начальную школу 48
Основные правила и определения 48
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. Предлог. Союз 49
Программные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих начальную школу 49
Основные правила и определения 49
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 51
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 52
Программные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих начальную школу 52
Основные правила и определения 53
Как найти главные и второстепенные члены предложения и установить связь между словами в простом предложении 56
Обращение 56
Однородные члены предложения 57
Употребление на письме запятой в предложениях с однородными членами 58
Простое и сложное предложения 58
Разбор предложения 59
Образец устного разбора предложения 59
Образец письменного разбора предложения 59
ТЕКСТ 60
Программные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих начальную школу 60
Как составить план текста 62
Требования к составлению плана 62
Типы текстов 62
Как восстановить деформированный текст 65
Пересказ текста 65
Детальный пересказ 66
Выборочный пересказ 67
Краткий пересказ 67
Творческий пересказ 68
Как составить текст 69
ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОлученных ЗНАНИЙ 70
1 класс 70
Тема «Звуки и буквы» 70
2 класс 73
Тема «Текст» 73
Тема «Предложение» 73
Тема «Слово» 74
Тема «Звуки и буквы. Слог. Ударение» 75
3 класс 78
Тема «Текст» 78
Тема «Предложение» 79
Тема «Слово. Значение слова» 80
Тема «Состав слова» 82
Тема «Части речи» 84
Тема «Имя существительное» 85
Тема «Имя прилагательное» 88
Тема «Глагол» 89
4 класс 91
Тема «Текст» 91
Тема «Предложение» 92
Тема «Имя существительное» 94
Тема «Имя прилагательное» 96
Тема «Имя числительное» 97
Тема «Местоимение» 98
Тема «Глагол» 100
Тема «Наречие» 102
Упражнения и задания для занятий летом 104
1 класс 104
2 класс 107
3 класс 110
4 класс 113
ДИКТАНТЫ 116
Слова, значение, произношение и написание которых должны усвоить учащиеся 1 класса 116
Слова, значение, произношение и написание которых должны усвоить учащиеся 2 класса 117
Слова, значение, произношение и написание которых должны усвоить учащиеся 3 класса 117
Слова, значение, произношение и написание которых должны усвоить учащиеся 4 класса 117
Тексты для списывания 118
1—2 классы 118
3—4 классы 121
Чтение
Советы родителям«Как приучить ребенка читать» 128
Программные требования к технике чтения младших школьников 129
На конец 1 класса 129
На конец 2 класса 129
На конец 3 класса 129
На конец 4 класса 130
Как читает ваш ребенок? Как замерять технику чтения 130
Замер темпа (скорости) чтения вслух 130
Замер темпа чтения про себя 130
Советы родителям 130
Инструкция для ученика 3—4 класса «Как самостоятельно определить темп чтения» 131
Тексты для проверки техники чтения учащихся, которые закончили 1 класс 131
Тексты для проверки техники чтения учащихся, которые закончили 2 класс 133
Тексты для проверки техники чтения учащихся, которые закончили 3 класс 135
Тексты для проверки техники чтения учащихся, которые закончили 4 класс 137
Упражнения для глаз 138
Тренировочные упражнения 140
Упражнения на распознавание букв 140
Упражнения с таблицами Шульте 140
Упражнения со слоговой таблицей 141
Чтение столбиков слов 141
Чтение небольших текстов с повторами 141
Примеры тренировочных упражнений 142
Таблицы Шульте 146
Слоговые таблицы 149
Чтение столбиков слов 151
Чтение небольших текстов с повтором 152
ФОЛЬКЛОР 154
Сказка 156
Части сказочного рассказа 156
Сказочники и собиратели 157
Учимся читать сказку 157
ЛИТЕРАТУРА 159
Основные темы детской литературы 159
Как правильно определить сюжет произведения? 160
Стихотворение 160
Как помочь младшему школьнику научиться выразительно читать стихи? 161
Несколько советов родителям для эффективной домашней работы по выразительному чтению стихотворений 162
Вопросы, способствующие пониманию стихотворений 163
Вопросы, способствующие пониманию пейзажной лирики 164
Как выучить стихотворение наизусть 164
Почему не запоминаются стихи? 165
Разучивание стихотворений с помощью движений 165
Разучивание стихотворений с помощью одновременного рисования 166
Разучивание стихотворенийс помощью подготовленных рисунков 168
Разучивание стихотворений по опорным словам 169
Рассказ 169
Учимся читать рассказ 170
Пьеса 170
Правила поведения в театре 171
Басня 172
Повесть 172
Советуем прочитать повести для детей 173
Детские писатели, произведения которых должен знать ученик, оканчивающий начальную школу 173
Русские писатели хіх ст. — детям. (ХІХ век — с 1800 по 1899 год) 173
Украинские писатели хіх века — детям 173
Русские писатели хх ст. — детям (ХХ век — с 1900 по 1999 гг.) 174
Украинские писатели хх века — детям 174
Русские детские писатели — наши современники 175
Украинские детские писатели — наши современники 175
Учимся рассказывать о творчестве выдающихся писателей 175
Структурные элементы книги 175
Что читать младшим школьникам летом 177
Рекомендательный перечень произведений для чтения летом 179
Знакомство младших школьников c зарубежной литературой 186
Советы детям 186
Советы родителям 186
Страноведческий словарь 196
СТИХИ К ПРАЗДНИКАМ 220
День знаний 220
День вооруженных сил Украины 223
Новый год 225
Международный женский день 229
День Победы 235
ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 238
1 класс 238
2 класс 238
3 класс 238
4 класс 239
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 11
    Гостей: 11
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті