ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Книга вчителя початкових класів. Довідково-методичне видання


Назва: Книга вчителя початкових класів. Довідково-методичне видання
Автор: Г.Ф. Древаль, А.М. Заїка
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 429
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.2 mb
Мова: українська

Видання містить чинні нормативно-правові акти вищих органів влади
України, Міністерства освіти і науки України у сфері початкової освіти,
що регулюють впровадження державних стандартів освіти; методичне забезпечення; оформлення документів про освіту; організацію навчальновиховного процесу; атестацію педагогічних працівників тощо.

Для вчителів початкової школи, вчителів-методистів, студентів пе-
дагогічних навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної
педагогічної освіти, науково-педагогічних працівників, широкого загалу громадян, які цікавляться питаннями нормативно-правового регулювання початкової освіти в Україні.

Зміст
Конституція України
Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 року (Витяг) .............................................12
Про порядок введення в дію Закону України
«Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР «Про освіту»
ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
від 23 березня 1996 р. № 100а/96-ВР ...................................14
Про загальну середню освіту
ЗАКОН України
від 13 травня 1999 р. № 651-XIV .......................................50
Про Державну національну програму «Освіта»
(«Україна XXI століття»)
ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 1993 р. № 896 ..........................................78
Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на
новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання
ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2000 р. № 1717 ..................................... 110
Про Типові навчальні плани початкової школи з навчанням
українською та мовами національних меншин
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 1 березня 2004 р. № 162 .............................................. 164
Про затвердження Типових навчальних планів
спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних
мов та предметів художньо-естетичного циклу
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 13 травня 2005 р. № 219 ............................................ 170
Про використання навчального часу освітньої галузі
«Здоров’я і фізична культура»
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 25.06.2004 р. № 1/9-343 .............................................. 179
Перелік програм, підручників та навчально–методичних
посібників, рекомендованих Міністерством освіти
і науки України для використання у початкових класах
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
українською мовою у 2005/2006 навчальному році ............. 181
Перелік програм, підручників та навчальних посібників,
рекомендованих Міністерством освіти і науки України для
використання в загальноосвітніх навчальних закладах
з навчанням російською та іншими мовами національних
меншин у 2005/2006 навчальному році ............................. 198
Перелік методичної літератури, рекомендованої
Міністерством освіти і науки України ............................... 205
Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків
шкільного віку
ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2000 р. № 646 ............................................ 207
Про затвердження Типового положення про атестацію
педагогічних працівників України
НАКАЗ
Міністерства освіти України
від 20.08.93 р. № 310
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 грудня 1993 р. за № 176 ................................................ 214
Про подолання проявів бюрократизму в освіті
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 17.05.2005 р. № 297 ................................................... 231
Про затвердження переліку посад педагогічних
та науково-педагогічних працівників
ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2000 р. № 963 ............................................. 232
Щодо організації проведення обов’язкових
профілактичних медичних оглядів працівників окремих
професій, виробництв і організацій, діяльність яких
пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести
до поширення інфекційних хвороб
НАКАЗ
Міністерства охорони здоров’я України
від 23.07.2002 р. № 280
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2002 р. № 639/6927 ........................................... 235
Про встановлення розміру доплати за окремі види
педагогічної діяльності
ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. № 1096 ........................................... 240
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки
України від 29.03.2001 № 161
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 08.09.2004 р. № 712 (витяг)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2004 р. за № 1130/9729 ................................... 241
Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 24.02.2005 р. № 118
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 березня 2005 р. за № 281/10561 ..................................... 246
Про затвердження Порядку надання щорічної основної
відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним
працівникам навчальних закладів та установ освіти,
навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших
установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним
працівникам та науковим працівникам
ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. № 346 ............................................ 250
Про затвердження умов, тривалості, порядку надання
та оплати творчих відпусток
ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України
від 19 січня 1998 р. № 45 ................................................. 259
Про затвердження Примірного положення про раду
загальноосвітнього навчального закладу
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 27.03.2001 р. № 159 ................................................... 260
Про затвердження Положення про піклувальну раду
загальноосвітнього навчального закладу
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 5 лютого 2001 р. № 45
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2001 р. за № 146/5337 ..................................... 265
Про затвердження Примірного положення про батьківські
комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 2 червня 2004 р. № 440 ............................................... 269
Про затвердження Рекомендацій щодо порядку
використання державної символіки в навчальних
закладах України
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 07.09.2000 р. № 439 ................................................... 275
Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації
у загальноосвітніх навчальних закладах I–III ступенів
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 23.06.2000 р. № 240 ................................................... 279
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп
дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)
компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх
шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних
груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів
та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 20.02.2002 р. № 128
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 березня 2002 р. за № 229/6517 ....................................... 290
Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх
навчальних закладів
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 07.04.2005 р. №204 .................................................... 293
Про організацію навчання учнів 1 класу на базі
дошкільного навчального закладу
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 18.06.2001 р. № 1/9-231 .............................................. 295
Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного
приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв,
колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 19.06.2003 р. № 389
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 липня 2003 р. за № 547/7868 ........................................ 297
Про організацію навчання учнів початкових класів
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 10.12.04 р. № 1/9-633 ................................................. 306
Про організацію навчально-виховного процесу у початковій
школі в 2004/2005 навчальному році
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 22.06.2004 р. № 1/9-337 .............................................. 307
Про методику здiйснення контролю та оцiнювання
навчальних досягнень учнiв початкової школи
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
вiд 21 жовтня 2002 р. № 1/9-468 ..................................... 327
Про дотримання вимог нормативно-правових
документів при оцінюванні навчальних досягнень учнів
початкової школи
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
вiд 18.04.2003 р. № 1/9-192 .............................................. 330
Про обсяг i характер домашнiх завдань для учнiв
початкової школи
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
вiд 29 грудня 2001 р. № 1/9-468 ........................................ 332
Про організацію роботи середньої загальноосвітньої
школи повного дня і груп продовженого дня
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 27.06.2001 р. № 1/9-245 .............................................. 335
Про тривалість уроків у початкових класах
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 27.10.1999 р. № 1/9-419 .............................................. 337
Про використання шкільних зошитів
у навчальному процесі
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 03.07.2002 р. № 1/9-320 .............................................. 338
З приводу свідомого зниження педагогічними
працівниками результатів оцінювання навчальних
досягнень учнів
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 18.02.04 р. № 1/9-77 ................................................... 339
Про недоцільність збирання оперативної інформації
про середній бал навчальних досягнень учнів
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 16.04.2002 р. № 1/9-195 .............................................. 341
Про порядок проведення навчальних екскурсій
та навчальної практики учнів загальноосвітніх
навчальних закладів
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 07.03.2001 р. № 1/9-97 ............................................... 343
Про організацію харчування окремих категорій учнів
у загальноосвітніх навчальних закладах
ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2002 р. № 856 ............................................. 347
Про затвердження Положення про державну підсумкову
атестацію учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 14.12.2000 р. № 588
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2000 р. за № 925/5146 ...................................... 351
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск
учнів навчальних закладів системи загальної середньої
освіти усіх типів та форм власності
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 05.02.2001 р. № 44
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 лютого 2001 р. за № 120/5311....................................... 361
Про нагородження учнів початкових класів похвальним
листом та похвальною грамотою
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 28.09.2004 р. № 1/12-3765 .......................................... 368
Про затвердження Положення про індивідуальну форму
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 20.12.2002 р. № 732
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 січня 2003 р. за № 9/7330 ............................................. 369
Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів за індивідуальною формою
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 10.09.03 р. № 1/9-413 ................................................. 376
Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 15 жовтня 2004 р. № 797 ........................................... 377
Щодо правомірності формування класів-комплектів
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 10.06.03 р. № 1/9-294 ................................................. 378
Про облік та проведення індивідуальних
та групових занять
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 28.07.04 р. № 1/9-406 ................................................. 379
Методичні рекомендації щодо організації
навчально-виховного процесу в початковій школі
з малою кількістю учнів
ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 23.10.2000 р. № 1/9-435 .............................................. 381
Про затвердження Положення про загальноосвітній
навчальний заклад
ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2000 р. № 964 ............................................. 386
Про затвердження Положення про навчально-виховний
комплекс «дошкільний навчальний заклад —
загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній
навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»
ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2003 р. № 306 ............................................ 403
Про затвердження Положення про експериментальний
загальноосвітній навчальний заклад
НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 20.02.2002 р. № 114
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 травня 2002 р.за № 428/6716 ..................................... 407
Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку
для працівників навчально-виховних закладів системи
Міністерства освіти України
НАКАЗ
Міністерства освіти України
від 20.12.93 р. № 455
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 червня 1994 р. за № 121/330
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 3
    Гостей: 3
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті