ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Математика 4 клас. Розробки уроків


Назва: Розробки уроків математики 4 клас
Автор: Федорченко Т. А.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 206
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 36.35 Mb
Мова: українська

Посібник містить розгорнуті конспекти уроків математики у 4 класі за?підручником М.?В.?Богдановича, складені відповідно до чинних Програм та?оновленого Державного стандарту. Використання запропонованих автором дидактичних матеріалів, різноманітних форм і методів навчання сприятиме формуванню обчислювальних навичок учнів, розвитку логічного мислення, вміння розмірковувати й аргументовано доводити власну думку тощо. Для вчителів шкіл І ст., методистів з початкового навчання, студентів педагогічних ВНЗ.

Зміст українською мовою
Календарне планування з математики (134 години) 11
 Конспекти уроків 18
 Урок 1 Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення й ділення. Задачі на дві дії 18
 Урок 2 Нумерація трицифрових чисел. Множення й ділення з числами 0 і 1. Задачі на знаходження суми двох добутків 20
 Урок 3 Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Задачі на 3 дії 22
 Урок 4 Письмове множення на одноцифрове число. Задача, обернена до задачі на суму двох добутків 24
 Урок 5 Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число 
 Урок 6 Вправи і задачі на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число 28
 Урок 7 Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмового ділення множенням 31
 Урок 8 Письмове ділення на одноцифрове число. Прості й складені задачі, які містять знаходження частини від числа або числа за його частиною 33
 Урок 9 Контрольна робота № 1 33
 Урок 10 Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями 34
 Урок 11 Письмове множення на двоцифрове число. Розв’язання задачі складанням виразу 36
 Урок 12 Письмове ділення на двоцифрове число 38
 Урок 13 Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі, що містять знаходження частини числа 39
 Урок 14 Утворення й читання чотирицифрових чисел у межах двох тисяч 41
 Урок 15 Читання й записування чотирицифрових чисел у межах двох тисяч. Утворення другої тисячі. Лічба тисячами до 10 тисяч 42
 Урок 16 Утворення й читання будь-яких чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Види кутів 44
 Урок 17 Читання й записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрового числа з розрядних доданків. Вправи і задачі, пов’язані з поняттям частини числа 47
 Урок 18 Утворення числа 10?000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі з буквеними даними. Радіус і діаметр кола 48
 Урок 19 Читання й записування п’ятицифрових чисел у межах 20?000 51
 Урок 20 Читання й записування п’ятицифрових чисел у межах 20?000. Утворення числа 20?000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Види трикутників 53
 Урок 21–22 Читання й записування п’ятицифрових чисел. Дії з круглими числами. Порівняння чисел. Види трикутників за сторонами 56
 Урок 23 Нумерація шестицифрових чисел: читання й записування чисел у межах 200?000. Розкладання чисел на розрядні доданки 58
 Урок 24 Читання й записування шестицифрових чисел у межах 200?000. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч 60
 Урок 25 Нумерація шестицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки 62
 Урок 26 Читання й записування шестицифрових чисел: поняття класу 64
 Урок 27 Читання й записування шестицифрових чисел. Множення й ділення на 10, 100 і 1?000 66
 Урок 28 Визначення числа десятків і числа десятків тисяч, числа сотень і?сотень тисяч, числа одиниць і одиниць тисяч у заданих числах. Роз­в’язання задач на знаходження 4-го пропорційного способом відношень 67
 Урок 29 Десяткова система числення 69
 Урок 30 Контрольна робота № 2 70
 Урок 31 Одиниці вимірювання довжини. Вираження одних одиниць вимірювання довжини іншими 71
 Урок 32 Одиниці вимірювання маси. Заміна одних одиниць вимірювання маси іншими 73
 Урок 33 Записування іменованих чисел та їх перетворення. Розв’язання задачі на 2 дії та складання оберненої задачі 75
 Урок 34 Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць вимірювання часу. Тематичне опитування. Контроль знань учнів з теми 77
 Урок 35 Дія додавання. Закони додавання 79
 Урок 36 Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа 79
 Урок 37 Письмове додавання й віднімання багатоцифрових чисел 81
 Урок 38 Перевірка додавання відніманням 83
 Урок 39 Обчислення різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Розширена задача на знаходження третього доданка 84
 Урок 40 Додавання у випадку кількох доданків 86
 Урок 41 Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі з буквеними даними 88
 Урок 42 Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених у мірах довжини і маси 90
 Урок 43 Круглі числа. Задачі з буквеними даними 92
 Урок 44 Застосування способу округлення чисел при додаванні та відніманні. Задачі на 2 дії, які містять знаходження невідомого множника 94
 Урок 45 Контрольна робота № 3 95
 Урок 46 Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху 96
 Урок 47 Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом 98
 Урок 48 Прості та складені задачі на визначення швидкості, часу й відстані 99
 Урок 49 Геометричні тіла та їх назви 101
 Урок 50 Дія множення. Закони множення 103
 Урок 51 Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове число 105
 Урок 52 Множення у випадку кількох нулів у множнику 106
 Урок 53 Контрольна робота № 4 108
 Уроки 54–55 Множення одноцифрових чисел на багатоцифрові. Множення чисел, що закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу 108
 Урок 56 Поняття про площу. Квадратний сантиметр 110
 Урок 57 Правило обчислення площі прямокутника 112
 Урок 58 Обчислення площі прямокутника 113
 Урок 59 Одиниці вимірювання площі 115
 Урок 60 Обчислення площі прямокутних ділянок 117
 Урок 61 Знаходження довжини сторони прямокутника за даною площею і відомою стороною 119
 Урок 62 Застосування палетки для знаходження площі непрямокутних фігур 121
 Урок 63 Контрольна робота № 5 123
 Урок 64 Дія ділення. Властивості частки 123
 Урок 65 125
 Урок 66 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові 125
 Урок 67 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням 127
 Урок 68 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить нуль 128
 Урок 69 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові 130
 Урок 70 Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Елементи куба 130
 Урок 71 Ділення іменованих чисел 132
 Урок 72 Ділення складених іменованих чисел на прості іменовані числа 134
 Урок 73 Знаходження значень виразів. Задачі на зустрічний рух 135
 Уроки 74–75 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на зустрічний рух. Розгортка прямокутного паралелепіпеда 137
 Урок 76 Контрольна робота № 6 140
 Урок 77 Ділення багатоцифрових чисел на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну дію 141
 Урок 78 Дроби. Повторення матеріалу про частини 143 Урок 79 Порівняння частин 144
 Урок 80 Ознайомлення з дробами 144
 Урок 81 Задачі на знаходження дробу від числа 146
 Урок 82 Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа 148
 Урок 83 Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа 149
 Урок 84 Контрольна робота № 7 149
 Урок 85 Використання переставного та сполучного законів множення 150
 Урок 86 Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні 151
 Урок 87 Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні 153
 Урок 88 Задачі на пропорційне ділення 155
 Урок 89 Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа 157
 Урок 90 Складання та розв’язання задач на пропорційне ділення 158
 Урок 91 Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа 160
 Урок 92 Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа 162
 Урок 93 Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на круглі десятки 165
 Урок 94 Ділення з остачею трицифрових чисел на круглі десятки 166
 Урок 95 Письмове ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа (загальний випадок) 166
 Урок 96 Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа 168
 Урок 97 Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Ділення іменованих чисел 170
 Урок 98 Контрольна робота № 8 172
 Урок 99 Повторення множення двоцифрових чисел на двоцифрове 172
 Урок 100 Множення трицифрових чисел на двоцифрове 173
 Урок 101 Множення багатоцифрових чисел на двоцифрове 173
 Урок 102 Множення іменованих чисел на двоцифрове 175
 Урок 103 Знаходження значень виразів на сумісні дії різних ступенів 176
 Урок 104 Множення багатоцифрових чисел на трицифрове 177
 Урок 105 Множення багатоцифрових чисел на трицифрові, яке містить у середині 0 179
 Урок 106 Повторення ділення трицифрових чисел на двоцифрове 180
 Уроки 107–108 Ділення трицифрових чисел на двоцифрове 180
 Урок 109 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове 182
 Урок 110 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове. Перевірка ділення множенням 183
 Урок № 111 Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка 184
 Урок 112–113 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі 185
 Урок 114 Ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць 1
 Урок 115 Ділення складених іменованих чисел на двоцифрове 188
 Урок 116 Сумісні дії різних ступенів з багатоцифровими числами 189
 Урок 117 Знаходження значень виразів на сумісні дії різних ступенів 191
 Урок 118 Сумісні дії з багатоцифровими числами 192
 Урок 119 Контрольна робота № 9 193
 Урок 120 Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове 194
 Урок 121 Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число, коли в остачі є 0 196
 Урок 122 Століття. Секунда. Таблиця одиниць вимірювання часу 196
 Урок 123 Визначення знаменних дат і тривалості подій за календарем 197
 Урок 124 Час. Заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і?менших — більшими 198
 Урок 125 Додавання й віднімання складених іменованих чисел, виражених у мірах часу 200
 Уроки 126–127 Задачі на час 201
 Урок 128 Контрольна робота № 10 202
 Урок 129 Натуральний ряд чисел. Будова натурального ряду чисел в десятковій системі числення. Порівняння чисел 203
 Урок 130 Величини. Метрична система мір. Додавання й віднімання багатоцифрових чисел 204
 Урок 131–134 Повторення матеріалу. Повторне розв’язання задач підручника та задач з логічним навантаженням 206
 Література 207
Всього коментарів: 4
Victor_Pasyk пише: | 17.11.2012 | 22:21:11 #4 Спам
Victor_Pasyk Урок 91 Устное деление круглых многоцифровых чисел на разрядные числа 160
Урок 92 Деление с остатком на двоцифровое число. Устное деление круглых чисел на разрядные числа 162
Урок 93 Письменное деление с остатком трицифровых чисел на круглые десятки 165
Урок 94 Деление с остатком трицифрових чисел на круглые десятки 166
Урок 95 Письменное деление многоцифровых чисел на разрядные числа (общий случай) 166
Урок 96 Деление многоцифровых чисел на разрядные числа 168
Урок 97 Деление многоцифровых чисел на разрядные числа. Деление именованных чисел 170
Урок 98 Контрольная работа № 8 172
Урок 99 Повторение умножения двоцифровых чисел на двоцифровые 172
Урок 100 Умножение трицифровых чисел на двоцифровые 173
Урок 101 Умножение многоцифровых чисел на двоцифровые 173
Урок 102 Умножение именованных чисел на двоцифровые 175
Урок 103 Нахождение значений выражений на совместные действия разных степеней 176
Урок 104 Умножение многоцифровых чисел на трицифровые 177
Урок 105 Умножение многоцифровых чисел на трицифровые, которое содержит в середине 0 179
Урок 106 Повторение деления трицифрових чисел на двоцифровые 180
Уроки 107-108 Деление трицифрових чисел на двоцифровые 180
Урок 109 Деление многоцифровых чисел на двоцифровые 182
Урок 110 Деление многоцифровых чисел на двоцифровые. Проверка деления умножением 183
Урок № 111 Деление многоцифровых чисел на числа второго десятка 184
Урок 112-113 Деление многоцифровых чисел на двоцифровые в случае, когда частица содержит нули 185
Урок 114 Деление с остатком многоцифровых чисел на двоцифровые в случае, когда частица содержит 0 единиц 187
Урок 115 Деление составленных именованных чисел на двоцифровые 188
Урок 116 Совместные действия разных степеней с многоцифровыми числами 189
Урок 117 Нахождение значений выражений на совместные действия разных степеней 191
Урок 118 Совместные действия с многоцифровыми числами 192
Урок 119 Контрольная работа № 9 193
Урок 120 Деление многоцифровых чисел на трицифровые 194
Урок 121 Деление многоцифровых чисел на трицифровое число, когда в остатке есть 0 196
Урок 122 Столетие. Секунда. Таблица единиц измерения времени 196
Урок 123 Определение знаменательных дат и продолжительности событий за календарем 197
Урок 124 Время. Замена больших единиц измерения времени меньшими и меньших — большими 198
Урок 125 Сложение и отнимание составленных именованных чисел, выраженных в мерах времени 200
Уроки 126-127 Задачи на время 201
Урок 128 Контрольная работа № 10 202
Урок 129 Натуральный ряд чисел. Строение натурального ряда чисел в десятичной системе исчисления. Сравнение чисел 203
Урок 130 Величины. Метрическая система мер. Сложение и отнимание многоцифровых чисел 204
Урок 131-134 Повторение материала. Повторное решение задач учебника и задач с логической нагрузкой 206
Литература 207
Подобається | +2
Victor_Pasyk пише: | 17.11.2012 | 22:20:58 #3 Спам
Victor_Pasyk Урок 61 Нахождение длины стороны прямоугольника за данной площадью и известной стороной 119
Урок 62 Применение палетки для нахождения площади непрямоугольных фигур 121
Урок 63 Контрольная работа № 5 123
Урок 64 Действие деления. Свойства частицы 123
Урок 65 125
Урок 66 Деление многоцифровых чисел на одноцифровые 125
Урок 67 Деление многоцифровых чисел на одноцифровые. Проверка деления умножением 127
Урок 68 Деление многоцифровых чисел на одноцифровые в случае, когда частица содержит нуль 128
Урок 69 Деление многоцифровых чисел на одноцифровые 130
Урок 70 Деление многоцифровых чисел, которые заканчиваются нулями. Элементы куба 130
Урок 71 Деление именованных чисел 132
Урок 72 Деление составленных именованных чисел на простые именованные числа 134
Урок 73 Нахождение значений выражений. Задачи на встречное движение 135
Уроки 74-75 Деление многоцифровых чисел на одноцифровые. Задачи на встречное движение. Развертка прямоугольного параллелепипеда 137
Урок 76 Контрольная работа № 6 140
Урок 77 Деление многоцифровых чисел на 10, 100, 1 000 с остатком. Задачи на общее действие 141
Урок 78 Дроби. Повторение материала о частях 143
Урок 79 Сравнение частей 144
Урок 80 Ознакомление с дробями 144
Урок 81 Задачи на нахождение дроби от числа 146
Урок 82 Составленные задачи, которые содержат нахождение дроби от числа 148
Урок 83 Составленные задачи, которые содержат нахождение дроби от числа 149
Урок 84 Контрольная работа № 7 149
Урок 85 Использование переставного и соединительного законов умножения 150
Урок 86 Устное умножение двоцифровых и круглых многоцифровых чисел на разрядные 151
Урок 87 Письменное умножение многоцифровых чисел на разрядные 153 Урок 88 Задачи на пропорциональное деление 155
Урок 89 Умножение круглых многоцифровых чисел на разрядные числа 157
Урок 90 Составление и решение задач на пропорциональное деление 158
Подобається | +2
Victor_Pasyk пише: | 17.11.2012 | 22:20:46 #2 Спам
Victor_Pasyk Урок 32 Единицы измерения массы. Замена одних единиц измерения массы другими 73
Урок 33 Записывание именованных чисел и их преобразование. Решение задачи на 2 действию и составление обратной задачи 75
Урок 34 Единицы измерения времени. Преобразование единиц измерения времени. Тематическое опрашивание. Контроль знаний учеников с темы 77
Урок 35 Действие добавления. Законы добавления 79
Урок 36 Действие отнимания. Правило отнимания суммы от числа 79
Урок 37 Письменное добавление и отнимания многоцифровых чисел 81
Урок 38 Проверка добавления отниманием 83
Урок 39 Вычисление различия, когда уменьшаемое содержит несколько нулей. Расширенная задача на нахождение третьего слагаемого 84
Урок 40 Сложение в случае нескольких слагаемых 86
Урок 41 Нахождение значений выражений на совместные действия. Задачи с буквенными данными 88
Урок 42 Сложение и отнимание именованных чисел, выраженных в мерах длины и массы 90
Урок 43 Круглые числа. Задачи с буквенными данными 92
Урок 44 Применение образа округления чисел при добавлении и отнимании. Задачи на 2 действия, которые содержат нахождение неизвестного множителя 94
Урок 45 Контрольная работа № 3 95
Урок 46 Понятие о скорости. Задачи на нахождение скорости движения 96
Урок 47 Задачи на нахождение расстояния по данным скоростью и временами 98
Урок 48 Простые и составленные задачи на определение скорости, времени и расстояния 99
Урок 49 Геометрические тела и их названия 101
Урок 50 Действие умножения. Законы умножения 103
Урок 51 Письменное умножение многоцифровых чисел на одноцифровое число 105
Урок 52 Умножение в случае нескольких нулей в множителе 106
Урок 53 Контрольная работа № 4 108
Уроки 54-55 Умножение одноцифровых чисел на многоцифровые. Умножение чисел, которые заканчиваются нулями. Задачи на общую работу 108
Урок 56 Понятие о площади. Квадратный сантиметр 110
Урок 57 Правило вычисления площади прямоугольника 112
Урок 58 Вычисление площади прямоугольника 113
Урок 59 Единицы измерения площади 115
Урок 60 Вычисление площади прямоугольных участков 117
Подобається | +2
Victor_Pasyk пише: | 17.11.2012 | 22:20:18 #1 Спам
Victor_Pasyk
Содержание на русском языке

Календарное планирование из математики (134 часа) 11
Конспекты уроков 18
Урок 1 Нумерация трицифрових чисел. Табличное умножение и деления. Задачи на два действия 18
Урок 2 Нумерация трицифрових чисел. Умножение и деление с числами 0 и 1. Задачи на нахождение суммы двух произведений 20
Урок 3 Письменное добавление и отнимания трицифрових чисел. Нахождение значений буквенных выражений. Задачи на 3 действия 22
Урок 4 Письменное умножение на одноцифровое число. Задача, обратная к задаче на сумму двух произведений 24
Урок 5 Деление с остатком. Письменное деление на одноцифровое число 26
Урок 6 Упражнения и задачи на нахождение части числа. Письменное деление на одноцифровое число 28
Урок 7 Нахождение числа за его частью. Проверка письменного деления умножением 31
Урок 8 Письменное деление на одноцифровое число. Простые и сложные задачи, которые содержат нахождение части от числа или числа за его частью 33
Урок 9 Контрольная работа № 1 33
Урок 10 Письменное умножение на двоцифровое число. Упражнения с неравностями 34
Урок 11 Письменное умножение на двоцифровое число. Решение задачи составлениям выражения 36
Урок 12 Письменное деление на двоцифровое число 38
Урок 13 Письменное деление на двоцифровое число. Составленные задачи, которые содержат нахождение части числа 39
Урок 14 Образование и чтение четырехцифровых чисел в пределах двух тысяч 41
Урок 15 Чтение и записывание четырехцифровых чисел в пределах двух тысяч. Образование второй тысячи. Счет тысячами до 10 тысяч 42
Урок 16 Образование и чтение любых четырехцифровых чисел. Разложение чисел на разрядные слагаемые. Виды углов 44
Урок 17 Чтение и записывание четырехцифровых чисел. Образование четырехцифрового числа из разрядных слагаемых. Упражнения и задачи, связанные с понятием части числа 47
Урок 18 Образование числа 10 000. Определение количества десятков, сотен и тысяч в числе. Задачи с буквенными данными. Радиус и диаметр круга 48
Урок 19 Чтение и записывание пятицифровых чисел в пределах 20 000 51
Урок 20 Чтение и записывание пятицифровых чисел в пределах 20 000. Образование числа 20 000. Счет десятками тысяч до 10 десятков тысяч. Виды треугольников 53
Урок 21-22 Чтение и записывание пятицифровых чисел. Действия с круглыми числами. Сравнение чисел. Виды треугольников за сторонами 56
Урок 23 Нумерация шестицифрових чисел: чтение и записывание чисел в пределах 200 000. Разложение чисел на разрядные слагаемые 58
Урок 24 Чтение и записывание шестицифрових чисел в пределах 200 000. Счет сотнями тысяч до 10 сотен тысяч 60
Урок 25 Нумерация шестицифрових чисел. Разложение чисел на разрядные слагаемые 62
Урок 26 Чтение и записывание шестицифрових чисел: понятие класса 64
Урок 27 Чтение и записывание шестицифрових чисел. Умножение и деление на 10, 100 и 1 000 66
Урок 28 Определение числа десятков и числа десятков тысяч, числа сотен и сотен тысяч, числа единиц и единиц тысяч в заданных числах.Решение задач на нахождение 4-го пропорционального образом отношений 67
Урок 29 Десятичная система исчисления 69
Урок 30 Контрольная работа № 2 70
Урок 31 Единицы измерения длины. Выражение одних единиц измерения длины другими 71
Подобається | +2
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 10
    Гостей: 10
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті