ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Плани-конспекти уроків математики 3 клас


Назва: Розробки уроків математики 3 клас
Автор: Печериця Т. О
Видавництво: Торсінг Плюс
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 368
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.1 Mb
Мова: українська

Зміст
Перший семестр (64 години)

Повторення матеріалу 2 класу
1 Усна і письмова нумерація чисел першої сотні
2
Ознайомлення з деякими буквами латинського 
алфавіту. Додавання і віднімання двоцифрових 
чисел без переходу через десяток
3
Буквене позначення геометричних фігур. Таб-
личне додавання і віднімання з переходом через 
десяток
4
Зв’язок дій додавання і віднімання. Задачі на 
знаходження невідомого від’ємника та задачі на 
дві дії
5
Ознайомлення з поняттям рівняння. Задачі на 
знаходження невідомого доданка
6
Ознайомлення з поняттям «обернена задача». 
Розв’язання рівнянь на знаходження невідомого 
доданка
7
Повторення додавання і віднімання виду 36 + 7; 
73 – 8
8
Перевірка віднімання додаванням. Знаходження 
значень виразів з буквеним компонентом
9
Письмове додавання і віднімання двоцифрових 
чисел. Розв’язання рівнянь
10
Додавання і віднімання двоцифрових чисел з пе-
реходом через десяток. Розв’язання задач
11 Таблиця множення чисел на 2 і 3
12
Знаходження значень виразів з діями різного 
ступеня
13 Задачі на ділення. Назви чисел при діленні
14 Таблиці ділення на 2 і 3
15 Таблиці множення на число 4 і ділення на 4
16 Таблиці множення на число 5 і ділення на 5
17 Вправи і задачі на закріплення вивченого
18 Контрольна робота
Табличне множення і ділення (продовження)
19
Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення 
на число 64
20
Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу 
за годинником
21
Визначення часу за годинником. Вправи і задачі 
на засвоєння таблиці множення на число 6
22
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення 
на число 6
23 Таблиця ділення на число 6
24
Засвоєння таблиці ділення на число 6. Задачі на 
спосіб зведення до одиниці (перший вид)
25
Задачі і вправи на засвоєння таблиці ділення на 
число 6
26 Кратне порівняння чисел
27
Задачі на кратне порівняння та на спосіб зведення 
до одиниці
28 Таблиці множення на число 7
28а
Вправи і задачі на застосування таблиць множен-
ня на число 7. Рівняння на знаходження невідо-
мого від’ємника
29 Задачі з буквеними даними
30
Розв’язання задач на застосування таблиці мно-
ження і ділення. Задачі з буквеними даними
31 Контрольна робота
32 Аналіз контрольної роботи. Таблиця ділення на 7
33 Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7
34
Рівняння на знаходження невідомого множника. 
Засвоєння таблиці множення і ділення
35
Складання і розв’язання рівнянь. Задачі на засто-
сування таблиці множення і ділення
36
Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і 
ділення
37 Таблиці множення на число 8
38
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення 
на число 8
39 Задачі на зведення до одиниці (другий вид)
40
Засвоєння таблиці множення на число 8. Задачі 
на спосіб зведення до одиниці
41 Таблиці ділення на число 8.
42
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 
8. Задачі на різницеве порівняння двох добутків і 
двох часток5
43
Знаходження невідомого діленого та розв’язання 
рівнянь
44 Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8
45 Контрольна робота.
46
Аналіз контрольної роботи
Таблиця множення на число 9
47
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення 
на 9
48
Знаходження невідомого дільника. Розв’язання 
рівнянь і задач на дві і три дії
49
Засвоєння таблиць множення і ділення під час 
розв’язання прикладів і задач
50 Таблиці ділення на 9
51
Вправи і задачі на застосування таблиці ділення 
на 9
52
Розв’язання рівнянь. Задачі на зведення до оди-
ниці
53
Переставна властивість дії множення. Розв’язання 
нерівностей
54 Контрольна робота
Нумерація трицифрових чисел
Міри довжини і маси
55
Аналіз контрольної роботи. Лічба в межах 199. 
Попереднє і наступне числа до поданого числа
56
Утворення числа 200. Назви чисел третього роз-
ряду
57
Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків 
і одиниць. Назви розрядних чисел
58
Читання трицифрових чисел, записаних у нуме-
раційній таблиці. Додавання розрядних чисел
59
Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. 
Додавання розрядних чисел
60
Запис і читання трицифрових чисел. Випадки 
додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією 
чисел
61
Визначення числа, сотень і десятків у трицифро-
вому числі. Віднімання від трицифрового числа 
одиниць будь-якого розряду
62
Міри довжини. Міліметр. Відношення між оди-
ницями мір довжини6
63
Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень 
величин
64 Міри маси. Грам
Другий семестр (69 годин)
Додавання і віднімання в межах 1000
65
Додавання і віднімання круглих сотень. Додаван-
ня і віднімання круглих десятків з переходом 
через десяток
66
Додавання і віднімання круглих сотень і круглих 
десятків. Розширена задача на спосіб зведення до 
одиниці
67 Додавання трицифрових чисел виду 520 + 340
68
Усне віднімання трицифрових чисел виду 
470 – 320
69
Додавання і віднімання виду 430 + 50, 430 + 500, 
760 – 400, 760 – 40
70
Різні способи усного додавання круглих трициф-
рових чисел
71
Різні способи усного віднімання круглих трициф-
рових чисел
72
Додавання і віднімання виду 230 + 70; 200 – 60. 
Дії з іменованими числами
73
Розв’язання прикладів і задач на вивчені випадки 
арифметичних дій
74
Додавання круглих трицифрових чисел з перехо-
дом через розряд
75 Віднімання виду 420 – 70
76
Віднімання круглих трицифрових чисел з пере-
ходом через розряд
77 Віднімання виду 600 – 270
78
Письмове додавання трицифрових чисел без пе-
реходу через розряд
79
Письмове віднімання трицифрових чисел без пе-
реходу через розряд
80
Письмове додавання трицифрових чисел, коли 
сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорів-
нює 10 десяткам
81
Віднімання трицифрових чисел, коли в запису 
зменшуваного є нуль7
82
Письмове додавання трицифрових чисел з пере-
ходом через розряд
83
Письмове віднімання трицифрових чисел з пере-
ходом через розряд
84
Письмове додавання трицифрових чисел з пере-
ходом через розряд (два переходи)
85
Письмове віднімання трицифрових чисел з трьома 
переходами
86
Письмове додавання трицифрових чисел у випад-
ку кількох доданків
87 Письмове додавання і віднімання (сумісні дії)
88 Контрольна робота
Усне множення і ділення в межах 1000
89
Аналіз контрольної роботи. Множення чисел 0 і 1. 
Множення на 0 і 1
90 Ділення на одиницю. Ділення рівних чисел
91 Ділення нуля. Неможливості ділення на нуль
92
Множення чисел 10 і 100. Задача, обернена до 
задачі на суму двох добутків
93
Множення і ділення на 10 і 100. Розв’язання за-
дачі на три дії
94 Ділення виду 80 : 8; 700 : 7
Множення і ділення розрядніх чисел на одноцифрове
95
Множення і ділення розрядних чисел на одноциф-
рове число. Множення одноцифрового числа на 
розрядне
96 Ділення числа на добуток
97 Ділення числа виду 80 : 20; 600 : 30; 600 : 300
98 Множення суми на число
99 Множення двоцифрового числа на одноцифрове
100 Множення числа на суму
101 Множення одноцифрового числа на двоцифрове
102
Множення одноцифрового числа на двоцифрове з 
опорою на правило множення числа на суму
103
Випадки множення і ділення в межах 1000, які 
зводяться до табличних
104 Множення виду 320 · 2
105
Закріплення вивчених випадків множення і ді-
лення8
106 Контрольна робота
107
Аналіз контрольної роботи. Ділення суми на 
число
108
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 
39 : 3
109
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 
73 : 3; 50 : 2
110
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове 
способом розкладання на зручні доданки
111 Перевірка ділення множенням
112 Перевірка дії множення дією ділення
113 Ділення виду 360 : 3
114 Ділення виду 64 : 16
115 Ділення двоцифрових чисел на двоцифрові
116 Позначення частин числа цифрами
117 Розв’язання задач на час
118 Ділення трицифрових чисел на двоцифрове
119 Контрольна робота
120
Аналіз контрольної роботи. Ділення з остачею 
(ознайомлення)
121 Ділення з остачею
122 Знаходження числа за його частиною
Повторення вивченого за рік
123
Повторення табличного множення і ділення. Оз-
найомлення з письмовим множенням на одноциф-
рове число.
124
Табличне множення і ділення. Письмове множен-
ня на одноцифрове число
125
Нумерація трицифрових чисел. Письмове ділення 
трицифрових чисел на одноцифрове число
126
Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. 
Письмове ділення трицифрових чисел на одно-
цифрове число
127
Письмове додавання і віднімання трицифрових 
чисел. Письмове ділення на одноцифрове число
128
Позатабличне ділення і множення. Письмове ді-
лення на одноцифрове число
129
Позатабличне множення і ділення. Письмове ді-
лення на одноцифрове число
130 Контрольна робота
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 12
    Гостей: 12
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті