ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Рідна мова 2 клас. Розробки уроків.


Назва: Розробки уроків рідної мови 2 клас
Автор: Мартинова С. В.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 192
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 49.73 Mb
Мова: українська

Посібник містить орієнтовні конспекти уроків рідної мови у 2 класі за підручником М. С. Вашуленка, складені відповідно до чинної Програми та оновленого Державного стандарту. Використання запропонованих авторами дидактичних матеріалів, різноманітних форм і методів навчання сприятиме розвитку навичок грамотного усного й писемного мовлення учнів, вміння розрізняти мовні явища й одиниці, вихованню любові до мови Т. Шевченка та Лесі Українки. Для вчителів шкіл I ст., методистів з початкового навчання, студентів педагогічних ВНЗ.

Содержание
Урок 1
Тема. Вступ. Звуки мовлення. Букви. Каліграфічне написання малих букв українського алфавіту. Вимова та правопис слів азбука, абетка, алфавіт і вересень  4
Урок 2
Тема. Звуко-буквений аналіз слів. Складання розповіді на тему «Наші літні канікули». Вимова й правопис слова виразно  6
Урок 3
Тема. Каліграфічне написання великих букв українського алфавіту. Слова, близькі за значенням. Вимова та написання слів буква і літера, ґанок, читання  8
Урок 4
Тема. Склад. Перенос слів із рядка в рядок  10
Урок 5
Тема. Перенос слів зі збігом приголосних звуків. Правильна вимова та написання слів уклонитися, уклін, уклінно  12
Урок 6
Тема. Перенос слів із буквами й та ь  13
Урок 7
Тема. Слово. Речення. Складання речень за малюнками та опорними словами. Правильна вимова й написання слова олень  15
Урок 8
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над виражальними засобами мови (без уживання термінів)  17
Урок 9
Тема. Роздільне написання слів у реченнях. Складання розповіді за малюнком. Вимова й правопис слів завдання, ведмідь  17
Урок 10
Тема. Уявлення про мову як засіб спілкування між людьми  19
Урок 11
Тема. Поняття про рідну мову. Спорідненість української мови з російською та білоруською  22
Урок 12
Тема. Старі й нові слова в українській мові. Переказування тексту. Вимова й написання слів шофер, телевізор  24
Урок 13
Тема. Уявлення про усне й писемне мовлення. Культура мовлення  26
Урок 14
Тема. Звертання. Практичне засвоєння різних форм звертання. Складання діалогу за поданими запитаннями  28
Урок 15
Тема. Сила голосу і швидкість мовлення. Слова ввічливості. Ситуативні діалогічні вправи. Вимова й написання слів бібліотека, змагання  30
Урок 16
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова речень на задану тему  32
Урок 17
Тема. Поглиблення знань про культуру мовлення. Вправляння в етиці мовленнєвої поведінки. Складання діалогу «У ма-газині»  33
Урок 18
Тема. Узагальнення знань та умінь учнів за темою «Мова і мовлення». Перевірна робота  34
Урок 19
Тема. Поняття про текст. Розрізнення груп окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту, тексту. Вимова й написання слів ґроно, китиця  34
Урок 20
Тема. Добір заголовків до текстів. Вправляння у стислому пе-реказі  36
Урок 21
Тема. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Допов-нення основної частини тексту  38
Урок 22
Тема. Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою  39
Урок 23
Тема. Види текстів: текст-розповідь, текст-опис, текст-мірку-вання. Складання тексту-міркування й тексту-опису  41
Урок 24
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Поширення речень образними словосполученнями  43
Урок 25
Тема. Засоби зв’язку речень у тексті. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Текст»  43
Урок 26
Тема. Поняття про речення. Основні ознаки речення  44
Урок 27
Тема. Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні  46
Урок 28
Тема. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Складання розповідних речень  48
Урок 29
Тема. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях. Складання діалогу на тему «У бібліотеці»  50
Урок 30
Тема. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки  52
Урок 31
Тема. Закріплення знань про розповідні та питальні речення. Складання розповіді за малюнком та запитаннями  53; Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом  55; Тема. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання  55
Урок 34
Тема. Закріплення знань про спонукальні речення. Виразне читання тексту  56
Урок 35
Тема. Закріплення знань про види речень за метою висловлювання. Складання усної розповіді «День народження» за малюнком та поданим планом. Вимова й написання слова листопад  58
Урок 36
Тема. Головні слова в реченні. Складання речень  60
Урок 37
Тема. Другорядні члени речення. Складання речень за схемою. Навчальне аудіювання («Рідний край»). Вимова й написання слова Батьківщина  62
Урок 38
Тема. Встановлення зв’язку слів у реченнях за питаннями  64
Урок 39
Тема. Встановлення зв’язку слів у реченні. Поширення речення  66
Урок 40
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання речень із використанням допоміжного матеріалу  67
Урок 41
Тема. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення». Перевірна робота  67
Урок 42
Тема. Аналіз контрольної роботи. Слова, що означають назви предметів. Складання речень. Вимова й написання слова портфель  67
Урок 43
Тема. Розпізнавання іменників (без уживання терміна) за питаннями хто? що? Складання речень  69
Урок 44
Тема. Групування предметів за родовими та видовими ознаками. Складання речень  70
Урок 45
Тема. Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання форм однини і множини (без уживання термінів). Вимова й написання слів ясен і календар  72
Урок 46
Тема. Змінювання іменників за зразком «один — багато». Редагування тексту. Вимова і правопис слів черевики, шістнадцять  73
Урок 47
Тема. Закріплення знань про слова, що означають назви предметів. Навчальне аудіювання за текстом «Ніч і день». Вимова і правопис слова театр та назв днів тижня  75
Урок 48
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Установлення межі речень у тексті, записаному без розділових знаків  77
Урок 49
Тема. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей. Вимова й написання слова черговий  77
Урок 50
Тема. Доповнення діалогу. Складання усної розповіді за серією малюнків  79
Урок 51
Тема. Велика літера у кличках тварин. Складання опису тварин  80
Урок 52
Тема. Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок. Навчальний діалог. Вимова й написання слова вулиця  82
Урок 53
Тема. Закріплення правил написання іменників з великої букви  84
Урок 54
Тема. Повторення матеріалу за темою «Слова, що означають назви предметів». Вимова й правопис слова метро  86
Урок 55
Тема. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, що означають назви предметів». Контрольне списування  88
Урок 56
Тема. Слова, що називають ознаки предметів. Роль прикметника (без уживання терміна) у мовленні. Вимова й правопис слова ознака  88
Урок 57
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за питаннями  90
Урок 58
Тема. Зв’язок прикметників з іменниками в реченні. Складання діалогу. Доповнення тексту. Вимова й правопис слова ґудзик  90
Урок 59
Тема. Змінювання прикметників з іменниками за зразком «один — багато». Вимова й правопис слова іній  92
Урок 60
Тема. Закріплення знань про прикметники. Письмовий переказ тексту за малюнком і поданим планом  95
Урок 61
Тема. Спостереження за роллю прикметників у загадках. Складання загадок  96
Урок 62
Тема. Прикметники, близькі й протилежні за значенням. Вживання прикметників у переносному значенні. Складання вітання  98
Урок 63
Тема. Контроль навчальних досягнень за семестр  101
Урок 64
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за серією малюнків  101
Урок 65
Тема. Слова, що називають дії предметів. Складання речень за малюнками. Вимова й написання слів ковзатись, ковзанка, ковзани  101
Урок 66
Тема. Роль дієслів (без уживання терміна) у мовленні. Зв’язок дієслів з іменниками в реченні. Доповнення тексту. Вимова й написання слів килим, парасолька  102
Урок 67
Тема. Змінювання дієслів з іменниками за зразком «один — багато». Вимова й написання слова жайворонок. Навчальне аудіювання («Волохань»)  105
Урок 68
Тема. Спостереження за роллю дієслів у мовленні. Виразне читання та переказування уривка з казки «Коза-дереза»  107
Урок 69
Тема. Дієслова, близькі та протилежні за значенням. Складання розповіді за серією малюнків та опорними словами  109
Урок 70
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування тексту шляхом заміни повторів того самого слова близькими за значенням словами  111
Урок 71
Тема. Багатозначні дієслова. Складання опису зовнішності людини  111
Урок 72
Тема. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, які позначають дію предметів». Складання розповіді за серією малюнків та питаннями  113
Урок 73
Тема. Поняття про службові слова, їх роль у реченні. Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні. Навчальний діалог  115
Урок 74
Тема. Написання службових слів окремо від інших. Вживання службових слів за змістом речення. Навчальне аудіювання за текстом «Пелюстка і квітка»  117
Урок 75
Тема. Корінь слова. Спільнокореневі слова  119
Урок 76
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом  121
Урок 77
Тема. Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів  121
Урок 78
Тема. Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови  123
Урок 79
Тема. Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням  126
Урок 80
Тема. Контроль навчальних досягнень  128
Урок 81
Тема. Аналіз перевірної роботи. Звуки і букви. Алфавіт. Складання речень  128
Урок 82
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова тексту за поданим початком  129
Урок 83
Тема. Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з орфо-графічним словником  130
Урок 84
Тема. Голосні звуки. Позначення їх буквами на письмі. Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу). Перенос слів із буквосполученням йо. Вимова і правопис слів обрій, горизонт, виднокруг  131
Урок 85
Тема. Наголос. Наголошений склад. Складотворча роль голосних звуків  134
Урок 86
Тема. Наголошені та ненаголошені голосні. Визначення наголосу в словах. Добір спільнокореневих слів. Складання розповіді за малюнками  136
Урок 87
Тема. Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів  138
Урок 88
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту для вітальної листівки  140
Урок 89
Тема. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова в добору спільнокореневих слів. Складання речень  140
Урок 90
Тема. Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених е, и в корені слова. Складання усної розповіді на тему «Зустріч птахів»  142
Урок 91
Тема. Слова з ненаголошеними е, и, правопис яких треба за-пам’ятати. Перевірка написання слів за словником. Складання розповіді за малюнком і питаннями. Вимова й написання слів крига, крижина, крижинка  144
Урок 92
Тема. Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко-буквений аналіз слів  147
Урок 93
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над добором влучних слів для висловлювання думки  149
Урок 94
Тема. Контроль навчальних досягнень  149
Урок 95
Тема. Аналіз перевірної роботи. Приголосні звуки, позначення їх буквами на письмі. Складання усного опису маку за питаннями і малюнком  149
Урок 96
Тема. Звук [ф], позначення його буквою «еф».Складання речень. Вимова й написання слів факел, смолоскип  152
Урок 97
Тема. Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз. Складання усного опису джмеля за поданими запитаннями  153
Урок 98
Тема. Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ге» і «ґе»  156
Урок 99
Тема. Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Поділ тексту на речення  158
Урок 100
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Складання опису предмета  161
Урок 101
Тема. Дзвінкі та глухі приголосні. Вимова й написання слова космонавт  161
Урок 102
Тема. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу перед глухими. Складання усної розповіді за малюнком  163
Урок 103
Тема. Закріплення знань учнів про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями  165
Урок 104
Тема. Тверді та м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами я, ю, є, і  167
Урок 105
Тема. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком та опорними словами  169
Урок 106
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом. Добір заголовка до нього  171
Урок 107
Тема. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Перенос слів із ь. Звуко-буквений аналіз слів  171
Урок 108
Тема. Закріплення знань про тверді та м’які приголосні звуки. Усний переказ тексту «Перепілка»  173
Урок 109
Тема. Подовжені м’які приголосні, позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Навчальний диктант. Засвоєння форм луг — луже, друг — друже  175
Урок 110
Тема. Перенос слів із подовженими приголосними звуками. Складання речень  178
Урок 111
Тема. Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнком і запитаннями  180
Урок 112
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за малюнком й опорними словами  182
Урок 113
Тема. Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень. Навчальне аудіювання («Найгарніша мама»)  182
Урок 114
Тема. Правило переносу слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів  184
Урок 115
Тема. Контроль навчальних досягнень за семестр  186
Урок 116
Тема. Повторення вивченого про текст. Аналіз контрольної роботи  186
Урок 117
Тема. Контроль навчальних досягнень за рік  188
Урок 118
Тема. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про слово, речення, види речень за метою висловлювання та інтонацією. Добір спільнокореневих слів  189
Урок 119
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова розповіді за зразком із запитаннями  190
Урок 120
Тема. Повторення вивченого про звуки і букви. Складання розповіді за поданими словами. Підсумок за рік  191
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 19
    Гостей: 19
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті