ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Рідна мова 3 клас. Розробки уроків


Назва: Розробки уроків рідної мови 3 клас
Автор: Бобровська С. В.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 192
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.7 Mb
Мова: українська

Посібник містить орієнтовні конспекти уроків рідної мови у 3 класі за підручником М. С. Вашуленка, складені відповідно до чинної Програми та оновленого Державного стандарту. Використання запропонованих авторами дидактичних матеріалів, різноманітних форм і методів навчання сприятиме розвитку навичок грамотного усного й писемного мовлення учнів, вміння розрізняти мовні явища й одиниці, вихованню любові до мови Т. Шевченка та Л. Українки. Для вчителів шкіл I ст., методистів з початкового навчання, студентів педагогічних ВНЗ.

Зміст українською мовою
Урок 1. Мова й мовлення. Мова як найважливіший засіб людського спілкування. Рідна мова, мова державна. Український алфавіт  9
Урок 2. Наша рідна мова. Мова інших народів. Близькоспоріднені мови  11
Урок 3. Усне мовлення, його основні особливості  13
Урок 4. Особливості писемного мовлення  16
Урок 5. Культура мовлення  18
Урок 6. Слова ввічливості  20
Урок 7. Урок розвитку зв’язного мовлення  23
Урок 8. Текст. Розвиток уявлень про текст. 
Тема і мета тексту. Добір заголовків до тексту  23
Урок 9. Визначення теми й теми 
у текстах різних типів  25
Урок 10. Абзац тексту  27
Урок 11. Зв’язки між реченнями в тексті. 
Частини тексту  29
Урок 12. Спостереження за ознаками художніх, 
науково-популярних та ділових текстів  31
Урок 13. Складання текстів-інструкцій  34
Урок 14. Особливості текстів-листів. 
Написання листа  36
Урок 15. Урок розвитку зв’язного мовлення  38
Урок 16. Складання письмових запрошень і привітань. Правило написання адреси  38
Урок 17. Узагальнюючий урок з теми «Текст». Перевірний тест  40
Урок 18. Повторення вивченого про речення  40
Урок 19. Види речень за метою висловлювання. 
Окличні речення. Інтонування речень  42
Урок 20. Звертання. Розділові знаки при звертаннях  44
Урок 21. Головні та другорядні члени речення. 
Зв’язок слів у реченні  46
Урок 22. Закріплення знань про члени речення. Встановлення зв’язку слів у реченні  48
Урок 23. Урок розвитку зв’язного мовлення  50
Урок 24. Підсумковий урок з теми «Речення». Мовна тема «Мова і мовлення. Текст. Речення»  50
Урок 25. Слово. Значення слова. Слово з прямим 
і переносним значенням  50
Урок 26. Слова, що мають кілька значень  53
Урок 27. Слова, які звучать і пишуться однаково  55
Урок 28. Слова, близькі за значенням (синоніми)  56
Урок 29. Ознайомлення з фразеологізмами. 
Навчальне аудіювання  58
Урок 30. Слова, протилежні за значенням (антоніми)  61
Урок 31. Урок розвитку зв’язного мовлення  63
Урок 32. Диктант. Перевірка орфографічних 
та пунктуаційних навичок  63
Урок 33. Будова слова. Закінчення слова. 
Роль закінчень для зв’язку слів у реченні  63
Урок 34. Основа слова  65
Урок 35. Загальне уявлення про частини основи  67
Урок 36. Спільнокореневі слова. Корінь слова  70
Урок 37. Розрізнення синонімів, спільнокореневих 
слів та форм того самого слова  72
Урок 38. Розрізнення слів з омонімічними коренями  74
Урок 39. Урок розвитку зв’язного мовлення  76
Урок 40. Чергування голосних о, е, і в коренях слів  76
Урок 41. Чергування приголосних звуків [г, к, х] — 
[з, ц, с] — [ж, ч, ш] у коренях слів  79
Урок 42. Спостереження за вимовою слів 
з ненаголошеними [е], [и]. Правило написання 
слів з цими звуками  81
Урок 43. Перевірка правильності написання слів 
з ненаголошеними голосними [е] та [и]  83
Урок 44. Закріплення правил про вимову 
й правопис слів з ненаголошеними [е], [и]  85
Урок 45. Контрольна робота. Аудіювання  86
Урок 46. Вимова, правопис слів з ненаголошеними 
[е], [и], що не перевіряються наголосом  87
Урок 47. Урок розвитку зв’язного мовлення  88
Урок 48. Дзвінкі й глухі приголосні. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними  89
Урок 49. Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів та складів перед наступним глухим приголосним  91
Урок 50. Явища заміни в коренях дзвінких звуків глухими і навпаки. Зоровий диктант  92
Урок 51. Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів  94
Урок 52. Префікси й прийменники  96
Урок 53. Правопис префіксів роз, без  98
Урок 54. Диктант. Перевірка орфографічних 
та пунктуаційних умінь  99
Урок 55. Урок розвитку зв’язного мовлення  99
Урок 56. Вимова і правопис слів з префіксами з, с  100
Урок 57. Закріплення правила про вимову 
й правопис слів з префіксами з, с  101
Урок 58. Правило вживання апострофа 
після префіксів  103
Урок 59. Закріплення правила вживання 
апострофа після префіксів  105
Урок 60. Суфікс як значуща частина слова  107
Урок 61. Правопис слів із суфіксом ар. 
Закріплення поняття про суфікс та його 
словотворчу функцію  109
Урок 62. Перевірка знань з мови й мовлення, 
мовних умінь і навичок (тести) з теми «Слово. 
Будова слова»  111
Урок 63. Урок розвитку зв’язного мовлення  111
Урок 64. Аналіз тестової роботи. Закріплення 
вивченого з теми «Будова слова»  111
Урок 65. Загальне уявлення про частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прийменник. Зіставлення іменників, прикметників, дієслів за їх значенням, питаннями, роллю в реченні  112
Урок 66. Логічні вправи на розрізнення слів за 
родовими й видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови  116
Урок 67. Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв’язками з іншими словами  118
Урок 68. Урок розвитку зв’язного мовлення  119
Урок 69. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв’язок з іншими словами 
в реченні). Іменники, що означають назви істот 
та назви неістот  119
Урок 70. Власні й загальні іменники. Велика буква 
у власних іменниках  121
Урок 71. Закріплення навичок правопису загальних 
і власних іменників  123
Урок 72. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи на творення іменників від прикметників  125
Урок 73. Поняття предметності на прикладі іменників, що означають дію. Практичні вправи у творенні іменників від дієслів за зразком  127
Урок 74. Урок розвитку зв’язного мовлення  130
Урок 75. Рід іменників: чоловічий, жіночий, 
середній  130
Урок 76. Вправи на визначення роду іменників  132
Урок 77. Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які вживаються 
тільки в однині або у множині  134
Урок 78. Змінювання іменників за питаннями прийменника й закінчення як засіб зв’язку слів 
у реченні  136
Урок 79. Перевірна робота за темою "Частини мови. Іменник"  137
Урок 80. Урок розвитку зв’язного мовлення  137
Урок 81. Загальне питання про прикметник 
(питання, значення, роль у реченні)  137
Урок 82. Зв’язок прикметників з іменниками  140
Урок 83. Вправи на встановлення зв’язку 
прикметників з іменниками  142
Урок 84. Змінювання прикметників за числами 
у сполученні з іменниками  144
Урок 85. Диктант. Перевірка орфографічних 
та пунктуаційних умінь  146
Урок 86. Урок розвитку зв’язного мовлення   146
Урок 87. Закріплення вміння змінювати прикметники 
за числами, ставити питання до прикметників, редагувати текст  146
Урок 88. Змінювання прикметників за родами. 
Родові закінчення прикметників  148
Урок 89. Вправи на визначення роду й числа прикметників за іменником  150
Урок 90. Повний аналіз прикметників 
як частини мови  151
Урок 91. Спостереження за вживанням прикметників 
у прямому й переносному значенні  153
Урок 92. Урок розвитку зв’язного мовлення  154
Урок 93. Контрольна робота. Мовна тема «Іменник. Прикметник»  155
Урок 94. Закріплення й узагальнення знань про прикметник  155
Урок 95. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок 
дієслова з імен-ником в реченні  156
Урок 96. Спостереження за роллю дієслів у реченні 
і тексті. Дієслова-синоніми та дієслова-антоніми  158
Урок 97. Змінювання дієслів за часами  160
Урок 98. Розвиток зв’язного мовлення  163
Урок 99. Вправи на розрізнення часових форм 
дієслів  163
Урок 100. Закріплення знань про часові форми 
дієслів  165
Урок 101. Контрольне списування  166
Урок 102. Змінювання дієслів минулого часу 
за родами  167
Урок 103. Вправляння у змінюванні дієслів минулого часу за родами. Складання усного опису дятла 
за ілюстрацією  169
Урок 104. Урок розвитку зв’язного мовлення  171
Урок 105. Контрольне аудіювання. Змінювання 
дієслів за часами  171
Урок 106. Неозначена форма дієслова  173
Урок 107. Творення неозначеної форми дієслів 
доконаного виду від форм недоконаного  175
Урок 108. Розрізнення дієслів неозначеної форми за питаннями що робити? що зробити?  177
Урок 109. Творення часових форм від неозначеної 
форми дієслова  178
Урок 110. Урок розвитку зв’язного мовлення  180
Урок 111. Написання не з дієсловом  180
Урок 112. Вправляння у розборі дієслова 
як частини мови  182
Урок 113. Контрольна робота. 
Мовна тема «Дієслово»  184
Урок 114. Повторення вивченого за рік. 
Звуки та букви. Апостроф. Перенос слів  184
Урок 115. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних навичок  185
Урок 116. Повторення вивченого за рік. 
Текст. Речення  185
Урок 117. Урок розвитку зв’язного мовлення  187
Урок 118. Підсумковий урок  187
Всього коментарів: 3
Victor_Pasyk пише: | 18.11.2012 | 19:18:43 #3 Спам
Victor_Pasyk Урок 100. Упрочение знаний о временные формы глаголов 165
Урок 101. Контрольное списывание 166
Урок 102. Смена глаголов прошлого времени за родами 167
Урок 103. Упражнение по изменению глаголов прошедшего времени по родам. Составление устного описания дятла за иллюстрацией 169
Урок 104. Урок развития связной речи 171
Урок 105. Контрольное аудирование. Изменение глаголов по временам 171
Урок 106. Неопределенная форма глагола 173
Урок 107. Образование неопределенной формы глаголов совершенного вида от форм несовершенного 175
Урок 108. Различение глаголов неопределенной формы по вопросам что делать? Что сделать? 177
Урок 109. Создание временных форм от неопределенной формы глагола 178
Урок 110. Урок развития связного речи 180
Урок 111. Написание не с глаголом 180
Урок 112. Упражнение в разборе глагола как части речи 182
Урок 113. Контрольная работа. Языковая тема «Глагол» 184
Урок 114. Повторение изученного за год. Звуки и буквы. Апостроф. Перенос слов 184
Урок 115. Диктант. Проверка орфографических и пунктуационных привычек 185
Урок 116. Повторение изученного чем год. Текст. Предложение 185
Урок 117. Урок развития связного речи 187
Урок 118. Итоговый урок 187
Подобається | 0
Victor_Pasyk пише: | 18.11.2012 | 19:18:27 #2 Спам
Victor_Pasyk Урок 61. Правописание слов с суффиксом ар. Закрепление понятия о суффиксе и его словообразовательную функцию 109
Урок 62. Проверка знаний по языку и речи, языковых умений и навыков (тесты) с темы «Слово. Строение слова» 111
Урок 63. Урок развития связной речи 111
Урок 64. Анализ тестовой работы. Закрепление изученного по теме «Строение слова» 111
Урок 65. Общее представление о частях речи: существительное, прилагательное, глагол, предлог. Сопоставление существительных, прилагательных, глаголов за них значением, вопросами, ролью в предложении 112
Урок 66. Логические упражнения на различение слов за родовыми и видовыми признаками и за смысловыми группами в пределах каждой части речи 116
Урок 67. Отбор общекоренных слов, которые принадлежат к разным частям речи, различение их по вопросам, значениям, ролью в предложении и за связями с другими словами 118
Урок 68. Урок развития связной речи 119
Урок 69. Общее понятие о существительном (вопрос, значение, роль и связь с другими словами в предложении). Существительные, которые означают названия существ
и названия несуществ 119
Урок 70. Собственное и общее существительные. Прописная буква
в собственных существительных 121
Урок 71. Закрепление навыков правописания общих и собственных существительных 123
Урок 72. Понятие предметности на примерах существительных, образованных от прилагательных. Упражнения на создание существительных от прилагательных 125
Урок 73. Понятие предметности на примере существительных, которые означают действие. Практические упражнения в создании существительных от глаголов по образцу 127
Урок 74. Урок развития связной речи 130
Урок 75. Род существительных: мужской, женский,
средний 130
Урок 76. Упражнения на определение рода существительных 132
Урок 77. Изменение существительных по числам. Наблюдение за существительными, которые употребляются только в единственном числе или в множественном числе 134
Урок 78. Изменение существительных по вопросам предлога и окончания как средство связи слов в предложении 136
Урок 79. Проверочная работа по теме "Части речи. Существительное" 137
Урок 80. Урок развития связной речи 137
Урок 81. Общий вопрос о прилагательном (вопрос, значение, роль в предложении) 137
Урок 82. Связь прилагательных с существительными 140
Урок 83. Упражнения на установление связи прилагательных с существительными 142
Урок 84. Изменение прилагательных по числам в связи с существительными 144
Урок 85. Диктант. Проверка орфографических и пунктуационных умений 146
Урок 86. Урок развития связного речи 146
Урок 87. Закрепление умения изменять прилагательные по числам, задавать вопрос к прилагательным, редактировать текст 146
Урок 88. Изменение прилагательных по родам. Родительные окончания прилагательных 148
Урок 89. Упражнения на определение рода и числа прилагательных за существительным 150
Урок 90. Полный анализ прилагательных как части речи 151
Урок 91. Наблюдение за употреблением прилагательных в прямом и переносном смысле 153
Урок 92. Урок развития связной речи 154
Урок 93. Контрольная работа. Языковая тема «Существительное. Прилагательное» 155
Урок 94. Закрепление и обобщение знаний о прилагательном 155
Урок 95. Общее понятие о глаголе. Связь глагола с существительным в предложении 156
Урок 96. Наблюдение за ролью глаголов в предложении и тексте.Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы 158
Урок 97. Изменение глаголов по временам 160
Урок 98. Развитие связной речи 163
Урок 99. Упражнения на различение временных форм глаголов 163
Подобається | 0
Victor_Pasyk пише: | 18.11.2012 | 19:17:53 #1 Спам
Victor_Pasyk
Содержание на русском языке

Урок 1. Язык и речи. Язык как самое важное средство человеческого общения. Родной язык, язык государственный. Украинский алфавит 9
Урок 2. Наш родной язык. Язык других народов. 11
Урок 3. Устная речь, его основные особенности 13
Урок 4. Особенности письменного речи 16
Урок 5. Культура речи 18
Урок 6. Слова вежливости 20
Урок 7. Урок развития связного речи 23
Урок 8. Текст. Развитие представлений о тексте.
Тема и цель текста. Отбор заголовков к тексту 23
Урок 9. Определение темы и темы
в текстах разных типов 25
Урок 10. Абзац текста 27
Урок 11. Связи между предложениями в тексте.
Части текста 29
Урок 12. Наблюдение за признаками художественных,
научно-популярных и деловых текстов 31
Урок 13. Составление текстов-инструкций 34
Урок 14. Особенности текстов-писем.
Написание письма 36
Урок 15. Урок развития связного речи 38
Урок 16. Составление письменных приглашений и приветствий. Правило написания адреса 38
Урок 17. Обобщающий урок с темы «Текст». Переверный тест 40
Урок 18. Повторение изученного о предложении 40
Урок 19. Виды предложений за целью высказывания.
Восклицательные предложения. Интонация предложений 42
Урок 20. Обращение. Разделительные знаки при обращениях 44
Урок 21. Главные и второстепенные члены предложения.
Связь слов в предложении 46
Урок 22. Упрочение знаний о членах предложения. Установление связи слов в предложении 48
Урок 23. Урок развития связного речи 50
Урок 24. Итоговый урок с темы «Предложение». Языковая тема «Язык и речи. Текст. Предложение» 50
Урок 25. Слово. Значение слова. Слово с прямым
и переносному смыслом 50
Урок 26. Слова, которые имеют несколько значений 53
Урок 27. Слова, которые звучат и пишутся одинаково 55
Урок 28. Слова, близкие по значению (синонимы) 56
Урок 29. Ознакомление с фразеологизмами.
Учебное аудирование 58
Урок 30. Слова, противоположные по значению (антонимы) 61
Урок 31. Урок развития связного речи 63
Урок 32. Диктант. Проверка орфографических
и пунктуационных привычек 63
Урок 33. Строение слова. Окончание слова.
Роль окончаний для связи слов в предложении 63
Урок 34. Основа слова 65
Урок 35. Общее представление о частях основы 67
Урок 36. Общекоренные слова. Корень слова 70
Урок 37. Различение синонимов, общекоренных слов и форм того самого слова 72
Урок 38. Различение слов с омонимическими корнями 74
Урок 39. Урок развития связного речи 76
Урок 40. Чередование гласных о, е, и в корнях слов 76
Урок 41. Чередование согласных звуков [г, к, х] —
[с, ц, с] — [ж, ч, ш] в корнях слов 79
Урок 42. Наблюдение за произношением слов с безударными [е], [и]. Правило написания слов с этими звуками 81
Урок 43. Проверка правильности написания слов с безударными громкими [е] и [и] 83
Урок 44. Упрочение правил о произношении и правописание слов с безударными [е], [и] 85
Урок 45. Контрольная работа. Аудирование 86
Урок 46. Произношение, правописание слов с безударными
[е], [и], что не проверяются ударением 87
Урок 47. Урок развития связной речи 88
Урок 48. Звонкие и глухие согласные. Произношение и правописание слов из звонкими и глухими согласными 89
Урок 49. Усвоение правила произношения звонких согласных в конце слов и составов перед следующим глухим согласным 91
Урок 50. Явления замены в корнях звонких звуков глухими и наоборот. Зрительный диктант 92
Урок 51. Ознакомление с приставкой как значащей частью слов 94
Урок 52. Приставки и предлоги 96
Урок 53. Правописание приставок роз, без 98
Урок 54. Диктант. Проверка орфографических
и пунктуационных умений 99
Урок 55. Урок развития связного речи 99
Урок 56. Произношение и правописание слов с приставками с, з 100
Урок 57. Закрепление правила о произношении и правописание слов с префиксами с, с 101
Урок 58. Правило употребления апострофа после приставок 103
Урок 59. Закрепление правила употребления апострофа после приставок 105
Урок 60. Суффикс как значимая часть слова 107
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 12
    Гостей: 12
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті