ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Рідна мова 4 клас. Розробки уроків


Назва: Розробки уроків рідної мови 4 клас
Автор: Курганська А. В.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 192
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.58 Mb
Мова: українська

Посібник містить конспекти уроків рідної мови у 4 класі за підручником М. С. Вашуленка, складені відповідно до чинної Програми та оновленого Державного стандарту. Використання запропонованих авторами дидактичних матеріалів, різноманітних форм і методів навчання сприятиме розвитку навичок грамотного усного й писемного мовлення учнів, вміння розрізняти мовні явища й одиниці, вихованню любові до мови Т. Шевченка та Л. Українки. Для вчителів шкіл I ст., методистів з початкового навчання, студентів педагогічних ВНЗ.

Зміст українською мовою
Урок 1
Тема. Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу  3
Урок 2
Тема. Збагачення мови новими словами  5
Урок 3
Тема. Українська мова. Спорідненість її з іншими мовами  6
Урок 4
Тема. Усне й писемне мовлення  8
Урок 5
Тема. Культура мовлення й спілкування  10
Урок 6
Тема. Тема, мета, заголовок тексту  12
Урок 7
Тема. Роль слів у побудові тексту  14
Урок 8
Тема. Поділ тексту на частини. План тексту  16
Урок 9
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Краса осіннього лісу (парку, саду). Твір на основі екскурсії  17
Урок 10
Тема. Текст-розповідь  17
Урок 11
Тема. Текст-опис  19
Урок 12
Тема. Текст-міркування  21
Урок 13
Тема. Будова тексту  23
Урок 14
Тема. Замітка до газети. Узагальнення знань і вмінь з розділу «Текст»  25
Урок 15
Тема. Контрольне списування  27
Урок 16
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. «Ромашка». Переказ тексту  27
Урок 17
Тема. Аналіз контрольної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією  27
Урок 18
Тема. Закріплення знань про основу речення. Зв’язок слів у реченні  29
Урок 19
Тема. Зв’язок слів у реченні. Речення й словосполучення  32
Урок 20
Тема. Однорідні члени речення  34
Урок 21
Тема. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників  36
Урок 22
Тема. Залежні слова при однорідних членах речення  37
Урок 23
Тема. Закріплення знань і вмінь про однорідні члени речення  39
Урок 24
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Яблуня і береза. Порів-няльний опис  41
Урок 25
Тема. Уявлення про складне речення. Побудова складного речення. Узагальнення знань і вмінь з розділу «Речення»  41
Урок 26
Тема. Контрольна робота. Диктант  43
Урок 27
Тема. Аналіз контрольної роботи. Іменник як частина мови  43
Урок 28
Тема. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Пряме і переносне значення іменників  45
Урок 29
Тема. Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменника  47
Урок 30
Тема. Особливості відмінювання іменників різного роду в однині  48
Урок 31
Тема. Розрізнення відмінків іменників жіночого роду  50
Урок 32
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення: «Хто хоче їсти, той має метикувати». Обґрунтування вибору заголовку до тексту  52
Урок 33
Тема. Перевірка закінчення іменників чоловічого роду з основою на приголосний у родовому відмінку однини  52
Урок 34
Тема. Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду  54
Урок 35
Тема. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду  55
Урок 36
Тема. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини  57
Урок 37
Тема. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку  59
Урок 38
Тема. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини  61
Урок 39
Тема. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини  62
Урок 40
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Шкідливість ку-ріння. Переказ тексту  65
Урок 41
Тема. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини  65
Урок 42
Тема. Вимова і правопис іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини  67
Урок 43
Тема. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині  68
Урок 44
Тема. Правопис закінчень іменників у родовому відмінку множини  71
Урок 45
Тема. Вживання іменників без прийменників і з прийменниками  72
Урок 46
Тема. Правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини  74
Урок 47
Тема. Контрольна робота. Мовна тема «Іменник»  76
Урок 48
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Мій улюблений дитячий журнал. Розповідь з обґрунтуванням власної думки  76
Урок 49
Тема. Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні  76
Урок 50
Тема. Прикметники — синоніми й антоніми. Пряме й переносне значення прикметників  78
Урок 51
Тема. Уживання прикметників у художніх творах та в науково-популярних текстах  81
Урок 52
Тема. Вправи на доцільне використання прикметників у мов-ленні. Спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без терміна, практично)  83
Урок 53
Тема. Вправи на визначення роду й числа прикметників за іменниками  84
Урок 54
Тема. Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами  86
Урок 55
Тема. Контрольний диктант з граматичним завданням  87
Урок 56
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. «Турботливий носоріг». Переказ тексту  88
Урок 57
Тема. Аналіз контрольної роботи. Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників в однині  88
Урок 58
Тема. Вправи на визначення відмінка прикметників у реченні за відмінком іменника  89
Урок 59
Тема. Закріплення вмінь уживати прикметники в мовленні в різних формах, використовувати прикметники з описовою метою  92
Урок 60
Тема. Спостереження за вживанням прикметників у різних типах тексту  94
Урок 61
Тема. Вимова й правопис прикметників на -ськ-, -зьк-, -цьк-   95
Урок 62
Тема. Вживання знака м’якшення перед закінченнями при-кметників чоловічого і середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини. Паралельні форми прикметників чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини  97
Урок 63
Тема. Спостереження за вживанням прикметників для все-бічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметника у сполученні з іменником  99
Урок 64
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. «Джерельце взимку». Переказ тексту  101
Урок 65
Тема. Тренувальні вправи на використання прикметників у мовленні. Практичні словотворчі вправи. Усний опис зимового пейзажу  101
Урок 66
Тема. Форми давального й місцевого відмінків прикметників жіночого роду в однині  103
Урок 67
Тема. Контрольна робота за мовною темою «Прикметник»  105
Урок 68
Тема. Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за семестр  105
Урок 69
Тема. Відмінювання прикметників у множині. Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині  107
Урок 70
Тема. Узагальнюючий урок з теми «Прикметник». Навчальний переказ  108
Урок 71
Тема. Контрольний диктант  109
Урок 72
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. «Як краще провчити?» Власна оцінка поведінки героїв прочитаного тексту  109
Урок 73
Тема. Аналіз контрольної роботи. Поняття про числівник як частину мови. Спостереження за функціональною роллю числівників у мовленні  109
Урок 74
Тема. Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників 50–80  111
Урок 75
Тема. Закріплення та узагальнення мовленнєвих умінь, пов’я-заних з уживанням числівників  113
Урок 76
Тема. Займенник як частина мови, його основні ознаки. Особові займенники  115
Урок 77
Тема. Спостереження за вживанням особових займенників у текстах  117
Урок 78
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. «Життя в зимовому лісі». Докладний переказ тексту  119
Урок 79
Тема. Займенники 1-ї особи однини та множини. Роздільне написання займенників з прийменниками  119
Урок 80
Тема. Займенники 2-ї особи однини і множини  121
Урок 81
Тема. Займенники 3-ї особи однини і множини  123
Урок 82
Тема. Повторення та узагальнення вивченого про займенник. Творча робота на вживання займенників  125
Урок 83
Тема. Контрольна робота. Мовні теми «Числівник», «За-йменник»  127
Урок 84
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення: «Чому я люблю свою Батьківщину?» Твір-міркування  127
Урок 85
Тема. Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про дієслово як частину мови. Написання не з дієсловами. Спостереження за зв’язком дієслова в реченні з іншими частинами мови  127
Урок 86
Тема. Неозначена форма дієслова  129
Урок 87
Тема. Змінювання дієслів за часами  131
Урок 88
Тема. Змінювання дієслів за числами  133
Урок 89
Тема. Дієслова, що виражають незавершену та завершену дію  135
Урок 90
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Дві груші й одна. Стислий переказ тексту  138
Урок 91
Тема. Дієслова теперішнього часу. Визначення особи й числа дієслів теперішнього часу  138
Урок 91
Тема. Дієслова майбутнього часу  141
Урок 92
Тема. Перша і друга дієвідміни дієслів  143
Урок 93
Тема. Правопис особових закінчень дієслів  145
Урок 94
Тема. Написання закінчень у дієсловах другої особи  146
Урок 95
Тема. Написання закінчень у дієсловах 3-ї особи  148
Урок 96
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. «Правда буває гірша за кривду». Творчий переказ тесту  150
Урок 97
Тема. Правопис ненаголошених особливих закінчень дієслів тепе-рішнього і майбутнього часу  150
Урок 98
Тема. Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за числами та за родами (в 3-й особі однини)  153
Урок 99
Тема. Вправи на визначення роду дієслів минулого часу  156
Урок 100
Тема. Значення дієслівних форм на -ся (-сь). Вимова і написання дієслів на -ся (-сь)  158
Урок 101
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. «В гостях у весни». Вибірковий переказ тексту  160
Урок 102
Тема. Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово». Урок-гра  160
Урок 103
Тема. Контрольний диктант з теми «Дієслово»  163
Урок 104
Тема. Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з прислівником як частиною мови  163
Урок 105
Тема. Порівняльна характеристика прислівників і прикмет-ників. Основна граматична ознака прислівників  164
Урок 106
Тема. Практичне ознайомлення із формами ступенів по-рівняння прислівників. Спостереження за вживанням у мовленні прислівників синонімів та антонімів  166
Урок 107
Тема. Однорідні другорядні члени речення, виражені при-слівниками  168
Урок 108
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. «Моя улюблена телепередача». Твір з обґрунтуванням власної думки  170
Урок 109
Тема. Спостереження за роллю прислівників у художніх і нау-ково-популярних текстах  170
Урок 110
Тема. Узагальнюючий урок за темою «Прислівник»  172
Урок 111
Тема. Контрольна робота. Мовна тема «Прислівник»  174
Урок 112
Тема. Аналіз контрольної роботи. Текст, його головна думка, заголовок. Порядок виконання звуко-буквеного аналізу слова. Порядок розбору слів за будовою  174
Урок 113
Тема. Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, зв’язних текстах. Спостереження за роллю префіксів у словах  176
Урок 114
Тема. Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами  177
Урок 115
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. «Моя заповітна мрія». Твір з обґрунтуванням своєї думки  179
Урок 116
Тема. Вправляння у встановленні зв’язків слів у реченнях. Спостереження за вживанням числівників у мовленні  179
Урок 117
Тема. Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні. Граматичний аналіз дієслівних форм різних часів  181
Урок 118
Тема. Конструктивні вправи на нормативне вживання в мовлен-ні граматичних форм вивчених частин мови  182
Урок 119
Тема. Підготовка до підсумкової роботи за рік  183
Урок 120
Тема. Підсумкова контрольна робота за рік  184
Урок 121
Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. «Біла пір’їнка». Докладний переказ тексту  184
Урок 122
Тема. Аналіз контрольної роботи. Узагальнюючий урок. Колективна усна розповідь на тему «Наш рідний край»  184
Література   186
Всього коментарів: 4
Victor_Pasyk пише: | 18.11.2012 | 19:24:14 #4 Спам
Victor_Pasyk Урок 91
Тема. Глаголы настоящего времени. Определение лица и числа глаголов настоящего времени. 138
Урок 91
Тема. Глаголы будущего времени. 141
Урок 92
Тема. Перваое и второе спряжения глаголов. 143
Урок 93
Тема. Правописание личных окончаний глаголов. 145
Урок 94
Тема. Написание окончаний в глаголах второго лица. 146
Урок 95
Тема. Написание окончаний в глаголах 3-го лица. 148
Урок 96
Тема. Урок развития связноой речи. «Правда бывает хуже чем несправедливость». Творческий перерассказ теста. 150
Урок 97
Тема. Правописание безударных личных окончаний глаголов настоящего и будущего времени. 150
Урок 98
Тема. Глаголы прошлого времени. Смена глаголов прошлого времени за числами и за родами (в 3-м лице единственного числа). 153
Урок 99
Тема. Упражнения на определение рода глаголов прошлого времени. 156
Урок 100
Тема. Значение глагольных форм на -сия (-сия). Произношение и написания глаголов на -сия (-сия). 158
Урок 101
Тема. Урок развития связной речи. « В гостях в весны». Выборочный перерассказ текста. 160
Урок 102
Тема. Обобщение знаний и умений по теме «Глагол».Урок-игра. 160
Урок 103
Тема. Контрольный диктант по теме «Глагол». 163
Урок 104
Тема. Анализ контрольной работы. Ознакомление с наречием как частью речи. 163
Урок 105
Тема. Сравнительная характеристика наречий и прилагательных. Основной грамматический признак наречий. 164
Урок 106
Тема. Практическое ознакомление с формами степеней сравнения наречий.Наблюдение за употреблением в речи наречий синонимов и антонимов. 166
Урок 107
Тема. Однородные второстепенные члены предложения, выраженные наречиями. 168
Урок 108
Тема. Урок развития связной речи. «Моя любимая телепередача». Произведение с обоснованием собственного мнения. 170
Урок 109
Тема. Наблюдение за ролью наречий в художественных и научно-популярных текстах. 170
Урок 110
Тема. Обобщающий урок по теме «Наречие». 172
Урок 111
Тема. Контрольная работа. Языковая тема «Наречие». 174
Урок 112
Тема. Анализ контрольной работы. Текст, его главная мысль, заголовок. Порядок выполнения звуко-буквенного анализа слова. Порядок разбора слов за строением. 174
Урок 113
Тема. Конструктивные упражнения с общекоренными словами, употребление их в предложениях, связных текстах. Наблюдение за ролью префиксов в словах. 176
Урок 114
Тема. Наблюдение за смыслом и интонацией предложений, разных за целью высказывания. Предложение, осложненные однородными членами. 177
Урок 115
Тема. Урок развития связной речи. «Моя заветная мечта». Произведение с обоснованием своей мысли. 179
Урок 116
Тема. Упражнение в установлении связей слов в предложениях. Наблюдение за употреблением числительных в речи. 179
Урок 117
Тема. Упражнения на наблюдение за ролью глаголов в речи. Грамматический анализ глагольных форм разных времен. 181
Урок 118
Тема. Конструктивные упражнения на нормативное употребление в речи грамматических форм изученных частей речи. 182
Урок 119
Тема. Подготовка к итоговой работе за год. 183
Урок 120
Тема. Итоговая контрольная работа за год. 184
Урок 121
Тема. Урок развития связной речи. «Белое перышко». Подробный перерассказ текста. 184
Урок 122
Тема. Анализ контрольной работы. Обобщающий урок. Коллективный устный рассказ на тему «Наш родной край». 184
Литература. 347
Подобається | 0
Victor_Pasyk пише: | 18.11.2012 | 19:24:05 #3 Спам
Victor_Pasyk Урок 61
Тема. Произношение и правописание прилагательных на -ськ-, -зьк-, -цьк- . 95
Урок 62
Тема. Употребление знака смягчения перед окончаниями прилагательных мужского и среднего рода в родительном, дательном и местном падежах единственного числа. Параллельные формы прилагательных мужского и среднего рода в местном падеже единственные числа. 97
Урок 63
Тема. Наблюдение за употреблением прилагательных для всесторонней характеристики предметов. Грамматический разбор прилагательного в соединении с существительным. 99
Урок 64
Тема. Урок развития связной речи. «Источник зимой». Перерассказ текста. 101
Урок 65
Тема. Тренировочные упражнения на использование прилагательных в речи. Практические словообразовательные упражнения. Устное описание зимнего пейзажа. 101
Урок 66
Тема. Формы дательного и местного падежей прилагательных женского рода в единственном числе. 103
Урок 67
Тема. Контрольная работа за языковой темой «Прилагательное». 105
Урок 68
Тема. Анализ контрольной работы. Итоговый урок за семестр. 105
Урок 69
Тема. Склонение прилагательных в множестве. Упражнения на употребление разных падежных форм прилагательных в множестве. 107
Урок 70
Тема. Обобщающий урок по теме «Прилагательное». Учебный перерассказ. 108
Урок 71
Тема. Контрольный диктант. 109
Урок 72
Тема. Развитие связной речи. « Как лучше проучить?» Собственная оценка поведения героев прочитанного текста. 109
Урок 73
Тема. Анализ контрольной работы. Понятие о числительном как части речи. Наблюдение за функциональной ролью числительных в речи. 109
Урок 74
Тема. Практическое ознакомление с формами родительного падежа числительных 50–80. 111
Урок 75
Тема. Упрочение и обобщение речевых умений, связанных с употреблением числительных. 113
Урок 76
Тема. Местоимение как часть речи, его основные признаки. Личные местоимения. 115
Урок 77
Тема. Наблюдение за употреблением личных местоимений в текстах. 117
Урок 78
Тема. Развитие связной речи. «Жизнь в зимнем лесу». Подробный перерассказ текста. 119
Урок 79
Тема. Местоимения 1-го лица единственного и множественного числа Раздельное написание местоимений с предлогами. 119
Урок 80
Тема. Местоимения 2-го лица единственного и множественного числа. 121
Урок 81
Тема. Местоимения 3-го лица единственного и множественного числа. 123
Урок 82
Тема. Повторение и обобщение изученного в местоимении. Творческая работа на употребление местоимений. 125
Урок 83
Тема. Контрольная работа. Языковые темы «Числительное», «Местоимение». 127
Урок 84
Тема. Урок развития связной речи: « Почему я люблю свою Родину?» Произведение-соображение. 127
Урок 85
Тема. Анализ контрольной работы. Общее понятие в глаголе как часть речи. Написание не с глаголами. Наблюдение за связью глагола в предложении с другими частями речи. 127
Урок 86
Тема. Неопределенная форма глагола. 129
Урок 87
Тема. Смена глаголов за временами. 131
Урок 88
Тема. Смена глаголов за числами. 133
Урок 89
Тема. Глаголы, которые выражают незавершенное и завершенное действие . 135
Урок 90
Тема. Урок развития связной речи. Две груши и одна. Краткий перерассказ текста. 138
Подобається | 0
Victor_Pasyk пише: | 18.11.2012 | 19:23:32 #2 Спам
Victor_Pasyk Урок 31
Тема. Различение падежей существительных женского рода. 50
Урок 32
Тема. Урок развития связной речи: « Кто хочет есть, тот должны смекать». Обоснование выбора заголовку к текста. 52
Урок 33
Тема. Проверка окончания существительных мужского рода с основой на согласный в родительном падеже единственные числа. 52
Урок 34
Тема. Изменение согласных перед окончанием -и в существительных женского и мужского рода. 54
Урок 35
Тема. Дежурство звуков [и] с [в], [е] в существительных женского и мужского рода. 55
Урок 36
Тема. Правописание окончаний существительных женского рода на -а, -я в родительном падеже единственные числа. 57
Урок 37
Тема. Правописание окончаний существительных женского рода на -а, -я в творительном падеже. 59
Урок 38
Тема. Правописание окончаний существительных мужского рода в творительном падеже единственные числа. 61
Урок 39
Тема. Правописание окончаний существительных мужского рода с основой на р в творительном падеже единственные числа. 62
Урок 40
Тема. Урок развития связного речи. Вредность курения. Перерассказ текста. 65
Урок 41
Тема. Окончание существительных мужского рода в дательном и местном падежах единственные числа. 65
Урок 42
Тема. Произношение и правописание существительных женского рода с основой на согласный в творительном падеже единственные числа. 67
Урок 43
Тема. Правописание падежных окончаний существительных в множестве. 68
Урок 44
Тема. Правописание окончаний существительных в родительном падеже множества. 71
Урок 45
Тема. Употребление существительных без предлогов и с предлогами. 72
Урок 46
Тема. Правописание окончаний существительных в местном падеже множества. 74
Урок 47
Тема. Контрольная работа. Языковая тема «Существительное». 76
Урок 48
Тема. Развитие связного речи. Мой любимый детский журнал. Рассказ с обоснованием собственного мнения. 76
Урок 49
Тема. Повторение изученного в прилагательном как часть речи. Наблюдение за ролью прилагательных в речи. 76
Урок 50
Тема. Прилагательные — синонимы и антонимы. Прямой и переносный смысл прилагательных. 78
Урок 51
Тема. Употребление прилагательных в художественных произведениях и в научно-популярных текстах. 81
Урок 52
Тема. Упражнения на целесообразное использование прилагательных в речи. Наблюдение за формами прилагательных наивысшей степени ( без термина, практически). 83
Урок 53
Тема. Упражнения на определение рода и числа прилагательных за существительными. 84
Урок 54
Тема. Наблюдение за связью прилагательных с существительными в предложениях. Обобщение знаний в смене прилагательных за родами и числами. 86
Урок 55
Тема. Контрольный диктант с грамматической задачей. 87
Урок 56
Тема. Развитие связной речи. «Заботливый носорог». Перерассказ текста. 88
Урок 57
Тема. Анализ контрольной работы. Склонение прилагательных. Таблица склонения прилагательных в единственном числе. 88
Урок 58
Тема. Упражнения на определение падежа прилагательных в предложении по падежу существительного. 89
Урок 59
Тема. Упрочение умений употреблять прилагательные в речи в разных формах, использовать прилагательные с описательной целью. 92
Урок 60
Тема. Наблюдение за употреблением прилагательных в разных типах текста. 94
Подобається | 0
Victor_Pasyk пише: | 18.11.2012 | 19:23:18 #1 Спам
Victor_Pasyk
Содержание на русском языке


Тема. Государственный гимн Украины. Язык— живая казна истории
Урок 1
Тема. Государственный гимн Украины. Язык— живая казна истории народа. 3
Урок 2
Тема. Обогащение языка новыми словами. 5
Урок 3
Тема. Украинский язык. Родственность ее с другими языками. 6
Урок 4
Тема. Устная и письменная речь. 8
Урок 5
Тема. Культура речи и общение. 10
Урок 6
Тема. Тема, цель, заголовок текста. 12
Урок 7
Тема. Роль слов в построении текста. 14
Урок 8
Тема. Низменность текста на части. План текста. 16
Урок 9
Тема. Урок развития связной речи. Красота осеннего леса (парка, сада). Произведение на основе экскурсии. 17
Урок 10
Тема.Текст-рассказ. 17
Урок 11
Тема.Текст-описание. 19
Урок 12
Тема.Текст-соображение. 21
Урок 13
Тема. Строение текста. 23
Урок 14
Тема. Заметка в газету. Обобщение знаний и умений из раздела «Текст». 25
Урок 15
Тема. Контрольное списывание. 27
Урок 16
Тема. Урок развития связной речи. «Ромашка».Перерассказ текста. 27
Урок 17
Тема. Анализ контрольной работы. Виды предложений за целью высказывания и интонацией. 27
Урок 18
Тема. Упрочение знаний о основе предложений. Связь слов в предложении. 29
Урок 19
Тема. Связь слов в предложении. Предложение и словосочетание. 32
Урок 20
Тема. Однородные члены предложения. 34
Урок 21
Тема. Объединение однородных членов предложения с помощью союзов. 36
Урок 22
Тема. Зависимые слова при однородных членах предложения. 37
Урок 23
Тема. Упрочение знаний и умений об однородных членах предложения. 39
Урок 24
Тема. Развитие связной речи. Яблоня и береза.Сравнительное описание. 41
Урок 25
Тема. Представление о сложном предложении. Построение сложного предложения. Обобщение знаний и умений из раздела «Предложение». 41
Урок 26
Тема. Контрольная работа. Диктант. 43
Урок 27
Тема. Анализ контрольной работы. Существительное как часть речи. 43
Урок 28
Тема.Существительные-синонимы, существительные-антонимы. Прямой и переносный смысл существительных. 45
Урок 29
Тема. Склонение существительных за падежами. Начальная форма существительного. 47
Урок 30
Тема. Особенности склонения существительных разного рода в единственном числе. 48
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 9
    Гостей: 9
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті