ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Русский язык 1 класс (для школ с украинским языком обучения) (Серія "Мій конспект")


Назва: Розробки уроків російської мови 1 клас (для школ с украинским языком обучения)  (Серія "Мій конспект")
Автор: С. В. Лебединец, Т. В. Невядомская, С. Н. Полунина, Л. Т. Черепенина
Видавництво: Основа
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 151
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 4.8 Mb
Мова: російська
 
У посібнику пропонуються календарне планування та розробки уроків російської мови у 1 класі (для шкіл з українською мовою навчання), складені відповідно до вимог чинної програми. Матеріали посібника допоможуть вчителеві-практику сформувати мовну компетентність учнів, розширити їх лінгвістичний кругозір; розвинути грамотну усну і письмову мову, вміння користуватися російською мовою як засобом спілкування і пізнання; познайомити з культурою російського народу.
 
Змicт українською мовою
Календарне планування 5
I семестр 9
Урок 1. Здрастуй, школа! 9
Урок 2. Знайомство з підручником 11
Урок 3. Школа. Усні висловлювання 13
Урок 4. Урок. Навчальні речі 15
Урок 5. Гра в школу. Відпрацювання вимови звуків [г], [г] 17
Урок 6. Слухання-розуміння нескладних висловлювань 19
Уроки 7-8. Клас. Засвоєння слів стіл, стілець, дошка, вікно, великий, маленький 21
Урок 9. Аудіювання 23
Урок 10. Ми вважаємо. Гра «Що і скільки у мене в пеналі» 25
Уроки 11-12. Зміст, заголовок тексту. 27
Уроки 13-14. Аудіювання. Казка «Колобок» 29
Урок 15. Природа. Пори року (осінь) 31
Урок 16. Осінь. Пропозиції, у яких про щось розповідають 33
Урок 17. Сім'я. Пропозиції, у яких про щось просять, наказують або пропонують 35
Урок 18. Розуміння змісту, сприйняття на слух речень, різних за метою висловлювання та інтонацією 37
Урок 19. Сім'я. Пропозиції, у яких про щось запитують 39
Урок 20. Сім'я. Складання діалогів (з опорою на допоміжні матеріали) 41
Урок 21. Ознаки хорошого висловлювання 43
Урок 22. Ми малюємо. Кольори та квіти 45
Урок 23. Ми малюємо. С. Я. Маршак «М'яч». Гра «М'яч» 47
Урок 24. Розподіл слів на склади. Поняття наголоси. Ударний стиль 49
Урок 25. Закріплення вміння ділити слова на склади. Виділення ударного складу 51
Урок 26. Казка «Ріпка». Розвиток діалогічної мови 53
Урок 27. Переказ окремих епізодів казки (2-3 речення) 55
Урок 28. Складання висловлювань на основі тексту. Інсценування казки «Ріпка» 57
Урок 29. Відтворення, інсценування діалогів з прослуханих казок 59
Урок 30. Пори року. Зима. Читання напам'ять віршів про зиму 61
Урок 31. Звичаї народу. Розучування напам'ять колядок. 63
Урок 32. Закріплення вивченого матеріалу про наголос, ударному складі 65
Урок 33. Звичаї народу. Новий рік. Інсценування казки про Новий рік 67
Урок 34. Звичаї народу. Новий рік. Ігри біля новорічної ялинки. Підсумковий урок за I семестр 69
II семестр 71
Урок 35. Звичаї народу. Старий новий рік. Повторення новорічних колядок 71
Урок 36. Бережи своє здоров'я. Дієслова 73
Урок 37. Бережи своє здоров'я. Казка К. І. Чуковського «Мойдодир» 75
Урок 38. Зимові ігри та забави 77
Урок 39. Немовні і мовні звуки 79
Урок 40. Звук слова 81
Урок 41. Голосні і приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками 83
Урок 42. Звуковий аналіз слів. Моделювання односкладових слів 85
Урок 43. Дружимо, дружба, друзі 87
Урок 44. Тверді і м'які приголосні 89
Урок 45. Звуковий аналіз слів 91
Урок 46. Частковий аналіз слів з опорою на їх звукові моделі 93
Урок 47. Батьківщина. День захисника Вітчизни 95
Урок 48. Батьківщина. Слухання віршів про Батьківщину 97
Урок 49. Пори року. Розповідь К. Ушинського «Чотири бажання» 99
Урок 50. Пори року. Засвоєння нових слів 101
Урок 51. Весна. Мамин свято 103
Урок 52. Весна. Ігри та забави 105
Урок 53. Птахи - наші друзі 107
Урок 54. Люби, бережи природу. Заучування віршів про природу зі слів учителя 111
Урок 55. Казка «Теремок» 115
Урок 56. Село. У полі, на городі. Засвоєння нових слів 119
Урок 57. Село. У саду. Фрукти і квіти. Засвоєння нових слів 123
Урок 58. Праця людей в селі, професії. Подвоєння слів 125
Урок 59. Село. Закріплення вивчених слів по темі 127
Урок 60. Місто. Засвоєння нових слів 129
Урок 61. Місто. Праця людей, професії. Заучування прислів'їв про працю 131
Урок 62. Місто. Закріплення вивчених слів по темі 133
Урок 63. Аудіювання. Слухання-розуміння віршів 135
Урок 64. К. І. Чуковський «Федорина горі». Співвіднесення тексту з малюнками 137
Урок 65. 9 травня. Засвоєння нових знань. Звуковий аналіз, визначення наголоси 139
Урок 66. К. І. Чуковський «Айболить» 141
Урок 67. Закріплення вивченого матеріалу 143
Урок 68. Закріплення вивченого матеріалу. Розподіл слів на склади 145
Урок 69. Закріплення вивченого матеріалу. Побудова словосполучень, речень за даною схемою 147
Урок 70. Підсумковий урок за рік 149
Література 151
 
Содержание на русском языке
Календарное планирование 5
I семестр 9
Урок 1. Здравствуй, школа! 9
Урок 2. Знакомство с учебником 11
Урок 3. Школа. Устные высказывания 13
Урок 4. Урок. Учебные вещи 15
Урок 5. Игра в школу. Отработка произношения звуков [г], [г] 17
Урок 6. Слушание-понимание несложных высказываний 19
Уроки 7–8. Класс. Усвоение слов стол, стул, доска, окно, большой, маленький 21
Урок 9. Аудирование 23
Урок 10. Мы считаем. Игра «Что и сколько у меня в пенале» 25
Уроки 11–12. Содержание, заглавие текста. 27
Уроки 13–14. Аудирование. Сказка «Колобок» 29
Урок 15. Природа. Времена года (осень) 31
Урок 16. Осень. Предложения, в которых о чём-то рассказывают 33
Урок 17. Семья. Предложения, в которых о чём-то просят, приказывают или предлагают 35
Урок 18. Понимание содержания, восприятие на слух предложений, различных по цели высказывания и интонации 37
Урок 19. Семья. Предложения, в которых о чём-то спрашивают 39
Урок 20. Семья. Составление диалогов (с опорой на вспомогательные материалы) 41
Урок 21. Признаки хорошего высказывания 43
Урок 22. Мы рисуем. Цвета и цветы 45
Урок 23. Мы рисуем. С. Я. Маршак «Мяч». Игра «Мяч» 47
Урок 24. Деление слов на слоги. Понятие ударения. Ударный слог 49
Урок 25. Закрепление умения делить слова на слоги. Выделение ударного слога 51
Урок 26. Сказка «Репка». Развитие диалогической речи 53
Урок 27. Пересказ отдельных эпизодов сказки (2–3 предложения) 55
Урок 28. Составление высказываний на основе текста. Инсценировка сказки «Репка» 57
Урок 29. Воспроизведение, инсценировка диалогов из прослушанных сказок 59
Урок 30. Времена года. Зима. Чтение наизусть стихотворений о зиме 61
Урок 31. Обычаи народа. Разучивание наизусть колядок. 63
Урок 32. Закрепление изученного материала об ударении, ударном слоге 65
Урок 33. Обычаи народа. Новый год. Инсценировка сказки о Новом годе 67
Урок 34. Обычаи народа. Новый год. Игры у новогодней ёлки. Итоговый урок за I семестр 69
II семестр 71
Урок 35. Обычаи народа. Старый новый год. Повторение новогодних колядок 71
Урок 36. Береги своё здоровье. Глаголы 73
Урок 37. Береги своё здоровье. Сказка К. И. Чуковского «Мойдодыр» 75
Урок 38. Зимние игры и забавы 77
Урок 39. Неречевые и речевые звуки 79
Урок 40. Звук слова 81
Урок 41. Гласные и согласные звуки. Обозначение их условными знаками 83
Урок 42. Звуковой анализ слов. Моделирование односложных слов 85
Урок 43. Дружим, дружба, друзья 87
Урок 44. Твёрдые и мягкие согласные 89
Урок 45. Звуковой анализ слов 91
Урок 46. Частичный анализ слов с опорой на их звуковые модели 93
Урок 47. Родина. День защитника Отечества 95
Урок 48. Родина. Слушание стихотворений о Родине 97
Урок 49. Времена года. Рассказ К. Ушинского «Четыре желания» 99
Урок 50. Времена года. Усвоение новых слов 101
Урок 51. Весна. Мамин праздник 103
Урок 52. Весна. Игры и забавы 105
Урок 53. Птицы — наши друзья 107
Урок 54. Люби, береги природу. Заучивание стихотворений о природе со слов учителя 111
Урок 55. Сказка «Теремок» 115
Урок 56. Село. В поле, на огороде. Усвоение новых слов 119
Урок 57. Село. В саду. Фрукты и цветы. Усвоение новых слов 123
Урок 58. Труд людей в селе, профессии. Удвоение слов 125
Урок 59. Село. Закрепление изученных слов по теме 127
Урок 60. Город. Усвоение новых слов 129
Урок 61. Город. Труд людей, профессии. Заучивание пословиц о труде 131
Урок 62. Город. Закрепление изученных слов по теме 133
Урок 63. Аудирование. Слушание-понимание стихотворений 135
Урок 64. К. И. Чуковский «Федорино горе». Соотнесение текста с рисунками 137
Урок 65. 9 мая. Усвоение новых знаний. Звуковой анализ, определение ударения 139
Урок 66. К. И. Чуковский «Айболит» 141
Урок 67. Закрепление изученного материала 143
Урок 68. Закрепление изученного материала. Деление слов на слоги 145
Урок 69. Закрепление изученного материала. Построение словосочетаний, предложений по данной схеме 147
Урок 70. Итоговый урок за год 149
Литература 151
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 12
    Гостей: 12
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті