ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Українська мова 2 клас. II семестр (за підручником М. Д. Захарійчук)


Назва: Українська мова 2 клас. II семестр (за підручником М. Д. Захарійчук)
Автор: М. О. Володарська
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 126
Формат|Якість файлу: .pdf (e-book)
Розмір файлу:  59 mb
Мова: українська
 
Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків української мови в 2 класі (II семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) для шкіл з українською мовою навчання за підручником М. Д. Захарійчук (К. : Видавництво «Грамота», 2012).
 
 
Зміст
Орієнтовне календарне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Слово (продовження) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 65. Слова, які відповідають на питання що робити? що робили? що робив? що робить?
що буде робити? (дієслова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 66. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Зв’язок дієслів з іменниками . . . . . 9
Урок 67. Роль дієслів у мовленні. Зв’язок дієслів з іншими словами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Урок 68. Роль дієслів у мовленні. Виділення дієслів у текстах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Урок 69. Роль дієслів у мовленні. Дієслова протилежні за значенням . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Урок 70. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком, кінцівкою
і сюжетними малюнками «Дві білки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок 71. Роль дієслів у мовленні. Робота над діалогом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Урок 72. Влучне вживання дієслів у мовленні. Поєднання дієслів зі словами він, вона,
воно, вони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Урок 73. Уявлення про службові слова та їх роль у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок 74. Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок 75. Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок 76. Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за малюнком, планом і змістом
вірша В. Марсюка «Моє оленятко». Тема опису «Оленятко» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Корінь слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Урок 77. Спостереження за значенням спільнокореневих (споріднених) слів . . . . . . . . . . . . . . 31
Урок 78. Спільнокореневі (споріднені) слова. Виділення кореня в поданих словах . . . . . . . . . . . 33
Урок 79. Добирання спільнокореневих слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Урок 80. Добирання спільнокореневих слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Урок 81. Спільнокореневі (споріднені) слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок 82. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання основної частини казки за початком
і кінцівкою казки та серією малюнків (І. Палагута «Про сіре мишенятко
та рудого хом’ячка») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 83. Спільнокореневі (споріднені) слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок 84. Спільнокореневі (споріднені) слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок 85. Спільнокореневі (споріднені) слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Урок 86. Узагальнення знань учнів за темою «Корінь слова. Спільнокореневі
(споріднені) слова» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Р
ечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 87. Основні ознаки речення. Поділ тексту на речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 88. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком,
схемами речень і серією сюжетних малюнків (Е. Карл «Звідки прилетів метелик») . . . . 55
Урок 89. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 90. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Інтонаційне виділення
в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Урок 91. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень.
Форми спонукання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Урок 92. Закріплення знань про види речень за метою висловлювання . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 93. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком
і кінцівкою оповідання, малюнками та опорними словами (С. Мацюцький
«Кому дістався бублик») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок 94. Головні слова в реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Урок 95. Визначення головних слів у реченні. Перевірна робота. Аудіювання
«Куди робота ховається» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок 96. Зв’язок слів у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок 97. Складання записки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 98. Поширення речень за питаннями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Урок 99. Узагальнення знань за темою «Речення» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Урок 100. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді «Подорож у Карпати»
за малюнком та опорними словами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Т
екст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок 101. Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок,
його відповідність змісту тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок 102. Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 103. Текст-розповідь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Урок 104. Текст-опис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 105. Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування структури тексту (Ю. Ярмиш
«Дванадцятиголовий Дракончик») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок 106. Узагальнення знань за темою «Текст» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Мова і мовлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Урок 107. Мовні та немовні знаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Урок 108. Спорідненість мов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Урок 109. Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Списування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок 110. Слова ввічливості. Звертання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Урок 111. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за поданим малюнком
та планом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Урок 112. Контроль та оцінювання знань за темою «Речення. Текст. Мова і мовлення» . . . . . . . 107
Повторення вивченого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок 113. Що ми знаємо про звуки і букви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок 114. Що ми знаємо про частини мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Урок 115. Що ми знаємо про речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Урок 116. Що ми знаємо про текст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Урок 117. Перевірна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок 118. Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь на тему «Мої літні канікули»
за серією малюнків і змістом вірша О. Палійчука «Алло, ми поїхали в село» . . . . . . . . 119
Урок 119. Підсумковий урок за рік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
ДОДАТОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Свято «Рідне слово — диво калинове» (до Дня української писемності та мови) . . . . . . . . . . . 124
Всього коментарів: 2
mirohka пише: | 19.08.2015 | 12:05:18 #2 Спам
mirohka я не могу скачать, помогите мне пожалуйста
Подобається | 0
Юрій пише: | 15.10.2014 | 22:14:29 #1 Спам
Аватар відсутній Німецька мова 5 клас?!?!?
АдміністраторВиправили.
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті