ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Усі уроки інформатики 2 клас (до підручника Ломаковська Г. В., Проценко Г. О., Ривкінд Й. Я., Рівкінд Ф. М.)


Назва: Усі уроки інформатики. 2 клас 
Автор: Трач Л.В.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 157
Формат|Якість файлу: .pdf
Розмір файлу: 10.6 mb
Мова: українська
 
Пропоновані конспекти уроків розроблено до програми «Сходинки до інформатики» для учнів 2 класу відповідно до підручника Ломаковська Г. В., Проценко Г. О., Ривкінд Й. Я., Рівкінд Ф. М. Сходинки до інформатики. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012, що рекомендована до використання в навчально-виховному процесі в початковій школі. Конспекти уроків з інформатики в 2-му класі розроблені відповідно до вікових особливостей учнів.
 
Змicт українською мовою
ПЕРЕДМОВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
КОМП’ЮТЕРИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Урок № 1 У комп’ютерному класі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Урок № 2 Що може комп’ютер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Урок № 3 Комп’ютери бувають різні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОМП’ЮТЕРА.
ПОЧАТКОВІ НАВИЧКИ РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ. . . . . . . . . . . . . . 23
Урок № 4 З чого складається комп’ютер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок № 5 Ще про складові частини комп’ютера . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок № 6 Готуємо комп’ютер до роботи. Столи бувають різні . . . . . . 34
Урок № 7 Вікна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Урок № 8 Як правильно вимкнути комп’ютер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Урок № 9 Знайомтеся — клавіатура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок № 10 Вивчаємо клавіатуру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Урок № 11 Продовжуємо вивчати клавіатуру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Урок № 12 Ще про клавіатуру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ПОНЯТТЯ ПРО ПОВІДОМЛЕННЯ, ІНФОРМАЦІЮ
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок № 13 Про дівчинку Ганнусу та інформацію.
Поняття про інформацію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок № 14 Як людина сприймає повідомлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок № 15 Розповідь про інформаційні процеси . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Урок № 16 Інформаційні процеси і комп’ютер . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Урок № 17 З чого все починалося . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок № 18 Команди і виконавці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок № 19 Система команд виконавця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Урок № 20 Алгоритми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок № 21 Алгоритми в нашому житті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
ОБ’ЄКТИ. ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 105
Урок № 22 Незвичайний урок (урок рисування) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Урок № 23 Об’єкти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок № 24 Об’єкти графічного редактора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Урок № 25 Інструменти графічного редактора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок № 26 Вчимося розфарбовувати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Урок № 27 Інструмент Фігури. Написи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Урок № 28 Наш вернісаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Урок № 29 Листівка для Елзіка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Урок № 30 У царстві букв і звуків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Урок № 31 Приголосні мають різний характер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Урок № 32 Країни, мови яких ми вивчаємо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Урок № 33 Подорож країною Математика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Урок № 34–35 Ура! Канікули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
ЛІТЕРАТУРА. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 158
 
Содержание на русском языке
ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Календарно-тематическое планирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
КОМПЬЮТЕРЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Урок № 1 В компьютерном классе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Урок № 2 Что может компьютер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Урок № 3 Компьютеры бывают разные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПЬЮТЕРА . Начальные НАВЫКИ РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок № 4 Из чего состоит компьютер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок № 5 Еще о составных частях компьютера. . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок № 6 Готовим компьютер к работе. Столы бывают разные . . . . . . 34
Урок № 7 Окна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Урок № 8 Как правильно выключить компьютер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Урок № 9 Знакомьтесь - клавиатура. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок № 10 Изучаем клавиатуру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Урок № 11 Продолжаем изучать клавиатуру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Урок № 12 Еще о клавиатуре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ПОНЯТИЕ СООБЩЕНИЕ , ИНФОРМАЦИЮИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок № 13 О девочке Анечка и информации. Понятие об информации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок № 14 Как человек воспринимает сообщение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок № 15 Рассказ об информационных процессах . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Урок № 16 Информационные процессы и компьютер. . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Урок № 17 С ​​чего все начиналось. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
АЛГОРИТМЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок № 18 Команды и исполнители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок № 19 Система команд исполнителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Урок № 20 Алгоритмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок № 21 Алгоритмы в нашей жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
ОБЪЕКТЫ . ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 105
Урок № 22 Необычный урок (урок рисования ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Урок № 23 Объекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок № 24 Объекты графического редактора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Урок № 25 Инструменты графического редактора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок № 26 Учимся раскрашивать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Урок № 27 Инструмент Фигуры . Надписи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Урок № 28 Наш вернисаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Урок № 29 Открытка для Елзика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Урок № 30 В царстве букв и звуков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Урок № 31 Согласные имеют различный характер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Урок № 32 Страны , языки которых мы изучаем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Урок № 33 Путешествие по стране Математика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Урок № 34-35 Ура ! Каникулы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
ЛИТЕРАТУРА . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . 158
Всього коментарів: 1
Світлана пише: | 24.02.2014 | 11:41:43 ( E-mail ) #1 Сторінка з коментарем Спам
Аватар відсутній Конспекти уроків 2 клас інформатика за Ломаковською
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 5
    Гостей: 5
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті