ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Усі уроки математики 2 клас, за новою програмою


Назва: Усі уроки математики 2 клас, за новою програмою
Автор: М. О. Володарська
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 448
Формат|Якість файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.7 mb
Мова: українська
Зміст
Орієнтовне календарно-тематичне планування
ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 1 КЛАС
Урок 1.    Нумерація чисел 1–20. Таблиці додавання і віднімання в межах 10. Вартість монет. Знаходження суми вартості монет. Задачі на знаходження суми і різниці    20
Урок 2.    Назви компонентів дій додавання і віднімання. Задачі на різницеве порівняння. Доба і тиждень    23
Урок 3.    Переставна властивість дії додавання. Порівняння задач на збільшення і зменшення числа на декілька одиниць    27
Урок 4.    Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання (зв’язок дії додавання і віднімання). Задачі на знаходження невідомого доданка    30
Урок 5.    Спосіб додавання і віднімання частинами. Порівняння чисел. Вимірювання довжин відрізків у сантиметрах і дециметрах. Розв’язування задач    34
Урок 6.    Прийоми додавання і віднімання числа по одному і групами. Порівняння виразу і числа. Кілограм    38
Урок 7.    Випадки додавання і віднімання в межах 20, пов’язані з нумерацією чисел. Одиниця вимірювання місткості — літр. Порівняння місткості посудин    41
Урок 8.    Таблиці додавання і віднімання. Відрізок. Ламана лінія. Розв’язування простих задач. Знаходження значень виразів на дві дії    44
Урок 9.    Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою. Знаходження довжини ламаної лінії. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного    48
Урок 10.    Многокутник та його елементи: вершини, сторони, кути. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Розв’язування задач    51
Урок 11.    Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень виразів    54
Урок 12.    Периметр многокутника. Розв’язування складених задач    57
Урок 13.    Розв’язування складених задач двома способами (ознайомлення). Порівняння виразів. Знаходження периметрів трикутників. Самостійна робота    60
Урок 14.    Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, які містять дужки. Розв’язування складених задач    64
Урок 15.    Контрольна робота № 1    68
Урок 16.    Нумерація чисел першої сотні. Одиниці вимірювання довжини (сантиметр, дециметр, метр) і співвідношення між ними    71
Урок 17.    Одноцифрові і двоцифрові числа. Позиційний принцип запису числа. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Творча робота над задачею    75
Урок 18.    Послідовність чисел першої сотні. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка    81
Урок 19.    Додавання й віднімання на основі десяткової нумерації. Прямокутник. Порівняння виразу і числа. Знаходження числових значень буквених виразів. Рік і місяць. Календар    87
Урок 20.    Розв’язування задачі на дві дії складанням виразу (ознайомлення). Година і хвилина 91
Урок 21.    Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, що містять відношення «на… більше»    96
Урок 22.    Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі на знаходження невідомого від’ємника    100
Урок 23.    Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. Розв’язування задач із зайвими числовими даними і з недостачею даних    104
Урок 24.    Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язування складених задач    111
Урок 25.    Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Грошові одиниці — гривня, копійка. Знаходження остачі (решти) у задачах на покупку товарів    114
Урок 26.    Побудова прямого кута і квадрата на папері в клітинку. Знаходження периметра квадрата. Самостійна робота    120
Урок 27.    Прийом округлення. Розв’язування задач    123
Урок 28.    Контрольна робота № 2    126
УСНЕ ДОДАВАННЯ і ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ у МЕЖАХ 100 з ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД
Урок 29.    Аналіз контрольної роботи. Усне додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток    129
Урок 30.    Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв’язування прикладів і задач. Розв’язування задач на рух    134
Урок 31.    Додавання одноцифрового числа до двоцифрового виду 45 + 7. Розв’язування задач двома способами    137
Урок 32.    Усне додавання виду 76 + 4. Розв’язування задач на дві дії    140
Урок 33.    Усне додавання виду 38 + 52    143
Урок 34.    Усне віднімання виду 40 – 8. Розв’язування задач на порівняння суми і різниці чисел 146
Урок 35.    Закріплення обчислень виду 40 – 8. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом    150
Урок 36.    Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового виду 45 – 7. Розв’язування задач. Творча робота над задачею    152
Урок 37.    Додавання і віднімання двоцифрових чисел виду 45 + 27; 45 – 27. Розв’язування задач    156
Урок 38.    Віднімання виду 50 – 34. Кругові приклади. Розв’язування складених задач    159
Урок 39.    Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Самостійна робота    162
Урок 40.    Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач    165
Урок 41.    Контрольна робота № 3    168
ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ
Урок 42.    Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення учнів з дією множення. Знак множення. Розв’язування 
задач    171
Урок 43.    Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Розв’язування задач на множення    174
Урок 44.    Таблиця множення числа 2. Розв’язування задач на множення    177
Урок 45.    Переставний закон множення. Порівняння виразів, що містять табличні випадки множення числа 2. Розв’язування задач на множення числа 2    179
Урок 46.    Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. Розв’язування задач на множення    183
Урок 47.    Порівняння виразів. Знаходження значень виразів. Розв’язування задач на дві дії різних ступенів    186
Урок 48.    Закріплення таблиці множення числа 2. Розв’язування прикладів і задач на дві дії різних ступенів    188
Урок 49.    Ознайомлення учнів з дією ділення. Знак ділення. Розв’язування задач    191
Урок 50.    Взаємозв’язок між множенням і діленням. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення. Розв’язування задач    193
Урок 51.    Таблиця ділення на 2. Розв’язування задач на ділення    196
Урок 52.    Множення чисел 0; 1. Множення на 0; 1. Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і ділення на вміщення    199
Урок 53.    Назви чисел при діленні. Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Розв’язування простих і складених задач на застосування таблиці ділення на 2    204
Урок 54.    Ділення нуля на число. Неможливість ділення на нуль. Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розв’язування задач. Порівняння виразів. Самостійна робота    208
Урок 55.    Множення 10. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. Складання і розв’язування задач    211
Урок 56.    Контрольна робота № 4    214
Урок 57.    Аналіз контрольної роботи. Множення і ділення на 10    216
Урок 58.    Таблиця множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. Розв’язування задач    219
Урок 59.    Приклади і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач    223
Урок 60.    Коло, круг та їх елементи. Центр кола (круга), радіус, діаметр. Креслення кола. Розв’язування прикладів і задач на вивчені випадки арифметичних дій    225
Урок 61.    Вирази з дужками на дії різних ступенів. Вимірювання і порівняння довжин відрізків. Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3    229
Урок 62.    Складання виразів з дужками. Повторення взаємозв’язку дій множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії    232
Урок 63.    Повторення вивченого матеріалу. Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота над задачею    234
Урок 64.    Таблиця ділення на 3. Складання задач за даним розв’язанням    237
Урок 65.    Розв’язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 3    240
Урок 66.    Розв’язування задач на вивчені випадки арифметичних дій. Знаходження значень виразів. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його 
периметром    244
Урок 67.    Прямокутник та його елементи. Властивість протилежних сторін прямокутника. Побудова прямокутників. Правило знаходження периметра прямокутника. Розв’язування задач на дві дії 
різного ступеня    246
Урок 68.    Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Складання задач на дві дії за даним виразом. Знаходження значень виразів зі змінною. Самостійна робота    249
Урок 69.    Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач на ділення і складених задач на три дії за планом    252
Урок 70.    Контрольна робота № 5    255
Урок 71.    Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу    257
Урок 72.    Таблиця множення числа 4. Розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці множення числа 4    262
Урок 73.    Розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці множення числа 4. Складання задач. Правило знаходження периметра квадрата    265
Урок 74.    Закріплення таблиці множення числа 4. Задачі на дві дії, що містять табличні випадки множення числа 4    267
Урок 75.    Таблиця ділення на 4. Застосування таблиці ділення для знаходження значень виразів і розв’язування задач    270
Урок 76.    Розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці ділення на 4. Знаходження довжини сторони квадрата за його периметром. Побудова квадрата    272
Урок 77.    Закріплення таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв’язанням    274
Урок 78.    Половина, третина і чверть. Порівняння іменованих чисел, порівняння іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел. Порівняння виразів. Складання задач за схемами виразів    277
Урок 79.    Таблиця множення числа 5. Знаходження значень виразів, у яких двічі повторюється та сама буква. Складання і розв’язування задачі за малюнком
і схемою    280
Урок 80.    Збільшення і зменшення числа у декілька разів. Приклади і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5    283
Урок 81.    Закріплення таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення і зменшення числа у декілька разів    286
Урок 82.    Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знаходження значення виразів і розв’язування задач    289
Урок 83.    Розв’язування прикладів і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Порівняння виразів    292
Урок 84.    Порядок виконання дій у виразах. Розв’язування задачі за допомогою складання виразу. Самостійна робота    294
Урок 85.    Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Розв’язування задач    296
Урок 86.    Контрольна робота № 6    299
Урок 87.    Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 6. Задачі на застосування порядку виконання дій. Знаходження значень виразів зі змінною, 
що повторюється    301
Урок 88.    Одиниці вимірювання часу. Секунда. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа у декілька разів    304
Урок 89.    Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу. Задача на дворазове збільшення (зменшення) числа на декілька одиниць або у декілька разів. Перетворення величин, 
виражених в одиницях двох найменувань    308
Урок 90.    Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу. Додавання і віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини, маси, місткості 312
Урок 91.    Таблиця ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, що містять ділення на 6. Творча робота над задачею    315
Урок 92.    Засвоєння таблиці ділення на 6. Знаходження довжини ламаної. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі    318
Урок 93.    Засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, що містять ділення на 6    320
Урок 94.    Кратне порівняння чисел. Знаходження значень виразів та розв’язування задач на дві дії    323
Урок 95.    Розв’язування простих задач на порівняння. Дії над величинами    325
Урок 96.    Таблиця множення числа 7. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі    328
Урок 97.    Розв’язування задач і прикладів, що містять множення числа 7. Знаходження невідомого від’ємника    331
Урок 98.    Розв’язування задач і прикладів, що містять множення числа 7. Складання виразів та знаходження їх значень    334
Урок 99.    Засвоєння таблиці множення числа 7. Задачі на кратне порівняння    337
Урок 100.    Таблиця ділення на 7. Задачі на кратне порівняння    340
Урок 101.    Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Розв’язування задач    342
Урок 102.    Знаходження невідомого множника. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів    345
Урок 103.    Розв’язування задач на порівняння двох чисел. Самостійна робота    349
Урок 104.    Закріплення знання таблиць множення і ділення. Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших    354
Урок 105.    Контрольна робота № 7    356
Урок 106.    Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 8. Задачі на дві і три дії    358
Урок 107.    Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач    360
Урок 108.    Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач    363
Урок 109.    Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач    366
Урок 110.    Таблиця ділення на 8. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач    368
Урок 111.    Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач    371
Урок 112.    Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач    373
Урок 113.    Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач    375
Урок 114.    Таблиця множення числа 9. Розв’язування задач    378
Урок 115.    Засвоєння таблиці множення числа 9. Розв’язування задач    382
Урок 116.    Знаходження невідомого дільника. Задачі на дві і три дії    384
Урок 117.    Засвоєння таблиць множення і ділення. Складання задачі за заданим виразом. Задачі на дві дії    387
Урок 118.    Таблиця ділення на 9. Застосування таблиці ділення на 9. Розв’язування задач двома способами    389
Урок 119.    Розв’язування задач, що містять знаходження невідомого компонента. Самостійна робота    393
Урок 120.    Розв’язування нерівностей. Задачі, що містять знаходження невідомого компонента    396
Урок 121.    Контрольна робота № 8    399
ПОВТОРЕННЯ у КІНЦІ РОКУ
Урок 122.    Аналіз контрольної роботи. Усна і письмова 
нумерація чисел першої сотні. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Побудова відрізків    401
Урок 123.    Табличні випадки додавання і віднімання 
з переходом через десяток. Розпізнавання геометричних фігур. Розв’язування задач    405
Урок 124.    Випадки додавання і віднімання виду 45 + 7; 45 – 7. Знаходження значень виразів зі змінною на одну та дві дії. Розв’язування задач    408
Урок 125.    Усне додавання виду 76 + 4; 38 + 52. Розв’язування задач    411
Урок 126.    Віднімання виду 40 – 8; 50 – 34. Розв’язування складених задач    414
Урок 127.    Перевірка додавання відніманням. Одиниця вимірювання маси — центнер. Співвідношення між одиницями вимірювання величин. Дії з іменованими числами    416
Урок 128.    Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 57 + 26; 42 – 14; 
84 – 53. Перевірка віднімання додаванням. Розв’язування задач    419
Урок 129.    Повторення таблиць множення і ділення. Розв’язування задач    422
Урок 130.    Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення і систематизація знань учнів. 
Самостійна робота    425
Урок 131.    Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення і систематизація знань учнів    428
Урок 132.    Річна контрольна робота № 9 (розв’язування прикладів)    433
Урок 133.    Річна контрольна робота № 10 (розв’язування задач)    435
Урок 134.    Аналіз контрольної роботи. Систематизація й узагальнення знань учнів    437
Урок 135.    Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення й систематизація знань учнів    440
Урок 136.    Узагальнення й систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті