ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Усі уроки математики 4 клас


Назва: Розробки уроків математики 4 клас
Автор: Федорченко Т. А.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 206
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 34.1 Mb
Мова: українська

Посібник містить розгорнуті конспекти уроків математики у 4 класі за підручником М. В. Богдановича, складені відповідно до чинних Програм та оновленого Державного стандарту. Використання запропонованих автором дидактичних матеріалів, різноманітних форм і методів навчання сприятиме формуванню обчислювальних навичок учнів, розвитку логічного мислення, вміння розмірковувати й аргументовано доводити власну думку тощо.

Зміст
Календарне планування з математики (134 години) 11
Конспекти уроків 18
Урок 1 
Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення й ділення. Задачі на дві дії 18
Урок 2 
Нумерація трицифрових чисел. Множення й ділення з числами 0 і 1. Задачі на знаходження суми двох добутків 20
Урок 3
Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Задачі на 3 дії 22
Урок 4
Письмове множення на одноцифрове число. Задача, обернена до задачі на суму двох добутків 24
Урок 5
Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число 26
Урок 6
Вправи і задачі на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число 28
Урок 7
Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмового ділення множенням 31
Урок 8
Письмове ділення на одноцифрове число. Прості й складені задачі, які містять знаходження частини від числа або числа за його частиною 33
Урок 9
Контрольна робота № 1 33
Урок 10
Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями 34
Урок 11
Письмове множення на двоцифрове число. Розв’язання задачі складанням виразу 36
Урок 12
Письмове ділення на двоцифрове число 38
Урок 13
Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі, що містять знаходження частини числа 39
Урок 14
Утворення й читання чотирицифрових чисел у межах двох тисяч 41
Урок 15
Читання й записування чотирицифрових чисел у межах двох тисяч. Утворення другої тисячі. Лічба тисячами до 10 тисяч 42
Урок 16
Утворення й читання будь-яких чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Види кутів 44
Урок 17
Читання й записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрового числа з розрядних доданків. Вправи і задачі, пов’язані з поняттям частини числа 47
Урок 18
Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі з буквеними даними. Радіус і діаметр кола 48
Урок 19
Читання й записування п’ятицифрових чисел у межах 20 000 51
Урок 20
Читання й записування п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Утворення числа 20 000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Види трикутників 53
Урок 21–22
Читання й записування п’ятицифрових чисел. Дії з круглими числами. Порівняння чисел. Види трикутників за сторонами 56
Урок 23
Нумерація шестицифрових чисел: читання й записування чисел у межах 200 000. Розкладання чисел на розрядні доданки 58
Урок 24
Читання й записування шестицифрових чисел у межах 200 000. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч 60
Урок 25
Нумерація шестицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки 62
Урок 26
Читання й записування шестицифрових чисел: поняття класу 64
Урок 27
Читання й записування шестицифрових чисел. Множення й ділення на 10, 100 і 1 000 66
Урок 28
Визначення числа десятків і числа десятків тисяч, числа сотень і сотень тисяч, числа одиниць і одиниць тисяч у заданих числах. Розв’язання задач на знаходження 4-го пропорційного способом відношень 67
Урок 29
Десяткова система числення 69
Урок 30
Контрольна робота № 2 70
Урок 31
Одиниці вимірювання довжини. Вираження одних одиниць вимірювання довжини іншими 71
Урок 32
Одиниці вимірювання маси. Заміна одних одиниць вимірювання маси іншими 73
Урок 33
Записування іменованих чисел та їх перетворення. Розв’язання задачі на 2 дії та складання оберненої задачі 75
Урок 34
Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць вимірювання часу. Тематичне опитування. Контроль знань учнів з теми 77
Урок 35
Дія додавання. Закони додавання 79
Урок 36
Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа 79
Урок 37
Письмове додавання й віднімання багатоцифрових чисел 81
Урок 38
Перевірка додавання відніманням 83
Урок 39
Обчислення різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Розширена задача на знаходження третього доданка 84
Урок 40
Додавання у випадку кількох доданків 86
Урок 41
Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі з буквеними даними 88
Урок 42
Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених у мірах довжини і маси 90
Урок 43
Круглі числа. Задачі з буквеними даними 92
Урок 44
Застосування способу округлення чисел при додаванні та відніманні. Задачі на 2 дії, які містять знаходження невідомого множника 94
Урок 45
Контрольна робота № 3 95
Урок 46
Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху 96
Урок 47
Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом 98
Урок 48
Прості та складені задачі на визначення швидкості, часу й відстані 99
Урок 49
Геометричні тіла та їх назви 101
Урок 50
Дія множення. Закони множення 103
Урок 51
Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове число 105
Урок 52
Множення у випадку кількох нулів у множнику 106
Урок 53
Контрольна робота № 4 108
Уроки 54–55
Множення одноцифрових чисел на багатоцифрові. Множення чисел, що закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу 108
Урок 56
Поняття про площу. Квадратний сантиметр 110
Урок 57
Правило обчислення площі прямокутника 112
Урок 58
Обчислення площі прямокутника 113
Урок 59
Одиниці вимірювання площі 115
Урок 60
Обчислення площі прямокутних ділянок 117
Урок 61
Знаходження довжини сторони прямокутника за даною площею і відомою стороною 119
Урок 62
Застосування палетки для знаходження площі непрямокутних фігур 121
Урок 63
Контрольна робота № 5 123
Урок 64
Дія ділення. Властивості частки 123
Урок 65 125
Урок 66
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові 125
Урок 67
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення
множенням 127
Урок 68
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить нуль 128
Урок 69
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові 130
Урок 70
Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Елементи куба 130
Урок 71
Ділення іменованих чисел 132
Урок 72
Ділення складених іменованих чисел на прості іменовані числа 134
Урок 73
Знаходження значень виразів. Задачі на зустрічний рух 135
Уроки 74–75
Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на зустрічний рух. Розгортка прямокутного паралелепіпеда 137
Урок 76
Контрольна робота № 6 140
Урок 77
Ділення багатоцифрових чисел на 10, 100, 1 000 з остачею. Задачі на спільну дію 141
Урок 78
Дроби. Повторення матеріалу про частини 143
Урок 79
Порівняння частин 144
Урок 80
Ознайомлення з дробами 144
Урок 81
Задачі на знаходження дробу від числа 146
Урок 82
Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа 148
Урок 83
Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа 149
Урок 84
Контрольна робота № 7 149
Урок 85
Використання переставного та сполучного законів множення 150
Урок 86
Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні 151
Урок 87
Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні 153
Урок 88
Задачі на пропорційне ділення 155
Урок 89
Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа 157
Урок 90
Складання та розв’язання задач на пропорційне ділення 158
Урок 91
Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа 160
Урок 92
Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа 162
Урок 93
Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на круглі десятки 165
Урок 94
Ділення з остачею трицифрових чисел на круглі десятки 166
Урок 95
Письмове ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа (загальний випадок) 166
Урок 96
Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа 168
Урок 97
Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Ділення іменованих чисел 170
Урок 98
Контрольна робота № 8 172
Урок 99
Повторення множення двоцифрових чисел на двоцифрове 172
Урок 100
Множення трицифрових чисел на двоцифрове 173
Урок 101
Множення багатоцифрових чисел на двоцифрове 173
Урок 102
Множення іменованих чисел на двоцифрове 175
Урок 103
Знаходження значень виразів на сумісні дії різних ступенів 176
Урок 104
Множення багатоцифрових чисел на трицифрове 177
Урок 105
Множення багатоцифрових чисел на трицифрові, яке містить у середині 0 179
Урок 106
Повторення ділення трицифрових чисел на двоцифрове 180
Уроки 107–108
Ділення трицифрових чисел на двоцифрове 180
Урок 109
Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове 182
Урок 110
Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове. Перевірка ділення множенням 183
Урок № 111
Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка 184
Урок 112–113
Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі 185
Урок 114
Ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць 187
Урок 115
Ділення складених іменованих чисел на двоцифрове 188
Урок 116
Сумісні дії різних ступенів з багатоцифровими числами 189
Урок 117
Знаходження значень виразів на сумісні дії різних ступенів 191
Урок 118
Сумісні дії з багатоцифровими числами 192
Урок 119
Контрольна робота № 9 193
Урок 120
Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове 194
Урок 121
Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число, коли в остачі є 0 196
Урок 122
Століття. Секунда. Таблиця одиниць вимірювання часу 196
Урок 123
Визначення знаменних дат і тривалості подій за календарем 197
Урок 124
Час. Заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і менших — більшими 198
Урок 125
Додавання й віднімання складених іменованих чисел, виражених у мірах часу 200
Уроки 126–127
Задачі на час 201
Урок 128
Контрольна робота № 10 202
Урок 129
Натуральний ряд чисел. Будова натурального ряду чисел в десятковій системі числення. Порівняння чисел 203
Урок 130
Величини. Метрична система мір. Додавання й віднімання багатоцифрових чисел 204
Урок 131–134
Повторення матеріалу. Повторне розв’язання задач підручника та задач з логічним навантаженням 206
Література 207
Всього коментарів: 3
Victor_Pasyk пише: | 17.12.2012 | 20:26:26 #3 Спам
Victor_Pasyk Урок 91
Устное деление круглых многозначных чисел на разрядные числа 160
Урок 92
Деление с остатком на Двузначное число. Устное деление круглых чисел на разрядные числа 162
Урок 93
Письменное деление с остатком трицифрових чисел на круглые десятки 165
Урок 94
Деление с остатком трицифрових чисел на круглые десятки 166
Урок 95
Письменное деление многозначных чисел на разрядные числа (общий случай) 166
Урок 96
Деление многозначных чисел на разрядные числа 168
Урок 97
Деление многозначных чисел на разрядные числа. Деление именуемых чисел 170
Урок 98
Контрольная работа № 8 172
Урок 99
Повторение умножения двоичную чисел на Двузначное 172
Урок 100
Умножения трицифрових чисел на Двузначное 173
Урок 101
Умножение многозначных чисел на Двузначное 173
Урок 102
Умножения именуемых чисел на Двузначное 175
Урок 103
Нахождение значений выражений на совместные действия различных ступеней 176
Урок 104
Умножение многозначных чисел на трицифрове 177
Урок 105
Умножение многозначных чисел на трицифрови, содержащего внутри 0 179
Урок 106
Повторение деления трицифрових чисел на Двузначное 180
Уроки 107-108
Деление трицифрових чисел на Двузначное 180
Урок 109
Деление многозначных чисел на Двузначное 182
Урок 110
Деление многозначных чисел на Двузначное. Проверка деления умножением 183
Урок № 111
Деление многозначных чисел на числа второго десятка 184
Урок 112-113
Деление многозначных чисел на двоичные в случае, когда доля содержит нули 185
Урок 114
Деление с остатком многозначных чисел на двоичные в случае, когда доля содержит 0 единиц 187
Урок 115
Деления составных именованных чисел на Двузначное 188
Урок 116
Совместные действия разных степеней из многозначных числами 189
Урок 117
Нахождение значений выражений на совместные действия различных ступеней 191
Урок 118
Совместные действия с многозначных числами 192
Урок 119
Контрольная работа № 9 193
Урок 120
Деление многозначных чисел на трицифрове 194
Урок 121
Деление многозначных чисел на трицифрове число, когда в нацело есть 0 196
Урок 122
Века. Секунда. Таблица единиц измерения времени 196
Урок 123
Определение знаменательных дат и продолжительности событий по календарю 197
Урок 124
Время. Замена больших единиц измерения времени меньшими и меньшими - более 198
Урок 125
Сложения и вычитания составленных именуемых чисел, выраженных в мерах времени 200
Уроки 126-127
Задачи на время 201
Урок 128
Контрольная работа № 10 202
Урок 129
Натуральный ряд чисел. Строение натурального ряда чисел в десятичной системе счисления. Сравнение чисел 203
Урок 130
Величины. Метрическая система мер. Сложения и вычитания многозначных чисел 204
Урок 131-134
Повторение материала. Повторное решение задач учебника и задач с логическим нагрузкой 206
Литература 207
Подобається | 0
Victor_Pasyk пише: | 17.12.2012 | 20:26:08 #2 Спам
Victor_Pasyk Урок 41
Нахождение значений выражений на совместные действия. Задачи с буквенными данными 88
Урок 42
Сложения и вычитания именуемых чисел, выраженных в мерах длины и массы 90
Урок 43
Круглые числа. Задачи с буквенными данными 92
Урок 44
Применение округления чисел при добавлении и вычитании. Задачи на 2 действия, содержащие нахождение неизвестного множителя 94
Урок 45
Контрольная работа № 3 95
Урок 46
Понятие о скорости. Задачи на нахождение скорости движения 96
Урок 47
Задачи на нахождение расстояния по данным скорости и времени 98
Урок 48
Простые и составные задачи на определение скорости, времени и расстояния 99
Урок 49
Геометрические тела и их названия 101
Урок 50
Действие умножения. Законы умножения 103
Урок 51
Письменное умножение многозначных чисел на однозначных число 105
Урок 52
Умножения в случае нескольких нулей в множителе 106
Урок 53
Контрольная работа № 4 108
Уроки 54-55
Умножения однозначных чисел на багатоцифрови. Умножения чисел, оканчивающихся нулями. Задачи на совместную работу 108
Урок 56
Понятие о площади. Квадратный сантиметр 110
Урок 57
Правило вычисления площади прямоугольника 112
Урок 58
Вычисление площади прямоугольника 113
Урок 59
Единицы измерения площади 115
Урок 60
Вычисления площади прямоугольных участков 117
Урок 61
Нахождение длины стороны прямоугольника по данной площади и известной стороной 119
Урок 62
Применение палетки для нахождения площади непрямоугольных фигур 121
Урок 63
Контрольная работа № 5 123
Урок 64
Действие деления. Свойства частицы 123
Урок 65 125
Урок 66
Деление многозначных чисел на одноцифрови 125
Урок 67
Деление многозначных чисел на одноцифрови. Проверка деления
умножением 127
Урок 68
Деление многозначных чисел на одноцифрови в случае, когда доля содержит ноль 128
Урок 69
Деление многозначных чисел на одноцифрови 130
Урок 70
Деления многозначных чисел, оканчивающихся нулями. Элементы куба 130
Урок 71
Деление именуемых чисел 132
Урок 72
Деления составных именованных чисел на простые именованные числа 134
Урок 73
Нахождение значений выражений. Задачи на встречное движение 135
Уроки 74-75
Деление многозначных чисел на одноцифрови. Задачи на встречное движение. Развертка прямоугольного параллелепипеда 137
Урок 76
Контрольная работа № 6 140
Урок 77
Деление многозначных чисел на 10, 100, 1 000 с остатком. Задачи на совместное действие 141
Урок 78
Дроби. Повторение материала о частях 143
Урок 79
Сравнение частей 144
Урок 80
Ознакомление с дробями 144
Урок 81
Задачи на нахождение дроби от числа 146
Урок 82
Составлены задачи, содержащие нахождения дроби от числа 148
Урок 83
Составлены задачи, содержащие нахождения дроби от числа 149
Урок 84
Контрольная работа № 7 149
Урок 85
Использование переставной и связующего законов умножения 150
Урок 86
Устное умножение двоичную и круглых многозначных чисел на разрядные 151
Урок 87
Письменное умножение многозначных чисел на разрядные 153
Урок 88
Задачи на пропорциональное деление 155
Урок 89
Умножение круглых многозначных чисел на разрядные числа 157
Урок 90
Составление и решение задач на пропорциональное деление 158
Подобається | 0
Victor_Pasyk пише: | 17.12.2012 | 20:25:56 #1 Спам
Victor_Pasyk
Содержание на русском языке

Календарное планирование по математике (134 часа) 11
Конспекты уроков 18
Урок 1
Нумерация трицифрових чисел. Табличное умножение и деление. Задачи на две действия 18
Урок 2
Нумерация трицифрових чисел. Умножения и деления с числами 0 и 1. Задачи на нахождение суммы двух произведений 20
Урок 3
Письменное сложение и вычитание трицифрових чисел. Нахождение значений буквенных выражений. Задачи в 3 действиях 22
Урок 4
Письменное умножение на однозначных число. Задача, обратная задаче на сумму двух произведений 24
Урок 5
Деление с остатком. Письменное деление на однозначных число 26
Урок 6
Упражнения и задачи на нахождение части числа. Письменное деление на однозначных число 28
Урок 7
Нахождение числа по его части. Проверка письменного деления умножением 31
Урок 8
Письменное деление на однозначных число. Простые и составные задачи, содержащие нахождения части от числа или числа по его части 33
Урок 9
Контрольная работа № 1 33
Урок 10
Письменное умножение на Двузначное число. Упражнения с неровностями 34
Урок 11
Письменное умножение на Двузначное число. Решение задачи составлением выражения 36
Урок 12
Письменное деление на Двузначное число 38
Урок 13
Письменное деление на Двузначное число. Составлены задачи, содержащие нахождения части числа 39
Урок 14
Образования и чтения четырехзначных чисел в пределах двух тысяч 41
Урок 15
Чтения и записи четырехзначных чисел в пределах двух тысяч. Образования второй тысячи. Счет тысячами до 10 тысяч 42
Урок 16
Образование и чтение любых четырехзначных чисел. Разложения чисел на разрядные слагаемые. Виды углов 44
Урок 17
Чтения и записи четырехзначных чисел. Образования четырехзначных числа с разрядных слагаемых. Упражнения и задачи, связанные с понятием части числа 47
Урок 18
Образование числа 10 000. Определение количества десятков, сотен и тысяч в числе. Задачи с буквенными данными. Радиус и диаметр круга 48
Урок 19
Чтения и записи пьятицифрових чисел в пределах 20 000 51
Урок 20
Чтения и записи пьятицифрових чисел в пределах 20 000. Образование числа 20 000. Счет десятками тысяч до 10 десятков тысяч. Виды треугольников 53
Урок 21-22
Чтения и записи пьятицифрових чисел. Действия с круглыми числами. Сравнение чисел. Виды треугольников по сторонам 56
Урок 23
Нумерация шестицифрових чисел: чтение и запись чисел в пределах 200 000. Разложения чисел на разрядные слагаемые 58
Урок 24
Чтения и записи шестицифрових чисел в пределах 200 000. Счет сотнями тысяч до 10 сотен тысяч 60
Урок 25
Нумерация шестицифрових чисел. Разложения чисел на разрядные слагаемые 62
Урок 26
Чтения и записи шестицифрових чисел: понятие класса 64
Урок 27
Чтения и записи шестицифрових чисел. Умножение и деление на 10, 100 и 1 000 66
Урок 28
Определение числа десятков и числа десятков тысяч, число сотен и сотен тысяч, число единиц и единиц тысяч в заданных числах. Решение задач на нахождение 4-го пропорционального способом отношений 67
Урок 29
Десятичная система счисления 69
Урок 30
Контрольная работа № 2 70
Урок 31
Единицы измерения длины. Выражения одних единиц измерения длины другими 71
Урок 32
Единицы измерения массы. Замена одних единиц измерения массы другими 73
Урок 33
Запись именуемых чисел и их преобразования. Решение задачи на 2 действия и составление обратной задачи 75
Урок 34
Единицы измерения времени. Преобразование величин времени. Тематический опрос. Контроль знаний учащихся по теме 77
Урок 35
Действие добавления. Законы сложения 79
Урок 36
Действие вычитания. Правило вычитания суммы от числа 79
Урок 37
Письменное сложение и вычитание многозначных чисел 81
Урок 38
Проверка добавления вычитанием 83
Урок 39
Вычисление разницы, когда уменьшаемое содержит несколько нулей. Дополнительная задача на нахождение третьего слагаемого 84
Урок 40
Добавление в случае нескольких слагаемых 86
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті