ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 1-4 класи


Усі уроки української мови 2 клас, за новою програмою


Назва: Усі уроки української мови 2 клас, за новою програмою
Автор: М. О. Володарська
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 353
Формат|Якість файлу: .pdf
Розмір файлу: 2.8 mb
Мова: українська
 
Зміст
Орієнтовне календарно-тематичне планування 12
I семестр 20
Мова і мовлення 20
Урок 1.    Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Ознайомлення з мовними і немовними знаками 20
Урок 2.    Українська мова і споріднені з нею мови. Старі і нові слова в українській мові 24
Урок 3.    Усне і писемне мовлення. Культура мовлення і культура спілкування 28
Урок 4.    Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями. Слова ввічливості 32
Текст 36
Урок 5.    Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок. Добирання заголовків до тексту 36
Урок 6.    Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті 39
Урок 7.    Поділ тексту на абзаци 42
Урок 8.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Культура мовлення. Слова ввічливості 44
Урок 9.    Засоби зв’язку речень у тексті 47
Урок 10.    Узагальнення знань учнів за темою «Текст». Побудова тексту за поданим планом 50
Речення 51
Урок 11.    Речення, основні ознаки речення 51
Урок 12.    Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні 54
Урок 13.    Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення 57
Урок 14.    Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях 59
Урок 15.    Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки 62
Урок 16.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання і записування підписів під серією малюнків, які можуть слугувати планом розповіді 66
Урок 17.    Закріплення знань про розповідні та питальні речення. Складання розповіді за малюнком і за питаннями 68
Урок 18.    Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання 70
Урок 19.    Закріплення знань про розповідне, питальне, спонукальне речення 73
Урок 20.    Об’єднання двох простих речень в одне складне — за зразком (без уживання термінів) 76
Урок 21.    Поширення речень за питаннями, поданими вчителем 79
Урок 22.    Закріплення знань з теми «Речення»     82
Урок 23.    Перевірна робота. Мовна тема «Мова і мовлення. Текст. Речення» 83
Урок 24.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова і записування речень, що передають зміст малюнка 85
Слово 88
Урок 25.    Аналіз перевірної роботи. Спостереження за лексичним значенням слова 88
Урок 26.    Розвиток уявлень про те, що слово служить для назви предмета, якості, дії 94
Урок 27.    Тематичні групи слів. Складання рядів слів за певною змістовою ознакою (видовою або родовою) 97
Урок 28.    Слова, близькі за значенням 100
Урок 29.    Слова, протилежні за значенням 103
Урок 30.    Добирання слів для доповнення речення. Складання речень зазначеного змісту. Навчальне аудіювання 106
Урок 31.    Слова, які відповідають на питання хто? що? (іменники). Постановка до слова одного з цих питань (використовуються слова з предметним і абстрактним значенням: книжка, зима, радість) 109
Урок 32.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова і записування речень, що передають, описують вид із вікна 112
Урок 33.    Складання груп слів із пропонованим лексичним значенням (слова, що позначають осіб, які працюють у школі; предмети, що знаходяться у класі; почуття учня, який добре виконав роботу і т. ін.). Навчальний діалог 114
Урок 34.    Знаходження серед слів тих, що подібні чи протилежні за лексичним значенням 116
Урок 35.    Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей 118
Урок 36.    Велика буква у кличках тварин. Опис тварини 121
Урок 37.    Велика буква у назвах міст, сіл. Навчальний діалог 124
Урок 38.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова і записування речень, що передають дії, які виконуються на уроці мови чи з інших предметів 127
Урок 39.    Закріплення правил написання іменників з великої букви 131
Урок 40.    Змінювання слів, які відповідають на питання хто? що?, за числами (один — багато) 133
Урок 41.    Утворення множини іменників (у простих випадках, без уживання термінів). Правильне вживання іменника у множині чи однині у складеному реченні 136
Урок 42.    Узагальнення знань учнів за темою «Слова, які означають назви предметів» 138
Урок 43.    Слова, що відповідають на питання який? яка? яке? які? (прикметники) 140
Урок 44.    Зв’язок прикметників з іменниками 142
Урок 45.    Складання груп слів-ознак, які мають різне лексичне значення: назви кольорів, розміри предметів, ознаки за відношенням до пори року, матеріалу, з якого виготовлено предмет, інші ознаки 144
Урок 46.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання 2–3 речень на задані теми 146
Урок 47.    Практичне змінювання прикметників за числами 148
Урок 48.    Виявлення серед прикметників слів, подібних чи протилежних за значенням. Перевірна робота. Аудіювання 150
Урок 49.    Утворення сполучень слів, які відповідають на питання хто? що? та який? яка?... Добирання слів, які відповідають реальним ознакам того чи іншого предмета 153
Урок 50.    Узагальнення знань учнів за темою «Слова, які означають ознаки предметів» 155
Урок 51.    Слова, які відповідають на питання що робити? що зробити? що робив? що буде робити? (дієслова) 157
Урок 52.    Перевірна робота. Диктант 160
Урок 53.    Аналіз перевірної роботи. Складання груп дієслів з певним лексичним значенням дії: слова, що позначають говоріння, навчальні дії, виявлення почуттів та ін .    161
Урок 54.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання на задану тему 163
Урок 55.    Знаходження серед дієслів тих, які подібні чи протилежні за значенням 166
Урок 56.    Узагальнення знань учнів за темою «Слова, які називають дії предметів». Перевірна робота. Списування 168
Урок 57.    Службові слова, до яких не ставлять питань, але без яких майже неможливо побудувати речення: в, на, із, по, до, у, над, під, а, але, і, чи, тому що. Навчальний діалог 170
Урок 58.    Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченні 172
Урок 59.    Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні 175
Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені) слова 177
Урок 60.    Спостереження за значенням спільнокореневих (споріднених) слів 177
Урок 61.    Перевірна робота. Мовна тема «Слово» 179
Урок 62.    Аналіз перевірної роботи. Виділення кореня в поданих словах 181
Урок 63.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання записок, адресованих батькам, однокласникам, учителеві, що містять певну інформацію, прохання тощо 184
Урок 64.    Добирання спільнокореневих слів з найуживанішими в мовленні школярів коренями 187
II семестр 191
Урок 65.    Складання речень зі спільнокореневими словами з метою усвідомлення значення кореня 191
Урок 66.    Спостереження за словами з омонімічними коренями 193
Урок 67.    Узагальнення знань учнів за темою «Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені) слова» 196
Звуки і букви 199
Урок 68.    Звуки слова. Відтворення слідом за вчителем і самостійно ланцюжка звуків слова, що складається з 3–7 звуків. Звуковий і звуко-буквений аналіз слів із 4–5 звуків 199
Урок 69.    Заміна, додавання, вилучення одного зі звуків слова таким чином, щоб вийшло інше слово (сон — слон) 203
Урок 70.    Українська абетка (алфавіт). Назви літер за абеткою 209
Урок 71.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Добирання заголовка до тексту 213
Урок 72.    Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру 216
Урок 73.    Уміння користуватися абеткою у роботі з навчальним словником 218
Урок 74.    Склад. Вимовляння слів, «розтягуючи» їх по складах (ба-бу-ся) 220
Урок 75.    Перенос частин слів з рядка на рядок по складах 224
Урок 76.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Удосконалення тексту із часто повторюваними словами 227
Урок 77.    Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків 229
Урок 78.    Правила переносу частин слів з літерами й та ь у середині слів 231
Урок 79.    Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків 233
Урок 80.    Букви, що позначають голосні звуки     237
Урок 81.    Наголос 239
Урок 82.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування текстів 242
Урок 83.    Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких припускаються помилок у наголосі (список слів складається вчителем з урахуванням реальної мовленнєвої ситуації) 245
Урок 84.    Спостереження за словами з ненаголошеними голосними, в яких вимова не повністю відповідає написанню (листи — лист, земля — землі) 247
Урок 85.    Вимова слів з ненаголошеними звуками [е], [и] 250
Урок 86.    Відпрацювання правильної вимови слів з ненаголошеними звуками [е], [и] 253
Урок 87.    Перевірна робота. Мовна тема «Звуки і букви. Склад. Наголос» 255
Урок 88.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Доопрацювання, вдосконалення написаного тексту 256
Урок 89.    Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и] 259
Урок 90.    Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]. Добирання перевірних слів способом словозміни 262
Урок 91.    Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]. Добирання перевірних слів пошуком спільнокореневих (споріднених) слів 265
Урок 92.    Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в корені слова 268
Урок 93.    Перевірна робота. Диктант 270
Урок 94.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом: перестановка окремих речень 272
Урок 95.    Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків 274
Урок 96.    Правильне вимовляння (за зразком учителя), розрізнення на слух дзвінких — глухих, твердих — м’яких приголосних звуків 278
Урок 97.    Використання знака м’якшення (ь) та букв я, ю, є, і для позначення м’якості приголосних звуків    282
Урок 98.    Позначення на письмі м’якості приголосних звуків 285
Урок 99.    Перевірна робота. Аудіювання 287
Урок 100.    Аналіз перевірної роботи. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки 289
Урок 101.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Вилучення з тексту речення, що не відповідає темі 291
Урок 102.    Практичне засвоєння і вдосконалення нормативної (неоглушеної) вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу: дуб, сад, сядь, віз, ложка, казка, берізка 293
Урок 103.    Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу 296
Урок 104.    Перевірна робота. Списування 299
Урок 105.    Зіставлення вимови (читання) і написання слів з апострофом перед я, ю, є, ї 300
Урок 106.    Удосконалення вимови слів з апострофом перед я, ю, є, ї 303
Урок 107.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом 305
Урок 108.    Записування слів з апострофом під диктування та правильне їх читання (твердо вимовляючи приголосні звуки [б], [п], [в], [м], [ф], [р] перед сполученнями [йа], [йу], [йе], [йі]) 306
Урок 109.    Записування слів з апострофом під диктування 308
Урок 110.    Закріплення вивченого про апостроф 310
Урок 111.    Перевірна робота. Диктант 313
Урок 112.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання за серією малюнків 314
Урок 113.    Узагальнення знань учнів за темою «Звуки і букви» 316
Урок 114.    Перевірна робота. Мовна тема «Звуки і букви. Приголосні звуки. Апостроф» 321
Повторення вивченого за рік 322
Урок 115.    Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про текст 322
Урок 116.    Повторення вивченого про речення 325
Урок 117.    Повторення вивченого про слово 327
Урок 118.    Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання за ілюстрацією 329
Урок 119.    Повторення вивченого про корінь слова, спільнокореневі слова. Підсумок за рік 
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 5
    Гостей: 5
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті