ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 5 клас


Факультативи з суспільствознавства 5-9 класи


Назва: Факультативи з суспільствознавства 5-9 класи
Автор: Л. Г. Чабан
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 174
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.69 Mb
Мова: українська

Посібник містить програми суспільствознавчих факультативів для учнів 5–9 класів, а також розробки уроків з використанням інтерактивних технологій та проектних методів навчання.
Видання розраховане на вчителів, методистів, а також студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Змicт українською мовою
Від автора 8
Факультатив «Людина і світ». 5–7 класи 
Пояснювальна записка 10
5 клас
Зміст програми 11
Тематичне планування 12
Урок 1. Вступне заняття 13
Урок 2. Розвиток поглядів на світ і людину в історії суспільства 14
Урок 3. Уявлення давніх людей про світ і себе 15
Урок 4. Міфологічні уявлення людей про виникнення людей і речей 15
Урок 5. Казки як своєрідна історія життя народу 16
Урок 6. Релігія про світ і людину 18
Урок 7. Розвиток Землі. Утворення планет 19
Урок 8. Походження життя 21
Урок 9. Феномен життя 22
Урок 10.Обговорення питання «Чи самотні ми у Всесвіті?» 23
Урок 11.Географічне походження людини і глобальні зміни природного середовища 24
Урок 12.Сутність людини. Сенс людського життя 24
Урок 13.Здібності й задатки. Розвиток здібностей 27
Урок 14.Практикум «Виявлення здібностей (діагностика учнів) до навчальної і трудової діяльності» 27
Уроки 15–16.Тематичний концерт для батьків 28
Урок 17.Заключне заняття 28
6 клас
Зміст програми 29
Тематичне планування 30
Урок 1. Вступне заняття 31
Урок 2. Людина — частина природи 32
Урок 3. Діяльність людини в природі 33
Урок 4. Поняття про екологію 34
Урок 5. Природа у творах літератури та мистецтва 35
Урок 6. Практикум «Наші уявлення і реальний стан навколишнього середовища» 36
Урок 7. Життя людини — ланка в існуванні світу 37
Урок 8. Життєвий цикл та його етапи 38
Урок 9. Добре ім’я людини (значення імені та прізвища) 40
Урок 10.Смерть та безсмертя 40
Урок 11.Диспут «У чому полягає щастя людського життя?» 41
Урок 12.Що таке права дитини 42
Урок 13.Конвенція про права дитини 43
Урок 14.Правовий статус учня школи 43
Урок 15.Основи шкільного самоврядування 44
Урок 16.Практикум: відобразити у малюнках своє розуміння прав дитини, викладених у Конвенції про права дитини 45
Урок 17.Заключне заняття 45
7 клас
Зміст програми 46
Тематичне планування 47
Урок 1. Вступне заняття 47
Урок 2. Історія формування правил спілкування людей 48
Урок 3. Що таке спілкування і яка його роль у житті людини 50
Урок 4. Мова як засіб спілкування 51
Урок 5. Людина і міжнародне спілкування 52
Урок 6. Спілкування у сім’ї 53
Урок 7. Українські звичаї та сімейні обряди 55
Урок 8. Спілкування у малій групі, колективі 56
Урок 9. Основи етикету та мистецтво спілкування 57
Уроки 10–11.Дружба та її ознаки. Приклади дружби в історії 57
Урок 12.Любов як вище людське почуття 58
Уроки 13–14.Бесіда «Як люди стають друзями?» 59
Уроки 15–16.Практикум «Учись спілкуватись» 60
Урок 17.Заключне заняття 61
Факультатив «Людина». 6–7 класи
Пояснювальна записка 62
Зміст програми 63
Тематичне планування 64
Урок 1. Вступне заняття 65
Урок 2. Людина — частина природи 66
Урок 3. Людина — частина суспільства 68
Урок 4. Спілкування — спосіб життя людини і суспільства 69
Урок 5. Сім’я — форма людського життя, основа суспільства 70
Урок 6. Гурток, клуб — добровільне й бажане б’єднання людей за інтересами, форма спілкування 72
Урок 7. Духовне життя людини 73
Урок 8. Чотири сторони духовного життя людини: потреба, бажання, мрія, мотив 74
Урок 9. Почуття — форма переживання свого ставлення до довкілля, до себе та інших людей 75
Урок 10.Моральність людини — краса людини 77
Урок 11.Розум та його показники 78
Урок 12.Пам’ять серця — історична пам’ять 79
Урок 13.Мета людини — ідеал. Ідеал людини 80
Урок 14.Людина — істота свідома 81
Урок 15.Основи свідомості — знання дійсності буття. Свідомість і мова 82
Урок 16.Самосвідомість — сукупність знань та уявлень ­ людини про себе в суспільному бутті. Складові самосвідомості 83
Урок 17.Заключне заняття 84
Факультатив «Діяльність людини». 8–9 класи
Пояснювальна записка 85
Зміст програми 86
Тематичне планування 87
Урок 1. Вступне заняття 87
Урок 2. Потреби та їх види 88
Урок 3. Матеріальні та духовні потреби 89
Урок 4. Пізнавальні потреби 90
Урок 5. Діяльність як спосіб задоволення потреб людини 91
Урок 6. Структура діяльності 92
Урок 7. Види діяльності 94
Урок 8. Навчальна діяльність учнів 94
Урок 9. Індивідуальна та спільна діяльність 95
Урок 10.Трудовий процес та його складові 96
Урок 11.Виробництво та його види 97
Уроки 12–14.Екскурсія до банку 98
Уроки 15–16.Захист бізнес-проектів 99
Урок 17.Заключне заняття 100
Факультатив «Духовний світ людини». 9 клас
Пояснювальна записка 101
Зміст програми 102
Тематичне планування 103
Урок 1. Вступне заняття 103
Урок 2. Бажання, почуття, розум — основні форми духовного світу людини 104
Урок 3. Почуття та емоції 105
Урок 4. Дружба та любов 106
Урок 5. Почуття і воля 107
Урок 6. Що таке розум і розумність? 108
Урок 7. Властивості людської свідомості 109
Урок 8. Різновиди людського мислення 110
Урок 9. Свідомість індивідуальна, групова, суспільна, національна 111
Урок 10.Поняття «цінності» 112
Уроки 11–12.Прогнозування людської діяльності. Мрія, фантазія, ідеал 113
Уроки 13–14.Найвища цінність суспільства — людина 113
Уроки 15–16.Духовний світ школяра 114
Урок 17.Заключне заняття 115
Факультатив «Людина і культура». 9 клас
Пояснювальна записка 116
Зміст програми 116
Тематичне планування 117
Урок 1. Вступне заняття 117
Уроки 2–3.Що таке культура? Елементи культури 118
Уроки 4–5.Матеріальна та духовна культура. Культура мови 120
Урок 6. Народна та національна культура 121
Урок 7. Класична культура 122
Урок 8. Професійна культура 122
Урок 9. Інформаційна культура 123
Урок 10.Пізнання культури навчання 124
Урок 11.Культурні цінності в житті 124
Урок 12.Збереження культурних цінностей 125
Урок 13.Особиста культура людини 126
Урок 14.Особиста участь у збереженні культури 126
Уроки 15–16.Диспут «Як виховувати культуру школяра?» 127
Урок 17.Заключне заняття 127
Факультатив «Людина та економіка». 9 клас
Пояснювальна записка 129
Зміст програми 129
Тематичне планування 130
Урок 1. Вступне заняття 130
Уроки 2–3.Що таке економіка? Функції економіки 131
Уроки 4–5.Економіка сім’ї 132
Уроки 6–7.Гроші та їх функції 133
Уроки 8–10.Капітал як фактор виробництва 134
Уроки 11–12.Економіка і виробництво 135
Урок 13–14.Банківська діяльність 136
Уроки 15–16.Захист електронних проектів «Людина та економіка» 137
Урок 17.Заключне заняття 138
Додатки 
Сутність людини 139
Пізнавальні здібності школярів 141
Людина — частина природи 142
Діяльність людини в природі 143
Людина серед людей. Спілкування 144
Спілкування в сім’ї 146
Спілкування в групі, колективі 148
Дружба 150
Культура спілкування 152
Складові свідомості та самосвідомості школяра 153
Індивідуальна та суспільна свідомість. Форми свідомості 154
Історична свідомість. Історична пам’ять 155
Особа та мораль 158
Моральні норми 159
Про моральність 160
Етична свідомість 162
Мораль і релігія 164
Моральне здоров’я особи 166
Соціальні ролі особи 167
Моральна азбука школяра 168
Література 173

Содержание на русском языке
От автора 8
Факультатив «Человек и мир». 5-7 классы
Пояснительная записка 10
5 класс
Содержание программы 11
Тематическое планирование 12
Урок 1. Вступительное занятие 13
Урок 2. Развитие взглядов на мир и человека в истории общества 14
Урок 3. Представления древних людей о мире и себя 15
Урок 4. Мифологические представления людей о возникновении людей и вещей 15
Урок 5. Сказки как своеобразная история жизни народа 16
Урок 6. Религия о мире и человеке 18
Урок 7. Развитии Земли. Образования планет 19
Урок 8. Происхождение жизни 21
Урок 9. Феномен жизни 22
Урок 10.Обговорення вопрос «Одиноки ли мы во Вселенной?» 23
Урок 11.Географичне происхождении человека и глобальные изменения природной среды 24
Урок 12.Сутнисть человека. Смысл человеческой жизни 24
Урок 13.Здибности и задатки. Развитие способностей 27
Урок 14.Практикум «Выявление способностей (диагностика учащихся) к учебной и трудовой деятельности» 27
Уроки 15-16.Тематичний концерт для родителей 28
Урок 17.Заключне занятия 28
6 класс
Содержание программы 29
Тематическое планирование 30
Урок 1. Вступительное занятие 31
Урок 2. Человек - часть природы 32
Урок 3. Деятельность человека в природе 33
Урок 4. Понятие об экологии 34
Урок 5. Природа в произведениях литературы и искусства 35
Урок 6. Практикум «Наши представления и реальное состояние окружающей среды» 36
Урок 7. Жизнь человека - звено в существовании мира 37
Урок 8. Жизненный цикл и его этапы 38
Урок 9. Доброе имя человека (значение имени и фамилии) 40
Урок 10.Смерть и бессмертия 40
Урок 11.Диспут «В чем заключается счастье человеческой жизни?» 41
Урок 12.Що такое права ребенка 42
Урок 13.Конвенция о правах ребенка 43
Урок 14.Правовий статус ученика школы 43
Урок 15.Основы школьного самоуправления 44
Урок 16.Практикум: отразить в рисунках свое понимание прав ребенка, содержащихся в Конвенции о правах ребенка 45
Урок 17.Заключне занятия 45
7 класс
Содержание программы 46
Тематическое планирование 47
Урок 1. Вступительное занятие 47
Урок 2. История формирования правил общения людей 48
Урок 3. Что такое общение и какова его роль в жизни человека 50
Урок 4. Язык как средство общения 51
Урок 5. Человек и международное общение 52
Урок 6. Общение в семье 53
Урок 7. Украинские обычаи и семейные обряды 55
Урок 8. Общение в малой группе, коллективе 56
Урок 9. Основы этикета и искусство общения 57
Уроки 10-11.Дружба и ее признаки. Примеры дружбы в истории 57
Урок 12.Любов как выше человеческое чувство 58
Уроки 13-14.Бесида «Как люди становятся друзьями.» 59
Уроки 15-16.Практикум «Учись общаться» 60
Урок 17.Заключне занятия 61
Факультатив «Человек». 6-7 классы
Пояснительная записка 62
Содержание программы 63
Тематическое планирование 64
Урок 1. Вступительное занятие 65
Урок 2. Человек - часть природы 66
Урок 3. Человек - часть общества 68
Урок 4. Общение - образ жизни человека и общества 69
Урок 5. Семья - форма человеческой жизни, основа общества 70
Урок 6. Кружок, клуб - добровольное и желаемое бьеднання людей по интересам, форма общения 72
Урок 7. Духовная жизнь человека 73
Урок 8. Четыре стороны духовной жизни человека: потребность, желание, мечта, мотив 74
Урок 9. Чувство - форма переживания своего отношения к окружающей среде, к себе и другим людей 75
Урок 10.Моральнисть человека - красота человека 77
Урок 11.Розум и его показатели 78
Урок 12.Пам Припяти сердца - историческая память 79
Урок 13.Мета человека - идеал. Идеал человека 80
Урок 14.Людина - существо сознательное 81
Урок 15.Основы сознания - знание действительности бытия. Сознание и язык 82
Урок 16.Самосвидомисть - совокупность знаний и представлений человека о себе в общественном бытии. Составляющие самосознания 83
Урок 17.Заключне занятия 84
Факультатив «Деятельность человека». 8-9 классы
Пояснительная записка 85
Содержание программы 86
Тематическое планирование 87
Урок 1. Вступительное занятие 87
Урок 2. Потребности и их виды 88
Урок 3. Материальные и духовные потребности 89
Урок 4. Познавательные потребности 90
Урок 5. Деятельность как способ удовлетворения потребностей человека 91
Урок 6. Структура деятельности 92
Урок 7. Виды деятельности 94
Урок 8. Учебная деятельность учащихся 94
Урок 9. Индивидуальная и совместная деятельность 95
Урок 10.Трудовий процесс и его составляющие 96
Урок 11.Виробництво и его виды 97
Уроки 12-14.Екскурсия в банк 98
Уроки 15-16.Захист бизнес-проектов 99
Урок 17.Заключне занятия 100
Факультатив «Духовный мир человека». 9 класс
Пояснительная записка 101
Содержание программы 102
Тематическое планирование 103
Урок 1. Вступительное занятие 103
Урок 2. Желание, чувства, ум - основные формы духовного мира человека 104
Урок 3. Чувства и эмоции 105
Урок 4. Дружба и любовь 106
Урок 5. Чувства и воля 107
Урок 6. Что такое разум и разумность? 108
Урок 7. Свойства человеческого сознания 109
Урок 8. Разновидности человеческого мышления 110
Урок 9. Сознание индивидуальная, групповая, общественная, национальная 111
Урок 10.Поняття «ценности» 112
Уроки 11-12.Прогнозування человеческой деятельности. Мечта, фантазия, идеал 113
Уроки 13-14.Найвища ценность общества - человек 113
Уроки 15-16.Духовний мир школьника 114
Урок 17.Заключне занятия 115
Факультатив «Человек и культура». 9 класс
Пояснительная записка 116
Содержание программы 116
Тематическое планирование 117
Урок 1. Вступительное занятие 117
Уроки 2-3.Що такое культура? Элементы культуры 118
Уроки 4-5.Материальна и духовная культура. Культура речи 120
Урок 6. Народная и национальная культура 121
Урок 7. Классическая культура 122
Урок 8. Профессиональная культура 122
Урок 9. Информационная культура 123
Урок 10.Пизнання культуры обучения 124
Урок 11.Культурни ценности в жизни 124
Урок 12.Збереження культурных ценностей 125
Урок 13.Особиста культура человека 126
Урок 14.Особиста участие в сохранении культуры 126
Уроки 15-16.Диспут «Как воспитывать культуру школьника?» 127
Урок 17.Заключне занятия 127
Факультатив «Человек и экономика». 9 класс
Пояснительная записка 129
Содержание программы 129
Тематическое планирование 130
Урок 1. Вступительное занятие 130
Уроки 2-3.Що такое экономика? Функции экономики 131
Уроки 4-5.Економика семьи 132
Уроки 6-7.Гроши и их функции 133
Уроки 8-10.Капитал как фактор производства 134
Уроки 11-12.Економика и производство 135
Урок 13-14.Банкивська деятельность 136
Уроки 15-16.Захист электронных проектов «Человек и экономика» 137
Урок 17.Заключне занятия 138
Дополнения
Сущность человека 139
Познавательные способности школьников 141
Человек - часть природы 142
Деятельность человека в природе 143
Человек среди людей. Общение 144
Общение в семье 146
Общение в группе, коллективе 148
Дружба 150
Культура общения 152
Составляющие сознания и самосознания школьника 153
Индивидуальная и общественное сознание. Формы сознания 154
Историческое сознание. Историческая память 155
Лицо и мораль 158
Моральные нормы 159
О нравственности 160
Этическая сознание 162
Мораль и религия 164
Нравственное здоровье человека 166
Социальные роли личности 167
Моральная азбука школьника 168
Литература 173
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті