ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 5 клас


Плани-конспекти уроків української мови 5 клас. Для шкіл російською мовою навчання


Назва: Плани-конспекти уроків української мови 5 клас. Для шкіл російською мовою навчання
Автор: І.А. Кривіч, Л.І. Сургай
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 242
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.41 mb
Мова: українська

Посібник складено за новою програмою з української мови для загальноосвітніх шкіл (автор Бондаренко Н. В. та ін.; 2004 р.). Видання містить детальні розробки 102 різнопланових уроків з української мови у 5 класі. Пропонуються різні форми і методи роботи з класом, що мають на меті найкраще засвоєння навчального матеріалу. Ураховано вік п’ятикласників. Подано теоретичні відомості, тексти для проведення аудіювання, читання мовчки, переказів, тестових робіт, диктантів тощо.

Для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.

Зміст
ПередМоВа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
каЛеНдарНе ПЛаНуВаННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
урок № 1
Значення мови в нашому житті. Місце і роль
української мови в Українській державі . . . . . . . . . 11
урок № 2
Розвиток зв’язного мовлення. Загальне
уявлення про мовлення і спілкування.
Види мовленнєвої діяльності

ПоВТореННЯ ВиВЧеНоГо у ПоЧаТкоВиХ кЛаСаХ
урок № 3
частини мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
урок № 4
Розвиток зв’язного мовлення. Текст, його ознаки.
Докладний усний переказ тексту . . . . . . . . . . . . . . 18
урок № 5
Іменник. Прикметник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
урок № 6
Дієслово. Займенник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
урок № 7
Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення . . . . . 24
урок № 8
Прислівник. Сполучник. Прийменник . . . . . . . . . . . 27
урок № 9
Контрольний диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

СиНТакСиС. ПуНкТуаціЯ
урок № 10
Словосполучення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?1
урок № 11
Розвиток зв’язного мовлення. Типи мовлення . . . . . ??
урок № 12
Речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?5
урок № 13
Порядок слів у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?8
урок № 14
головні члени речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?9
урок № 15
Розвиток зв’язного мовлення. Докладний
усний переказ тексту розповідного характеру . . . . . . 42
урок № 16
Другорядні члени речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4?
урок № 17
Речення з однорідними членами . . . . . . . . . . . . . . . 45
урок № 18
Звертання. Вставні слова і сполучення слів . . . . . . . 48
урок № 19
Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса . . . . . . . 51
урок № 20
Складні речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5?
урок № 21
Пряма мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
урок № 22
Діалог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
урок № 23
Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів . . 60
урок № 24
Контрольний диктант. читання мовчки . . . . . . . . . . 62
урок № 25
Контрольне тестування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

ФоНеТика. орФоеПіЯ. ГраФіка. орФоГраФіЯ
урок № 26
Звуки і букви. голосні й приголосні звуки . . . . . . . . 69
урок № 27
Тверді і м’які приголосні. Позначення м’якості
приголосних на письмі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
урок № 28
Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-
розповідь на основі власного досвіду . . . . . . . . . . . . 76
урок № 29
Правила вживання м’якого знака . . . . . . . . . . . . . . 77
урок № 30
Правила вживання м’якого знака . . . . . . . . . . . . . . 79
урок № 31
Розвиток зв’язного мовлення. Оповідання
про випадок із життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
урок № 32
Алфавіт. Співвідношення звуків і букв . . . . . . . . . . 82
урок № 33
Сполучення йо, ьо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
урок № 34
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над
помилками, допущеними у творі-оповіданні
про випадок із життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
урок № 35
Правила вживання апострофа . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
урок № 36
Правила вживання апострофа . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
урок № 37
Розвиток зв’язного мовлення. Особливості
побудови опису. Художній і науковий описи . . . . . . . .91
урок № 38
Вимова приголосних звуків і позначення
їх на письмі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
урок № 39
Вимова приголосних звуків і позначення
їх на письмі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
урок № 40
Розвиток зв’язного мовлення. Докладний
письмовий переказ тексту-опису предмета . . . . . . . . 96
урок № 41
Подвоєння букв унаслідок збігу . . . . . . . . . . . . . . . 98
урок № 42
Склад. Наголос. Фонетичний розбір слова . . . . . . . . 99
урок № 43
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над
виправленням помилок, допущених у переказі . . . . .101
урок № 44
Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що
перевіряються наголосом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
урок № 45
Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не
перевіряються наголосом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
урок № 46
Спрощення в групах приголосних . . . . . . . . . . . . . .109
урок № 47
Контрольне тестування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11?
урок № 48
Контрольний диктант. Контрольне аудіювання . . . 117
урок № 49
Аналіз контрольної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
урок № 50
чергування у-в, і-й, з-зі-із . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
урок № 51
Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис предмета
за власним спостереженням . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
урок № 52
Вимова і написання слів із подовженими
м’якими приголосними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
урок № 53
Вимова і написання слів із подовженими
м’якими приголосними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
урок № 54
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над
помилками, допущеними у творі-описі . . . . . . . . . .129
урок № 55
Вживання м’якого знака й апострофа у словах
іншомовного походження. Подвоєні букви
в словах іншомовного походження . . . . . . . . . . . . .1?0
урок № 56
Букви и-і в словах іншомовного походження . . . . . .1?2
урок № 57
Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис
предмета за картиною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1?4
урок № 58
Узагальнення знань, умінь і навичок із фонетики,
графіки, орфографії та орфоепії . . . . . . . . . . . . . . .1?8
урок № 59
Контрольний диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

ЛекСикоЛоГіЯ. ФраЗеоЛоГіЯ
урок № 60
Словниковий склад української мови.
Власне українські й запозичені слова . . . . . . . . . . .142
урок № 61
Загальновживана лексика. Діалектні слова.
Професійні слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
урок № 62
Застарілі слова і нові слова (неологізми) . . . . . . . . .148
урок № 63
Розвиток зв’язного мовлення. Докладний
письмовий твір-опис тварини . . . . . . . . . . . . . . . . .150
урок № 64
Лексичне значення слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15?
урок № 65
Однозначні й багатозначні слова . . . . . . . . . . . . . . .155
урок № 66
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над
виправленням помилок, допущених у переказі . . . . .157
урок № 67
Пряме і переносне значення слова . . . . . . . . . . . . .158
урок № 68
групи слів за значенням. Омоніми . . . . . . . . . . . . .160
урок № 69
Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий
твір-опис тварини за власним спостереженням . . . . .16?
урок № 70
Синоніми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
урок № 71
Антоніми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
урок № 72
Розвиток зв’язного мовлення. Робота
над помилками, допущеними у творі-описі . . . . . . .170
урок № 73
Фразеологізми, їх лексичне значення.
Вживання фразеологізмів у мовленні . . . . . . . . . . .171
урок № 74
Фразеологізми, їх лексичне значення. Вживання
фразеологізмів у мовленні . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17?
урок № 75
Узагальнення і систематизація знань
з лексикології та фразеології . . . . . . . . . . . . . . . . .175
урок № 76
Контрольний диктант.
Контрольне читання мовчки . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
урок № 77
Аналіз контрольної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

БудоВа СЛоВа. СЛоВоТВір. орФоГраФіЯ
урок № 78
Основа слова і закінчення змінних слів.
Форми слова і спільнокореневі слова . . . . . . . . . . . .18?
урок № 79
Значущі частини слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
урок № 80
Значущі частини слова. Розбір слів за будовою . . . . 188
урок № 81
Розвиток зв’язного мовлення. Особливості
побудови роздуму. Докладний усний переказ
тексту-роздуму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
урок № 82
Вимова і написання префіксів з-, с- . . . . . . . . . . . .192
урок № 83
Вимова і написання префіксів роз-, без- . . . . . . . . . .194
урок № 84
Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі- . . . . . . .196
урок № 85
Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум
на основі власного досвіду . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
урок № 86
Творення слів. Основні способи словотвору . . . . . . .200
урок № 87
Творення слів. Основні способи словотвору . . . . . . .202
урок № 88
чергування голосних [о] з [а], [е] з [и], [е] з [і]
в коренях дієслів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
урок № 89
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над
виправленням помилок, допущених
у творі-роздумі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
урок № 90
чергування о, е з і, чергування і з о, е після ж, ч, ш, щ
та г, к, х . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
урок № 91
чергування приголосних у коренях слів . . . . . . . . .209
урок № 92
Тестові завдання «Будова слова. Словотвір.
Орфографія». Аудіювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
урок № 93
Зміни приголосних при творенні слів . . . . . . . . . . .216
урок № 94
Зміни приголосних при творенні слів. Тренувальні
вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
уроки № 95—96
Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний
докладний переказ тексту розповідного
характеру з елементами роздуму . . . . . . . . . . . . . . .221
урок № 97
Написання складних і складноскорочених слів . . . .222
урок № 98
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над
помилками, допущеними у переказі . . . . . . . . . . . .225
урок № 99
Узагальнення і систематизація знань із теми
«Будова слова, словотвір», «Орфографія» . . . . . . . .225
урок № 100
Контрольний диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
урок № 101
Повторення вивченого матеріалу. Тренувальні
вправи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
урок № 102
Повторення вивченого. Тренувальні вправи
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 3
    Гостей: 3
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті