ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 5 клас


Природознавство 5 клас. (Серія "Мій конспект")


Назва: Розробки уроків природознавства 5 клас (Серія "Мій конспект")
Автор: Садкіна В. І.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 80
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.37 Mb
Мова: українська

Змicт українською мовою
Передмова  4
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства  5
Методичні рекомендації щодо проведення навчальних екскурсій з природознавства  7
Календарне планування  8
Урок 1. Вступ. Поняття про природу. Місце людини в природі, довкіллі. Вивчення природи людиною. Значення знань про природу в житті та діяльності людини  11
Урок 2. Тіла. Характеристики тіла: довжина, маса, об’єм, густина. Їх вимірювання  13
Урок 3. Речовини. Атоми і хімічні елементи. молекули. Прості і складні речовини  15
Урок 4. Рух молекул. Дифузія. Твердий, рідкий, газоподібний стан речовин  17
Урок 5. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей. Повітря — природна суміш  19
Урок 6. Вода — найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти
інші речовини. Розчини у природі та побуті, приготування розчинів  21
Урок 7. Поняття про органічні та неорганічні речовини  23
Урок 9. Явища природи  25
Урок 10. Механічні явища  27
Урок 11. Світлові явища  29
Урок 12. Теплові явища  31
Урок 13. Звук. Поширення звуку  33
Урок 14. Підсумковий  34
Урок 15. Уявлення про всесвіт. Зоряні світи — галактики. Зорі, сузір’я  35
Урок 16. Дослідження Всесвіту людиною  37
Урок 17. Сонце. Сонячна система. рух планет навколо сонця  39
Урок 18. Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри землі. Місяць. Обертання Місяця навколо Землі. Фази Місяця  41
Урок 19. Обертання Землі навколо своєї осі та Сонця. Сонячні й місячні затемнення  45
Урок 20. Підсумковий  46
Урок 21. Чинники, що забезпечують існування життя на землі. Пристосування організмів до умов існування  47
Урок 22. Роль води у природі. Кругообіг води  49
Урок 23. Практична робота. Позначення на контурній карті водних об’єктів україни  51
Урок 24. Повітряна оболонка Землі  53
Урок 25. Температура повітря. Атмосферний тиск, рух повітря, вітер  55
Урок 26. Погода і спостереження за нею  57
Урок 27–28. Рельєф. Чинники, що впливають на формування рельєфу  59
Урок 29. Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини  61
Урок 30. Пристосування організмів до умов існування  63
Додатки    65
Література  80

Содержание на русском языке
Предисловие 4
Критерии оценивания учебных достижений учащихся по естествознанию 5
Методические рекомендации по проведению учебных экскурсий по природоведению 7
Календарное планирование 8
Урок 1. Введение. Понятие о природе. Место человека в природе, окружающей среде. Изучение природы человеком. Значение знаний о природе в жизни и деятельности человека 11
Урок 2. Тела. Характеристики тела: длина, масса, объем, плотность. Их измерения 13
Урок 3. Вещества. Атомы и химические элементы. молекулы. Простые и сложные вещества 15
Урок 4. Движение молекул. Диффузия. Твердый, жидкий, газообразное состояние веществ 17
Урок 5. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Воздух - естественная смесь 19
Урок 6. Вода - самое распространенное вещество на Земле. Способность воды растворять
другие вещества. Растворы в природе и быту, приготовления растворов 21
Урок 7. Понятие органические и неорганические вещества 23
Урок 9. Явления природы 25
Урок 10. Механические явления 27
Урок 11. Световые явления 29
Урок 12. Тепловые явления 31
Урок 13. Звук. Распространение звука 33
Урок 14. Итоговый 34
Урок 15. Представление о Вселенной. Звездные миры - галактики. Звезды, созвездия 35
Урок 16. Исследование Вселенной человеком 37
Урок 17. Солнце. Солнечная система. движение планет вокруг солнца 39
Урок 18. Земля - ??планета Солнечной системы. Форма и размеры земли. Луна. Вращение Луны вокруг Земли. Фазы Луны 41
Урок 19. Вращение Земли вокруг своей оси и Солнца. Солнечные и лунные затмения 45
Урок 20. Итоговый 46
Урок 21. Факторы, обеспечивающие существование жизни на земле. Приспособление организмов к условиям существования 47
Урок 22. Роль воды в природе. Круговорот воды 49
Урок 23. Практическая работа. Обозначение на контурной карте водных объектов Украины 51
Урок 24. Воздушная оболочка Земли 53
Урок 25. Температура воздуха. Атмосферное давление, движение воздуха, ветер 55
Урок 26. Погода и наблюдение за ней 57
Урок 27-28. Рельеф. Факторы, влияющие на формирование рельефа 59
Урок 29. Минералы и их свойства. Полезные ископаемые 61
Урок 30. Приспособление организмов к условиям существования 63
Дополнения 65
Литература 80
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 13
    Гостей: 13
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті