ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 5 клас


Вступ до історії України. 5 клас (Серія "Мій конспект")


Назва: Розробки уроків історії України. 5 клас. (Серія "Мій конспект")
Автор: Н. А. Кагітіна, О. П. Мокрогуз
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 80
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.52 Mb
Мова: українська

Змicт українською мовою
Вступ 4
Відайко Г. В.
інтерактивні технології навчання при викладанні історії у 5 класі 6
Урок 1. Історія — як навчальний предмет і наука 9
Тема 1. Знайомство з історією
Урок 2. Відлік часу в історії. Знайомство з історичною картою 11
Урок 3. Історичні джерела. Археологія про життя найдавніших людей 13
Урок 4. Нумізматика, сфрагістика та геральдика в історичній науці. Скіфські племена. Античні міста — держави Причорномор’я 15
Урок 5. Імена та назви. Легенди про походження географічних назв (на матеріалі історії рідного краю). Історики про походження ­українського народу 17
Урок 6. Узагальнення знань за темою «Знайомство з історією» 19
Урок 7. Тематичне оцінювання з теми «Знайомство з історією» 
Перший варіант 21
Другий варіант 22
Тема 2. Княжа Русь–Україна
Урок 8. Київська Русь. Перші князі 23
Урок 9. Розквіт Київської держави за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого 25
Урок 10. Боротьба київської русі з кочовиками. 
Володимир Мономах «Повчання дітям» 27
Урок 11. Київська Русь і монголо-татарська навала 29
Урок 12. Галицько-Волинська держава. Данило Романович 33
Урок 13. Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Люблінська унія та її наслідки 35
Урок 14. Василь-Костянтин Острозький. Острозька академія 37
Урок 15. Тематичне оцінювання з теми «Княжа Русь–Україна»
Перший варіант 39
Другий варіант 40
Тема 3. Козацька Україна
Урок 16. Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі 41
Урок 17. Доба героїчних походів. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний 43
Урок 18. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Б. Хмельницький 45
Урок 19. Українська козацька держава другої половини ХVII ст. Іван Мазепа 47
Урок 20. Боротьба козацької старшини за відновлення ­ державних прав України. Зруйнування Січі 49
Урок 21. Українська культура XVIII ст. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода 53
Урок 22. Наш край у ХVII–XVIII ст. 55
Урок 23. Тематичне оцінювання з теми «Козацька Україна» 56
Тема 4. Україна в ХІХ–ХХ ст.
Урок 24. Українські землі під владою російської та австрійської імперій. Освіта. «Руська Трійця» 57
Урок 25. В. Антонович, І. Франко, Леся Українка в національно-культурному житті другої половини ХІХ — на початку ХХ ст. Меценатство 59
Урок 26. Україна у Першій світовій війні. Центральна Рада. М. Грушевський 61
Урок 27. Встановлення більшовицької влади в Україні. Україна в СРСР у 20–30-х роках ХХ ст. 63
Урок 28. Велика Вітчизняна війна (1941–1945). Життя населення в роки окупації 65
Урок 29. Партизанський рух у роки Великої Вітчизняної війни. Визволення України 67
Урок 30. Україна у 50–80-х роках ХХ ст. Здобутки й втрати 69
Урок 31. Наш край у ХІХ–ХХ ст. 71
Урок 32. Урок узагальнення знань за темою «Україна в ХІХ–ХХ ст.» 73
Урок 33. Розпад СРСР. Незалежність України. Сучасна Україна в Європі та світі 75
Урок 34. Тематичне оцінювання з теми «Україна в ХІХ–ХХ ст.» 
Перший варіант 77 
Другий варіант 78
Урок 35. Підсумкове узагальнення 79

Содержание на русском языке
Вступление 4
интерактивные технологии обучения при преподавании истории в 5 классе 6
Урок 1. История - Как учебный предмет и наука 9
Тема 1. Знакомство с историей
Урок 2. Отсчет времени в истории. Знакомство с исторической картой 11
Урок 3. Исторические источники. Археология о жизни древних людей 13
Урок 4. Нумизматика, сфрагистика и геральдика в исторической науке. Скифские племена. Античные города - государства Причерноморья 15
Урок 5. Имена и названия. Легенды о происхождении географических названий (на материале истории родного края). Историки о происхождении украинского народа 17
Урок 6. Обобщение знаний по теме «Знакомство с историей» 19
Урок 7. Тематическая оценка по теме «Знакомство с историей»
Первый вариант 21
Второй вариант 22
Тема 2. Княжа Русь-Украина
Урок 8. Киевская Русь. Первые князья 23
Урок 9. Расцвет Киевского государства во времена Владимира Великого и Ярослава Мудрого 25
Урок 10. Борьба Киевской Руси с движением кочевников. Владимир Мономах «Поучение детям» 27
Урок 11. Киевская Русь и монголо-татарское нашествие 29
Урок 12. Галицко-Волынское государство. Даниил Романович 33
Урок 13. Украинские земли в составе Великого княжества Литовского. Люблинская уния и ее последствия 35
Урок 14. Василий-Константин Острожский. Острожская академия 37
Урок 15. Тематическая оценка по теме «Княжа Русь-Украина»
Первый вариант 39
Второй вариант 40
Тема 3. Казацкая Украина
Урок 16. Возникновение украинского казачества и Запорожской Сечи 41
Урок 17. Сутки героических походов. Гетьман Петр Конашевич-Сагайдачный 43
Урок 18. Национально-освободительная война украинского народа середины XVII в. Б. Хмельницкий 45
Урок 19. Украинская казацкая держава второй половины ХVII в. Иван Мазепа 47
Урок 20. Борьба казацкой старшины за восстановление государственных прав Украины. Разрушение Сечи 49
Урок 21. Украинская культура XVIII в. Киево-Могилянская академия. Григорий Сковорода 53
Урок 22. Наш край в ХVII-XVIII вв. 55
Урок 23. Тематическая оценка по теме «Казацкая Украина» 56
Тема 4. Украина в ХIХ-ХХ вв.
Урок 24. Украинские земли под властью российской и австрийской империй. Образование. «Русская Троица» 57
Урок 25. В. Антонович, И. Франко, Леся Украинка в национально-культурной жизни второй половины XIX - начале ХХ в. Меценатство 59
Урок 26. Украина в Первой мировой войне. Центральная Рада. М. Грушевский 61
Урок 27. Установление большевистской власти в Украине. Украина в СССР в 20-30-х годах ХХ в. 63
Урок 28. Великая Отечественная война (1941-1945). Жизнь населения в годы оккупации 65
Урок 29. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. Освобождение Украины 67
Урок 30. Украина в 50-80-х годах ХХ в. Достижения и потери 69
Урок 31. Наш край в ХIХ-ХХ вв. 71
Урок 32. Урок обобщения знаний по теме «Украина в ХIХ-ХХ века» 73
Урок 33. Распад СССР. Независимость Украины. Современная Украина в Европе и мире 75
Урок 34. Тематическая оценка по теме «Украина в ХIХ-ХХ века»
Первый вариант 77
Второй вариант 78
Урок 35. Итоговое обобщение 79
Всього коментарів: 2
andrey89 пише: | 27.03.2013 | 20:01:01 #2 Спам
andrey89 будь-ласка перезалийте на файлообмінник
АдміністраторФайл перезалито!
Подобається | 0
andrey89 пише: | 27.03.2013 | 19:58:52 #1 Спам
andrey89 Будь-ласка перезалийте на файлообмінник.
АдміністраторФайл перезалито!
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 16
    Гостей: 16
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті