ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 6 клас


Методика використання пізнавальних задач у навчанні історії середніх віків


Назва: Методика використання пізнавальних задач у навчанні історії середніх віків
Автор: Д. Л. Десятов
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 144
Розмір файлу: 49.4 mb 
Формат файлу: .pdf
 
У процесі навчання історії основне завдання вчителя полягає не тільки в тому, щоб учні засвоїли інформацію про минуле, але й у тому, щоб виробити вміння учнів осмислювати й творчо застосовувати історичні знання, критично оцінювати історичні події, аргументувати власну позицію. Розвиток особистості засобами історії як кінцева мета шкільної історичної освіти має дати школярам уміння і готовність самостійно та відповідально розв’язувати проблеми, які перед ними постануть у подальшому житті. Досягти цієї мети можна завдяки систематичному розв’язанню учнями в процесі вивчення історії пізнавальних задач. Саме на це спрямована запропонована в посібнику методична модель, яка базується на широкому застосуванні пізнавальних задач під час організації навчальної діяльності учнів.
 
Зміст українською мовою
Баханов К. О. 
ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАДАЧІ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ
Проблемно-змістові задачі 6
Задачі за методами історичної науки 8
Література 14
Десятов Д. Л.
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАДАЧ У НАВЧАННІ ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ
Вступ 16
Розділ 1 Методичні засади використання пізнавальних задач 
Завданнєвий підхід у навчанні 17
Особливості пізнавальної задачі з історії 20
Використання пізнавальних задач як методичного прийому навчання 22
Структурний склад пізнавальної задачі з історії 30
Основні типи пізнавальних задач 37
Конструювання пізнавальних задач з історії 40
Методичні вимоги до системи пізнавальних задач 42
Місце пізнавальних задач на окремих етапах уроку історії 45
Навчання учнів розв’язання пізнавальних задач з історії 51
Основні критерії оцінювання успішності розв’язання учнями пізнавальної задачі 60
Розділ 2 Пізнавальні задачі й завдання з історії середніх віків
Тема 1. Середньовічний світ Західної Європи 62
Урок 1. Народження середньовічної Європи 62
Урок 2. Людина Середньовіччя 71
Урок 3. Матеріальний світ і повсякденне життя 74
Урок 4. Середньовічне європейське суспільство 77
Урок 5. Держава в середньовічній Європі 82
Урок 6. Середньовічні міста Західної Європи 86
Тема 2. Релігійно-церковне життя Середньовічної Європи  93
Урок 1. Католицька церква в V–XIII ст.  93
Урок 2. Могутність і занепад папства  96
Урок 3. Середньовічна культура Західної Європи 100
Тема 3. Візантія. Арабський світ 104
Урок 1. Візантійська імперія 104
Урок 2. Арабський халіфат 106
Тема 4. Європейські держави за доби Середньовіччя 111
Урок 1. Скандинавія 111
Урок 2. Франція 114
Урок 3. Англія 119
Урок 4. Священна Римська імперія 122
Урок 5. Країни Середземномор’я 126
Тема 5. Слов’яни та їхні сусіди 128
Урок 1. Держави Центральної та Східної Європи 128
Урок 2. Північно-Східна Русь у XII — першій половині 
XIV ст. Утворення та зміцнення Московської держави 131
Урок 3. Турецька держава 134
Тема 6. Індія. Китай 136
Урок 1. Індія 136
Урок 2. Китай 138
Література 
 
Содержание на русском языке
Познавательные задачи как неотъемлемая часть современной методики обучения истории
Проблемно-содержательные задачи 6
Задачи по методам исторической науки 8
Литература 14
Методика использования познавательных задач в обучении истории средних веков
Вступление 16
Раздел 1 Методические основы использования познавательных задач
Заданьевый подход в обучении 17
Особенности познавательной задачи по истории 20
Использование познавательных задач как методического приема обучения 22
Структурный состав познавательной задачи по истории 30
Основные типы познавательных задач 37
Конструирование познавательных задач по истории 40
Методические требования к системе познавательных задач 42
Место познавательных задач на отдельных этапах урока истории 45
Обучение учащихся решения познавательных задач по истории 51
Основные критерии оценки успешности решения учащимися познавательного задания 60
Раздел 2 Познавательные задачи и задания по истории средних веков
Тема 1. Средневековый мир Западной Европы 62
Урок 1. Рождение средневековой Европы 62
Урок 2. Человек Средневековья 71
Урок 3. Материальный мир и повседневная жизнь 74
Урок 4. Средневековое европейское общество 77
Урок 5. Государство в средневековой Европе 82
Урок 6. Средневековые города Западной Европы 86
Тема 2. Религиозно-церковная жизнь Средневековой Европы 93
Урок 1. Католическая церковь в V-XIII вв. 93
Урок 2. Могущество и упадок папства 96
Урок 3. Средневековая культура Западной Европы 100
Тема 3. Византия. Арабский мир 104
Урок 1. Византийская империя 104
Урок 2. Арабский халифат 106
Тема 4. Европейские государства в эпоху средневековья 111
Урок 1. Скандинавия 111
Урок 2. Франция 114
Урок 3. Англия 119
Урок 4. Священная Римская империя 122
Урок 5. Страны Средиземноморья 126
Тема 5. Славяне и их соседи 128
Урок 1. Государства Центральной и Восточной Европы 128
Урок 2. Северо-Восточная Русь в XII - первой половине XIV в. Образование и укрепления Московского государства 131
Урок 3. Турецкое государство 134
Тема 6. Индия. Китай 136
Урок 1. Индия 136
Урок 2. Китай 138
Литература
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 3
    Гостей: 3
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті