ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 6 клас


Природознавство 6 клас (Серія "Мій конспект")


Назва: Плани-конспекти уроків природознаства 6 клас
Автор: Довгань Г. Д.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 64
Формат: .pdf
Розмір файлу: 0.3 Mb
Мова: українська 

Зміст українською мовою
Урок 1. Поняття системи. Природні та штучні системи  5
Урок 2. Будова, внутрішні й зовнішні зв’язки систем  7
Урок 3. Організм як жива система. Органи рослин. Практична робота 1 «Ознайомлення з будовою рослин»  9
Урок 4. Органи тварин  11
Урок 5. Властивості живих організмів. Живлення та його типи  13
Урок 6. Дихання рослин і тварин  15
Урок 7. Обмін речовин і енергії  17
Урок 8. Види розмноження рослин і тварин. Практична робота 2 «Способи розмноження рослин»  19
Урок 9. Ріст та розвиток організмів  21
Урок 10. Поведінка рослин і тварин. Значення пристосування організмів до умов існування  23
Урок 11. Підсумковий урок за темою «Організм як жива система»  25
Урок 12. Екосистема. Харчові ланцюги. Практична робота 3 «Складання харчового ланцюга в екосистемі акваріума»  27
Урок 13. Екосистеми своєї місцевості: ліс, степ, прісна водойма. Використання людиною природних екосистем. Охорона екосистем  29
Урок 14. Ґрунт. Склад ґрунту. Практична робота 4 «Дослідження складу та властивостей ґрунту»  31
Урок 15. Різноманітність ґрунтів. Родючість ґрунту та способи її підвищення. Поняття про добрива  33
Урок 16. Штучні екосистеми. Поле. Сад. Практична робота 5 «Підготовка насіння до посіву» 35
Урок 17. Значення штучних екосистем у житті людини. Зелена архітектура  37
Урок 18. Рукотворні системи. Сила. Види сил  39
Урок 19. Практична робота 6 «Вимірювання сил»  41
Урок 20. Прості механізми. Принципи роботи простих механізмів   43
Урок 21. Робота та енергія  45
Урок 22. Машини та механізми, їх роль у житті людини; речовини та матеріали, з яких їх виготовляють  47
Урок 23. Значення енергії. Енергозбереження  49
Урок 24. Підсумковий контроль за темою «Рукотворні системи»  51
Урок 25. Біосфера — найбільша жива система. Склад та межі біосфери  53
Урок 26. Різноманіття живих організмів в біосфері  55
Урок 27. Людина і біосфера  57
Урок 28. Охорона біосфери  59
Урок 29. Червона книга  61
Урок 30. Цілісність природи. Роль природничих знань у формуванні наукової картини світу. Науки, що вивчають природу  63
Література

Содержание на русском языке
Урок 1. Понятие системы. Естественные и искусственные системы 5
Урок 2. Строение, внутренние и внешние связи систем 7
Урок 3. Организм как живая система. Органы растений. Практическая работа 1 «Знакомство со строением растений» 9
Урок 4. Органы животных 11
Урок 5. Свойства живых организмов. Питание и его типы 13
Урок 6. Дыхание растений и животных 15
Урок 7. Обмен веществ и энергии 17
Урок 8. Виды размножения растений и животных. Практическая работа 2 «Способы размножения растений» 19
Урок 9. Рост и развитие организмов 21
Урок 10. Поведение растений и животных. Значение приспособления организмов к условиям существования 23
Урок 11. Итоговый урок по теме «Организм как живая система» 25
Урок 12. Экосистема. Пищевые цепи. Практическая работа 3 «Составление пищевой цепи в экосистеме аквариума» 27
Урок 13. Экосистемы своей местности: лес, степь, пресная водоем. Использование человеком природных экосистем. Охрана экосистем 29
Урок 14. Грунт. Состав почвы. Практическая работа 4 «Исследование состава и свойств почвы» 31
Урок 15. Разнообразие почв. Плодородие почвы и способы ее повышения. Понятие удобрения 33
Урок 16. Искусственные экосистемы. Поле. Сад. Практическая работа 5 «Подготовка семян к посеву» 35
Урок 17. Значение искусственных экосистем в жизни человека. Зеленая архитектура 37
Урок 18. Рукотворные системы. Сила. Виды сил 39
Урок 19. Практическая работа 6 «Измерение сил» 41
Урок 20. Простые механизмы. Принципы работы простых механизмов 43
Урок 21. Работа и энергия 45
Урок 22. Машины и механизмы, их роль в жизни человека; вещества и материалы, из которых их изготавливают 47
Урок 23. Значение энергии. Энергосбережение 49
Урок 24. Итоговый контроль по теме «Рукотворные системы» 51
Урок 25. Биосфера - самая живая система. Состав и границы биосферы 53
Урок 26. Многообразие живых организмов в биосфере 55
Урок 27. Человек и биосфера 57
Урок 28. Охрана биосферы 59
Урок 29. Красная книга 61
Урок 30. Целостность природы. Роль естественнонаучных знаний в формировании научной картины мира. Науки, изучающие природу 63
Литература
Всього коментарів: 2
Skailor пише: | 12.11.2012 | 19:06:21 ( E-mail ) #1 Сторінка з коментарем Спам
Skailor Потрібна розробка на тему: "Значення штучних екосистем у житті людини. Зелена архітектура"
Подобається | 0
Victor_Pasyk пише: | 12.11.2012 | 22:10:50 #2 Сторінка з коментарем Спам
Victor_Pasyk Скачайте цей збірник, в ньому є ця розробка!
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті