ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 6 клас


Розробки уроків української мови 6 клас (Серія «Моя методика»)


Назва: Плани-конспекти уроків української мови 6 клас (Серія «Моя методика»)
Автор: В.І. Тихоша
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 302
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.8 mb
Мова: українська

Навчальний посібник відповідає шкільній програмі Міністерства освіти і науки України для 6 класу 12-річної школи з українською мовою навчання. У кінці кожного уроку пропонується рефлексія або самоаналіз роботи учня на уроці. Узагальнення й систематизація знань з теми проводяться на уроках-мовознавчих конкурсах, уроках-турнірах, вікторинах тощо.

Зміст:
МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА
Формування у шестикласників пізнавального інтересу до мови 7
Формування орфографічних умінь шестикласників 13
Роль повторення у засвоєнні мовного матеріалу 21
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української мови у 6 класі 26
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. КОНСПЕКТИ УРОКІВ
Вступ 32
Урок № 1 Краса і багатство української мови 32
Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого 36
Урок № 2–3 Словосполучення і речення. Розділові знаки у простому і складному реченнях (повторення) 36
Урок № 4–5 Звертання, вставні слова, однорідні члени у простому реченні (повторення) 41
Урок № 6 Складне речення. Пряма мова (повторення) 47
Урок № 7–8 Розвиток зв’язного мовлення. Текст, його головні ознаки. Структурні особливості тексту. Види зв’язку речень у тексті. Простий і складний план тексту (повторення) 50
Лексикологія 54
Урок № 9 Лексикологія. Групи слів за їх походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник української мови 54
Урок № 10–11 Запозичені слова. Словник іншомовних слів 58
Урок № 12–13 Розвиток зв’язного мовлення. Загальні відомості про мовлення і спілкування. Мовленнєва ситуація 62
Урок № 14 Активна і пасивна лексика української мови. Застарілі слова, неологізми 65
Урок № 15 Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми 68
Урок № 16 Склад української лексики зі стилістичного погляду. Офіційно-ділова лексика 72
Урок № 17 Розвиток зв’язного мовлення. Офіційно-діловий стиль. План роботи. Оголошення 75
Урок № 18 Тематичний контроль знань з теми «Лексикологія» 79
Урок № 19 Розвиток зв’язного мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Аудіювання тексту 80
Словотвір. Орфографія 84
Урок № 20–21 Словотвір. Орфографія. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення 84
Урок № 22 Неморфологічні способи словотвору. Словотвірний словник 87
Урок № 23 Зміни приголосних при творенні слів 90
Урок № 24 Складні слова. Сполучні о, е в складних словах 93
Урок № 25 Написання слів з пів- 96
Урок № 26 Творення і правопис складноскорочених слів 98
Урок № 27 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту з елементами опису приміщення у художньому стилі (усно) 100
Урок № 28 Тематичне оцінювання знань з теми «Словотвір. Орфографія» 103
Морфологія. Орфографія 105
Урок № 29 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольна робота з аудіювання. Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови 105
Іменник 109
Урок № 30 Іменник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 109
Урок № 31 Іменники — назви істот і неістот (повторення). Іменники — загальні та власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах 111
Урок № 32 Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду 115
Урок № 33 Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини 118
Урок № 34–35 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис приміщення за власним спостереженням (усно і письмово) 121
Урок № 36 Відмінки іменників, їх значення.Невідмінювані іменники 124
Урок № 37 Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни 127
Урок № 38 Відмінювання іменників першої відміни 130
Урок № 39 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ художнього тексту з елементами роздуму (письмово) 132
Урок № 40 Відмінювання іменників другої відміни 134
Урок № 41 Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку 137
Урок № 42 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням 139
Урок № 43 Аналіз помилок, допущених у переказі. Відмінювання іменників третьої відміни 142
Урок № 44 Відмінювання іменників IV відміни 144
Урок № 45 Контрольна робота (диктант). Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Іменник» 146
Урок № 46 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту наукового стилю (усно) 148
Урок № 47 Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини 150
Урок № 48 Особливості творення іменників 152
Урок № 49 Творення, написання та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові 154
Урок № 50 НЕ з іменниками 155
Урок № 51 Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Іменник» 157
Урок № 52 Контрольна робота. Підсумкова атестація з теми «Іменник» 160
Прикметник 163
Урок № 53. Прикметник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 163
Урок № 54 Групи прикметників за значенням. Перехід прикметників з однієї групи в іншу 166
Урок № 55 — 56 Ступені порівняння прикметників, їх творення 170
Урок № 57 Відмінювання прикметників. Повні й короткі прикметники 172
Урок № 58 Контроль читання мовчки 176
Урок № 59 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис приміщення за простим планом 179
Урок № 60 Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники 182
Урок № 61 Правопис прикметників. Написання найуживаніших суфіксів прикметників 185
Урок № 62 Написання -н- і -нн- у прикметниках 188
Урок № 63 Написання складних прикметників разом і через дефіс 190
Урок № 64 Написання прізвищ прикметникової форми 193
Урок № 65 Написання НЕ з прикметниками 195
Урок № 66 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за жанровою картиною (малюнком) 198
Урок № 67 Узагальнення і систематизація знань з теми «Прикметник» 201
Урок № 68 Підсумкова атестація за темою «Прикметник». Контрольний диктант і тестові завдання 204
Урок № 69 Аналіз контрольної роботи 206
Числівник 208
Урок № 70 Числівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль числівника 208
Урок № 71 Числівники прості, складні і складені 210
Урок № 72 Відмінювання кількісних числівників. Буква Ь (м’який знак) у кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках 213
Урок № 73 Урок-практикум. Відмінювання кількісних числівників 215
Урок № 74 Відмінювання та написання порядкових числівників 217
Урок № 75 Культура мовлення. Правильне вживання кількісних числівників з іменниками у всіх відмінках 220
Урок № 76 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ художнього тексту-роздуму 223
Урок № 77 Уживання числівників для позначення часу, дат 225
Урок № 78 Узагальнення й систематизація знань з теми «Числівник» 228
Урок № 79 Тематична атестація з теми «Числівник як частина мови» 230
Урок № 80 Розвиток зв’язного мовлення. Контроль аудіювання 232
Займенник 236
Урок № 81 Займенник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 236
Урок № 82 Розряди займенників за значенням 239
Урок № 83 Особові та зворотний займенники. Відмінювання і правопис їх 242
Урок № 84 Питальні й відносні займенники, відмінювання їх 245
Урок № 85–86 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень (усний і письмовий) 248
Урок № 87 Творення, відмінювання і правопис неозначених та заперечних займенників 250
Урок № 88 Дефіс у неозначених займенниках. НІ в заперечних займенниках 253
Урок № 89 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз помилок, допущених у творах-роздумах про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень 255
Урок № 90 Відмінювання присвійних, вказівних та означальних займенників 256
Урок № 91 Культура мовлення. Правильне вживання займенників у мовленні. Вживання займенників ВИ, ВАШ у ввічливо-пошанному значенні 260
Урок № 92–93 Розвиток зв’язного мовлення. Підготовка і написання допису (замітки) в газету типу роздуму про вчинки людей 263
Урок № 94 Узагальнення й систематизація знань з теми «Займенник» 266
Урок № 95 Контрольна робота з теми «Займенник» 269
Урок № 96 Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів 271
Урок № 97 Розвиток зв’язного мовлення. Контроль складання діалогів 273
Повторення вивченого в шостому класі 275
Урок № 98. Будова слова. Словотвір 275
Урок № 99 Повторення й узагальнення вивченого в шостому класі з теми «Лексикологія. Фразеологія» 279
Урок № 100 Повторення тем «Іменник» та «Прикметник» 281
Урок № 101 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольних робіт із складання діалогів. Контроль читання вголос 285
Урок № 102 Повторення й узагальнення знань з тем «Числівник», «Займенник» 289
Урок № 103 Контрольна робота. Диктант з граматичним завданням 293
Урок № 104 Контрольний переказ тексту з поєднанням різних типів мовлення за самостійно складеним планом 294
Урок № 105 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз підсумкових контрольних робіт 296
ТЕКСТИ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ, ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ ДИКТАНТІВ 298
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 12
    Гостей: 12
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті