ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 6 клас


Всесвітня історія 6–9 класи. Схеми. Таблиці. Словник-довідник.


Назва: Схеми Таблиці. Словник-довідник з всесвітньої історії 6-9 класи
Автор: О.П.Мокрогуз, А. О. Єрмоленко, Н. А. Кагітіна, О. Є. Розумієнко
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 112
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 25.16 Mb
Мова: українська

Цей посібник стане у пригоді як для тих, хто щойно розпочинає ви­вчення курсу, так і для тих, хто готуватиметься до участі в олімпіаді із всесвітньої історії і в зовнішньому незалежному оцінюванні. Він допоможе закріпити, систематизувати й структурувати матеріал навчального курсу, вдосконалити знання юридичних понять і термінів.
Видання розраховане на вчителів, випускників шкіл й абітурієнтів.

Змicт українською мовою
6 клас
Тема 1. Життя людей за первісних часів
Палеоліт 8
Основні етапи палеоліту 8
Виникнення та розвиток людини 8
Основні відкриття доби палеоліту, мезоліту та неоліту 8
Система суспільних відносин у первісному суспільстві 9
Релігійні уявлення первісних людей 9
Тема 2. Давній Єгипет
Історія Єгипетського царства 9
Єгипетські піраміди 10
Боги Давнього Єгипту 10
Тема 3. Передня Азія у давнину
Країни Передньої Азії 10
Кіммерійці та скіфи на території України 11
Скіфська держава 11
Тема 4. ДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ
Давня Індія 12
Історія Давньої Індії 12
Варни в Індії 12
Вірування населення Давньої Індії 12
Культура Давньої Індії 12
Давній Китай 13
Історія Давнього Китаю 13
Релігія Давнього Китаю 13
Культура Давнього Китаю 13
Тема 5. СТАРОДАВНЯ ГРЕЦІЯ В ІІ — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ І ТИС. ДО Н. Е.
Грецька колонізація Північного Причорномор’я 14
Закони Лікурга ІХ–VIII ст. до н. е. 14
Система управління Спартанською державою 14
Закони Солона (594 р. до н. е.) 15
Система управління в Афінах за реформами Солона 15
Тема 6. ДАВНЯ ГРЕЦІЯ В V–IV СТ. ДО Н. Е.
Боротьба між грецькими полісами за гегемонію в V–IV ст. до н. е. 15
Реформи Перікла (444–429 рр.) 15
Управління Афінами у класичний період (V—IV ст. до н . е.) 16
Напрямки грецької філософії 16
Література та театр у Давній Греції 16
Архітектура та скульптура класичного періоду 16
Внесок грецької цивілізації у світову культуру 16
Тема 7. ЕЛЛІНІЗМ
Східний похід Александра Македонського 334–324 рр. до н. е. (основні напрямки та етапи) 17
Періодизація доби еллінізму 17
Тема 8. ДАВНІЙ РИМ У VIII–І СТ. ДО Н. Е.
Війни Риму 17
Тема 9. ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ
Перший і другий тріумвірати в Римі 17
Диктатура Сулли та Цезаря 18
Зміни в управлінні Римською державою 18
Імператори Римської імперії І–ІІ ст. н. е. 18
Головні римські боги 19
Тема 10. Пізня Римська імперія
Імператори пізньої Римської імперії ІІІ–V ст. н. е. 19
Реформи імператорів Діоклетіана та Константина 19
Тема 11. Давні слов’яни та їхні сусіди
Формування східних слов’ян 20
Українські землі за часів Великого переселення народів 20
Античні міста-колонії на території України (VII ст. до н. е. — IV ст. н. е.) 20
7 клас
Вступ
Місце і роль історії середніх віків у курсі всесвітньої історії 21
Тема 1. Народження середньовічного світу, особливості його розвитку
Римський і варварський світи в середині І тисячоліття 21
Причини занепаду Римської імперії 21
Падіння Римської імперії 22
Велике переселення народів 22
Розселення германських племен на території Римської імперії 22
Утворення і розпад Франкської держави 22
Формування державної влади у франків 23
Система управління за часів Хлодвіга (486–511) 23
Імперія Карла Великого 23
Життя людей за часів Середньовіччя 23
Особливості суспільства 23
Суспільство в період Середньовіччя 23
Європейське середньовічне місто 24
Розвиток техніки 24
Причини й передумови виникнення міст 24
Середньовічні цехи 24
Життя у середньовічному місті 24
Тема 2. Релігійне та культурне життя Середньовічної Європи
Католицька церква 25
Боротьба церкви з єретиками 25
Католицькі (чернечі) ордени 25
Хрестові походи 26
Представники культури раннього Відродження 26
Культура середньовічної Європи V–XV ст. 27
Тема 3. Європа. Візантія. Арабський світ
Візантія у IV–XV ст. 28
Хронологія подій 28
Особливості розвитку Візантії 28
Основні досягнення візантійської культури 28
Арабський халіфат VI–XIІІ ст. 29
Хронологія подій 29
Іслам 29
Господарське життя арабів 29
Основні досягнення культури арабського світу 29
Скандинавія 30
Хронологія подій 30
Причини та цілі морських походів вікінгів 30
Франція 30
Франція за часів Капетингів 30
Столітня війна (1337—1453) 31
Англія 31
Хронологія подій 31
Англійський парламент 32
Німеччина 32
Утворення Священної Римської імперії 32
Наступ німецьких феодалів на Схід 32
«Золота булла» (1356) 33
Країни басейну Середземномор’я 33
Папська область 33
Південна Італія та Сицилія 33
Реконкіста й утворення Іспанського королівства 33
Тема 4. Слов’яни та їх сусіди. Центральна та Східна Європа
Чеське королівство 34
Гуситські війни 34
Наслідки Гуситських воєн 34
Північно-Східна Русь. Утворення та зміцнення Московської держави 34
Володимиро-Суздальське князівство 34
Система управління в Новгородській республиці 34
Великий Новгород 35
Утворення Московської держави 35
Державне управління Московської держави 35
Суспільство 35
Культура Московської держави 35
Туреччина 36
Утворення Османської імперії 36
Управління Османською імперією 36
Тема 5. Індія. Китай
Індія 36
Хронологія подій 36
Варни і касти індійського суспільства 37
Культура Індії 37
Китайська імперія у ІІІ–ХІІ ст. 37
Хронологія подій 37
Культура Китаю 37
8 клас
 Вступ
Періодизація всесвітньої історії 38
Тема 1. Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій
Великі географічні відкриття 38
Наслідки Великих географічних відкриттів 38
Тема 2. Людина Ранньої Нової Доби
Матеріальний світ і суспільство 39
Порівняння часів Середньовіччя та Нової історії 39
Тема 3. Реформація і Контрреформація
Мартін Лютер і Томас Мюнцер 39
Хід Селянської війни (1524–1525) 40
Наслідки Селянської війни 40
Поширення реформаційних ідей 40
Основні ознаки лютеранської церкви 40
Засоби боротьби католицької церкви з Реформацією 41
Орден єзуїтів, або Товариство Ісуса 41
Створення протестантської церкви 41
Тема 4. Західноєвропейські держави в ХVІ — першій половині ХVІІ ст.
Франція 41
Причини громадянських воєн 41
Громадянські війни (1562–1598) 42
Державна діяльність кардинала Рішельє 42
Іспанія 43
Соціально-економічний розвиток 43
Іспанський абсолютизм 43
Нідерланди 43
Нідерландська революція (1566—1609) 43
Наслідки революції 44
Розвиток капіталістичного виробництва в Нідерландах 44
Англія 44
Розвиток капіталізму в Англії 44
Зовнішня політика Англії 44
«Криваве законодавство» XVI ст. 45
Реформація в Англії 45
Міжнародні відносини 45
Тридцятилітня війна (1618—1648) 45
Вестфальський мир 24 жовтня 164 р. 46
Тема 5. Культура Західної Європи ХVІ — першої половини ХVІІ ст.
Розвиток наукових знань 46
Найвизначніші представники 47
Мистецтво Високого та Північного Відродження 47
Мистецькі стилі: бароко і рококо 47
Література і театр 48
Гуманістичні принципи нової літератури 48
Найвизначніші представники 48
Тема 6. Польська держава і Московське царство
Польська держава (середина ХV — кінець ХVII ст.) 48
Хронологія подій 48
Державний устрій Речі Посполитої 49
Фільваркове господарство 49
Культура Польщі у XVI ст. 49
Московська держава 49
Політика Івана ІV (1547–1584) 49
Зовнішня політика Івана Грозного 50
«Смутні часи» у Московській державі на поч. ХVII ст. 50
Основні напрямки політики Олексія Михайловича (1645–1676) 50
Реформа Никона та церковний розкол 51
Селянська війна під проводом Степана Разіна (1670–1671) 51
Тема 7. Криза старого порядку. Початок модернізації
Англійська революція 51
Розвиток капіталістичних відносин в Англії на поч. ХVІІ ст. 51
Розгортання революції і громадянської війни 52
Реставрація Стюартов 52
Передумови промислового перевороту 53
Тема 8. Доба Просвітництва. Росія. Сполучені штати Америки
Суспільно-політичні погляди французьких просвітителів 53
Пруссія 54
Посилення Пруської держави 54
Найвизнайніші королі Прусскої держави 54
Австрія 54
Зростання території Австрійської імперії 54
Система управління Австрійською імперією 55
Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ 55
Росія наприкінці ХVІІ — в першій половині ХVІІІ ст. 56
Північна війна (1700–1721) 56
Реформи Петра І (1682–1725) 56
Палацові перевороти в Росії 57
Політика Катерини ІІ (1762–1796) 58
Війни Російської імперії за часів Катерини ІІ 58
Стан культури 59
Сполучені Штати Америки 59
Причини конфлікту між колоніями і метрополією 59
Війна за незалежність (1775–1783 рр.) 59
Наслідки війни за незалежність 60
Система державної влади за Конституцією 1787?р. 60
Тема 9. Східний світ
Османська імперія 60
Система державної влади в Османській імперії 60
Населення «Османської імперії» 61
Війни Османської імперії (ХV–XVIII) 61
Китай 61
Хронологія подій 61
Культура Китаю 62
Індія 62
Хронологія подій 62
Культура Індії 62
9 клас
Тема 1. Французька революція кінця ХVІІІ ст.
Франція напередодні революції 63
Стани у Франції 63
Склад Законодавчих зборів 63
Еволюція органів влади у Франції (1789–1804) 64
Початок революції. Повалення монархії та встановлення республіки 64
Система організації влади за часів якобінської диктатури (02.06.1792 – 27.07.1794) 65
Причини краху якобінської диктатури 65
Термідоріанський режим 65
Конституції Франції 66
Революційні та Наполеонівські війни Франції 66
Віденський конгрес (жовтень 1814 р. — червень 1815 р.) 66
Тема 2. Європа в добу революцій 1848–1849 рр.
Велика Британія (1815–1847) 67
Організація державної влади 67
Чартистський рух 67
Діяльність політичних партій 68
Франція у 1815–1847 рр. ?68
Суспільно-політичне становище в Росії в 20–40-х роках ХІХ ст. ?69
Повстання декабристів 69
Програмові документи декабристів 70
Теорія «офіційної народності» 70
Суспільно-політичні погляди в Росії в 20–40-х роках ХІХ ст. 70
Суспільно-політичні течії і рухи 71
Революція 1848 р. та встановлення Другої імперії у Франції 72
Революції 1848 – 1849 рр. у Німеччині та Італії 72
Тема 3. Європа й Америка в добу об’єднання й модернізації суспільства
Утворення національної держави в Німеччині 73
Об’єднувальна політика Отто фон Бісмарка 73
Вищі органи влади Німецької імперії 1871 р. 73
Об’єднання Італії 74
Велика Британія в 50–60-х рр. ХІХ ст. 74
США у першій половині ХІХ ст. Громадянська війна у США 75
Тема 4. УТВЕРДЖЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА у провідних державах світу
Франція часів Третьої республіки 75
Франко-прусська війна 1870–1871 рр. 75
Розподіл влади за Конституцією 1875 р. 76
Внутрішня і зовнішня політика Франції періоду Третьої республіки 76
Німеччина у 1871–1914 рр. 76
Внутрішня і зовнішня політика 76
Розподіл влади за Конституцією 1871 р. 77
Велика Британія в 1870–1914 рр. 77
Економічний розвиток Англії на поч. ХХ ст. 77
Внутрішня і зовнішня політика 77
США у 1870–1914 рр. 78
Зовнішня і внутрішня політика 78
Російська імперія в другій половині ХІХ ст. 79
Модернізація Російської імперії за часів правління Олександра ІІ 79
Війни другої половини ХІХ ст. 80
Російська імперія наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. 80
Розвиток економіки Російської імперії 80
Особливості політичного устрою 81
Суспільно-політичні рухи в Російській імперії другої половини ХІХ — початку ХХ ст. 81
Перша російська революція 1905–1907 рр. 82
Аграрна реформа Столипіна 83
Японія в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. 83
Внутрішня і зовнішня політика 83
Розподіл влади за Конституцією 1889 р. 84
Тема 5. Завершення формування світових колоніальних імперій. 
Міжнародні відносини наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.
Національно-визвольний рух народів світу 84
Міжнародні відносини 85
Культура зарубіжних країн (кінець ХVIIІ — початок ХХ ст.) 86
Розвиток науки та техніки 86
Образотворче мистецтво 88
Література 89
Додатки
Історичний словник 90
Біографічний довідник
6 клас 104
7 клас 106
8 клас 108
9 клас 110
Література 112

Содержание на русском языке
6 класс
Тема 1. Жизнь людей с первобытных времен 
Палеолит 8
Основные этапы палеолита 8
Возникновение и развитие человека 8
Основные открытия эпохи палеолита, мезолита и неолита 8
Система общественных отношений в первобытном обществе 9
Религиозные представления первобытных людей 9
Тема 2. Древний Египет
История Египетского царства 9
Египетские пирамиды 10
Боги Древнего Египта 10
Тема 3. Передняя Азия в древности
Страны Передней Азии 10
Киммерийцы и скифы на территории Украины 11
Скифское государство 11
Тема 4. Давние Индия и Китай
Древняя Индия 12
История Древней Индии 12
Варны в Индии 12
Верования населения Древней Индии 12
Культура Древней Индии 12
Древний Китай 13
История Древнего Китая 13
Религия Древнего Китая 13
Культура Древнего Китая 13
Тема 5. Древняя Греция во II - первой половине І тыс. доО н. э.
Греческая колонизация Северного Причерноморья 14
Законы Ликурга IX-VIII вв. до н. э 14
Система управления спартанской государством 14
Законы Солона (594 г. до н.э.) 15
Система управления в Афинах по реформам Солона 15
Тема 6. Древняя Греция в V-IV СТ.до н. э .
Борьба между греческими полисами за гегемонию в V-IV вв. до н. э 15
Реформы Перикла (444-429 гг) 15
Управление Афинами в классический период (V-IV век до н.э.) 16
Направления греческой философии 16
Литература и театр в Древней Греции 16
Архитектура и скульптура классического периода 16
Вклад греческой цивилизации в мировую культуру 16
Тема 7. Эллинизм
Восточный поход Александра Македонского 334-324 гг. до н. э (основные направления и этапы) 17
Периодизация эпохи эллинизма 17
Тема 8. Древний Рим в VIII-И ст.до н. э.Войны Рима 17
Тема 9. ПАДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ И РАННЯЯ ИМПЕРИЯ
Первый и второй триумвират в Риме 17
Диктатура Суллы и Цезаря 18
Изменения в управлении Римской державой 18
Императоры Римской империи I-II вв. н. э 18
Главные римские боги 19
Тема 10. Поздняя Римская империя
Императоры поздней Римской империи III-V вв. н. э 19
Реформы императоров Диоклетиана и Константина 19
Тема 11. Древние славяне и их соседи
Формирование восточных славян 20
Украинские земли во времена Великого переселения народов 20
Античные города-колонии на территории Украины (VII век до н.э. - IV в. Н.э.) 20
7 класс
Вступление
Место и роль истории средних веков в курсе всемирной истории 21
Тема 1. Рождение средневекового мира, особенности его развития
Римский и варварский миры в середине I тысячелетия 21
Причины упадка Римской империи 21
Падение Римской империи 22
Великое переселение народов 22
Расселение германских племен на территории Римской империи 22
Образование и распад Франкского государства 22
Формирование государственной власти у франков 23
Система управления во времена Хлодвига (486-511) 23
Империя Карла Великого 23
Жизнь людей во времена Средневековья 23
Особенности общества 23
Общество в период Средневековья 23
Европейское средневековый город 24
Развитие техники 24
Причины и предпосылки возникновения городов 24
Средневековые цеха 24
Жизнь в средневековом городе 24
Тема 2. Религиозная и культурная жизнь Средневековой Европы
Католическая церковь 25
Борьба церкви с еретиками 25
Католические (монашеские) ордена 25
Крестовые походы 26
Представители культуры раннего Возрождения 26
Культура средневековой Европы V-XV вв. 27
Тема 3. Европа. Византия. Арабский мир
Византия в IV-XV вв. 28
Хронология событий 28
Особенности развития Византии 28
Основные достижения византийской культуры 28
Арабский халифат VI-XIИИ ст. 29
Хронология событий 29
Ислам 29
Хозяйственная жизнь арабов 29
Основные достижения культуры арабского мира 29
Скандинавия 30
Хронология событий 30
Причины и цели морских походов викингов 30
Франция 30
Франция во времена Капетингов 30
Столетняя война (1337-1453) 31
Англия 31
Хронология событий 31
Английский парламент 32
Германия 32
Образование Священной Римской империи 32
Наступление немецких феодалов на Восток 32
«Золотая булла» (1356) 33
Страны бассейна Средиземноморья 33
Папская область 33
Южная Италия и Сицилия 33
Реконкиста и образование Испанского королевства 33
Тема 4. Славяне и их соседи. Центральная и Восточная Европа
Чешское королевство 34
Гуситские войны 34
Последствия Гуситских войн 34
Северо-Восточная Русь. Образование и укрепления Московского государства 34
Владимиро-Суздальское княжество 34
Система управления в Новгородской республике 34
Великий Новгород 35
Образование Московского государства 35
Государственное управление Московского государства 35
Общество 35
Культура Московского государства 35
Турция 36
Образование Османской империи 36
Управление Османской империей 36
Тема 5. Индия. Китай
Индия 36
Хронология событий 36
Варны и касты индийского общества 37
Культура Индии 37
Китайская империя в III-XII в. 37
Хронология событий 37
Культура Китая 37
8 класс
Вступление
Периодизация всемирной истории 38
Тема 1. Великие географические открытия: встреча цивилизаций
Великие географические открытия 38
Последствия Великих географических открытий 38
Тема 2. Человек Нового Времени
Материальный мир и общество 39
Сравнение времен Средневековья и Новой истории 39
Тема 3. Реформация и Контрреформация
Мартин Лютер и Томас Мюнцер 39
Ход Крестьянской войны (1524-1525) 40
Последствия Крестьянской войны 40
Распространение реформационных идей 40
Основные признаки лютеранской церкви 40
Средства борьбы католической церкви с Реформацией 41
Орден иезуитов, или Общество Иисуса 41
Создание протестантской церкви 41
Тема 4. Западноевропейские государства в XVI - первой половине XVII века
Франция 41
Причины гражданских войн 41
Гражданские войны (1562-1598) 42
Государственная деятельность кардинала Ришелье 42
Испания 43
Социально-экономическое развитие 43
Испанский абсолютизм 43
Нидерланды 43
Нидерландская революция (1566-1609) 43
Последствия революции 44
Развитие капиталистического производства в Нидерландах 44
Англия 44
Развитие капитализма в Англии 44
Внешняя политика Англии 44
«Кровавое законодательство» XVI в. 45
Реформация в Англии 45
Международные отношения 45
Тридцатилетняя война (1618-1648) 45
Вестфальский мир 24? Октябре 1648? Г. 46
Тема 5. Культура Западной Европы XVI - первой половины XVII века
Развитие научных знаний 46
Виднейшие представители 47
Искусство Высокого и Северного Возрождения 47
Художественные стили: барокко и рококо 47
Литература и театр 48
Гуманистические принципы новой литературы 48
Виднейшие представители 48
Тема 6. Польское государство и Московское царство
Польское государство (середина XV - конец XVII в.) 48
Хронология событий 48
Государственный строй Речи Посполитой 49
Фольварочное хозяйство 49
Культура Польши в XVI в. 49
Московское государство 49
Политика Ивана IV (1547-1584) 49
Внешняя политика Ивана Грозного 50
«Смутное время» в Московском государстве в нач. ХVII в. 50
Основные направления политики Алексея Михайловича (1645-1676) 50
Реформа Никона и церковный раскол 51
Крестьянская война под предводительством Степана Разина (1670-1671) 51
Тема 7. Кризис старого порядка. Начало модернизации
Английская революция 51
Развитие капиталистических отношений в Англии в нач. ХVII в. 51
Развертывание революции и гражданской войны 52
Реставрация Стюартов 52
Предпосылки промышленного переворота 53
Тема 8. Эпоха Просвещения. Россия. Соединенные штаты Америки
Общественно-политические взгляды французских просветителей 53
Пруссия 54
Усиление прусской государства 54
Найвизнайниши короли Прусский государства 54
Австрия 54
Рост территории Австрийской империи 54
Система управления Австрийской империей 55
Реформы Марии-Терезии и Иосифа II 55
Россия в конце XVII - первой половине ХVIII в. 56
Северная война (1700-1721) 56
Реформы Петра I (1682-1725) 56
Дворцовые перевороты в России 57
Политика Екатерины II (1762-1796) 58
Войны Российской империи во времена Екатерины II 58
Состояние культуры 59
США 59
Причины конфликта между колониями и метрополией 59
Война за независимость (1775-1783? Гг) 59
Последствия войны за независимость 60
Система государственной власти по Конституции 1787 Г. 60
Тема 9. Восточный мир
Османская империя 60
Система государственной власти в Османской империи 60
Население «Османской империи» 61
Войны Османской империи (XV-XVIII) 61
Китай 61
Хронология событий 61
Культура Китая 62
Индия 62
Хронология событий 62
Культура Индии 62
9 класс
Тема 1. Французская революция конца XVIII века
Франция накануне революции 63
Состояния во Франции 63
Состав Законодательного собрания 63
Эволюция органов власти во Франции (1789-1804) 64
Начало революции. Свержение монархии и установления республики 64
Система организации власти во времена якобинской диктатуры (02.06.1792 - 27.07.1794) 65
Причины крушения якобинской диктатуры 65
Термидорианский режим 65
Конституции Франции 66
Революционные и Наполеоновские войны Франции 66
Венский конгресс (октябрь 1814 г. - июнь 1815 г.) 66
Тема 2. Европа в эпоху революций 1848-1849 гг.
Великобритания (1815-1847) 67
Организация государственной власти 67
Чартистское движение 67
Деятельность политических партий 68
Франция в 1815-1847 гг. 68
Общественно-политическое положение в России в 20-40-х годах ХIХ в. 69
Восстание декабристов 69
Программные документы декабристов 70
Теория «официальной народности» 70
Общественно-политические взгляды в России в 20-40-х годах ХIХ в. 70
Общественно-политические течения и движения 71
Революция 1848 Г. и установление Второй империи во Франции 72
Революции 1848 - 1849 Гг. в Германии и Италии 72
Тема 3. Европа и Америка в сутки объединения и модернизации общества
Создание национального государства в Германии 73
Объединительная политика Отто фон Бисмарка 73
Высшие органы власти Германской империи 1871 Г. 73
Объединение Италии 74
Великобритания в 50-60-х гг. 74
США в первой половине XIX в. Гражданская война в США 75
Тема 4. УТВЕРЖДЕНИЕ индустриального общества в ведущих странах мира
Франция времен Третьей республики 75
Франко-прусская война 1870-1871 гг. 75
Распределение власти по Конституции 1875 Г. 76
Внутренняя и внешняя политика Франции периода Третьей республики 76
Германия в 1871-1914 Гг. 76
Внутренняя и внешняя политика 76
Распределение власти по Конституции 1871 Г. 77
Великобритания в 1870-1914 Гг. 77
Экономическое развитие Англии в нач. ХХ в. 77
Внутренняя и внешняя политика 77
США в 1870-1914 Гг. 78
Внешняя и внутренняя политика 78
Русская империя во второй половине XIX в. 79
Модернизация Российской империи во времена правления Александра II 79
Войны второй половины XIX в. 80
Русская империя в конце ХIХ - начале ХХ в. 80
Развитие экономики Российской империи 80
Особенности политического строя 81
Общественно-политические движения в Российской империи второй половины ХIХ - начала ХХ в. 81
Первая русская революция 1905-1907 Гг. 82
Аграрная реформа Столыпина 83
Япония во второй половине XIX - начале ХХ в. 83
Внутренняя и внешняя политика 83
Распределение власти по Конституции 1889? Г. 84
Тема 5. Завершение формирования мировых колониальных империй.
Международные отношения в конце ХIХ - начале ХХ в.
Национально-освободительное движение народов мира 84
Международные отношения 85
Культура зарубежных стран (конец XVIII - начало ХХ века) 86
Развитие науки и техники 86
Изобразительное искусство 88
Литература 89
Дополнения
Исторический словарь 90
Биографический справочник
6 Класс 104
7 Класс 106
8 Класс 108
9 Класс 110
Литература 112
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 2
    Гостей: 2
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті