ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 6 клас


Всесвітня історія. Тренувальні тести 6-11 класи


Назва: Тренувальні тести для підготовки до ДПА та ЗНО з всесвітньої історії
Автор:  В. О. Мирошниченко, А. О. Федчиняк; за заг. ред. К. О. Баханова
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 287
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 51.62 Mb
Мова: українська
 
Посібник містить тренувальні тести із всесвітньої історії (6-11 класи), що відповідають Програмі зовнішнього незалежного оцінювання на 2008 р. Українського центру оцінювання якості освіти. Видання розраховане на вчителів, випускників шкіл й абітурієнтів.
 
Змicт українською мовою
Розділ 1. Методичні рекомендації щодо підготовки зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів 6
Розділ 2. Тренувальні тести
Тема 1. Найдавніші часи історії людства. Давній Єгипет 10
Відповіді 16
Тема 2. Давній Вавилон. Культура та релігія народів Передньої Азії. Давня Індія. Китайські імперії 16
Відповіді 22
Тема 3. Греція в ІІ — на початку І тис. до н. е. Розквіт Давньої Греції 23
Відповіді 28
Тема 4. Історія Стародавнього Риму в VІІІ–І ст. до н. е. 29
Відповіді 34
Тема 5. Історія Риму наприкінці І ст. до н. е. — V ст. н. е. Виникнення християнства. Падіння Західної Римської імперії 35
Відповіді 40
Тема 6. Велике переселення народів. Утворення варварських держав. Франкська імперія. Християнізація Європи (ІV–XIV ст.). Католицькі ордени (чернечі та духовно-рицарські). Хрестові походи та їх наслідки. Суспільні стани середньовічної Європи 41
Відповіді 47
Тема 7. Виникнення ісламу. Арабський халіфат. Візантія VІІ–ХІ ст. та її культура. Походи вікінгів. Виникнення скандинавських держав. Центральна і Східна Європа 47
Відповіді 53
Тема 8. Північно-Східна Русь в ХІІ — на початку ХІІІ ст. Боротьба народів Східної та Центральної Європи з монголо-татарською навалою. Золота Орда. Утворення Московської держави (ХІV — поч. ХVІ ст.) 54
Відповіді 60
Тема 9. Соціально-економічний та політичний устрій Франції та Англії 
в ІХ–ХV ст. Священна Римська імперія. Характеристика та порівняння соціально-економічного та політичного устрою країн басейну Середземномор’я: італійських міст-держав, Папської області, Південної Італії та Сицилії, Іспанського королівства в ХІ–ХV ст. 60
Відповіді 66
Тема 10. Столітня війна. Гуситські війни. Освіта і культура в Європі в ХІ–ХV ст. 67
Відповіді 72
Тема 11. Туреччина до кінця ХV ст. Індія в ІV–ХV ст. Китай у ІІІ–ХV ст. 73
Відповіді 79
Тема 12. Великі географічні відкриття, їх значення для Європи. Початок Реформації в Європі
Відповіді  85
Тема 13. Нідерландська революція. Франція в XVI — першій половині XVII ст. Тридцятилітня війна, її наслідки для Європи  86
Відповіді  93
Тема 14. Московська держава в ХVІ–ХVІІ ст. Країни ¬Сходу (Османська імперія, Китай, Індія) в XVI–XVII ст.  93
Відповіді  99
Тема 15. Культура і наука Західної, Центральної та Східної Європи в XVI–XVII ст. 100
Відповіді 105
Тема 16. Новий час. Перший період (друга половина XVII — друга половина XVIII ст.). Англійська революція середини XVII ст. Російська держава в ХVІІ–ХVІІІ ст. 106
Відповіді 112
Тема 17. Німецькі держави у XVIII ст. Північна Америка у XVIII ст. 112
Відповіді 118
Тема 18. Французька революція кінця XVIII ст. Правління Наполеона Бонапарта. Перша імперія у Франції 118
Відповіді 125
Тема 19. Європа після Віденського конгресу у (1815–1847 рр.). Революції 1848–1849 рр. в Європі 126
Відповіді 132
Тема 20. Утворення національних держав в Італії та Німеччині. США в першій половині XIX ст. Громадянська війна 133
Відповіді 139
Тема 21. Російська імперія в другій половині XIX ст. Культура країн Європи та Америки XVIII–XIX ст. 139
Відповіді 146
Тема 22. Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу 146
Відповіді 153
Тема 23. Національно-визвольна боротьба народів світу наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст. Культура зарубіжних країн наприкінці XIX — на початку XX ст. 153
Відповіді 159
Тема 24. Перша світова війна 160
Відповіді 167
Тема 25. Облаштування повоєнного світу 167
Відповіді 174
Тема 26. Західні демократії 175
Відповіді 183
Тема 27. Тоталітарні та диктаторські режими 183
Відповіді 191
Тема 28. Країни Центральної та Східної Європи 191
Відповіді 198
Тема 29. Країни Азії, Африки та Латинської Америки 199
Відповіді 207
Тема 30. Розвиток культури 207
Відповіді 215
Тема 31. Міжнародні відносини 216
Відповіді 224
Тема 32. Друга світова війна 225
Відповіді 232
Тема 33. США і Канада у другій половині ХХ ст. 233
Відповіді 241
Тема 34. Країни Західної Європи 241
Відповіді 249
Тема 35. СРСР. Відновлені та нові незалежні держави 249
Відповіді 257
Тема 36. Країни Центральної та Східної Європи 258
Відповіді 266
Тема 37. Країни Азії, Африки і Латинської Америки 267
Відповіді 276
Тема 38–39. Міжнародні відносини та культура країн зарубіжного світу у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. 277
Відповіді 286
Література 287
 
Содержание на русском языке
Раздел 1. Методические рекомендации по подготовке внешнего оценивания учебных достижений учеников 6 
Раздел 2. Тренировочные тесты 
Тема 1. Древнейшие времена истории человечества. Древний Египет  10 
Ответы 16 
Тема 2. Древний Вавилон. Культура и религия народов Передней Азии. Древняя Индия. Китайские империи 16 
Ответы 22 
Тема 3. Греция во II - начале I тыс. до н. э Расцвет Древней Греции 23 
Ответы 28 
Тема 4. История Древнего Рима в VIII-IX вв. до н. э 29 
Ответы 34 
Тема 5. История Рима в конце I в. до н. э .- V в. н. э Возникновение христианства. Падение Западной Римской империи 35 
Ответы 40 
Тема 6. Великое переселение народов. Образование варварских государств. Франкское империя. Христианизация Европы (IV-XIV века). Католические ордена (монашеские и духовно-рыцарские). Крестовые походы и их последствия. Общественные состояния средневековой Европы 41 
Ответы 47 
Тема 7. Ислам. Арабский халифат. Византия VII-XI вв. и ее культура. Походы викингов. Возникновение скандинавских государств. Центральная и Восточная Европа 47 
Ответы 53 
Тема 8 Северо-Восточная Русь в XII - начале XIII в. Борьба народов Восточной и Центральной Европы с монголо-татарским нашествием. Золотая Орда. Образование Московского государства (XIV - нач. XVI в.) 54 
Ответы 60 
Тема 9. Социально-экономическое и политическое устройство Франции и Англии 
в IX-XV вв. Священная Римская империя. Характеристика и сравнение социально-экономического и политического устройства стран бассейна Средиземноморья: итальянских городов-государств, Папской области, Южной Италии и Сицилии, Испанского королевства в ХI-ХV вв. 60 
Ответы 66 
Тема 10. Столетняя война. Гуситские войны. Образование и культура в Европе в ХI-ХV вв. 67 
Ответы 72 
Тема 11. Турция до конца ХV в. Индия в IV-ХV в. Китай в III-ХV в. 73 
Ответы 79 
Тема 12. Великие географические открытия, их значение для Европы. Начало Реформации в Европе 80 
Ответы 85 
Тема 13. Нидерландская революция. Франция в XVI - первой половине XVII в. Тридцатилетняя война, ее последствия для Европы 86 
Ответы 93 
Тема 14. Московское государство в ХVI-ХVII в. Страны Востока (Османская империя, Китай, Индия) в XVI-XVII вв. 93 
Ответы 99 
Тема 15 Культура и наука Западной, Центральной и Восточной Европы в XVI-XVII вв. 100 
Ответы 105 
Тема 16. Новое время Первый период (вторая половина XVII - вторая половина XVIII века). Английская революция середины XVII в. Русское государство в XVII-XVIII веков. 106 
Ответы 112 
Тема 17. Германские государства в XVIII в. Северная Америка в XVIII в. 112 
Ответы 118 
Тема 18. Французская революция конца XVIII в. Правление Наполеона Бонапарта. Первая империя во Франции 118 
Ответы 125 
Тема 19. Европа после Венского конгресса в (1815-1847 гг.) Революции 1848-1849 гг. в Европе 126 
Ответы 132 
Тема 20. Создание национальных государств в Италии и Германии США в первой половине XIX в. Гражданская война 133 
Ответы 139 
Тема 21. Русский империя во второй половине XIX в. Культура стран Европы и Америки XVIII-XIX вв.139 
Ответы 146 
Тема 22 Завершение формирования индустриального общества в ведущих странах мира146 
Ответы 153 
Тема 23. Национально-освободительная борьба народов мира в конце XIX - начале ХХ в. Международные отношения в конце XIX - начале XX в. Культура зарубежных стран в конце XIX - начале XX в. 153 
Ответы 159 
Тема 24. Первая мировая война 160 
Ответы 167 
Тема 25. Обустройство послевоенного мира 167 
Ответы 174 
Тема 26 Западные демократии 175 
Ответы 183 
Тема 27. Тоталитарные и диктаторские режимы 183 
Ответы 191 
Тема 28. Страны Центральной и Восточной Европы 191 
Ответы 198 
Тема 29. Страны Азии, Африки и Латинской Америки 199 
Ответы 207 
Тема 30 Развитие культуры 207 
Ответы 215 
Тема 31. Международные отношения 216 
Ответы 224 
Тема 32. Вторая мировая война 225 
Ответы 232 
Тема 33 США и Канада во второй половине ХХ века 233 
Ответы 241 
Тема 34. Страны Западной Европы 241 
Ответы 249 
Тема 35. СССР. Восстановленные и новые независимые государства 249 
Ответы 257 
Тема 36. Страны Центральной и Восточной Европы 258 
Ответы 266 
Тема 37. Страны Азии, Африки и Латинской Америки 267 
Ответы 276 
Тема 38-39. Международные отношения и культура стран зарубежного мира во второй половине ХХ - начале ХХI в. 277 
Ответы 286 
Литература 287 
Всього коментарів: 1
людмила пише: | 11.01.2015 | 18:06:30 ( E-mail ) #1 Сторінка з коментарем Спам
Аватар відсутній Прошу надати безкоштовну допомогу для перездачи Всесвітньої історії та Історії України за 8 клас, першого семестру.
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті