ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 6 клас


Загальна географія 6 клас (Серія "Мій конспект")


Назва: Розробки уроків географії 6 клас
Автор: Г.Д. Довгань
Видавництво: Основа
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 144
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 48.9 Mb
Мова: українська 

Зміст українською мовою
урок 1. географія — наука про землю 5
урок 2. практична робота 1. спостереження за погодою, висотою сонця над горизонтом, сезонними змінами в природі 7
урок 3. стародавня епоха вивчення Землі 9
урок 4. географія Середньовіччя. подорожі марко поло та ібн баттути 11
урок 5. епоха великих географічних відкриттів. подорож христофора колумба 13
урок 6. навколосвітні подорожі. відкриття Австралії. походи землепрохідців 15
урок 7. подорожі Нового часу. сучасні географічні відкриття 17
урок 8. підсумковий урок. географія — наука про природу, населення та його господарську діяльність. географічне пізнання Землі 19
урок 9. способи зображення Землі 21
урок 10. план місцевості 23
урок 11. масштаб та його види. практичні роботи 3, 4 25
урок 12. географічні карти. способи картографічних зображень 27
урок 13. визначення напрямків на місцевості, плані та карті. орієнтування на місцевості 29
урок 14. зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті 31
урок 15. градусна сітка на глобусі і географічній карті 33
урок 16. географічні координати 35
урок 17. практична робота 5. визначення географічних координат і відстаней за географічною картою 37
урок 18. підсумковий урок. способи зображення Землі, градусна сітка Землі 39
урок 19. внутрішня будова Землі. літосфера 41
урок 20. літосферні плити. походження материків і океанів 43
урок 21. внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. сейсмічні пояси. землетруси 45
урок 22. вулканізм та явища, що його супроводжують 47
урок 23. зовнішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори 49
урок 24. основні форми рельєфу Землі. рівнини 51
урок 25. основні форми рельєфу Землі. гори 53
урок 26. рельєф дна Cвітового океану 55
урок 27. земні надра. унікальні форми рельєфу та їх охорона 57
урок 28. практична робота «встановлення взаємозв’язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного віку» 59
урок 29. підсумковий урок. літосфера 61
урок 30. склад та будова атмосфери 63
урок 31. температура повітря 65
урок 32. теплові пояси Землі 67
урок 33. атмосферний тиск 69
урок 34. вітер 71
урок 35. повітряні маси. закономірності переміщення повітряних мас 73
урок 36. водяна пара та вологість повітря. хмарність 75
урок 37. атмосферні опади 77
урок 38. погода 79
урок 39. клімат 81
урок 40. кліматичні пояси та основні типи кліматів Землі 83
урок 41. підсумковий урок. атмосфера 85
урок 42. гідросфера та її основні частини 87
урок 43. світовий океан та його частини. практична робота 10 89
урок 44. властивості вод Світового океану 91
урок 45. рух води у Світовому океані 93
урок 46. багатства вод Світового океану 95
урок 47. води суходолу. річка та її частини 97
урок 48. режим та живлення річок 99
урок 49. озера. болота. штучні водойми 101
урок 50. льодовики та багаторічна мерзлота 103
урок 51. підземні води 105
урок 52. гідросфера. узагальнення 107
урок 53. підсумковий урок. гідросфера 109
урок 54. біосфера 111
урок 55. ґрунти 113
урок 56. природні комплекси. географічна оболонка 115
урок 57. закономірності географічної оболонки. зональність географічної оболонки. зональні й азональні природні комплекси 117
урок 58. Практична робота 13 118
урок 59. кількість і розміщення населення Землі 119
урок 60. людські раси 121
урок 61. народи та держави. практична робота 14 123
урок 62. зміни природи під впливом господарської діяльності людини 125
урок 63. використання природних багатств людиною 127
урок 64. населення та навколишнє середовище: проблеми його забруднення та охорони 129
урок 65. підсумковий урок. біосфера. географічна оболонка. людство на Землі. людина та географічна оболонка 131
урок 66-67. Узагальнююче повторення 132
урок 68-70. Резерв 132
додаток 133
література 

Содержание на русском языке
урок 1. география - наука о землю 5
урок 2. практическая работа 1. наблюдения за погодой, высотой солнца над горизонтом, сезонными изменениями в природе 7
урок 3. древняя эпоха изучения Земли 9
урок 4. география Средневековья. путешествия Марко поло и Ибн Баттуты 11
урок 5. эпоха великих географических открытий. путешествие Христофора Колумба 13
урок 6. кругосветных путешествия. открытия Австралии. походы землепроходцев 15
урок 7. путешествия Нового времени. современные географические открытия 17
урок 8. итоговый урок. география - наука о природе, населении и его хозяйственной деятельности. географическое познание Земли 19
урок 9. способы изображения Земли 21
урок 10. план местности 23
урок 11. масштаб и его виды. практические работы 3, 4 25
урок 12. географические карты. способы картографических изображений 27
урок 13. определение направлений на местности, плане и карте. ориентирование на местности 29
урок 14. изображения неровностей земной поверхности на плане и карте 31
урок 15. градусная сетка на глобусе и географической карте 33
Урок 16. географические координаты 35
урок 17. практическая работа 5. определение географических координат и расстояний по географической картой 37
урок 18. итоговый урок. способы изображения Земли, градусная сетка Земли 39
урок 19. внутреннее строение Земли. литосфера 41
урок 20. литосферные плиты. происхождения материков и океанов 43
урок 21. внутренние процессы, обусловливающие изменения земной коры. сейсмические пояса. землетрясения 
урок 22. вулканизм и явления, сопровождающие 47
урок 23. внешние процессы, обусловливающие изменения земной коры 49
урок 24. основные формы рельефа Земли. равнины 51
урок 25. основные формы рельефа Земли. горы 53
урок 26. рельеф дна Всемирную океана 55
урок 27. земные недра. уникальные формы рельефа и их охрана 57
урок 28. практическая работа «установление взаимосвязей между строением земной коры и формами рельефа, определение их геологического возраста» 59
урок 29. итоговый урок. литосфера 61
урок 30. состав и строение атмосферы 63
урок 31. температура воздуха 65
урок 32. тепловые пояса Земли 67
урок 33. атмосферное давление 69
урок 34. ветер 71
урок 35. воздушные массы. закономерности перемещения воздушных масс 73
урок 36. водяной пар и влажность воздуха. Ясно 75
урок 37. атмосферные осадки 77
урок 38. погода 79
урок 39. климат 81
урок 40. климатические пояса и основные типы климатов Земли 83
урок 41. итоговый урок. атмосфера 85
урок 42. гидросфера и ее основные части 87
урок 43. мировой океан и его части. практическая работа 10 89
урок 44. свойства вод Мирового океана 91
урок 45. движение воды в Мировом океане 93
урок 46. богатства вод Мирового океана 95
урок 47. воды суши. река и ее части 97
урок 48. режим и питание рек 99
урок 49. озера. болота. искусственные водоемы 101
урок 50. ледники и многолетняя мерзлота 103
урок 51. подземные воды 105
урок 52. гидросфера. обобщение 107
урок 53. итоговый урок. гидросфера 109
урок 54. биосфера 111
урок 55. почвы 113
урок 56. природные комплексы. географическая оболочка 115
урок 57. закономерности географической оболочки. зональность географической оболочки. зональные и азональные природные комплексы 117
урок 58. Практическая работа 13 118
урок 59. количество и размещение населения Земли 119
урок 60. человеческие расы 121
урок 61. народы и государства. практическая работа 14 123
урок 62. изменения природы под влиянием хозяйственной деятельности человека 125
урок 63. использования природных богатств человеком 127
урок 64. население и окружающую среду: проблемы его загрязнения и охраны 129
урок 65. итоговый урок. биосфера. географическая оболочка. человечество на Земле. человек и географическая оболочка 131
урок 66-67. Обобщающее повторение 132
урок 68-70. Резерв 132
приложение 133
литература
Всього коментарів: 2
Skubps пише: | 10.11.2012 | 22:04:00 ( E-mail ) #2 Спам
Skubps Велике дякую... smile
Подобається | 0
Barkin пише: | 09.11.2012 | 20:45:42 ( E-mail ) #1 Спам
Barkin Cпасибі, давно шукав...
Подобається | +1
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 8
    Гостей: 8
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті