ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 7 клас


Геометрія 7 клас. О.О. Старова (Серія "Мій конспект")


Назва: Геометрія 7 клас. О.О. Старова (Серія "Мій конспект")
Автор: О.О. Старова
Видавництво: Основа
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 112
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 4.39 mb
Мова: українська
 
Зміст
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Урок № 1. Геометричнi фiгури. Точка, пряма, вiдрiзок, промiнь, кут та їх властивостi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Урок № 2. Вимiрювання вiдрiзкiв. Вiдстань мiж двома точками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок № 3. Вимiрювання кутiв. Бiсектриса кута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Урок № 4. Розв’язування задач. Самостiйна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Урок № 5. Сумiжнi кути та їх властивостi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Урок № 6. Вертикальнi кути та їх властивостi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Урок № 7. Вертикальнi кути та їх властивостi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок № 8. Паралельнi прямi, їх властивостi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Урок № 9. Перпендикулярнi прямi, їх властивостi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Урок № 10. Перпендикуляр. Вiдстань вiд точки до прямої . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок № 11. Кути, утворенi за перетину двох прямих сiчною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок № 12. Ознаки паралельностi прямих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок № 13. Ознаки паралельності прямих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок № 14. Властивостi кутiв, що утворюються за перетину паралельних прямих сiчною . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Урок № 15. Контрольна робота № 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Урок № 16. Узагальнення матерiалу, вивченого за I семестр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Урок № 17. Трикутник та його елементи. Рiвнiсть трикутникiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Урок № 18. Перша ознака рiвностi трикутникiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок № 19. Друга ознака рiвностi трикутникiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок № 20. Рiвнобедрений трикутник, його властивостi та ознаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок № 21. Рiвнобедрений трикутник, його властивостi та ознаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок № 22. Третя ознака рiвностi трикутникiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Урок № 23. Розв’язування типових задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Урок № 24. Розв’язування типових задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок № 25. Контрольна робота № 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Урок № 26. Сума кутiв трикутника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Урок № 27. Сума кутiв трикутника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок № 28. Прямокутний трикутник. Ознаки рiвностi та властивостi прямокутного трикутника . . . . . . . . . . . . 59
Урок № 29. Прямокутний трикутник. Ознаки рiвностi та властивостi прямокутного трикутника . . . . . . . . . . . . 61
Урок № 30. Зовнiшнiй кут трикутника та його властивостi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Урок № 31. Зовнiшнiй кут трикутника та його властивостi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок № 32. Нерiвність трикутника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок № 33. Розв’язування типових задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Урок № 34. Контрольна робота № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок № 35. Коло. Круг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Урок № 36. Дотична до кола, її властивостi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок № 37. Коло, описане навколо трикутника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок № 38. Коло, описане навколо трикутника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Урок № 39. Коло, вписане в трикутник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Урок № 40. Коло, вписане в трикутник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Урок № 41. Основнi задачi на побудову. Побудова трикутника за трьома сторонами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок № 42. Побудова кута, що дорiвнює заданому . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок № 43. Побудова бiсектриси кута. Подiл вiдрiзка навпiл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Урок № 44. Побудова прямої, яка перпендикулярна до заданої прямої . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок № 45. Геометричне мiсце точок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок № 46. Метод геометричних мiсць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок № 47. Розв’язування типових задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Урок № 48. Контрольна робота № 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Урок № 49. Ознаки рiвностi трикутникiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок № 50. Висота, бiсектриса й медiана трикутника. Рiвнобедрений трикутник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Урок № 51. Паралельнiсть прямих. Сума кутiв трикутника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Урок № 52. Пiдсумкова контрольна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Урок № 53. Розв’язування задач пiдвищеної складностi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок № 54. Узагальнення матерiалу, вивченого за рiк
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті