ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 7 клас


Історія України 7 клас (В. С. Власов). Підручник за новою програмою (2015)

Скачати файл з сервера #2

Назва: Історія України 7 клас (В. С. Власов). Підручник за новою програмою (2015)
Автор: В. С. Власов
Видавництво: Підручники і посібники
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 192
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 13 mb
Мова: українська

Архів містить повну версію підручника.


Зміст
Дорогі друзі!
§ 1–2. Вступ до середньовічної історії України . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Розділ 1. ВИНИКНЕННЯ тА стАНОВЛЕННЯ
КИЇВсЬКОЇ РУсі
§ 3. Східнослов’янські племена – предки українців – напередодні утво­
рення держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
§ 4. Утворення Київської Русі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
§ 5. Київська Русь за перших Рюриковичів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
§ 6. Князь Святослав та його походи за історичними джерелами.
Практичне заняття 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Перевірте, чого навчилися з теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Розділ 2. КИЇВсЬКА РУсЬ НАпРИКіНці 10 –
У пЕРшій пОЛОВИНі 11 ст.
§ 7. Київська держава за часів князя Володимира Великого . . . . . . . 46
§ 8. Київська держава за правління Ярослава Мудрого . . . . . . . . . . . 54
§ 9. Писемність, освіта, архітектура та монументальний живопис
Київської Русі доби розквіту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
§ 10. Суспільне та господарське життя за доби розквіту
Київської Русі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
§ 11. Християнська релігія і церква в житті давньоруського
суспільства. Практичне заняття 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Перевірте, чого навчилися з теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Розділ 3. КИЇВсЬКА РУсЬ У дРУгій пОЛОВИНі 11 –
пЕРшій пОЛОВИНі 13 ст.
§ 12. Київська Русь за наступників Ярослава . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
§ 13. Київська Русь за Володимира Мономаха та його сина . . . . . . . . 93
§ 14. Політичне та мистецьке життя Київського, Чернігівського,
Переяславського князівств доби роздробленості . . . . . . . . . . . . 99
§ 15. Галицьке та Волинське князівства
в другій половині 12 ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
§ 16. Твори давньоруської літератури як історичні джерела.
Практичне заняття 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Перевірте, чого навчилися з теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Розділ 4. гАЛИцЬКО-ВОЛИНсЬКА дЕРжАВА
§ 17. Галицько-Волинська держава: від створення
до монгольської навали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
§ 18. Монгольська навала на українські землі . . . . . . . . . . . . . . . . 127
§ 19. Зовнішня політика князя Данила Романовича за літописними
джерелами. Практичне заняття 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
§ 20. Галицько-Волинська держава за Данила Романовича
та його нащадків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
§ 21. Розвиток освіти, літописання, архітектури та малярства
в Галицько-Волинській державі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Перевірте, чого навчилися з теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Розділ 5. УКРАЇНсЬКі ЗЕмЛі У сКЛАді
ВЕЛИКОгО КНЯЗіВстВА ЛИтОВсЬКОгО тА іНшИх дЕРжАВ
(дРУгА пОЛОВИНА 14–15 ст.)
§ 22. Українські землі у складі Великого князівства Литовського
та Польського королівства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
§ 23. Крим та українське Причорномор’я. Українські землі
у складі Угорщини, Молдови та Московії . . . . . . . . . . . . . . . . 163
§ 24. Суспільне та господарське життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
§ 25. Розвиток освіти. Архітектура та образотворче мистецтво . . . . . 177
§ 26. Повсякденне життя та взаємовідносини населення України
в 14 – на початку 16 ст. Практичне заняття 5 . . . . . . . . . . 184
Перевірте, чого навчилися з теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 5
    Гостей: 5
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті