ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 7 клас


Розробки уроків географії 7 клас


Назва: Розробки уроків географії 7 клас
Видавництво: Основа
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 256
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.33 mb
 
Посібник містить розробки усіх уроків географії у 7 класі за Програмою 12-річної школи із використанням сучасних методів та прийомів навчання. Особливу увагу автор приділив рекомендаціям щодо проведення етапу мотивації, а також варіативності завдань для актуалізації та закріплення. Для вчителів географії, студентів географічних спеціальностей.

Зміст
Передмова 6
Вступ 7
Урок № 1. Вступ. Предмет вивчення «Географії материків і океанів». Тематичні карти і робота з ними 7
Урок № 2. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень 9
Урок № 3. Практичні роботи № 1, 2. Аналіз тематичних карт (часових поясів, будови земної кори) з метою виявлення основних географічних закономірностей 11
Урок № 4. Практична робота № 3. Аналіз тематичних карт (кліматичних поясів і областей) з метою виявлення основних географічних закономір­ностей 11
Урок № 5. Практична робота № 4. Аналіз тематичних карт (географічних поясів і природних зон) з метою виявлення основних географічних закономірностей 11
Розділ I. Океани
Урок № 6 (варіант А). Тихий океан. Загальні відомості. Тихий океан — найбільший океан Землі. Географічне положення. Історія дослідження. Особливості будови дна океану. Кліматичні пояси і типи клімату. Течії. Органічний світ і закономірності його поширення. Багатства Тихого океану 12
Урок № 6 (варіант Б). Тихий океан. Загальні відомості. Тихий океан — найбільший океан Землі. Географічне положення, історія дослідження, особливості будови дна, клімату та вод океану 16
Урок № 7 (варіант А). Океанія. Особливості фізико-географічного положення. Острови, їх походження. Заселення Океанії. Сучасне населення і країни в Океанії. Проблема забруднення вод Тихого океану. Екологічні проблеми Океанії 20
Урок № 7 (варіант Б). Ресурси Тихого океану. Проблеми забруднення вод океану. Океанія 24
Урок № 8.  Особливості географічного положення та кордони океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Атлантичного і Тихого океанів. Дослідження Атлантичного океану. Будова та рельєф дна 27
Урок № 9. Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства. Проблеми забруднення вод Атлантичного океану 30
Урок № 10. Особливості географічного положення Індійського океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського і Тихого океанів. Дослідження Індійського океану. Рельєф дна. Особливості природи океану: високі температура і солоність вод, система морських течій 35
Урок № 11. Своєрідність органічного світу Індійського океану. Природні багатства. Вплив океану на природу материка в прибережній частині. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану 39
Урок № 12. Загальні відомості. Північний Льодовитий океан — найменший океан на Землі. Географічне положення. Дослідження океану та Арктики в цілому. Особливості рельєфу дна. Клімат океану у зв’язку із розташуванням океану у високих широтах. Течії. Льодовий режим, своєрідність органічного світу. Проблеми охорони природи океану 43
Урок № 13. Практична робота № 5. Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану 46
Урок № 14. Практична робота № 6. Складання комплексної порівняльної характеристики двох океанів (за вибором) 46
Урок № 15. Узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь та навичок учнів з теми «Океани» (форму і методи обирає вчитель) 46
Урок № 16. Тематичне оцінювання «Океани» 47
Розділ II. Материки
Урок № 17 (варіант А). Африка. Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння 49
Урок № 17 (варіант Б). Африка. Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння Африки 53
Урок № 18 (варіант А). Геологічна будова. Східноафриканські розломи земної кори. Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір’я. Закономірності розміщення корисних копалин 56
Урок № 18 (варіант Б). Геологічна будова. Рельєф материка та закономірності розміщення корисних копалин 59
Урок № 19. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Африки 62
Урок № 20. Води суходолу Африки. Головні річкові системи, озера, підземні води і їх гідрологічні особливості. Значення для природи та населення 65
Урок № 21. Специфічність ґрунтово-рослинного покриву Африки. Тваринний світ. Природні зони та закономірності їх розміщення 67
Урок № 22. Практична робота № 9. Складання порівняльної характеристики двох природних зон Африки (за вибором) 69
Урок № 23. Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми 70
Урок № 24. Населення. Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами африканського континенту 73
Урок № 25. Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Африка» (форму й методи уроку обирає вчитель) 78
Урок № 26. Тематичне оцінювання «Африка» 78
Урок № 27. Австралія — найменший материк Землі. Загальні відомості, своєрідність ГП материка. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова, форми рельєфу та корисні копалини Австралії, їх порівняння з Африкою 81
Урок № 28. Загальні особливості клімату. Сухість клімату, її основні причини. Кліматичні пояси і типи клімату Австралії. Води суходолу 84
Урок № 29. Особливості ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність і унікальність. Природні зони. Зміна природи людиною 89
Урок № 30. Населення, його склад та розміщення. Австралійський союз — єдина держава на материку. Україна і Австралія 93
Урок № 31 (варіант А). Південна Америка, загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка 97
Урок № 31 (варіант Б). Південна Америка. Загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка 100
Урок № 32 (варіант А). Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки. Закономірності поширення родовищ корисних копалин 104
Урок № 32 (варіант Б). Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки. Закономірності поширення корисних копалин 108
Урок № 33. Своєрідність клімату у зв’язку з рухами повітряних мас. Південна Америка — найвологіший материк світу. Кліматичні пояси й області 111
Урок № 34. Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу. Води суходолу. Найбільші річкові системи 113
Урок № 35. Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів людиною. Сучасні екологічні проблеми 116
Урок № 36. Населення, його расовий склад та розміщення. Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична карта. Основні держави. Україна і країни Південної Америки 120
Урок № 37. Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з тем «Австралія», «Південна Америка» (форму і методи уроку обирає вчитель) 123
Урок № 38. Тематичне оцінювання «Австралія» 124
Урок № 39. Антарктида та Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Антарктида — льодовий материк планети. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка 129
Урок № 40. Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф. Кліматичні умови. Антарктида — найхолодніший материк Землі. Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання 135
Урок № 41 (варіант А). Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи. Українська дослідна станція «Академік Вернадський» 142
Урок № 41 (варіант Б). Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи. Українська дослідна станція «Академік Вернадський» 146
Урок № 42. Північна Америка. Загальні відомості. Своєрідність природи материка, пов’язана з його географічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки 148
Урок № 43. Геологічна будова та рельєф материка, їх порівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення 152
Урок № 44. Чинники формування клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату материка 156
Урок № 45. Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера та їх походження 160
Урок № 46 (варіант А). Рослинність і тваринний світ Північної Америки. Особливості природних зон. Висотна поясність Кордільєр. Вплив діяльності людини на природу. Стихійні явища і їх наслідки. Заповідники і національні парки Північної Америки 164
Урок № 46 (варіант Б). Рослинність і тваринний світ. Особливості природної зональності материка. Висотна поясність Кордільєр. Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки. Заповідники і національні парки 167
Урок № 47 (варіант А). Особливості населення Північної Америки. Політична карта. Держави. Зв’язки України з країнами Північної Америки 170
Урок № 47 (варіант Б). Населення. Його расовий та етнічний склад. Особливості заселення Північної Америки. Політична карта. Держави. Зв’язки України з країнами Північної Америки 173
Урок № 48. Практична робота № 8. Нанесення географічних об’єктів на контурну карту материка 178
Урок № 49. Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з тем «Антарктида» та «Північна Америка» (форму і методи обирає вчитель) 178
Урок № 50. Тематичне оцінювання «Північна Америка» 178
Урок № 51. Євразія — найбільший материк Землі. Фізико-географічне положення материка, його розміри. Особливості берегової лінії Євразії 181
Урок № 52. Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка 183
Урок № 53 (варіант А). Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні зледеніння. Сейсмічно активні області 186
Урок № 53 (варіант Б). Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні зони 189
Урок № 54 (варіант А). Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності в рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження 194
Урок № 54 (варіант Б). Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності в рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження 197
Урок № 55. Особливості формування клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії. їх порівняння з Північною Америкою  201
Урок № 56. Особливості прояву кліматотвірних чинників у зв’язку з географічним положенням та розмірами материка 204
Урок № 57. Практична робота № 11. Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм 207
Урок № 58. Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки та озера Євразії. Основні типи живлення і режиму річок. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння 207
Урок № 59. Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність та тваринний світ природних зон Євразії. Висотна поясність у горах материка 213
Урок № 60. Зміна природи людиною, охорона природних комплексів Євразії 218
Урок № 61. Населення. Расовий та етнічний склад населення. Розміщення населення на материку 221
Урок № 62. Сучасна політична карта Євразії. Найбільші держави. Україна серед держав Євразії 225
Урок № 63. Практична робота № 8. Нанесення геогарфічних об’єктів на кнтурну карту материка 229
Урок № 64. Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Євразія» (форму і методи уроку обирає учитель) 230
Урок № 65. Тематичне оцінювання. Євразія 230
Розділ III. Земля — наш спільний дім
Урок № 66. Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Використання природних ресурсів, наслідки природокористування. Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природі. Антропогенні природні комплекси 233
Урок № 67. Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи 235
Урок № 68. Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Земля — наш спільний дім» (форму і методи уроку обирає учитель) 237
Урок № 69. Тематичне оцінювання № 6 (Семестрова контрольна робота) 237
Урок № 70. Повторення вивченого в 7 класі 237
Додатки 23
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті