ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 7 клас


Всесвітня історія. Повний комплект для тематичного оцінювання. 7-9 класи


Назва: Всесвітня історія. Повний комплект для тематичного оцінювання. 7-9 класи
Автор: Н.М. Морозова
Видавництво: Основа
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 144
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 34.16 Mb
Мова: українська  

Зміст українською мовою
Проектна діяльність учнів 6
Розділ 1. 7 клас
Тематичний блок 1 «Народження середньовічного світу, особливості його розвитку»
Методичний апарат 9
Хронологічна таблиця 11
Дослідницька проектна діяльність учнів 12
Тематичне оцінювання 14
Варіант 1 14
Варіант 2 16
Тематичний блок 2 «Релігійне та культурне життя середньовічної Європи»
Методичний апарат 18
Хронологічна таблиця 20
Тематичне оцінювання 21
Варіант 1 21
Варіант 2 23
Тематичний блок 3 «Європа. Візантія. Арабський світ»
Методичний апарат 25
Хронологічна таблиця 30
Дослідницька проектна діяльність учнів 31
Тематичне оцінювання 32
Варіант 1 32
Варіант 2 34
Тематичний блок 4 «Слов’яни та їх сусіди». «Індія. Китай»
Методичний апарат 36
Хронологічна таблиця 37
Тематичне оцінювання 38
Варіант 1 38
Варіант 2 40
Розділ 2. 8 клас
Тематичний блок 1 «Великі географічні відкриття», «Початок Реформації в Європі»
Методичний апарат 43
Дослідницька проектна діяльність учнів 47
Тематичне оцінювання 48
Варіант 1 48
Варіант 2 50
Тематичний блок 2 «Визвольний рух у Нідерландах», «Франція у ХVІ–ХVII ст.», «Англія в XVІ ст.», «Тридцятирічна війна»
Методичний апарат 52
Хронологічна таблиця 53
Тематичне оцінювання 54
Варіант 1 54
Варіант 2 56
Тематичний блок 3 «Московська держава у XVI–XVII ст.», «Польща у XVI–XVII ст.», «Культура й наука Західної, Центральної та Східної Європи у XVI–XVII ст.»
Методичний апарат 58
Хронологічна таблиця 61
Дослідницька проектна діяльність учнів 62
Тематичне оцінювання 63
Варіант 1 63
Варіант 2 65
Тематичний блок 4 «Країни Сходу»
Методичний апарат 67
Хронологічна таблиця 69
Тематичне оцінювання 70
Варіант 1 70
Варіант 2 72
Тематичний блок 5 «Англія у другій половині XVII–XVIII ст.», «Російська держава у XVII–XVIII ст.»
Методичний апарат 74
Хронологічна таблиця 75
Тематичне оцінювання 76
Варіант 1 76
Варіант 2 78
Тематичний блок 6 «Німецькі держави у XVIII ст.», «Північна Америка у XVIII ст.»
Методичний апарат 80
Хронологічна таблиця 81
Тематичне оцінювання 82
Варіант 1 82
Варіант 2 84
Розділ 3. 9 клас
Тематичний блок 1 «Французька революція»
Методичний апарат 87
Хронологічна таблиця 91
Дослідницька проектна діяльність учнів 91
Тематичне оцінювання 92
Варіант 1 92
Варіант 2 94
Тематичний блок 2 «Перша імперія у Франції», «Країни Європи»
Методичний апарат 97
Хронологічна таблиця 101
Тематичне оцінювання 103
Варіант 1 103
Варіант 2 105
Тематичний блок 3 «Революції 1848–1849 рр. у Європі», «Утворення національних держав у Німеччині та Італії», «Англія у 50–60-х рр. XIX ст.», «США у першій половині XIX ст. Громадянська війна (1861–1865)»
Методичний апарат 108
Хронологічна таблиця 110
Тематичне оцінювання 111
Варіант 1 111
Варіант 2 114
Тематичний блок 4 «Російська імперія у другій половині XIX ст.», «Робітничий та соціалістичний рух у країнах Європи (друга половина XIX — початок XX ст.)», «Культура кінця XVIII — першої половини XIX ст.»
Методичний апарат 116
Хронологічна таблиця 119
Тематичне оцінювання 120
Варіант 1 120
Варіант 2 122
Тематичний блок 5 «Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах»
Методичний апарат 125
Хронологічна таблиця 131
Тематичне оцінювання 132
Варіант 1 132
Варіант 2 134
Тематичний блок 6 «Національно-визвольний рух народів світу наприкінці XIX — на поч. XX ст.», «Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст.», «Культура зарубіжних країн наприкінці XIX — на поч. XX ст.»
Методичний апарат 136
Хронологічна таблиця 137
Дослідницька проектна діяльність учнів 138
Тематичне оцінювання 139
Варіант 1 139
Варіант 2 141
Список використаної літератури

Содержание на русском языке
Проектная деятельность учащихся 6
1. 7 класс
Тематический блок 1 «Рождение средневекового мира, особенности его развития»
Методический аппарат 9
Хронологическая таблица 11
Исследовательская проектная деятельность учащихся 12
Тематическое оценивание 14
Вариант 1 14
Вариант 2 16
Тематический блок 2 «Религиозная и культурная жизнь средневековой Европы»
Методический аппарат 18
Хронологическая таблица 20
Тематическое оценивание 21
Вариант 1 21
Вариант 2 23
Тематический блок 3 «Европа. Византия. Арабский мир»
Методический аппарат 25
Хронологическая таблица 30
Исследовательская проектная деятельность учащихся 31
Тематическое оценивание 32
Вариант 1 32
Вариант 2 34
Тематический блок 4 «Славяне и их соседи». «Индия. Китай»
Методический аппарат 36
Хронологическая таблица 37
Тематическое оценивание 38
Вариант 1 38
Вариант 2 40
2. 8 класс
Тематический блок 1 «Великие географические открытия», «Начало Реформации в Европе»
Методический аппарат 43
Исследовательская проектная деятельность учащихся 47
Тематическое оценивание 48
Вариант 1 48
Вариант 2 50
Тематический блок 2 «Освободительное движение в Нидерландах», «Франция в ХVI-ХVII века», «Англия в XVI веке», «Тридцатилетняя война»
Методический аппарат 52
Хронологическая таблица 53
Тематическое оценивание 54
Вариант 1 54
Вариант 2 56
Тематический блок 3 «Московское государство в XVI-XVII века», «Польша в XVI-XVII века», «Культура и наука Западной, Центральной и Восточной Европы в XVI-XVII века»
Методический аппарат 58
Хронологическая таблица 61
Исследовательская проектная деятельность учащихся 62
Тематическое оценивание 63
Вариант 1 63
Вариант 2 65
Тематический блок 4 «Страны Востока»
Методический аппарат 67
Хронологическая таблица 69
Тематическое оценивание 70
Вариант 1 70
Вариант 2 72
Тематический блок 5 «Англия во второй половине XVII-XVIII века», «Российское государство в XVII-XVIII века»
Методический аппарат 74
Хронологическая таблица 75
Тематическое оценивание 76
Вариант 1 76
Вариант 2 78
Тематический блок 6 «Немецкие государства в XVIII веке», «Северная Америка в XVIII веке»
Методический аппарат 80
Хронологическая таблица 81
Тематическое оценивание 82
Вариант 1 82
Вариант 2 84
Глава 3. 9 класс
Тематический блок 1 «Французская революция»
Методический аппарат 87
Хронологическая таблица 91
Исследовательская проектная деятельность учащихся 91
Тематическое оценивание 92
Вариант 1 92
Вариант 2 94
Тематический блок 2 «Первая империя во Франции», «Страны Европы»
Методический аппарат 97
Хронологическая таблица 101
Тематическую оценку 103
Вариант 1 103
Вариант 2 105
Тематический блок 3 «Революции 1848-1849 гг в Европе», «Образование национальных государств в Германии и Италии», «Англия в 50-60-х гг XIX века», «США в первой половине XIX в. Гражданская война (1861-1865) »
Методический аппарат 108
Хронологическая таблица 110
Тематическую оценку 111
Вариант 1 111
Вариант 2 114
Тематический блок 4 «Российская империя во второй половине XIX века», «Рабочее и социалистическое движение в странах Европы (вторая половина XIX - начало XX века)», «Культура конца XVIII - первой половины XIX века»
Методический аппарат 116
Хронологическая таблица 119
Тематическую оценку 120
Вариант 1 120
Вариант 2 122
Тематический блок 5 «Завершение формирования индустриального общества в ведущих странах»
Методический аппарат 125
Хронологическая таблица 131
Тематическую оценку 132
Вариант 1 132
Вариант 2 134
Тематический блок 6 «Национально-освободительное движение народов мира в конце XIX - нач. XX века »,« Международные отношения в конце XIX - начале XX века »,« Культура зарубежных стран в конце XIX - нач. XX века »
Методический аппарат 136
Хронологическая таблица 137
Исследовательская проектная деятельность учащихся 138
Тематическую оценку 139
Вариант 1 139
Вариант 2 141
Список литературы
Всього коментарів: 2
crit пише: | 11.11.2012 | 15:17:24 ( E-mail ) #2 Спам
crit спасибі, чудові матеріали для контрольних робіт
Подобається | 0
kostandi пише: | 11.11.2012 | 10:27:06 ( E-mail ) #1 Спам
kostandi Дякую!
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 6
    Гостей: 6
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті