ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 8 клас


Геометрія 8 клас. О.О. Старова (Серія "Мій конспект") + Календарне планування


Назва: Геометрія 8 клас. О.О. Старова (Серія "Мій конспект") + Календарне планування
Автор: О.О. Старова
Видавництво: Основа
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 120
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 4.87 mb
Мова: українська
 
Зміст
«Чотирикутники та їх властивості» (12 год.)
Урок 1 (01)    Тема. Чотирикутник та його елементи.
     
Мета: сформувати поняття чотирикутника, сторін, вершин, діагоналей, кутів чотирикутника; домогтися засвоєння того факту, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360°.
      
Урок 2 (02)    Тема. Паралелограм, його властивості.
     
Мета: сформувати поняття паралелограма; домогтися розуміння та засвоєння властивостей паралелограма.
           
Урок 3 (03)    Тема. Паралелограм, його властивості.
     
Мета: удосконалити вміння застосовувати властивості паралелограма до розв'язування задач.
           
Урок 4 (04)    Тема. Ознаки паралелограма.
     
Мета: домогтися засвоєння учнями ознак паралелограма; сформувати вміння застосувати ознаки паралелограма до розв'язування задач.
      
Урок 5 (05)    Тема. Ознаки паралелограма.
     
Мета: удосконалити вміння учнів застосовувати ознаки паралелограма до розв'язування задач.     
      
Урок 6 (06)    Тема. Прямокутник та його властивості.
     
Мета: сформувати поняття прямокутника як окремого виду паралелограма; домогтися засвоєння учнями властивостей прямокутника; сформувати вміння застосовувати властивості прямокутника до розв'язування задач.
      
Урок 7 (07)    Тема. Ромб та його властивості.
     
Мета: сформувати в учнів поняття про ромб; домогтися засвоєння його властивостей; сформувати вміння застосовувати властивості та ознаки ромба до розв'язування задач.
      
Урок 8 (08)    Тема. Квадрат та його властивості.
     
Мета: сформувати в учнів поняття про квадрат як окремий вид прямокутника і ромба; домогтися засвоєння властивостей квадрата.
      
Урок 9 (09)    Тема. Трапеція та її властивості.
     
Мета: сформувати поняття трапеції, окремих видів трапецій; домогтися засвоєння їх властивостей.
      
Урок 10 (10)    Тема. Трапеція та її властивості.
     
Мета: удосконалити вміння учнів застосовувати властивості трапеції до розв'язування задач.
      
Урок 11 (11)    Тема. Розв'язування типових задач.
     
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Чотирикутники та їх властивості».
      
Урок 12 (12)    Тема. Контрольна робота № 1.
     
Мета: перевірити знання учнів з теми «Чотирикутники та їх властивості».
      
«Вписані та описані чотирикутники. Теорема Фалеса» (12 год.)
Урок 13 (13)    Тема. Вписані та описані чотирикутники.
     
Мета: сформувати поняття чотирикутника, вписаного в коло, та чотирикутника, описаного навколо кола; домогтися засвоєння властивостей кутів вписаного та сторін описаного чотирикутників; домогтися розуміння умов, за якими чотирикутникє вписаним або описаним.
      
Урок 14 (14)    Тема. Вписані та описані чотирикутники.
     
Мета: удосконалити вміння застосовувати до розв'язування задач поняття вписаного та описаного чотирикутників та умов, за якими чотирикутник може бути вписаним або описаним.
      
Урок 15 (15)    Тема. Вписані та центральні кути.
     
Мета: сформувати поняття вписаного та центрального кута, дуги кола; домогтися засвоєння властивостей вписаного кута.
      
Урок 16 (16)    Тема. Вписані та центральні кути.
     
Мета: удосконалити вміння застосовувати означення та властивості центральних і вписаних кутів до розв'язування задач.
      
Урок 17 (17)    Тема. Теорема Фалеса.
     
Мета: домогтися засвоєння змісту теореми Фалеса; сформувати вміння застосовувати теорему Фалеса до розв'язування задач.
      
Урок 18 (18)    Тема. Середня лінія трикутника та її властивості.
     
Мета: сформувати поняття середньої лінії трикутника; домогтися засвоєння властивостей середньої лінії трикутника.
      
Урок 19 (19)    Тема. Середня лінія трикутника та її властивості.
     
Мета: удосконалити вміння застосовувати означення та властивості середньої лінії трикутника до розв'язування задач.
      
Урок 20 (20)    Тема. Середня лінія трапеції та її властивості.
     
Мета: сформувати поняття середньої лінії трапеції, домогтися засвоєння властивостей середньої лінії трапеції.
      
Урок 21 (21)    Тема. Середня лінія трапеції та її властивості.
     
Мета: удосконалити вміння застосовувати означення і властивості середньої лінії трапеції до розв'язування задач.
      
Урок 22 (22)    Тема. Розв'язування типових задач.
     
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів з тем «Вписані та описані чотирикутники», «Вписані та центральні кути».
      
Урок 23 (23)    Тема. Розв'язування типових задач.
     
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів із тем «Середня лінія трикутника та її властивості» та «Середня лінія трапеції та її властивості».
      
Урок 24 (24)    Тема. Контрольна робота № 2.
     
Мета: перевірити знання учнів із теми «Вписані та описані чотирикутники. Теорема Фалеса».
Урок 1 (25)    Тема. Узагальнена Теорема Фалеса.
     
Мета: сформувати поняття пропорційних відрізків; домогтися розуміння і засвоєння узагальненої теореми Фалеса (теореми про пропорційні відрізки); сформувати вміння знаходити на рисунку пропорційні відрізки, знаходити невідомі відрізки за умови рівності відношень пропорційних відрізків; домогтися засвоєння властивості медіани трикутника.
      
Урок 2 (26)    Тема. Подібні трикутники.
     
Мета: сформувати уявлення про подібні фігури, поняття подібних трикутників, вміння знаходити невідомі елементи подібних трикутників.
           
Урок 3 (27)    Тема. Подібність трикутників за двома кутами.
     
Мета: домогтися засвоєння ознаки подібності трикутників за двома кутами; сформувати вміння застосовувати цю ознаку до розв'язування задач.
           
Урок 4 (28)    Тема. Подібність трикутників за двома сторонами та кутом між ними.
     
Мета: домогтися засвоєння ознаки подібності трикутників за двома сторонами та кутом між ними; сформувати вміння застосовувати цю ознаку до розв'язування задач.
      
Урок 5 (29)    Тема. Подібність трикутників за двома сторонами та кутом між ними.
     
Мета: удосконалити вміння учнів застосовувати ознаку подібності трикут-ників за двома сторонами та кутом між ними до розв'язування задач.     
      
Урок 6 (30)    Тема. Подібність трикутників за трьома сторонами.
     
Мета: домогтися засвоєння ознаки подібності трикутників за трьома сторонами; сформувати вміння застосовувати цю ознаку до розв'язування задач.
      
Урок 7 (31)    Тема. Розв'язування задач.
     
Мета: удосконалити вміння учнів застосовувати ознаки подібності трикутників до розв'язування задач; перевірити рівень засвоєння теми «Подібність трикутників» (проведенням самостійної роботи).
      
Урок 8 (32)    Тема. Узагальнення матеріалу, вивченого за І семестр.
     
Мета: повторити й узагальнити матеріал за темами «Чотирикутники» та «Подібність трикутників».
      
Урок 9 (33)    
Тема. Застосування подібності трикутників (Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику).
     
Мета: сформувати вміння застосовувати подібність трикутників до прямокутних трикутників; сформувати поняття пропорційних відрізків у прямокутному трикутнику. Домогтися засвоєння метричних співвідношень у прямокутному трикутнику.
      
Урок 10 (34)    Тема. Застосування подібності трикутників (Метричні співвідношення в колі).
     
Мета: домогтися засвоєння властивості хорд, що перетинаються, та властивості дотичної і січної.
      
Урок 11 (35)    Тема. Властивість бісектриси трикутника.
     
Мета: домогтися засвоєння властивості бісектриси трикутника; сформувати вміння використовувати цю властивість для розв'язування задач.
      
Урок 12 (36)    Тема. Властивість бісектриси трикутника.
     
Мета: удосконалити вміння учнів застосовувати властивість бісектриси трикутника до розв'язування задач; перевірити засвоєння учнями прикладів застосування подібності трикутників (проведенням самостійної роботи).
      
Урок 13 (37)    Тема. Розв'язування типових задач.
     
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Подібність трикутників».
      
Урок 14 (38)    Тема. Контрольна робота № 3.
     
Мета: перевірити знання учнів із теми «Подібність трикутників».
Урок 1 (39)    Тема. Многокутник та його елементи.
     
Мета: сформувати поняття многокутника та його елементів, периметра многокутника, опуклого многокутника.
      
Урок 2 (40)    Тема. Сума кутів опуклого многокутника.
     
Мета: домогтися засвоєння змісту теореми про суму кутів опуклого многокутника; сформувати вміння застосовувати цю теорему до розв'язування задач.
      
Урок 3 (41)    Тема. Вписані та описані многокутники.
     
Мета: сформувати поняття многокутника, вписаного в коло, та многокутника, описаного навколо кола.
           
Урок 4 (42)    Тема. Поняття площі. Основні властивості площ. Площа прямокутника.
     
Мета: сформувати поняття площі, властивостей площі та теореми про площу прямокутника.
      
Урок 5 (43)    Тема. Площа паралелограма.
     
Мета: домогтися засвоєння учнями теореми про площу паралелограма.     
      
Урок 6 (44)    Тема. Площа трикутника.
     
Мета: домогтися засвоєння теореми про площу трикутника.
      
Урок 7 (45)    Тема. Площа трапеції.
     
Мета: домогтися засвоєння теореми про площу трапеції.
      
Урок 8 (46)    Тема. Розв'язування типових задач.
     
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Многокутники. Площі многокутників»; проведенням самостійної роботи виявити недоліки в засвоєнні учнями цієї теми.
      
Урок 9 (47)    Тема. Розв'язування типових задач.
     
Мета: скорегувати й узагальнити знання учнів із теми «Многокутники. Площі многокутників».
      
Урок 10 (48)    Тема. Контрольна робота № 4.
     
Мета: перевірити знання учнів із теми «Многокутники. Площі многокутників».

Урок 1 (49)    Тема. Теорема Піфагора.
     
Мета: домогтися засвоєння змісту теореми Піфагора; формувати вміння «бачити» прямокутні трикутники, які є частинами інших геометричних фігур; сформувати вміння знаходити невідому сторону прямокутного трикутника за двома відомими.
      
Урок 2 (50)    Тема. Теорема Піфагора.
     
Мета: удосконалити вміння застосовувати теорему Піфагора до розв'язування задач; домогтися засвоєння теореми, оберненої до теореми Піфагора; сформувати поняття єгипетського трикутника, піфагорових трійок чисел, піфагорових трикутників.
           
Урок 3 (51)    Тема. Перпендикуляр і похила, їх властивості.
     
Мета: сформувати поняття перпендикуляра, похилої, проекції на пряму, домогтися засвоєння їх властивостей.
           
Урок 4 (52)    Тема. Перпендикуляр і похила, їх властивості.
     
Мета: удосконалити вміння застосовувати означення та властивості перпендикуляра, похилих та їх проекцій до розв'язування задач.
      
Урок 5 (53)    Тема. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника.
     
Мета: сформувати поняття синуса, косинуса й тангенса гострого кута прямокутного трикутника.     
      
Урок 6 (54)    Тема. Співвідношення між сторонами й кутами прямокутного трикутника.
     
Мета: домогтися засвоєння співвідношень між сторонами й кутами прямокутного трикутника; сформувати вміння застосувати ці співвідношення до знаходження невідомих сторін і кутів прямокутного трикутника.
      
Урок 7 (55)    Тема. Співвідношення між сторонами й кутами прямокутного трикутника.
     
Мета: удосконалити вміння застосовувати співвідношення між сторонами й кутами прямокутного трикутника до розв'язування задач.
      
Урок 8 (56)    Тема. Значення синуса, косинуса й тангенса деяких кутів.
     
Мета: домогтися засвоєння способу обчислення та значень синуса, косинуса й тангенса кутів 30°, 45°, 60°.
      
Урок 9 (57)    Тема. Розв'язування прямокутних трикутників.
     
Мета: домогтися розуміння змісту поняття «розв'язати трикутник»; сформувати вміння розв'язувати прямокутні трикутники.
      
Урок 10 (58)    Тема. Розв'язування прямокутних трикутників.
     
Мета: удосконалити вміння розв'язувати прямокутні трикутники; проведенням самостійної роботи перевірити рівень засвоєння учнями теми.
      
Урок 11 (59)    Тема. Розв'язування прикладних задач.
     
Мета: сформувати вміння застосовувати теорему Піфагора та співвідношення між сторонами й кутами прямокутного трикутника до розв'язування прикладних задач.
      
Урок 12 (60)    Тема. Розв'язування типових задач.
     
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Теорема Піфа-гора. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника».
      
Урок 13 (61)    Тема. Розв'язування типових задач.
     
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів із теми «Співвідношення між сторонами й кутами прямокутного трикутника. Розв'язування прямокутних трикутників».
      
Урок 14 (62)    Тема. Контрольна робота № 5.
     
Мета: перевірити знання учнів із теми «Розв'язування прямокутних трикутників».

Урок 1 (63)    Тема. Чотирикутники та їх властивості.
     
Мета: повторити навчальний матеріал із теми «Чотирикутники та їх властивості».
      
Урок 2 (64)    Тема. Площі чотирикутників.
     
Мета: повторити навчальний матеріал із теми «Площі чотирикут-ників».
      
Урок 3 (65)    Тема. Вписані та описані многокутники. Вписані та центральні кути.
     
Мета: повторити навчальний матеріал із теми «Вписані та описані многокутники» та «Вписані та центральні кути».
           
Урок 4 (66)    Тема. Подібність трикутників та її застосування.
     
Мета: повторити навчальний матеріал із теми «Подібність трикутників та її застосування».
      
Урок 5 (67)    Тема. Теорема Піфагора.
     
Мета: повторити навчальний матеріал із теми «Теорема Піфагора».     
      
Урок 6 (68)    Тема. Розв'язування прямокутних трикутників.
     
Мета: повторити навчальний матеріал із теми «Розв'язування прямокутних трикутників».
      
Урок 7 (69)    Тема. Підсумкова контрольна робота.
     
Мета: перевірити засвоєння навчального матеріалу за курс 8 класу.
      
Урок 8 (70)    Тема. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.
     
Мета: узагальнити навчальний матеріал за курс 8 класу.
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті