ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 8 клас


Усі уроки трудового навчання (дівчата) 8 клас


Назва: Розробки уроків трудового навчання (дівчата) 8 клас
Автор: Гусєва Л. І.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 159
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 43.29 Mb
Мова: українська

Даний посібник містить розробки уроків з трудового навчання для груп дівчат як основної частини програми, так і проектної. У посібнику представлена велика кількість графічного та ілюстративного матеріалу, завдання для тематичного оцінювання учнів. Видання розраховано на вчителів трудового навчання загальноосвітніх шкіл.

Змicт українською мовою
Передмова 4
Розділ І. Проектування виробів 5
Уроки 1–2. Тема. Вступ. Відомості про основні базові технології. Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування 5
Уроки 3–4. Тема. Художнє конструювання виробів. Поняття про стиль, силует. Складання ескізу моделі плечового виробу 10
Уроки 5–6. Тема. Технічне конструювання. Мірки, необхідні для побудови креслення основи плечового виробу. Побудова креслення основи плечового виробу у М 1:4 17
Уроки 7–8. Тема. Конструкційні матеріали та їх вибір. Тематичне оцінювання за розділом «Проектування виробів» 20
Розділ ІІ. Техніка і технологічні процеси 28
Уроки 9–10. Тема. Моделювання плечового виробу способом переміщення нагрудної виточки 28
Уроки 11–12. Тема. Види технологічних процесів. Розмічання. Різання. Розкроювання виробу 32
Уроки 13–14. Тема. Монтаж виробів. Підготовка виробу до першої примірки. Правила проведення першої примірки 39
Уроки 15–16. Тема. Обробка горловини, пройм, виточок, бічних та плечових зрізів 45
Уроки 17–18. Тема. Проведення другої примірки. Повузлова обробка виробу 50
Уроки 19–20. Тема. Остаточна обробка виробу. Контроль якості. ВТО 52
Уроки 21–22. Тема. Технологія виготовлення вишитих виробів. Лічильна гладь — поверхнево-нашивна лічильна техніка. Види гладі 55
Уроки 23–24. Тема. Оздоблення виробу лічильною гладдю 59
Уроки 25–26. Тема. Обробка країв вишитого виробу. ВТО 61
Уроки 27–28. Тема. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності. Професійна діяльність людини та її вибір 66
Розділ ІІІ. Раціональне ведення домашнього господарства 78
Уроки 29–30. Тема. Бюджет сім’ї. Тематичне оцінювання за розділом «Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів» 78
Уроки 31–32. Тема. Традиції декоративно-ужиткового мистецтва в побуті. В’язання виробів спицями і гачком 85
Уроки 33–34. Тема. В’язання спицями по колу. Вив’язування берета 88
Уроки 35–36. Тема. М’ясо, його значення для харчування людини. Доброякісність, терміни зберігання 91
Уроки 37–38. Тема. Харчова цінність риби та рибних продуктів. Страви з риби та рибних продуктів 101
Уроки 39–40. Тема. Технологія вирощування кукурудзи та картоплі. Тематичний облік знань за розділом «Раціональне ведення домашнього господарства» 106
Уроки 41–42. Тема. Технологія вирощування плодових дерев 113
Уроки 43–44. Тема. Первинна переробка продукції рослинництва. Поняття про умови зберігання врожаю 119
Уроки 45–46. Тема. Технологія розведення домашньої птиці 122
Уроки 47–48. Тема. Первинна переробка продукції тваринництва 125
Урок 49–50. Тема. Тематичний облік знань за розділами «Технологія вирощування рослин» і «Технологія догляду за тваринами». Проектна технологія 127
Розділ IV. Проект 133
Уроки 51–52. Тема. Підготовка і планування роботи над проектом 133
Уроки 53–56. Тема. Робота над проектом. Збір інформації, її аналіз 136
Уроки 57–60. Тема. Основна робота над проектом та консультації вчителя 154
Уроки 61–62. Тема. Оцінка і самооцінка проекту
 155
Література 158

Содержание на русском языке
Предисловие 4
Раздел І. Проектирование изделий 5
Уроки 1–2. Тема. Введение. Сведения об основных базовых технологиях. Объекты технологической деятельности. Методы проектирования 5
Уроки 3–4. Тема. Художественное конструирование изделий. Понятие о стиле, силуэте. Составление эскиза модели плечевого изделия 10
Уроки 5–6. Тема. Техническое конструирование. Мерки, необходимые для построения чертежа основы плечевого изделия. Построение чертежа основы плечевого изделия в М 1:4 17
Уроки 7–8. Тема. Конструкционные материалы и их выбор. Тематическое оценивание по разделу «Проектирование изделий» 20
Раздел ІІ. Техника и технологические процессы 28
Уроки 9–10. Тема. Моделирование плечевого изделия посредством перемещения нагрудной выточки 28
Уроки 11–12. Тема. Виды технологических процессов. Разметка. Резание. Раскройка изделия 32
Уроки 13–14. Тема. Монтаж изделий. Подготовка изделия к первой примерке. Правила проведения первой примерки 39
Уроки 15–16. Тема. Обработка горловины, пройм, выточек, боковых и плечевых срезов 45
Уроки 17–18. Тема. Проведение второй примерки. Поузловая обработка изделия 50
Уроки 19–20. Тема. Окончательная обработка изделия. Контроль качества. 52
Уроки 21–22. Тема. Технология изготовления вышитых изделий. Счетная гладь — поверхностно-нашивная счетная техника. Виды глади 55
Уроки 23–24. Тема. Обрамление изделия счетной гладью 59
Уроки 25–26. Тема. Обработка краев вышитого изделия. 61
Уроки 27–28. Тема. Оценка объектов и процесса технологической деятельности. Профессиональная деятельность человека и его выбор 66
Раздел ІІІ. Рациональное ведение домашнего хозяйства 78
Уроки 29–30. Тема. Бюджет семьи. Тематическое оценивание по разделу «Техника и технологические процессы изготовления изделий из конструкционных материалов» 78
Уроки 31–32. Тема. Традиции декоративно-прикладного искусства в быту. Вязание изделий спицами и крючком 85
Уроки 33–34. Тема. Вязание спицами по кругу. Вывязывание берета 88
Уроки 35–36. Тема. Мясо, его значение для питания человека. Доброкачественность, сроки хранения 91
Уроки 37–38. Тема. Пищевая ценность рыбы и рыбных продуктов. Блюда из рыбы и рыбных продуктов 101
Уроки 39–40. Тема. Технология возделывания кукурузы и картофеля. Тематический учет знаний по разделу «Рациональное ведение домашнего хозяйства» 106
Уроки 41–42. Тема. Технология возделывания плодовых деревьев 113
Уроки 43–44. Тема. Первичная переработка продукции растениеводства. Понятие об условиях хранения урожая 119
Уроки 45–46. Тема. Технология разведения домашней птицы 122
Уроки 47–48. Тема. Первичная переработка продукции животноводства 125
Урок 49–50. Тема. Тематический учет знаний по разделу «Технология возделывания растений» и «Технология ухода за животными». Проектная технология 127
Раздел IV. Проект 133
Уроки 51–52. Тема. Подготовка и планирования работы над проектом 133
Уроки 53–56. Тема. Работа над проектом. Сбор информации, ее анализ 136
Уроки 57–60. Тема. Основная работа над проектом и консультации учителя 154
Уроки 61–62. Тема. Оценка и самооценка проекта
 155
Литература 158

Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 14
    Гостей: 14
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті