ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 9 клас


Геометрія 9 клас (Серія "Мій конспект") + Календарне планування


Назва: Геометрія 9 клас (Серія "Мій конспект") + Календарне планування
Автор: О.О. Старова
Видавництво: Основа
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 144
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 5.45 mb
Мова: українська
 
Зміст
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Урок № 1. Синус, косинус, тангенс кутiв вiд 0° до 180° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Урок № 2. Тригонометричнi тотожностi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок № 3. Теорема косинусiв i наслiдки з неї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Урок № 4. Теорема косинусiв i наслiдки з неї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Урок № 5. Теорема синусiв i наслiдки з неї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Урок № 6. Теорема синусiв i наслiдки з неї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Урок № 7. Розв’язування трикутникiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок № 8. Розв’язування трикутникiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Урок № 9. Розв’язування трикутникiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Урок № 10. Розв’язування прикладних задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок № 11. Розв’язування задач. Самостiйна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок № 12. Формули для знаходження площi трикутника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок № 13. Розв’язування задач на знаходження площi трикутника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок № 14. Розв’язування задач на знаходження площi трикутника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Урок № 15. Розв’язування типових задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Урок № 16. Контрольна робота № 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Урок № 17. Правильнi многокутники. Формули радiусiв вписаних i описаних кiл правильних многокутникiв . . . . 37
Урок № 18. Побудова правильних многокутникiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок № 19. Довжина кола. Довжина дуги кола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок № 20. Площа круга та його частин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок № 21. Розв’язування типових задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок № 22. Контрольна робота № 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Урок № 23. Прямокутна система координат на площинi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Урок № 24. Координати середини вiдрiзка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок № 25. Вiдстань мiж двома точками iз заданими координатами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Урок № 26. Вiдстань мiж двома точками iз заданими координатами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Урок № 27. Рiвняння кола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок № 28. Рiвняння прямої . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Урок № 29. Рiвняння прямої . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок № 30. Розв’язування типових задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Урок № 31. Контрольна робота № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок № 32. Узагальнення матерiалу, вивченого за I семестр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок № 33. Перемiщення та його властивостi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Урок № 34. Симетрiя вiдносно точки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок № 35. Симетрiя вiдносно прямої . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Урок № 36. Поворот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок № 37. Паралельне перенесення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок № 38. Рiвнiсть фiгур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Урок № 39. Перетворення подiбностi та його властивостi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Урок № 40. Гомотетiя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Урок № 41. Подiбнiсть фiгур. Площi подiбних фiгур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок № 42. Контрольна робота № 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок № 43. Вектор. Модуль i напрям вектора. Рiвнiсть векторiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Урок № 44. Координати вектора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок № 45. Додавання i вiднiмання векторiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок № 46. Побудова вектора, що дорiвнює сумi (рiзницi) векторiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок № 47. Множення вектора на число. Колiнеарнi вектори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Урок № 48. Множення вектора на число. Колiнеарнi вектори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Урок № 49. Скалярний добуток векторiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок № 50. Скалярний добуток векторiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Урок № 51. Розв’язування типових задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Урок № 52. Контрольна робота № 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Урок № 53. Взаємне розташування прямих у просторi. Взаємне розташування площин . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок № 54. Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Урок № 55. Многогранники. Пряма призма. Площа поверхнi та об’єм призми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Урок № 56. Пiрамiда. Площа поверхнi та об’єм пiрамiди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Урок № 57. Тiла обертання. Цилiндр. Площа поверхнi та об’єм цилiндра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок № 58. Конус. Площа поверхнi та об’єм конуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Урок № 59. Куля. Площа поверхнi й об’єм кулi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Урок № 60. Розв’язування задач на обчислення площ поверхонь i об’ємiв тiл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Урок № 61. Контрольна робота № 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Урок № 62. Чотирикутники. Властивостi й площi чотирикутникiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Урок № 63. Трикутники. Види трикутникiв. Площа трикутника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Урок № 64. Подiбнiсть трикутникiв та її застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Урок № 65. Прямокутний трикутник. Теорема Пiфагора. Розв’язування прямокутних трикутникiв . . . . . . . . . . 133
Урок № 66. Теореми косинусiв i синусiв. Розв’язування трикутникiв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Урок № 67. Правильнi многокутники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Урок № 68. Декартовi координати й вектори на площинi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Урок № 69. Пiдсумкова контрольна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Урок № 70. Узагальнення вивченого матерiалу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 2
    Гостей: 2
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті