ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 9 клас


Плани-конспекти Громадянська освіта. 9–11 класи


Назва: Розробки уроків громадянської освіти 9-11 класи
Автор: Л. Г. Чабан, Я. Г. Бондаренко
Видавництво: Основа
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 176
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.49 Mb
Мова: українська
 
У посібнику представлені розробки уроків до курсу «Громадянська освіта» для 9–11 класів за програмою 12-річної школи. У пригоді учителям також стануть календарне планування курсу й словник термінів.
Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.
 
Змicт українською мовою
ВІД АВТОРІВ 6
Календарно-тематичне планування
9 клас 7
10 клас 10
11 клас 14
9 клас
Розділ І. Уявлення про права людини
Урок 1. Що таке права людини 18
Урок 2. Класифікація прав людини 20
Уроки 3-4. Міжнародні стандарти захисту прав людини. Права та обов’язки громадян Європи 22
Урок 5. Конституційні права та обов’язки людини і громадянина в Україні 23
Урок 6. Як можна захистити свої права в Україні 25
Урок 7. Права та обов’язки в житті кожного 26
Урок 8. Золоте правило на кожен день 28
Урок 9. Тематичне оцінювання за темою «Уявлення про права людини» 30
Розділ ІІ. Стереотипи і конфлікти
Урок 10.Стереотипи і джерела їх виникнення 31
Уроки 11-12. Вплив стереотипів на мислення, людину та суспільство 33
Урок 13.Конфлікти 36
Урок 14.Способи подолання конфліктів 38
Урок 15.Тематичне оцінювання за темою «Стереотипи і конфлікти» 39
Розділ ІІІ. Сім’я, школа, ровесники
Урок 16.Соціалізація 42
Урок 17.Роль сім’ї в розвитку особистості. 44
Урок 18.Культура взаємин у сім’ї 46
Урок 19.Значення школи для учнів та суспільства. 49
Урок 20.Права та обов’язки учасників навчального процесу 50
Урок 21.Самоврядування в навчальному закладі 55
Урок 22.Однолітки 58
Уроки 23–24.Організація дозвілля 61
Урок 25.Тематичне оцінювання за темою «Сім’я, школа, однолітки» 63
Розділ ІV.Злочинність
Урок 26.Коріння злочинності 65
Урок 27.Злочинність серед неповнолітніх 67
Урок 28.Державна політика в галузі попередження і запобігання злочинності 71
Урок 29.Правосвідомість і правова культура 73
Урок 30.Тематичне оцінювання за темою «Злочинність» 75
Урок 31.Презентація проекту «Права та обов’язки в житті кожного» 77
Урок 32.Презентація проекту «Конфлікт чи співробітництво» 78
Урок 33.Презентація проекту «Соціалізація сучасної молодої людини» 80
Урок 34.Презентація проекту «Злочинність серед неповнолітніх» 81
10 клас
Розділ І. Політичні процеси та інститути
Урок 1. Влада і політика як суспільні явища 83
Урок 2. Політична система суспільства 85
Урок 3. Держава як елемент політичної системи 86
Урок 4. Політичний режим 87
Урок 5. Структура та діяльність державних органів 89
Урок 6. Політична еліта та політичне лідерство 90
Уроки 7-8.Конституційні основи державного ладу України 92
Урок 9. Тематичне оцінювання за темою «Політичні інститути і процеси» 93
Розділ ІІ.Громадянське суспільство
Урок 10.Громадянське суспільство 94
Урок 11.Функції та умови існування громадянського суспільства 97
Урок 12.Громадські організації та рухи 98
Урок 13.Політичні партії та партійні системи 103
Урок 14.Політичні ідеології та партії в Україні 105
Уроки 15-16.Політичне життя і громадянське суспільство 106
Урок 17.Громадянське суспільство в Україні 106
Урок 18.Тематичне оцінювання за темою «Громадянське суспільство» 107
Розділ ІІІ.Демократія. Вибори
Урок 19.Демократія, демократичні принципи і цінності 108
Урок 20.Здійснення народовладдя через місцеве самоврядування 108
Урок 21.Демократичні вибори 109
Урок 22.Право громадян України обирати і бути обраними 111
Урок 23.Процедура проведення голосування 112
Урок 24.Вплив виборів на розвиток демократії в Україні 112
Урок 25.Тематичне оцінювання за темою «Демократія. Вибори» 113
Розділ ІV.Засоби масової інформації
Урок 26.Інформація та її роль у суспільстві 114
Урок 27.Організація діяльності засобів масової інформації 116
Урок 28.Засоби масової інформації та їхні функції в суспільстві 117
Урок 29.ЗМІ — «четверта влада». Вплив ЗМІ на політичне життя 118
Урок 30.Взаємодія громадян і ЗМІ в процесі розвитку громадянського суспільства 119
Урок 31.Тематичне оцінювання за темою «Засоби масової інформації» 120
11 клас
Розділ І.Ринкова економіка
Урок 1. Особливості ринкової економіки 121
Урок 2. Людина в ринковій економіці 123
Урок 3. Підприємець — головна постать ринкової економіки 124
Урок 4. Власник і ринкова економіка 125
Урок 5. Людина на ринку праці 126
Урок 6. Безробіття 127
Урок 7. Як обрати професію та влаштуватись на роботу? 128
Урок 8. Тематичне оцінювання за темою «Ринкова економіка» 129
Розділ ІІ.Соціальний захист
Урок 9. Добробут та відповідальність 131
Уроки 10-11.Державні механізми соціального захисту населення 132
Урок 12.Суспільство і соціальний захист населення 133
Урок 13.Прожитковий мінімум населення України. 135
Урок 14.Тематичне оцінювання за темою «Соціальний захист» 136
Розділ ІІІ.Полікультурність
Урок 15.Сутність і структура культури 137
Урок 16.Багатоманітність і взаємодія культур 139
Урок 17.Зустріч культур 140
Урок 18.Міжкультурні відносини 141
Урок 19.Суспільні засади полікультурності 143
Урок 20.Етносоціальна структура суспільства. Етнічний склад населення України 144
Урок 21.Міжнаціональні відносини 146
Урок 22.Міжконфесійні відносини. Шляхи подолання міжконфесійних суперечок 147
Урок 23.Тематичне оцінювання за темою «Полікультурність» 149
Розділ IV.Україна і світ
Урок 24.Шлях України до світового співтовариства 150
Урок 25.Глобальні політичні трансформації та Україна 151
Урок 26.Геополітичне становище сучасної України 152
Урок 27.Інтеграційні процеси в Європі та місце України в них 153
Урок 28.Україна у світовому співтоваристві 154
Урок 29.Глобальні проблеми сучасності 155
Урок 30.Світ відкриває Україну 161
Урок 31.Україна відкриває світ 161
Урок 32.Тематичне оцінювання за темою «Україна і світ» 162
Словник 163
Література176
 
Содержание на русском языке
ОТ АВТОРОВ 6
Календарно-тематическое планирование 
9 класс 7
10 класс 10
11 класс 14
9 Класс
Раздел I. Представления о правах человека
Урок 1. Что такое права человека 18
Урок 2. Классификация прав человека 20
Уроки 3-4. Международные стандарты защиты прав человека.Права и обязанности граждан Европы 22
Урок 5. Конституционные права и обязанности человека и гражданина в Украине 23
Урок 6. Как можно защитить свои права в Украине 25
Урок 7. Права и обязанности в жизни каждого 26
Урок 8. Золотое правило на каждый день 28
Урок 9. Тематическая оценка по теме «Представления о правах человека» 30
Раздел II. Стереотипы и конфликты
Урок 10. Стереотипы и источники их возникновения 31
Уроки 11-12. Влияние стереотипов на мышление,человека и общество 33
Урок 13. Конфликты 36
Урок 14. Способы преодоления конфликтов 38
Урок 15. Тематическая оценка по теме «Стереотипы и конфликты» 39
Раздел III. Семья, школа, ровесники
Урок 16. Социализация 42
Урок 17. Роль семьи в развитии личности 44
Урок 18. Культура взаимоотношений в семье 46
Урок 19. Значение школы для учащихся и общества 49
Урок 20. Права и обязанности участников учебного процесса 50
Урок 21. Самоуправление в учебном заведении 55
Урок 22. Сверстники 58
Уроки 23-24. Организация досуга 61
Урок 25. Тематическая оценка по теме «Семья, школа, сверстники» 63
Раздел IV. Преступность
Урок 26. Корни преступности 65
Урок 27. Преступность среди несовершеннолетних 67
Урок 28. Государственная политика в области предупреждения и предотвращения преступности 71
Урок 29. Правосознание и правовая культура 73
Урок 30. Тематическая оценка по теме «Преступность» 75
Урок 31. Презентация проекта «Права и обязанности в жизни каждого» 77
Урок 32. Презентация проекта «Конфликт или сотрудничество» 78
Урок 33. Презентация проекта «Социализация современного молодого человека» 80
Урок 34. Презентация проекта «Преступность среди несовершеннолетних» 81
10 Класс
Раздел I. Политические процессы и институты
Урок 1. Власть и политика как общественные явления 83
Урок 2. Политическая система общества 85
Урок 3. Государство как элемент политической системы 86
Урок 4. Политический режим 87
Урок 5. Структура и деятельность государственных органов 89
Урок 6. Политическая элита и политическое лидерство 90
Уроки 7-8. Конституционные основы государственного строя Украины 92
Урок 9. Тематическая оценка по теме «Политические институты и процессы» 93
Раздел II. Гражданское общество
Урок 10. Гражданское общество 94
Урок 11. Функции и условия существования гражданского общества 97
Урок 12. Общественные организации и движения 98
Урок 13. Политические партии и партийные системы 103
Урок 14. Политические идеологии и партии в Украине 105
Уроки 15-16. Политическая жизнь и гражданское общество 106
Урок 17. Гражданское общество в Украине 106
Урок 18. Тематическая оценка по теме «Гражданское общество» 107
Раздел III. Демократия. Выборы
Урок 19. Демократия, демократические принципы и ценности 108
Урок 20. Осуществление народовластия через местное самоуправление 108
Урок 21. Демократические выборы 109
Урок 22. Право граждан Украины избирать и быть избранными 111
Урок 23. Процедура проведения голосования 112
Урок 24. Влияние выборов на развитие демократии в Украине 112
Урок 25. Тематическая оценка по теме «Демократия. Выборы »113
Раздел IV. Средства массовой информации
Урок 26. Информация и ее роль в обществе 114
Урок 27. Организация деятельности средств массовой информации 116
Урок 28. Средства массовой информации и их функции в обществе 117
Урок 29. СМИ - «Четвертая власть». Влияние СМИ на политическую жизнь 118
Урок 30. Взаимодействие граждан и СМИ в процессе развития гражданского общества 119
Урок 31. Тематическая оценка по теме «Средства массовой информации» 120
11 Класс
Раздел I. Рыночная экономика
Урок 1. Особенности рыночной экономики 121
Урок 2. Человек в рыночной экономике 123
Урок 3. Предприниматель - главная фигура рыночной экономики 124
Урок 4. Владелец и рыночная экономика 125
Урок 5. Человек на рынке труда 126
Урок 6. Безработица 127
Урок 7. Как выбрать профессию и устроиться на работу 128
Урок 8. Тематическую оценку по теме «Рыночная экономика» 129
Раздел II. Социальная защита
Урок 9. Благосостояние и ответственность 131
Уроки 10-11. Государственные механизмы социальной защиты населения 132
Урок 12. Общество и социальной защите населения 133
Урок 13. Прожиточный минимум населения Украины. 135
Урок 14. Тематическая оценка по теме «Социальная защита» 136
Раздел III. Поликультурность
Урок 15. Сущность и структура культуры 137
Урок 16. Разнообразие и взаимодействие культур 139
Урок 17. Встреча культур 140
Урок 18. Межкультурные отношения 141
Урок 19. Общественные основы поликультурности 143
Урок 20. Этносоциальные структура общества. Этнический состав населения Украины 144
Урок 21. Межнациональные отношения 146
Урок 22. Межконфессиональные отношения. Пути преодоления межконфессиональных споров 147
Урок 23. Тематическая оценка по теме «Поликультурность» 149
Раздел IV. Украина и мир
Урок 24. Путь Украины к мировому сообществу 150
Урок 25. Глобальные политические трансформации и Украина 151
Урок 26. Геополитическое положение современной Украины 152
Урок 27. Интеграционные процессы в Европе и место Украины в них 153
Урок 28. Украина в мировом сообществе 154
Урок 29. Глобальные проблемы современности 155
Урок 30. Мир открывает Украину 161
Урок 31. Украина открывает мир 161
Урок 32. Тематическая оценка по теме «Украина и мир» 162
Словарь 163
Литература 176
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 13
    Гостей: 13
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті