ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 9 клас


Усі уроки трудового навчання (хлопці) 9 клас


Назва: Розробки уроків трудового навчання (хлопці) 9 клас
Автор: Ажаман Л. В., Миколаєнко А. Є.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 320
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 93.82 Mb
Мова: українська

Даний посібник містить розробки уроків для хлопців за програмою 12-річної школи. У посібнику представлений графічний матеріал, інструкції з правил безпеки при роботі в майстерні, календарне планування, критерії оцінювання рівня навчальних досягнень. Для вчителів трудового навчання загальноосвітніх шкіл.

Змicт українською мовою
Зміст
Передмова 6
Оцінювання якості трудової підготовки 6
Календарно-тематичне планування 11
Розділ 1. Проектування виробів (5 годин)
Урок № 1. Вступ. Перспективи розвитку та вдосконалення технологій. Відомості про автоматизацію, комп’ютеризацію технологічних процесів, застосування промислових роботів. Повторення правил безпечної праці, організація робочого місця, санітарно-гігієнічних вимог під час роботи в шкільній майстерні. Ознайомлення зі змістом програми трудового навчання для учнів 9 класу 12
Урок № 2. Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування 24
Урок № 3. Художнє конструювання виробів 42
Урок № 4. Технічне конструювання. Основні відомості про складальне креслення як вид проектної документації. Особливості виконання складальних креслень 53
Урок № 5. Деталювання за складальним креслення різних видів з’єднань конструкційних матеріалів. Застосування комп’ютерної техніки в роботі конструктора 66
Розділ 2. Техніка і технологічні процеси (14 годин)
Уроки № 7–10. Техніка Застосування автоматичних приладів на виробництві й у побуті. Класифікація сучасних автоматичних приладів. Загальні відомості про застосування комп’ютерної техніки в сучасних технологічних процесах 76
Урок № 11–16. Технологічні процеси ручної та механічної обробки деталей виробів 101
Уроки № 17–18. Оздоблення виробів 110
Урок № 20. Професійна діяльність людини та її вибір 147
Розділ 3. Електротехнічні роботі (4 години)
Урок № 21–22. Елементи автоматики 153
Урок № 23. Елементи електроніки Напівпровідниковий діод та його застосування. Випрямляч змінного струму. Схеми випрямлення. Згладжувальні фільтри. Поняття про стабілізатори 169
Урок № 24. Складання місткової схеми випрямляча і перевірка його роботи. Читання та визначення різних схем випрямлення. Вивчення властивостей напівпровідникового діода 184
Розділ 4. Охорона довкілля (4 годин)
Урок № 25–26. Основи планування садиби 188
Урок № 27. Охорона навколишнього середовища 199
Урок № 28. Робітничі професії галузей виробництва і первинної переробки продукції сільського господарства 207
Розділ 5. Основи економічного аналізу гоподарської діяльності (5 годин)
Урок № 29-30. Основи господарської діяльності в умовах ринкової економіки 218
Урок № 31–32. Основи планування виробництва і реалізації продукції 230
Урок № 33. Принципи визначення собівартості продукції і витрат на виробництво 238
Урок № 34. Основи підприємництва 253
Урок № 35. Тематичне оцінювання 264
Інструкції з правил техніки безпеки при роботі в майстернях
Правила електробезпеки 270
Пожежна безпека в навчальних майстернях 271
Правила техніки безпеки при роботі ручними столярними інструментами 275
Правила техніки безпеки при обробці металів ручними інструментами 277
Правила техніки безпеки під час токарної обробки деревини 279
Правила техніки безпеки при роботі на токарно-гвинторізному верстаті 281
Правила техніки безпеки при роботі на фрезерному верстаті 283
Правила техніки безпеки під час роботи на свердлильному верстаті 285
Правила техніки безпеки під час роботи на заточному верстаті 287
Правила техніки безпеки при роботі на циркулярному верстаті 289
Правила техніки безпеки при роботі на дерево-фугувальних верстатах 291
Правила техніки безпеки при литті металів у шкільних майстернях 293
Правила техніки безпеки при електричному паянні 295
Правила техніки безпеки при роботі з електричними інструментами (рубанок, дриль, трансформатор, шліф-машинка, пилка тощо) 297
Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт 299
Правила техніки безпеки під час пиляння слюсарною ножівкою 308
Правила техніки безпеки під час обпилювання металу 310
Правила техніки безпеки під час рубання металу 311
Правила техніки безпеки під час ручного довбання деревини 312
Правила техніки безпеки під час стругання деревини ручними інструментами 314
Правила техніки безпеки під час пиляння по деревині ручними інструментами 316
Правила техніки безпеки під час оздоблення виробів 318

Содержание на русском языке
Содержание
Предисловие 6
Оценивание качества трудовой подготовки 6
Календарно-тематическое планирование 11
Раздел 1. Проектирование изделий (5 часов)
Урок № 1. Вступление. Перспективы развития и усовершенствование технологий. Сведения об автоматизации, компьютеризации технологических процессов, применение промышленных роботов. Повторение правил безопасной работы, организация рабочего места, санитарно-гигиенических требований во время работы в школьной мастерские Ознакомления с содержанием программы трудового обучения для учеников 9 класса 12
Урок № 2. Объекты технологической деятельности. Методы проектирования 24
Урок № 3. Художественное конструирование изделий 42
Урок № 4. Техническое конструирование. Основные сведения о сборочном чертеже как вид проектной документации. Особенности выполнения сборочных чертежей 53
Урок № 5. Деталювання за сборочным чертежам разных видов соединений конструкционных материалов. Применение компьютерной техники в работе конструктора 66
Раздел 2. Техника и технологические процессы (14 часов)
Уроки № 7–10. Техника. Применения автоматических приборов на производстве и в быту. Классификация современных автоматических приборов. Общие сведения о применении компьютерной техники в современных технологических процессах 76
Урок № 11-16. Технологические процессы ручной и механической обработки деталей изделий 101
Уроки № 17–18. Украшение изделий 110
Урок № 20. Профессиональная деятельность человека и ее выбор 147
Раздел 3. Электротехнические работы (4 часа)
Урок № 21-22. Элементы автоматики 153
Урок № 23. Элементы электроники. Полупроводниковый диод и его применение. Выпрямитель переменного тока. Схемы выпрямления. Смягчающие фильтры. Понятие о стабилизаторах 169
Урок № 24. Составление мостовой схемы выпрямителя и проверка его работы. Чтение и определение разных схем выпрямления. Изучение свойств полупроводникового диода 184
Раздел 4. Охрана окружающей среды (4 часов)
Урок № 25-26. Основы планирования усадьбы 188
Урок № 27. Охрана окружающей среды 199
Урок № 28. Рабочие профессии областей производства и первичной переработки продукции сельского хозяйства 207
Раздел 5. Основы экономического анализа хозяйственной деятельности (5 часов)
Урок № 29-30. Основы хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики 218
Урок № 31-32. Основы планирования производства и реализации продукции 230
Урок № 33. Принципы определения себестоимости продукции и затрат на производство 238
Урок № 34. Основы предпринимательства 253
Урок № 35. Тематическое оценивание 264
Инструкции по правилам техники безопасности при работе в мастерских
Правила электробезопасности 270
Пожарная безопасность в учебных мастерских 271
Правила техники безопасности при работе ручными столярными инструментами 275
Правила техники безопасности при обработке металлов ручными инструментами 277
Правила техники безопасности во время токарной обработки дерева 279
Правила техники безопасности при работе на токарно-винторезном станке 281
Правила техники безопасности при работе на фрезерном станке 283
Правила техники безопасности во время работы на сверлильном станке 285
Правила техники безопасности во время работы на заточном станке 287
Правила техники безопасности при работе на циркулярном станке 289
Правила техники безопасности при работе на дерево-фугувальных станках 291
Правила техники безопасности при литье металлов в школьных мастерских  293
Правила техники безопасности при электрическом паянии 295
Правила техники безопасности при работе с электрическими инструментами (рубанок, дрель, трансформатор, шлиф-машинка, пила и т. п.) 297
Правила техники безопасности при выполнении электромонтажных работ 299
Правила техники безопасности во время пиления слесарной ножовкой 308
Правила техники безопасности во время обпиливания металла 310
Правила техники безопасности во время рубки металла 311
Правила техники безопасности во время ручного долбления дерева 312
Правила техники безопасности во время строгания дерева ручными инструментами 314
Правила техники безопасности во время пиления по дереву ручными инструментами 316
Правила техники безопасности во время украшения изделий 318
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 5
    Гостей: 5
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті