ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » ЗНО


Я обираю географію


Назва: Посібник "Я обираю географію"
Автор: Довгань Г. Д.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 655
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 46.9 Mb
Мова: українська
 
У довіднику в стислому та лаконічному вигляді представлені теоретичні матеріали до шкільного курсу географії, а також інформація для допитливих та питання для самоконтролю.
Для учнів, вчителів географії, абітурієнтів та всіх, хто цікавиться географією.
 
Зміст українською мовою
Розділ 1. Загальна географія 5
Географія як наука. Історія пізнання Землі 5
Історія пізнання Землі 7
Способи зображення Землі 21
Літосфера 38
Атмосфера 53
Гідросфера 70
Біосфера. Географічна оболонка 90
Розділ 2. Географія материків і океанів 104
Океани 104
Африка 137
Австралія 164
Антарктида 175
Південна Америка 190
Північна Америка 206
Євразія 233
Розділ 3. Фізична географія України 267
Географічне положення України. Джерела географічної інформації. Географічні дослідження на території України 267
Тектонічні структури. Геологічна будова. Рельєф. Геоморфологічна будова. Мінерально-сировинні ресурси України 284
Кліматичні умови та ресурси. Внутрішні води. Ґрунти і земельні ресурси. Рослинний покрив. Тваринний світ 306
Ландшафти і фізико-географічне районування 326
Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона 344
Розділ 4. Економічна і соціальна географія України 366
Україна на карті світу 366
Населення України 379
Загальна характеристика господарства України. Економічний потенціал України 392
Паливно-енергетичний комплекс. Металургія 395
Машинобудування. Хімічна промисловість. Лісова і деревообробна промисловість. Промисловість будівельних матеріалів. Легка промисловість. Харчова промисловість. Соціальна інфраструктура 408
Сільське господарство. Транспорт. Україна і світове господарство 432
Територіальний поділ України. Глобальні проблеми людства Та їх прояв на території України 450
Розділ 5. Економічна і соціальна географія світу 475
Предмет соціально-економічної географії світу. Історико-географічні регіони. Політична карта світу. Населення світу 475
Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси. Світове господарство. Глобальні проблеми людства 497
Країни Європи 526
Країни Азії 557
Країни Америки 577
Країни Африки. Австралія та Океанія 605
Відповіді 629
Література 648
До уваги читачів 650
 
Содержание на русском языке
Содержание 
1. Общая география
География как наука. История познания Земли
История познания Земли
Способы изображения Землю 21 
Литосфера 38 
Атмосфера 53 
Гидросфера 70 
Биосфера. Географическая оболочка 90 
2. География материков и океанов 104 
Океаны 104 
Африка 137 
Австралия 164 
Антарктида 175 
Южная Америка 190 
Северная Америка 206 
Евразия 233 
3. Физическая география Украины 267 
Географическое положение Украины. Источники географической информации. Географические исследования на территории Украины 267 
Тектонические структуры. Геологическое строение. Рельеф. Геоморфологическое строение. Минерально-сырьевые ресурсы Украины 284 
Климатические условия и ресурсы. Внутренние воды. Почвы и земельные ресурсы. Растительный покров. Животный мир 306 
Ландшафты и физико-географическое районирование 326 
Использование природных условий и природных ресурсов и их охрана 344 
Раздел 4. Экономическая и социальная география Украина 366 
Украина на карте мира 366 
Население Украины 379 
Общая характеристика хозяйства Украина. Экономический потенциал Украины 392 
Топливно-энергетический комплекс. Металлургия 395 
Машиностроение Химическая промышленность. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Промышленность строительных материалов. Легкая промышленность. Пищевая промышленность. Социальная инфраструктура 408 
Сельское хозяйство, транспорт. Украина и мировое хозяйство 432 
Территориальное деление Украины. Глобальные проблемы человечества. И их проявление на территории Украины 450 
Раздел 5. Экономическая и социальная география мира 475 
Предмет социально-экономической географии мира. Историко-географические регионы. Политическая карта мира. Население мира 475 
Взаимодействие общества и природы. Мировые природные ресурсы. Мировое хозяйство. Глобальные проблемы человечества 497 
Страны Европы 526 
Страны Азии 557 
Страны Америки 577 
Страны Африки. Австралия и Океания 605 
Ответы 629 
Литература 648 
Вниманию читателей 650
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 3
    Гостей: 3
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті